Nederlanders.fr

Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!

DONDERDAG 25 NOVEMBER VANAF 18H00 

Franse woning overdragen aan kinderen in Nederland met vruchtgebruik ouders. Pas op!


Opdat de kinderen geen erfbelasting hoeven te betalen bij het overlijden van hun ouders, worden regelmatig door ouders de door hen bewoonde huizen in Frankrijk met levenslang vruchtgebruik overgedragen aan hun kinderen die in Nederland wonen. Blijkens een uitspraak van het Gerechtshof Den Haag van 30 september 2020 die een eerder oordeel van de rechtbank bevestigde, moet je goed oppassen op welke manier de franse notaris het overdragen in Frankrijk regelt om je kinderen in Nederland na het overlijden van een van de ouders niet op te zadelen met de eigendom van een huis, dat wordt belast in box 3.

Een frans echtpaar had per schenkingsakte de eigendom van zijn huis overgedragen aan hun dochter, met voorbehoud van levenslang vruchtgebruik. Als een van de ouders zou komen te overlijden, zou het vruchtgebruik overgaan naar de langstlevende ouder. Een van de ouders overleed, waarna het vruchtgebruik overging naar de overblijvende ouder. De dochter die inmiddels in Nederland woonde, werd daar aangeslagen (in box 3) voor de eigendom van het huis in Frankrijk. Ze tekende hiertegen bezwaar aan, maar de inspecteur verklaarde het bezwaar ongegrond. De rechtbank stelde de inspecteur in het gelijk. Het Gerechtshof Den Haag bevestigde dat vonnis op 30 september 2020.


De rechtbank overwoog:

"Op grond van artikel 5.4, lid 3, onderdeel a, van de Wet IB 2001 behoren niet tot de bezittingen waarmee de rendementsgrondslag (van box 3, TB) wordt bepaald: "goederen waarop een vruchtgebruik rust ten behoeve van de echtgenoot van een overleden ouder van de belastingplichtige op grond van een uiterste wilsbeschikking van die ouder (....) dan wel op grond van buitenlands wettelijk erfrecht."

Wat wil nu het geval? In de franse Code Civil, waar het wettelijke erfrecht en de schenking worden geregeld, staat dat je op twee manieren de eigendom van je huis kunt overdragen aan je vermoedelijke erfgenamen: door middel van schenking óf door middel van een uiterste wilsbeschikking (per testament).

Het begin van artikel 1075 van de Code Civil luidt namelijk: "Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage."

De notaris van de ouders, die uiteraard niet op de hoogte was van de nederlandse belastingwetgeving, had de schenking van het huis per donation-partage aan de dochter geregeld en niet per testament-partage. Daardoor gold volgens de inspecteur én volgens de rechtbank voor de dochter, toen een van de ouders kwam te overlijden en het vruchtgebruik overging naar de overblijvende ouder, niet de uitzondering van artikel 5.4 lid 3a Inkomstenbelasting 2001. Het huis werd dus voor de inkomstenbelasting (box 3) als eigendom van de dochter beschouwd, hoewel de overblijvende ouder nog steeds het vruchtgebruik had. Het Gerechtshof Den Haag bevestigde deze uitspraak van de rechtbank.

Het is dus zaak voor ouders, die hun huis in Frankrijk met levenslang vruchtgebruik overdragen aan hun kinderen in Nederland om er goed op te letten dat de notaris die de akte van schenking met levenslang vruchtgebruik opstelt, dat doet per testament-partage en niet per donation-partage! Dat kan onaangename financiële gevolgen, ingeval een van beide ouders overlijdt, voor de kinderen voorkomen.

Bronnen: VBNGB, LinkedData.Overheid.nl en Uitspraken.Rechtspraak.nl


Weergaven: 2867

Rubrieken,

(klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek)

20210105, Geldzaken, Kinderen, Overheid

Reactie van Dienke Cazemier op 7 Januari 2021 op 12.29

In welk geval zou je je kinderen het vruchtgebruik van je domicilie geven? Want als je een Nederlands testament hebt met een langstlevende clausule, komen ze dan niet pas in aanmerking voor de erfenis als beide ouders zijn overleden? 

Reactie van Theodora Besse op 7 Januari 2021 op 13.53


Zo'n vraag kan Mireille misschien beantwoorden?

Reactie van Mireille Bosscher op 7 Januari 2021 op 20.09

Het heeft enkel zin indien geen sprake is van toepassing van Nederlandse erfbelasting. Dus wanneer je als Nederlander langer dan 10 jaar in Frankrijk woont.

Op grond van Nederlands erfrecht gaat de Franse woning bij overlijden automatisch naar de langstlevende, maar je kunt hiervan afwijken door het tijdens leven al over te dragen aan de kinderen. De reden? Bijvoorbeeld omdat je zelf de zorg voor de Franse woning niet langer op je wil nemen. Of wanneer je verwacht dat de woning in de toekomst flink in waarde gaat stijgen en je deze waardestijging alvast aan de kinderen wil doen toekomen.

Reactie van Anna Gerlach op 19 Januari 2021 op 11.34

Een verlate reactie van mijn kant… ik heb het de laatste tijd erg druk gehad met oa verhuizing.

Een schenking van een huis in Frankrijk aan de kinderen is gunstig om minder erfbelasting te betalen, als de ouders meer dan 10 jaar in Frankrijk wonen en niet meer in Nederland staan ingeschreven. M.a.w. niet meer onder de Nederlandse erfbelasting vallen.

In Frankrijk is er een vrijstelling van €100.000 per kind en per ouder (dus €200.000 per kind als het huis aan de twee ouders toebehoort).

Het verschil tussen een donation-partage en een testament-partage van het bloot eigendom van Frans onroerend goed is dat bij de donation-partage tijdens leven geschonken wordt en dat het hierdoor mogelijk is meerdere keren van de vrijstelling te profiteren (mits de eerste donatie vrij vroeg plaats vindt). Bij de schenking wordt rekening gehouden met de waarde van het bloot eigendom en hier wordt schenkbelasting over berekend. Dit is soms maar de helft van de waarde van het volledige eigendom. Bij vrijval van het vruchtgebruik hoeft geen erfbelasting te worden betaald.

In een testament-partage kan een ouder bepalen dat op het moment van zijn overlijden de langslevende echtgenoot het vruchtgebruik erft en het kind het bloot eigendom. In dat geval hoeft het kind het onroerend goed inderdaad niet in box 3 te declareren (volgens de bepaling die Theodora noemt).

Het declareren in box3 van Frans onroerend goed is echter, zoals Rob van Schijndel zegt, niet zo’n probleem:

De dochter geeft het dus op in haar box 3 vermogen en in dezelfde aangifte wordt er een vrijstelling berekend voor het Franse onroerend goed, omdat Frans onroerend goed niet belast is in Nederland. De vrijstelling werkt niet voor 100%, maar het belang is niet erg groot. 

Wat Leroux zegt klopt ook: bij verkoop van het onroerend goed door de dochter wordt de plus-value berekend vanaf de waarde van de schenking (dus het bloot eigendom). Maar voor belasting over de plus-value zijn er ook weer allerlei vrijstellingen.

De belangrijkste overweging is dus: is de schenker woonachtig in Nederland of heeft hij Nederland minder dan 10 jaar geleden verlaten?

In dat geval betaalt het kind eerst schenkbelasting in Nederland en op het moment van het overlijden van de laatste ouder alsnog erfbelasting over de waarde van het volledig eigendom (met aftrek van de eerder betaalde schenkbelasting) op grond van artikel 10 SW. Het enige voordeel is dus dat de schenk/erfbelasting in twee keer wordt betaald; Maar gezien de hoogte van de notariskosten voor de schenking (hangt af van de waarde van het onroerend goed) is dit meestal niet gunstig.

Als de ouders hun box3 aangifte willen verlagen (ivm WLZ bijvoorbeeld) kan het wel weer een optie zijn…

Reactie van Theodora Besse op 19 Januari 2021 op 16.39


Dankjewel Anna,voor je interessante aanvulling!

Reactie van Mireille Bosscher op 19 Januari 2021 op 16.43

@Anna, er wordt niet in twee keer belasting betaald, er wordt twee keer belasting betaald. Niet aan te raden derhalve om tijdens leven bloot eigendom te schenken als de schenker in Nederland woont, of daar in de afgelopen tien jaar woonde.

Je reactie hieronder, dit zijn de huisregels. 

Je moet lid zijn van Nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Nederlanders.fr

SNELMENU

SPONSOR | ENTREPRISE

Gebeurtenissen

© 2021   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden