Nederlanders.fr

Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!

||  PLAATS BERICHT  ||  PLAATS ADVERTENTIE   || 

Inmiddels heeft de Conseil d' Etat uitspraak gedaan over  de per 2019 ingevoerde 7,5% prélèvements sociaux over vermogensinkomsten en wordt geoordeeld dat deze niet gericht te zijn op sz-prestaties die onder Vo883/2004 vallen.
Het gevolg is dat ook degenen die onderworpen zijn aan een ander ziektekostenstelsel dan het Franse (w.o. gepensioneerde verdragsgerechtigden wonend in Frankrijk) aan deze heffing onderhevig zijn. Uit het arrest:  


Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 20/09/2019.

4. Aux termes de l'article 235 ter du code général des impôts, rétabli par l'article 26 de la loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 : " I. Il est institué : (...) 2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code. / II. (...) Le prélèvement de solidarité mentionné au 2° du I du présent article est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit fait application du I ter du même article L. 136-7. / III. Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 7,5 % ". Le prélèvement de solidarité institué par ces dispositions s'est substitué, à compter du 1er janvier 2019, au prélèvement social, à la contribution additionnelle à ce prélèvement et au prélèvement de solidarité auparavant applicables aux produits de placement.
5. Le produit du prélèvement de solidarité sur les produits de placement institué par les dispositions précitées de l'article 235 ter du code général des impôts étant affecté au budget général de l'Etat, il ne peut être regardé comme présentant un lien avec les lois qui régissent les branches de la sécurité sociale. Par ailleurs, si, ainsi que le soutient le requérant, le produit de ce prélèvement est susceptible d'être utilisé, en partie, pour financer l'indemnité compensatrice instituée par l'article 113 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 en vue de compenser, au bénéfice des agents publics civils et des militaires, à compter du 1er janvier 2018, les effets de la hausse du taux de la contribution sociale généralisée prévue à l'article 8 de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, cette circonstance ne permet pas, par elle-même, de regarder ce prélèvement comme contribuant au financement d'un régime de sécurité sociale. Dès lors, le prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionné à l'article 235 ter du code général des impôts n'entre pas dans le champ d'application du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. M. A... ne peut, par suite, utilement soulever à l'appui de sa requête le moyen tiré de ce que les commentaires administratifs attaqués prescrivent l'application de dispositions législatives qui méconnaissent le principe d'unicité de législation énoncé par l'article 11 de ce règlement.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, la requête de M. A... doit être rejetée.

Weergaven: 1047

_____________________________

☑️ Beste plaatser van dit bericht,

fijn dat je gebruik maakt van dit forum. Doe alsjeblieft mee met de discussie die volgt op je bericht! Reageer zelf op de reacties die anderen geven. Dat mag ook best een bedankje zijn. 

_____________________________

Rubrieken,

Klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek.

20191201, Geldzaken, Naslagwerk, Overheid


Overleden
Reactie van Jan de Voogd op 1 December 2019 op 23.04

 

De rol van het belastingverdrag, in casus Frankrijk-Nederland, kan nog wel ven belang zijn. Ik citeer:

Artikel 2. Belastingen waarop de Overeenkomst van toepassing is

  • b) voor Frankrijk:
   • - l'impôt sur le revenu (de inkomstenbelasting);
   • - l'impôt sur les sociétés (de vennootschapsbelasting);
   • - la contribution des patentes (het patentrecht) voor wat betreft artikel 8;

daaronder begrepen alle heffingen bij de bron, „précomptes” of vooruitbetalingen die in mindering worden gebracht op de hiervoor bedoelde belastingen;

(hierna te noemen „Franse belasting”).

 • 4 De Overeenkomst is ook van toepassing op alle gelijke of in wezen gelijksoortige belastingen die in de toekomst naast of in de plaats van de bestaande belastingen worden geheven. De bevoegde autoriteiten van de Staten delen elkaar alle belangrijke wijzigingen die in hun onderscheiden belastingwetgevingen zijn aangebracht, mede.

Van belang is nu of de prélèvements sociaux uit CGI art. 145ter onder bovengenoemd lid 4 vallen. Zo ja, dan zullen inkomsten uit vermogen die voor heffing aan Nederland zijn toegewezen (bepaalde vormen van dividend en interest afkomstig uit Nederland en inkomsten van in Nederland gelegen onroerend goed) op grond van het belastingverdrag zijn vrijgesteld. Ook in de wijze van vrijstelling voor dubbele belasting zouden de prélèvements sociaux een rol kunne spelen (art. 24 van het Verdrag)

Reactie van Theodora Besse op 2 December 2019 op 7.04


Dankjewel Jan. En nu? Betekent dit het definitieve einde van de mogelijkheden? De franse Raad van State kan dit natuurlijk wel, zonder het EHvJ te raadplegen, beslissen, maar wanneer het nu toch in strijd is met EU-recht? Merkwaardig dat ze het niet nodig vonden om het EHvJ om zijn oordeel te vragen. Zijn alle mogelijkheden hiermee definitief uitgeput, behalve eventueel art. 4 van het belastingverdrag NL-FR?


Overleden
Reactie van Jan de Voogd op 2 December 2019 op 8.53

Artikel 2 lid 4 van het belastingverdrag biedt natuurlijk maar beperkt mogelijkheden, als het al te gebruiken zou zijn, namelijk voor vermogensinkomsten die aan Nederland zijn toegewezen voor heffing. Voor veel verdragsgerechtigden in Frankrijk zal waarschijnlijk gelden dat het meeste aan Frankrijk voor heffing is toegewezen (al zullen er ook wel wat zijn met een tweede huis in Nederland dat bij verkoop vaak meerwaarde zal opleveren, of waaruit ze huur ontvangen)

Of er nog mogelijkheden zijn? Je kunt natuurlijk in Frankrijk wel een rechtsgang aangaan, maar aangetoond moet worden dat er een voldoende rechtstreekse band is tussen de prélevement de soldarité  opbrengst en de bestemming voor sociale prestaties onder Vo883/2004 vallend. Ik zie nog niet meteen dat dat aangetoond zou kunnen worden. Franse rechtbanken zullen vermoedelijk snel verwijzen naar deze uitspraak van de Conseil d'Etat. Maar als iemand de behoefte zou hebben onderzoek te doen naar de bestemming van die heffing, wie weet?


Overleden
Reactie van Jan de Voogd op 3 December 2019 op 11.14

Dank voor uw reactie. Ik ben zeer benieuwd wat TA Toulouse in uw zaak zal beslissen. Niet zozeer voor de jaren 2017 en 2018, want  de arresten De Ruyter en Dreyer en de bijbehorende Franse jurisprudentie maken wel duidelijk dat Frankrijk de 5 algemene sociale heffingen op de doelgroep (niet-ziektekostenverzekerd onder het Franse wettelijke stelsel) die jaren niet mocht toepassen omdat die gericht waren op socialezekerheidsprestaties onder Vo883/2004.

 Echter: voor 2019 ligt er dus vooralsnog een negatief oordeel van de Conseil d'Etat. Om dat te kunnen aanvechten heb ik gesteld dat iemand moet aantonen dat de 7,5% prélevement de solidarité wel degelijk een voldoende rechtstreeks verband houdt met enige prestatie onder Vo883/2004 . De Conseil d'Etat stelt categorisch dat dit vanaf 2019 (na wetswijziging per 1.1.2019) niet (langer) het geval is. Het argument dat men nooit enig gebruik heeft gemaakt van het Franse sociale zekerheidsstelsel lijkt me niet relevant (ik heb ook mijn opstalverzekering nooit gebruikt en er wel jarenlang premie voor betaald) . De vraag zou eerder moeten zijn of men gebruik zou kunnen maken van het Franse sociale stelsel (dat is inderdaad een beoordelingskriterium voor gepensioneerde verdragsgerechtigden in bijv. het arrest Rundgren), onder voorwaarde dat de desbetreffende heffing inderdaad bedoeld is voor dat stelsel.

 Voor wie meer details wenst over de problematiek, zie mijn column Franse algemene sociale heffingen (CSG e.d.) over vermogensinkomsten (deel II) op  vbngb.eu (alleen toegankelijk voor leden)

Je reactie hieronder, dit zijn de huisregels. 

Je moet lid zijn van Nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Nederlanders.fr

GA DIRECT NAAR:

Laatste nieuws uit Frankrijk

© 2024   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden