Nederlanders.fr

Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!

||  PLAATS BERICHT  ||  PLAATS ADVERTENTIE   || 

Recht op bijtelling heffingsvrij vermogen in Box 3 voor franse partner ?

Geacht forum,

Van mensen in dezelfde situatie als ik, wil ik graag weten wat hun ervaring is met de Nederlandse fiscus als het gaat om de bijtelling van het heffingsvrij vermogen van zijn/haar Franse echtgenote/geregistreerde partner. Volgens de nederlandse fiscus is dat namelijk niet mogelijk.

Mijn echtgenote en ik zijn beiden fiscaal ingezetene in Frankrijk en hebben geen inkomsten in Nederland. Onze pied-à-terre in Nederland valt echter in Box 3 en wordt belast o.b.v de WOZ-waarde. Voor de berekening van de grondslag in Box 3 geldt voor de Nederlandse belastingplichtige een aftrek van het zogenaamde heffingsvrije vermogen, zowel voor hem/haar en zijn/haar partner.

Waarom geldt de dubbele heffingsvrij voet niet in mijn situatie? Waarom worden mensen met een Franse partner gediscrimineerd?

Alvast bedankt voor jullie reacties!

Jacques

Weergaven: 1447

Rubrieken,

Klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek.

20221022, Geldzaken, Overheid

Reactie van Jacques VAN DER MEER op 23 Oktober 2022 op 18.52

@Max, veel succes vrijdag. In beroep, is dat de Raad van State of het Hof. Ik hoop dat jouw vertegenwoordig nu wel de punten onder de aandacht kan brengen.

@Jeannette. Ik houd mij vast aan wat de belastingdienst zelf schrijft: U bent getrouwd of hebt een geregistreerd partnerschap. Dan bent u fiscale partners vanaf het moment dat u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat.

Ik zie niet in waarom dat opeens anders zou zijn voor belastingbetalers in Frankrijk en ga dit zeker aankaarten (en nogmaals wie mee wil doen...).

De weg in Brussel/Luxemburg ken ik ;-) maar dank voor de link.

Reactie van Jeannette op 23 Oktober 2022 op 22.35

Dat betekent dat je het niet eens bent met de definitie van kwalificerend buitenlands belastingplichtige (90% van het inkomen is belastbaar in Nederland).
Daar is Max het ook niet mee eens, misschien wil hij met je meedoen?

Reactie van Max Boret op 24 Oktober 2022 op 7.45

Heeft het EU hof niet aangegeven in het Spaanse hypotheek arrest dat het eerlijker is naar rato te belasten, bijvoorbeeld 50% inkomsten uit Nederland, dan 50% aftrekposten?

Nederland geeft daar geen gevolg aan, want uitspraak ging daar niet over, maar was specifiek over geen inkomsten, dus Nederland blijft iedereen die minder dan 90% inkomsten uit Nederland heeft, voor de volle 100% belasten.

Toch weer een leuk voordeel voor de Nederlandse staat.

Reactie van Jeannette op 26 Oktober 2022 op 10.40

Ben je wel bekend met de VBNGBJacques?
En met name wat Jan de Voogd hierover schrijft, zijn columns zitten achter de betaalmuur, maar wellicht is het in dit geval nuttig om lid te worden? 

Reactie van Jacques VAN DER MEER op 26 Oktober 2022 op 15.25

@Jeannette

Ik kende de VBNGB niet. Bedankt voor de tip !

Reactie van Max Boret op 26 Oktober 2022 op 16.22

Zij zijn oa. aan het procederen tegen de Nederlandse staat vanwege de afschaffing algemene heffingskorting voor iedereen die wél inkomen uit Nederland heeft, maar niet in Nederland woont.

Een schandalige discriminatie van Nederland!

Reactie van Jan de Voogd op 27 November 2022 op 12.52

Slechts indien beide partners kwalificeren onder art. 7.8. WetIB2001 kan het heffingsvrije vermogen box3 vrij verdeeld worden tussen partners in hun Nederlandse ib-aangifte. Is slechts een van de partners kwalificerend dan zal diens box3 vermogen in Nederland bepaald worden aan de hand van de civielrechtelijke verhouding tussen partners in hun gezamenlijke vermogen (dus naar huwelijksvoorwaarden of anderszins notarieel vastgelegde eigendomsverhouding). Toekenning van het heffingsvrije vermogen per individu staat echter los van wel of niet kwalificeren.

Kwalificeren is gebonden aan het 90% criterium van het individuele of gezins- wereldinkomen (art. 7.8. lid 6), danwel het uitzonderingsartikel 7.8. lid 8. Over dat laatste artikel lopen diverse door VBNGB ondersteunde rechtszaken. De meest vergevorderde is een Franse zaak: bij de Hoge Raad, in het stadium dat de procureur-generaal om advies wordt gevraagd. Zowel de (alleenstaande) belanghebbende als de staatssecretaris zijn  in cassatie gegaan. Een Duitse zaak (gehuwde partners betreffend) is ook in cassatie gebracht bij de Hoge Raad. Zie verder berichten op vbngb.eu (zoekfunctie met trefwoord KBB gebruiken) voor details en uitspraken van de lagere rechters tot nu toe. In diverse van die uitspraken, te vinden op vbngb.eu,  komt ook de (tot heden door Nederlandse rechters afgewezen) claim op uitbetaling algemene heffingskorting , ongeacht wel of niet kwalificeren, aan de orde.

Reactie van Jan de Voogd op 27 November 2022 op 23.51

@Max Boret, posting van  24 oktober.

Hof Den Bosch heeft in een Stappenplan in mei 2022 uitgesproken dat wie als buitenlands belastingplichtige niet alle fiscale voordelen in verband met de  persoonlijke en gezinssituatie geheel in het woonland kan benutten, naar rato van het Nederlands belaste inkomen t.o.v het wereldinkomen de Nederlandse fiscale voordelen toegekend dient te krijgen, onder voorwaarde dat de belastingdruk niet lager wordt dan die van een vergelijkbare ingezetene van Nederland. Zowel tegen deze naar rato benadering (die je kennelijk voorstaat, maar je bent zeker niet de enige) als tegen de laatstsgenoemde voorwaarde verzet de VBNGB zich thans in cassatiezaken.

Je suggereert op een andere plaats dat Nederland als bronland heft onder voorbehoud van progressie. Dat is niet zo: Nederland heft zonder dat progressievoorbehoud over aan Nederland ter heffing toegewezen inkomsten bij buitenlands belastingplichtigen. Dat is overigens gebruikelijke praktijk in internationaal verband. Nederland heft wel met progressievoorbehoud als woonstaat. Ook dat is gebruikelijke praktijk.

Het gevolg is dat indien men als buitenlands belastingplichtige diverse inkomens heeft die in verschillende landen, waaronder Nederland, belast worden onder omstandigheden tariefvoordelen kan behalen t.o.v een ingeztene van Nederland met hetzelfde inkomen.  

Reactie van Jan de Voogd op 28 November 2022 op 0.07

@Max Boret

 Vervolg op je posting van 24 oktober.

 Je stelt dat Nederland het voetbalmakelaarsarrest X (C-283/15) van het Europese Hof niet zou volgen. Dat is niet zo. Nederland heeft in een beleidsbesluit juist vastgelegd dat het dat wel doet. Dat neemt niet weg dat het in de wet inkomstenbelasting zou moeten worden vastgelegd.  Wat vaak vergeten wordt is dat het in die zaak iets specifieks betrof, namelijk geen inkomsten in het woonland (Spanje), maar wel vanuit twee andere landen, en wel Nederland en Zwitserland. Het genoemde Nederlandse beleidsbesluit betreft dan ook slechts situaties  waarbij inkomens worden ontvangen uit meerdere bronlanden. In het pro rata beginsel wordt een eventueel inkomen in het woonland buiten beschouwing gelaten.

Reactie van Jacques VAN DER MEER op 28 November 2022 op 13.39

Dank @Jan de Voogd voor de uitvoerige reactie.

Volgens de belastingdienst is mijn buitenlands belastingplichtige indien men niet in Nederland woont, maar in een ander EU-land, in Liechtenstein, Noorwegen, IJsland, Zwitserland, op Bonaire, Sint Eustatius of Saba en over minimaal 90% van uw inkomen belasting betaalt in Nederland.

Voorts maakt de wet IB een onderscheid tussen "inkomen uit werk en woning in Nederland" (7.8.1) en inkomen uit beleggingen (7.5) en is de hele kwalificatie- en 90% kwestie van toepassing op inkomen uit werk en eigen woning in Nederland.

Mijn partner en ik kwalificeren volgens de door de IB gehanteerde definitie niet als buitenlands belastingplichtig. Echter, de Nederlandse Staat belast ook het (fictieve) rendement uit sparen en beleggen, waarbij een in Nederland gelegen vakantiewoning als belegging wordt gezien. Ik zie NERGENS dat voor de berekening van de rendementsgrondslag toegepaste heffingsvrij vermogen (abattement fiscal) BOX III slechts wordt toegekend aan buitenlands/binnenlands belastingplichtigen, zodat het losgekoppeld moet worden gezien van de vraag of met "inkomsten uit arbeid of eigen woning in Nederland). Dus zoals jij terecht stelt staat voor de berekening van de rendementsgrondslag Box II de  "toekenning van het heffingsvrije vermogen per individu ..... los van wel of niet kwalificeren".

Ik vind nergens in de wet IB dat de civielrechtelijke verhouding tussen partners in hun gezamenlijke vermogen (dus naar huwelijksvoorwaarden of anderszins notarieel vastgelegde eigendomsverhouding) de ter berekening van de rendementsgrondslag toekende heffingsvrije drempel Box III beïnvloedt. Dat verdubbeling van die heffingsvrije drempel wordt automatisch verleend aan gehuwden en geregistreerde partners (ongeacht hun vermogensregime).

Je reactie hieronder, dit zijn de huisregels. 

Je moet lid zijn van Nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Nederlanders.fr

GA DIRECT NAAR:

ENTREPRISE | SPONSORS

Uw donatie is nodig

© 2023   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden