Nederlanders.fr

Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!

Een jaar geleden plaatste ik een 1e oproep in diverse media voor een enquête onder Nederlanders die in Frankrijk woonden.

Hoewel ik aardig veel reacties kreeg in deze 1e ronde en hoopvol startte, kwam er al snel een situatie waarmee we nu nog steeds te maken hebben, en die veel planningen overhoop heeft gehaald.

De 2e ronde vragen die ik verstuurde was tijdens het 1e ‘confinement’ in Frankrijk, waardoor ik me ook enigszins bezwaard voelde om mensen te benaderen.

Het aantal personen dat in deze 2e ronde heeft gereageerd en geantwoord is dus ook lager en de periode waarin ik aan het verwerken van de antwoorden heb gewerkt is langer en versnipperder geworden.

Toch wil ik hier wel – zoals beloofd ‘eind 2020’ – een deel van mijn verslag delen. (Zie hieronder)

Verder wil ik nogmaals iedereen bedanken die gereageerd heeft en zijn/haar antwoorden heeft gedeeld.

Het onderzoek is verre van wetenschappelijk, maar geeft wel interessante en leuke informatie.

En om het beeldend in te leiden; het beeld dat geschetst wordt van Nederlanders in de originele versie van ‘15 miljoen mensen’ (1996 Fluitsma & van Tijn) kwam bij het werken hieraan naar boven:

altijd in beweging, ondernemend, creatief met oplossigen en kritisch.

Het grote verschil met de mensen in dit liedje – en dus wonend op dat 'hele kleine stukje aarde' – is dat de Nederlanders die in Frankrijk wonen juist weg (willen) zijn van de drukte en daar heel blij mee zijn. Echter de typisch Nederlandse gebruiken, zoals alles op de fiets doen, het huiselijke kopje koffie, de kroketten en last but not least de familiebezoeken, zijn voor velen vaak een groot gemis.

Voor meer info volgt hier mijn verslag:

Proces en enkele uitkomsten

Vooropgesteld ; dit onderzoek heeft niet de intentie dan wel pretentie wetenschappelijk te zijn. Het is een middel om enkele grote lijnen naar boven te halen. Het aantal respondenten is dusdanig klein dat er nooit enige wetenschappelijke gegevens uit kunnen komen. Vervolgens heb ik dit als éénling opgepakt en daarmee heb ik te maken (gehad) met diverse beperkingen waaronder tijd en het ontbreken van een wetenschappelijke benadering.

Respondenten:

De eerste ronde heeft circa 60 respondenten opgeleverd, en de tweede ronde 25.

Aangezien de antwoorden enerzijds dusdanig homogeen en anderzijds dusdanig persoongebonden zijn, zijn de uitkomsten voor mij nuttig ondanks het kleine aantal.

Daarnaast moet ik bekennen dat door de eenvoudige manier van werken (per mail vragen beantwoord, op papier en in de PC verwerkt en vervolgens opnieuw via de PC vragen verstuurd en antwoorden ontvangen) er geen sprake is van een waterdicht verwerkmechanisme. Dit is vooraf ook niet de bedoeling geweest, maar nogmaals ; de antwoorden zijn puur ter informatie voor mij (waar liggen ‘geluk’, vragen, problemen, behoeften van Nederlanders in Frankrijk).

Planning

In december ben ik begonnen met de oproep te plaatsen op FB. Daarna, half januari heb ik de oproep op Nederlanders.fr geplaatst. Zo’n 60 personen hebben de eerste vragen toen beantwoord.

Onder deze mensen – de meesten dus erg vriendelijk en meewerkend – waren zo’n 5 personen die aangaven ‘eerst te willen weten wie de opdrachtgever is’ dan wel waar ik de gegevens voor zou gebruiken.

Ik heb overal en steeds gecommuniceerd dat ik dit onderzoek doe mbt mijn werk voor het departement en de regio waarvoor ik werk (de Nièvre respectievelijk de Bourogne-Franche-Comté) en tevens voor mijn werk als emigratiecoach in ons bedrijf (Work your Way to France). Het is altijd helder geweest waarvoor ik de vragen stelde.

Daarnaast heb ik toegezegd de antwoorden te gebruiken zonder koppeling aan naam c.q. persoonlijke gegevens.

De medewerking, openheid en vriendelijkheid van al diegenen die meegewerkt hebben is fantastisch en daar ben ik dankbaar voor !

In maart – voornameijk tijdens de Covid-19 crisis – ben ik de vervolgvragen gaan versturen. Omdat iedereen alleen nog maar met deze crisis bezig was, heb ik niet direct in mijn inleiding over de situatie geschreven. Wanneer men mij beantwoordde, heb ik wel een ieder sterkte gewenst.

Daarna ben ik begonnen de antwoorden uit de 2e ronde in kaart te brengen.

Enkele uitkomsten

De antwoorden die vooralsnog het meeste opleveren in het kader van mijn werk en zoektocht zijn de vragen 3, 4 en 5.

Vraag 3. Wat mist u het meest ?

Spontaan het meest genoemd in volgorde van belangrijkheid :

- Nederlandse producten (alle bij elkaar opgeteld : kroketten, pindakaas, drop, satésaus, hagelslag, kaas etc.)

- Vrienden en familie 

- Kleine afstand tot winkels, activiteiten

- Koffiedrinken bij elkaar 

- Aziatische producten

- Met de fiets overal naartoe kunnen

- Openheid, nieuwsgierigheid

En tot slot nog een aantal elementen die genoemd worden :

- verenigingen, krant en tijdschriften, kunst, school, bloemen, woonwinkels en geduld.

Uit het aantal tellingen blijkt – en na groeperen van de drie grootste groepen :

Nederlandse gewoonten 35 %

Nederlandse producten 26 %

Familie en vrienden : 16 %

Restant : 23 %

Hierbij heb ik in de 2e ronde de vraag voorgelegd met de uitkomsten van de 1e ronde, te weten de groepen die uit deze vraag (spontaan) genoemd werden. Ik wilde naar boven halen welke van de groepen ‘emotioneel gemis’ of ‘praktisch gemis’ het grootst is.

Vooralsnog komt er uit dat de groep die emotioneel gemis ervaart groter is dan de praktische, hoewel het verschil niet enorm is ; 60 % tegen 40 %.

Wel valt op dat degenen die praktisch gemis ervaart vaker naar Frankrijk is verhuisd vanwege werk, familie die al ter plaatse woont en ook vaker goed Frans spreekt bij vertrek.

Anders gezegd ; emotioneel gemis komt vaker voor bij mensen die voor de ruimte, natuur etc verhuisd zijn en minder goed Frans sprak bij vertrek.

Dit zijn zeer grote lijnen die verder uitgezocht zouden kunnen worden.

Vraag 4  Wat is het grootste winstpunt sinds u in Frankrijk woont?

Antwoorden die zitten in de hoek van natuur, ruimte is verreweg het grootst.

Hierin genoemd zijn termen als :

Stilte, rust, ruimte, geen hectiek, schone lucht, relaxter leven, leven in/dichtbij de natuur, uitzicht.

Hieraan gerelateerd en soms net even anders :

Vrijheid, eigen baas, vriendelijke mensen, minder materialistisch leven, meer tijd voor elkaar, groot huis en tuin, geluk

En tot slot antwoorden als :

Trots, goedkoper leven en het weer.

In grote lijnen komen als meest genoemden groepen naar boven, die nagenoeg even groot zijn:

- Rust 20 %

- Ruimte 19 %

- Natuur 21 %

- Vrijheid 21 %

Het prettigere contact, meer tijd voor elkaar en relaxter leven met minder materialistische doelen is ook duidelijk een rode lijn in de verschillende antwoorden. Dit komt in 16 % van de antwoorden terug.

Net iets meer dan de helft geeft in ronde 2 desgevraagd aan dat deze 4 ‘winstpunten’ niet de reden waren om te gaan verhuizen. De oorspronkelijke redenen waren :

- een baan/kans op ander werk

- een nieuw avontuur, ander leven

- familie of vrienden die al terplaatse waren en woonden

- de liefde

- de voorliefde voor Frankrijk (cultuur, taal of keuken)

De groep die wel om reden van de rust, ruimte, natuur en vrijheid naar Frankrijk wilden verhuizen geven aan daarnaast ook nog wel mede-argumenten te hebben gehad in de hoek van :

- liefde voor de Franse taal, cultuur en keuken

- goedkoper huis kunnen vinden

- nieuw avontuur en

- eigen bedrijf starten was makkelijker (horeca)

Conclusie : ook al gaat men voor verschillende redenen naar Frankrijk, de grootste winst is voor elk van hen de rust, ruimte, natuur en vrijheid die men verkrijgt.

Vraag 5 : Wat is de grootste tegenvaller, het moeilijkste na uw verhuizing naar Frankrijk ?

Hierop volgenden heel uiteenlopende antwoorden. Zo uiteenlopend dat ze ook nauwelijks samen te vatten zijn. Het ging van ‘moeilijkheden bij het afsluiten van alles in Nederland’ tot ‘gemis van winkels als Gamma’ en ‘niet aan de telefoon problemen kunnen oplossen in het Frans’.

Daar waar ik (eerlijk toegegeven) verwacht had dat hier de complexiteit van de Franse formulieren en communicatie hoog zou scoren,  bleef dit dus uit.

Tot hier de samenvatting op deze plek.

Op veel vragen zijn antwoorden gegeven die interessant zijn om verder uit te diepen. Dit gaat wellicht nog in de toekomst gebeuren (met wellicht een stagiair die hier volop aan kan werken).

Tegen die tijd zou ik graag een aantal mensen langer interviewen.

15 miljoen mensen, op dat hele kleine stukje aarde

Foto Pixabay via Pexels

Weergaven: 1714

Rubrieken,

Klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek.

20201211, Migratie

Reactie van Alle (Chateau-Arfeuilles) op 13 December 2020 op 12.20

Peter Jan: Je hebt gelijk, dit hoort voor het overgrote deel niet onder haar onderwerp thuis, ook al heb ik wel een link gelegd met de resultaten van haar enquête.

Lonneke Grobben: Ik bied je hierbij mijn excuses aan voor het ventileren van mijn mening op deze plaats. Ik zal er, behalve het onderstaande, niets meer aan toevoegen.

Peter Jan: Daar gaan we weer (en dan bedoel ik niet alleen jou maar zo'n beetje de hele westerse wereld; offer alles (ziel, zaligheid, welzijn, gezondheid en natuur, etc.) maar op voor "groei"! Het totaal doorgedraaide principe dat alleen met (economische) groei iets wezenlijks bereikt kan worden maakt mensen en ook ons milieu kapot. Jij zegt: "WERK en daarmee Welvaart wordt gecreëerd"; Ik zeg: "We staan voor en beslissende keuze; "het creëren van meer werk en welvaart" - en impliciet de wereld en de mensheid te vernietigen dan wel zware schade toe te brengen - of we kiezen voor tevreden zijn met wat we nu hebben in materiële zin en verleggen onze aandacht naar conserveren en beheren van de wereld waarin we leven. Dus ook het "beheren" van de wereldbevolking. Wanneer de wereldbevolking niet meer zou groeien vervalt de behoefte aan meer werkgelegenheid en kunnen we ons richten op kwaliteitsverbetering van bestaande werkgelegenheid. Ook het beter verdelen van welvaart zou een enorme welzijnsgroei opleveren, waarover later meer.

Trouwens werk - niet meer van invloed op het al achter ons liggende beroepsleven - zal in de min of meer nabije toekomst voor steeds minder mensen weggelegd zijn door de nu al een grote vlucht nemende robotisering van eerst vooral simpel werk. Dat soort werk zal in de komende jaren snel verdwijnen. Wat moeten we dan met alle mensen die alleen maar simpel werk kunnen doen? Die zullen hun bestaan en identiteit niet meer aan hun werk kunnen ontlenen. En naarmate de kunstmatige intelligentie mogelijkheden en robotisering toenemen zullen in vervolg fases steeds meer mensen uitgesloten worden van werk. Mensen die dan misschien een basisinkomen "krijgen" (1e experiment ermee loopt al in Zwitserland) zullen op een compleet andere manier het begrip zingeving moeten invullen.

Noodgedwongen zullen we dus anders om moeten leren gaan met heel veel zaken zoals werk, verdeling van de welvaart en zorg voor het welzijn van mensen. De verdeling van de welvaart is nu abominabel (en dus ook een deel van ons welzijn voor zover dat door welvaart bepaald wordt). De grote massa van werkers werkt zich nu ziek voor een minimale loonsverhoging en gaat trouw naar zijn veelal verafschuwde werk om de hypotheek en de kosten van levensonderhoud te betalen. De eigenaren van het "grote geld" daarentegen (ik veeg alles voor het gemak maar even op een hoop) verdienen miljarden op de financiële markten waar maar liefst 97% van alle geld in omgaat - bijna niet te geloven maar dat is uit onderzoek gebleken -, de overige 3% circuleert in de reële economie. Maar ook binnen die 3% die in de reële economie zit is de verdeling van de welvaart vreselijk belabberd (voorbeeldje: zie hier). Voor zover miljardairs filantroop zijn kan ik daar nog enig respect voor opbrengen (zo hebben een aantal miljardairs afgesproken meer dan de helft van hun vermogen tijdens hun leven weg te schenken aan zelf bepaalde (goede) doelen). Het grootste deel van de miljardairs/miljonairs leeft een leven als god op aarde en zij willen geenszins iets aan het huidige systeem veranderen. Ze leven over de ruggen van de hardwerkende massa. Wat dat betreft is er weinig veranderd sinds de oudheid. Dat 97% van alle geld in de financiële markten zit geeft de (systeem)banken en superrijken een ongekende macht. Ze kunnen met dat geld zelfs (zo is gebleken tijdens de laatste financiële crisis) de economieën van complete landen ontwrichten. Waarom? Ze hebben alle belang bij een volatiele (op en neergaande) markt omdat die de meeste kansen bied om hun financiële posities nog verder te vergroten, zeker als je ook nog eens vals speelt d.m.v. voorkennis (vaak genoeg vermoed en bewezen).

Kortom welvaart en werk zullen we voor (een groot deel) los moeten koppelen van welzijn, zeker voor diegenen die niet meer in aanmerking komen voor het steeds schaarser wordende werk. Werk zal steeds minder bepalend worden voor steeds meer mensen evenals welvaart. Wordt zin geven aan het leven en welzijn ervaren met het schaarser worden van werk steeds moeilijker? Of wordt het juist steeds makkelijker omdat onze keuzes niet meer zo bepaald worden door het wel of niet hebben van werk? Het antwoord zal moeten komen van de generaties die hier mee te maken gaan krijgen.

Reactie van JMA van Erp op 13 December 2020 op 19.12

Dag allen, Dank voor de verslaglegging en complimenten aan Lonneke. Hoezo verre van wetenschappelijk? Veel personen kunnen een Mastertitel achter hun naam zetten met een veel kleinere respons. Dat weet ik uit ervaring. Beschouw je onderzoek als een vooronderzoek en ga ermee verder, de diepte in. Stap over op narratief onderzoek en hou diepte-interviews Lonneke. De ervaringen van Alle kunnen worden gebruikt bij de ontwikkeling van een open interview guide en ikzelf (met hulp van anderen) kunnen je dan helpen bij de wetenschappelijke analyse en verslaglegging. Op naar een positieve wending van je onderzoek. Groet. Maria   

Reactie van Lonneke Grobben op 14 December 2020 op 9.11

Dank voor jullie reacties en laat ik kort zijn; ik vind het prima dat/als het discussies oproept (ook als die wellicht iets verder van het onderzoek afraken).

Als ik de middelen en mogelijkheden heb, wil ik graag in de toekomst een keer verder putten in de antwoorden.

Je reactie hieronder, dit zijn de huisregels. 

Je moet lid zijn van Nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Nederlanders.fr

GA DIRECT NAAR:

ENTREPRISE | SPONSORS

© 2022   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden