Nederlanders.fr

Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!

Geprojecteerde cartoons van Mohammed op franse overheidsgebouwen


Het is niet de bedoeling van dit artikel om de afschuwelijke moord op de leraar Samuel Paty door een gestoorde Tsjetsjeen opnieuw aan de orde te stellen. Daarover is op deze website meer dan genoeg gediscussieerd. Dit artikel stelt slechts enkele staatsrechtelijke vragen.

Het is mij namelijk ten enemale onduidelijk, waarom afbeeldingen van de profeet Mohammed tijdens de herdenking van de vermoorde leraar straffeloos werden toegestaan op overheidsgebouwen, terwijl in artikel 1 van de franse grondwet duidelijk staat:

"La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances."

Oftewel: "Frankrijk is een ondeelbare, seculiere, democratische en sociale republiek. Het garandeert de gelijkheid voor de wet van alle burgers, zonder onderscheid naar herkomst, ras of religie. Het respecteert alle overtuigingen."


Foto: Yahoo Finance

Werden de afbeeldingen op overheidsgebouwen getoond uit wraak om de beestachtige moord op de leraar Samuel Paty? Wraak van de overheid is eigenrichting van de overheid. Eigenrichting is in Frankrijk verboden. Ook kent het franse staatsrecht het principe van de scheiding der machten, de trias politica (wetgevende macht, uitvoerende macht en rechterlijke macht). Straffen is voorbehouden aan de onafhankelijke rechter. Deze straft de dader, niet degenen die toevallig hetzelfde geloof aanhangen, zoals de franse overheid deed met het tonen van cartoons op overheidsgebouwen. Waar was het overheidsrespect voor alle overtuigingen dat in artikel 1 van de franse grondwet staat?

Werd de projectie van spotprenten op overheidsgebouwen misschien toegestaan om de eveneens in de grondwet vastgelegde vrijheid van meningsuiting te benadrukken? Artikel 11 van de franse grondwet luidt:

"La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme: tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi."

Oftewel: "De vrije communicatie van gedachten en meningen is een van de kostbaarste mensenrechten: elke burger mag dus vrijuit spreken, schrijven en drukken, behalve dat hij verantwoordelijk is voor het misbruik van deze vrijheid in door de wet bepaalde gevallen."

Burgers mogen zich dus vrij uiten, "behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de wet", zoals in de nederlandse grondwet staat. Mag de overheid dat ook? Moet zij geen rekening houden met de religieuze gevoelens van een deel van haar bevolking? Wie is trouwens "de overheid" die verantwoordelijkheid voor de wet zou moeten dragen? De president? De premier? De leden van de regering? Erdogan schijnt te denken dat het de president is, zo gaat hij tekeer tegen Macron, maar in Turkije, dat geen democratie is, heeft de president nu eenmaal alles voor het zeggen. In Frankrijk niet.

Moslims hebben niets met deze moord te maken en in het algemeen keuren zij deze ook af. Toch werden zij in strijd met de scheiding der machten door de franse staat gestraft, die toestond dat op overheidsgebouwen cartoons van de profeet Mohammed werden afgebeeld. Hebben staten waar de islamitische godsdienst de staatsgodsdienst is, dan niet gelijk dat zij Frankrijk verwijten dat het moslims anders behandelt dan de grondwet voorschrijft?

Zie ook: Sceptr.net


Weergaven: 1823

Rubrieken,

(klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek)

20201028, Overheid

Reactie van Frans Scheen op 28 Oktober 2020 op 14.48

@Theodora Besse. Er is hier geen sprake van straffen of wraak. De boodschap die wordt uitgedragen door de projectie van deze iconische spotprenten, is doelbewust en gaat erom de principiële waarde van de vrije meningsuiting die in de grondwet verankerd is juist te onderstrepen! Deze actie moet in zijn context worden gezien, zij is zoals hierboven staatsrechterlijk tegen het licht gehouden, zelf niet in tegenspraak met de grondwet.
Satire is de ultieme test voor hen die menen de waarheid in pacht te hebben, en de radicale Islam zakt hiervoor keer op keer door op gruwelijke wijze in de kramp te schieten.

Reactie van Frans Collignon op 28 Oktober 2020 op 15.36

Of je een willekeurige afbeelding op een gebouw mag projecteren is aan de lokale overheid en de gemeentelijke verordeningen, dunkt mij. Bij het toestaan of gedogen zal natuurlijk gekeken worden of de inhoud door de wettelijke beugel kan. Dat is met deze cartoons zeker het geval, zo is al vaker vastgesteld. De projectie kan straffeloos worden toegestaan. Of deze actie de toets der kritiek van een of meerdere mensen kan doorstaan, is daarbij niet van belang. Dat mensen zich beledigd voelen, wil nog niet zeggen dat ze volgens de wet beledigd zijn. Zelf vind ik dat overheidsdienaren zich niet hadden moeten verlagen tot dit ‘terugslaan’, hoewel ik wel de woede begrijp. Maar dat is meer een politieke stellingname dan een op de wet gestoelde uitspraak.

 

Reactie van Tessa48 op 28 Oktober 2020 op 16.26

Buiten kijf staat, dat de gruwelijk moord op Samuel Paty  in de meest harde bewoordingen moet worden veroordeeld.

Daarbij is VvMu een groot goed, dat ieder vrij staat daaronder te handelen "behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de wet"

Ook onder Franse wetgeving is veel toegestaan, mijns inziens, ook het vertonen van de afbeeldingen. Kwetsen is dus toegestaan, maar of dat nu altijd moet............Overigens is "gekwetst worden of zijn" een uiterst subjectief gegeven.

Reactie van Theodora Besse op 28 Oktober 2020 op 16.39


Beide Fransen, de overheid behoort neutraal te zijn ten opzichte van alle bevolkingsgroepen en religies. Zo staat het in artikel 1 van de grondwet. Of er sprake is van wraak of niet, laat ik in bovenstaand artikel in het midden. Ik vraag het me slechts af. Wel heeft Frans C. het over "terugslaan". "Dat past de overheid niet.

Of het is toegestaan of niet om op gebouwen bepaalde afbeeldingen te projecteren, de overheid behoort geen meningsuitingen te doen op haar eigen gebouwen, zelfs niet als het om een artikel van de grondwet gaat. Want dat gaat in tegen de neutraliteit van de staat tegenover alle onderdanen, ongeacht ras, afkomst of religie, van het allereerste artikel van de grondwet.

Frans C.: ik kan me ook de woede van een vrouw voorstellen, die na jaren van ernstige mishandeling haar man vermoordt. Maar zij wordt wél gestraft. Ik kan me ook de woede om het op gruwelijke wijze vermoorden van Samuel Paty voorstellen. Ik begrijp dus ook heel goed dat deze beslissing om op overheidsgebouwen cartoons van Mohammed te projecteren uit verontwaardiging is genomen. Maar ik kan ook begrijpen dat moslims zich daardoor door de overheid gediscrimineerd voelen en gestraft, hoewel ze niets te maken hebben met de daad van een doorgedraaide Tsjetsjeen en er zelfs verontwaardigd over kunnen zijn.

Reactie van Peter Jan op 28 Oktober 2020 op 17.01

Als reactie op je laatste opmerking, @ Theodora: als je je gediscrimineerd voelt door het projecteren van bepaalde afbeeldingen, dan heb je niets begrepen van de vrijheid van meningsuiting. Het grote goed dat wij hebben overgehouden aan de Verlichting.

Reactie van Jeannette op 28 Oktober 2020 op 17.31

Vrijheid is ook de vrijheid niet wel of niet te willen bekijken.

De cartoons in een blad als Charlie Hebdo worden alleen bekeken door hen die dit blad kopen uit vrije wil.

Door de cartoons groot op overheidsgebouwen te projecteren moet iedereen dit wel zien; je hebt geen keus, je kunt er niet om heen.

Ik had dus inderdaad wel mijn bedenkingen toen ik het bericht hierover las, de vrijheid van de een beperkt soms de vrijheid van de ander. Je kunt een vrijheid wel hebben, je hoeft hem niet altijd uit te oefenen als dat niet strikt noodzakelijk is en ten koste kan gaan van een ander. 

Reactie van Theodora Besse op 28 Oktober 2020 op 17.33


En als jij Peter Jan, niet begrijpt dat Moslims zich gediscrimineerd voelen door de staat, vanwege het projecteren van spotprenten van hun profeet op overheidsgebouwen, dan heb je niets begrepen van artikel 1 van de franse grondwet. waarin staat dat de republiek laïque is en dat iedere burger wordt gegarandeerd dat hij gelijk is voor de wet. Met andere woorden: de staat is neutraal.

Reactie van El Burro Català op 28 Oktober 2020 op 19.13

Mijn lieve oude mama vertelde mij ooit de volgende woorden: "zoon, jouw vrijheid houdt op waar die van een ander begint". Ik denk dat wanneer een ieder daar naar leeft, de wereld er een stuk rustiger uit zal zien.


Overleden
Reactie van Susan op 28 Oktober 2020 op 21.46

Spreken is zilver zwijgen is goud.

Reactie van Michael op 28 Oktober 2020 op 22.18

Ik vind het ook bedenkelijk... en de reden voor het afbeelden van die spotprenten vind ik ronduit lachwekkend. Het feit is namelijk daar, dat wij al vrijheid van meningsuiting hebben hier in West-Europa... dat hoeft dus niet bestendigd te worden met deze actie. Voor mij blijft er dus maar 1 motivering over; provocatie. Als je de mond vol hebt over respect en tolerantie, dan kun je eenvoudigweg ook accepteren dat dit voor een aantal moslims pijnlijk is, en zo'n actie achterwege laten. Dat heeft niets met buigen of angst te maken, maar met essentieel respect vanuit mijn optiek.

Groet,
Michael

Je reactie hieronder, dit zijn de huisregels. 

Je moet lid zijn van Nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Nederlanders.fr

SNELMENU

SPONSOR | ENTREPRISE

© 2021   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden