Nederlanders.fr

Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!

||  PLAATS BERICHT  ||  PLAATS ADVERTENTIE   || 

Jan de Voogd
  • Man
  • Haastrecht
  • Nederland

De vrienden van Jan de Voogd

  • Anna Gerlach
  • patrick
 

De pagina van Jan de Voogd

Recente activiteiten

Jan de Voogd heeft gereageerd op blogbijdrage Recht op bijtelling heffingsvrij vermogen in Box 3 voor franse partner ? van Jacques VAN DER MEER
"Afgezien van de 10% abattement spécial: Frankrijk kent bijv. alimentatieaftrek (bij ouderen ruimer dan Nederland)  en aftrek van sociale premies (waaronder die voor de CAK-bijdrage- Nederland niet), en een ouderdomsaftrek. Verder…"
28 Nov 2022
Jan de Voogd heeft gereageerd op blogbijdrage Recht op bijtelling heffingsvrij vermogen in Box 3 voor franse partner ? van Jacques VAN DER MEER
"@Ja, in die zin dat het ongunstiger kan uitpakken onder omstandigheden (en daarnaast noemde ik nog de andere reden: progressieve heffing in box 3). Er kunnen ook nog indirecte effecten in  de box 1 heffing zijn die nadelig uitpakken (drempel…"
28 Nov 2022
Jan de Voogd heeft gereageerd op blogbijdrage Recht op bijtelling heffingsvrij vermogen in Box 3 voor franse partner ? van Jacques VAN DER MEER
"@Jacques Waaruit zou ik die vergelijking in belastingdruk moeten kunnen afleiden? Daarvoor zijn immers alle inkomensgegevens en de wijze van belasten (door Nederland) noodzakelijk. Meer in het algemeen kan men stellen dat het niet vrijelijk kunnen…"
28 Nov 2022
Jan de Voogd heeft gereageerd op blogbijdrage Recht op bijtelling heffingsvrij vermogen in Box 3 voor franse partner ? van Jacques VAN DER MEER
"@Jacques Het heffingsvrije vermogen box 3 is van toepassing op zowel binnenlands belastingplichtigen als buitenlands belastingplichtigen.  Voor binnenlands belastingplichtigen geldt dat zij zowel hun vermogen box3 vrijelijk mogen verdelen als…"
28 Nov 2022
Jan de Voogd heeft gereageerd op blogbijdrage Recht op bijtelling heffingsvrij vermogen in Box 3 voor franse partner ? van Jacques VAN DER MEER
"ziehier (onder punt 9) van het bedoelde Beleidsbesluit: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-22561.pdf"
28 Nov 2022
Jan de Voogd heeft gereageerd op blogbijdrage Recht op bijtelling heffingsvrij vermogen in Box 3 voor franse partner ? van Jacques VAN DER MEER
"@Max Boret  In overeenstemming met de jurisprudentie van het EHvJ en Nederland kent Nederland aan niet-kwalificerenden niet naar rato van hun door Nederland belast inkomen in het wereldinkomen de fiscale voordelen van Nederland (zoals…"
28 Nov 2022
Jan de Voogd heeft gereageerd op blogbijdrage Recht op bijtelling heffingsvrij vermogen in Box 3 voor franse partner ? van Jacques VAN DER MEER
"@Jacques  Eerst wat correcties: Wat betreft je eerste alinea: je bedoelt waarschijnlijk de landenkring van kwalificerende buitenlands belastingplichtigen te geven (Je hebt het over: buitenlands belastingplichtigen) Wat betreft je derde alinea.…"
28 Nov 2022
Jan de Voogd heeft gereageerd op blogbijdrage Recht op bijtelling heffingsvrij vermogen in Box 3 voor franse partner ? van Jacques VAN DER MEER
"@Max Boret  Vervolg op je posting van 24 oktober.  Je stelt dat Nederland het voetbalmakelaarsarrest X (C-283/15) van het Europese Hof niet zou volgen. Dat is niet zo. Nederland heeft in een beleidsbesluit juist vastgelegd dat het dat wel…"
28 Nov 2022
Jan de Voogd heeft gereageerd op blogbijdrage Recht op bijtelling heffingsvrij vermogen in Box 3 voor franse partner ? van Jacques VAN DER MEER
"@Max Boret, posting van  24 oktober. Hof Den Bosch heeft in een Stappenplan in mei 2022 uitgesproken dat wie als buitenlands belastingplichtige niet alle fiscale voordelen in verband met de  persoonlijke en gezinssituatie geheel in het…"
27 Nov 2022
Jan de Voogd heeft gereageerd op blogbijdrage Probleem met CAK van Hans Martinot
"  Uit de toelichting van Vo987/2009 van CvA teneinde de reges omtrent inschrijving voor verdragsgerechtigdheid te illustreren: Procedure voor het recht op verstrekkingen: Woonplaats in een andere lidstaat dan de bevoegde lidstaat Artikel 24…"
27 Nov 2022
Jan de Voogd heeft gereageerd op blogbijdrage Probleem met CAK van Hans Martinot
"In de laatste zin van mijn zojuist geplaatste bijdrage moet staan: "artikel 24 f 25 van Vo883/2004)"
27 Nov 2022
Jan de Voogd heeft gereageerd op blogbijdrage Probleem met CAK van Hans Martinot
"Hans begon met te stellen dat hij zk-verzekerd was onder het Franse stelsel. Maar hij gaf jammer genoeg niet aan op basis van welke titel. Om aan verdragsgerechtigdheid van Nederland (op basis van AOW) te ontkomen moet er wel voorliggend recht zijn.…"
27 Nov 2022
Jan de Voogd heeft gereageerd op blogbijdrage Probleem met CAK van Hans Martinot
"CPAM is ook bij inlevering van een S1 van het CAK gehouden de procedure te volgen die voorgeschreven is door de EU: namelijk toetsen welke verzekeringsstatus betrokkene heeft. Als er voorliggend recht is t.o.v. het verdragsrecht ten laste van CAK is…"
27 Nov 2022
Jan de Voogd heeft gereageerd op blogbijdrage Recht op bijtelling heffingsvrij vermogen in Box 3 voor franse partner ? van Jacques VAN DER MEER
"Slechts indien beide partners kwalificeren onder art. 7.8. WetIB2001 kan het heffingsvrije vermogen box3 vrij verdeeld worden tussen partners in hun Nederlandse ib-aangifte. Is slechts een van de partners kwalificerend dan zal diens box3 vermogen in…"
27 Nov 2022
Jan de Voogd heeft gereageerd op blogbijdrage Probleem met CAK van Hans Martinot
"CPAM dient te beoordelen of men verzekerd is ten laste van het Franse wettelijke ziektekostenstelsel, en wel op de in de Franse wetgeving geldende voorwaarden, in samenhang met internationale regelingen, waaronder regelingen voor…"
27 Nov 2022
Jan de Voogd heeft gereageerd op blogbijdrage Woonlandfactoren 2023 van Jaap Pijpe
"Zie het commentaar van de VBNGB (van mijn hand) over de gevolgen van overgang op een nieuwe cijferbasis (SHA-WHO cijfers) bij de berekening van de woonlandfactor in het CBS rapport (te vinden via onder meer de site van de VBNGB: vbngb.eu). In…"
26 Nov 2022

Profielgegevens

Hoe hoop je je voordeel te doen met deze aanmelding? Wat verwacht je van je aanmelding op dit forum?
soms wat nuttige informatie te geven als VBNGB adviseur

De berichten van Jan de Voogd

7,5% prélèvements sociaux over vermogensinkomsten

Inmiddels heeft de…
Doorgaan

Geplaatst op 1 December 2019 om 22.30 — 6 commentaren

Prikbord

Je moet lid zijn van Nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Nederlanders.fr

  • Nog geen reacties!
 
 
 

GA DIRECT NAAR:

Uw donatie is nodig

ENTREPRISE | SPONSORS

© 2023   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden