Nederlanders.fr

Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!

||  PLAATS BERICHT  ||  PLAATS ADVERTENTIE   || 

wel of niet kwalificerende buitenlands belastingplichtige? Maak uw riemen maar vast.

We wonen sinds 2018 officieel in Frankrijk en hebben ons voor de Nederlandse belasting opgave (alleen inkomen uit Nederland) aangemeld als kwalificerende buitenlands belastingplichtige KBB)

De huidige inspecteur van belasting heeft ons afgewezen als KBB, voor 2021 met als argument dat het verdrag het mogelijk maakt dat Frankrijk zelf de inkomsten belasting kan heffen

Quote 

Kwalificeren: Het klopt dat u in een aangewezen land om te kwalificeren woont. Tevens heeft u een inkomensverklaring vanuit Frankrijk overgelegd. Deze hebben een verklaring met nul afgegeven, vermoedelijk, omdat u in Frankrijk geen aangifte doet. Dit is naar mijn mening niet juist.
Aan de voorwaarden dat u over 90 % of meer van uw wereldinkomen in Nederland belasting betaald wordt echter niet voldaan. Er is wel belasting ingehouden door de uitkerende instanties maar het Belastingverdrag tussen Nederland en Frankrijk bepaald dat Nederland niet mag heffen over deze uitkeringen. U heeft dus recht op teruggave van de ingehouden belasting.
U (en ik) hebben hierin geen keuze !!! Ondanks de vele administratieve rompslomp die het met zich mee kan brengen. Wij moeten volgen wat het Verdrag bepaald.
Als u van mening bent dat ik het Verdrag niet juist heb toegepast en u van mening bent dat het Verdrag bepaald dan Nederland niet mag heffen, dan verzoek ik u mij aan te geven op basis van welk artikel van het Verdrag u van mening bent dat Nederland over een of alle inkomsten belasting mag heffen.

Ik doe als KBB-er aangifte in Nederland ( belasting wordt in Nederland ingehouden) Ik ga naar de Franse belasting dienst en doe aangifte als KBB-er, geen inkomen in Frankrijk, (met pensioen) Simpel te volgen.

In de voorgestelde situatie moet ik aangifte doen bij de Franse Belasting dienst, u kunt uw lol op. Ben geen deskundige op dit gebied maar ik vrees dat ik met deze beslissing van de belastinginspecteur het Boze Belastingbos ingestuurd zal worden.

Ben heel benieuwd of er nog meer mensen zijn met deze ervaring?

Met vriendelijk groet Cornelis Haute Marne

Weergaven: 3022

Rubrieken,

Klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek.

20230914, Geldzaken, Overheid

Reactie van Janny O. op 17 September 2023 op 16.33

Wie zegt dat Cornelis alleen over AOW hoeft te betalen, of misschien niet, in Frankrijk. Dat staat nergens. Dat hij pensioen heeft van ABP heeft, staat volgens mij ook nergens.

Reactie van Hans van den Bos op 17 September 2023 op 17.02

Hallo Janny

Cornelis heeft maar weinig informatie verschaft, dus doe ik een gooi. Maar als je in Frankrijk belastingplichtig bent, en je moet over minder dan 90% van je inkomen in Nederland belastring betalen kom je niet in aanmerking voor kwalificerende belastingplicht.  Cornelis is met pensioen, heeft hij AOW dan zit hij al snel onder die 90%. Hij kan ook met vervroegd pensioen zijn, dan heeft hij geen AOW. Jan de Voogd heeft in het VBNGB al heel veel geschreven over die kwalificerende belastingplicht. Misschien zou Cornelis even bij die club moeten aankloppen.

Reactie van Jan de Voogd op 18 September 2023 op 11.46

VBNGB ondersteunt proefprocessen KBB waarbij je als gepensioneerde in je woonstaat geen belasting betaalt terwijl  je niet aan het 90% inkomenscriterium voldoet uit de KBB regeling (dus: minder 90% van het wereldinkomen is dan door Nederland belast). Dan gaat het om de uitleg van het woonstaatcriterium van de Schumackerdoctrine, resp. art. 7.8.8. WetIB2001 (uitzonderingsbepaling KBB regeling). Juist in Frankrijk komen dergelijke situaties voor, vooral in de combinatie van AOW met ABP overheidspensioen. De Hoge Raad doet inzake die proefprocessen uitspraak in october 2023, maar voorstelbaar is dat deze prejudiciële vragen aan het EHvJ voorlegt. Veel jurisprudentie erover van de lagere Ned. rechters is te vinden op vbngb.eu.. 

Reactie van Jan de Voogd op 18 September 2023 op 12.08

Ter aanvulling op het voorgaande. Om op het woonstaatcriterium uit de Schumackerdoctrine een beroep te kunnen doen, is blijkens Ned. jurisprudentie tot heden vereist, of ten minste zeer wenselijk:

1. een gedetailleerde woonslag-aangifte (met evt. aftrekposten daaruit af te leiden). Als men niet aangifteplichtig is in het woonland (bijv. vanwege een laag woonstaat-inkomen) is dit toch wenselijk omdat anders moeilijk te bepalen is dat men geen belasting verschuldigd is aan het woonland..

2. een daarmee zo veel mogelijk consistente woonland-aanslag die een nihil aanslag toont, liefst ook gespecificeerd met toegepaste aftrekposten en andere woonstaat voordelen.

3. een inkomensverklaring getekend door de woonstaat die liefst consistent is met de aangifte aan Nederland en de woonstaat, en ook met de woonstaat-aanslag. Inconsistenties daartussen, die nogal eens voorkomen, worden door sommige rechters gedoogd, maar zekerheid vooraf is er niet

4. een aangifte in Nederland die leidt tot de KBB status op grond van beantwoording met ja, op de vraag of men vanwege het geringe inkomen aan de woonstaat geen belasting verschuldigd is. De Belastingdienst zal bij een wereldinkomen boven de belastingvrije som van de woonstaat deze invulling niet aanvaarden, maar op grond van uitspraken van Hof Den Bosch kan dan alsnog vanwege een laag woonstaatinkomen een beroep gedaan worden op de Schumackerdoctrine: claimen van fiscale voordelen in Nederland in verband met de persoonljke en gezinssituatie (dus alles waarin de KBB regeling voorziet, zoals standaardheffingskorting, hypotheekrenteaftrek, alimentatiefatrek etc.(zij het onder verrekening van door de woonstaat al toegekende voordelen. Hoe die verrekening moet gaan? Daarover zal de Hoge Raad zich binnenkort uitspreken).

Wil men van fiscale partnerregelingen (bijv. vrije verdeling van aftrekposten tussen partners) in Nederland gebruik kunnen maken, dan geldt het onder 1 t/m 4 genoemde voor beide partners.

Reactie van Jan de Voogd op 18 September 2023 op 13.48

zie voor het voorgaande de jurisprudentie geciteerd in:

 https://vbngb.eu/2020/10/12/regeling-kwalificerende-buitenlandse-be...

Reactie van Jeannette op 19 September 2023 op 15.34

Cornelis geeft aan dat het hem niet uitmaakt waar hij belasting betaalt, ik ga er dus eigenlijk van uit dat hij geen specifieke aftrekposten heeft en eigenlijk per vergissing zichzelf als KBB'er heeft beschouwd. 
Hij is bang het Boze Belastingbos te worden ingestuurd, maar aangifte doen in Frankrijk van AOW en private pensioenen in Frankrijk is niet moeilijk, vele gepensioneerden in Frankrijk doen dat jaar in jaar uit. 

Perse als KBB te willen worden aangemerkt is pas een moeras waarin je langzaam wegzinkt denk ik zo, zeker als er ook nog is geen specifieke aftrekposten zijn. 

Mocht de afgelopen jaren je AOW netto te zijn uitgekeerd en alleen je privépensioenen in Nederland te zijn belast, en de Franse belastingdienst heeft je niet gevraagd aangifte te doen, dan zou ik geen slapende honden wakker maken en niet proberen van jaren geleden de zaken nog te corrigeren, Nederland geeft naar mijn weten maar van 1 jaar belasting terug namelijk.  

Reactie van Jan de Voogd op 19 September 2023 op 15.43

Je kunt tot 5 jaren terug in Nederland belasting terugvragen, maar moet dan wel aan de voorwaarden daaroe voldoen. Het hangt natuurlijk van feiten en omstandigheden af hoeveel voordeel daaarbij (jaarlijks) behaald kan worden. DE standaardheffingskorting levert bij ouderen al gauw enkele honderden Euro op.

Reactie van Jan de Voogd op 19 September 2023 op 19.23

Wat betreft het "geen slapende honden wakker maken''. In de meeste landen heb je geen keus wat betreft het wel of niet aangifte ib doen. Zou dat in Frankrijk anders zijn? Ik vermoed alleen indien je bij voorbaat weet dat je aan Frankrijk geen inkomstenbelasting verschuldigd bent.  

Reactie van edith janzen op 20 September 2023 op 11.10

Jeanette, je hoeft de in NL betaalde belasting niet terug te vragen in NL. De franse impots verrekent deze met je aanslag. Er is zelfs een speciaal vakje voor, daar zet ik dan de bedragen in die van mijn ABP ingehouden zijn.

Reactie van Janny O. op 20 September 2023 op 11.17

Edith, maar waarschijnlijk wel als je in Frankrijk geen aangifte gedaan hebt. We weten weinig van Cornelis, zoals eerder gezegd, ziek iemand die dit samen met je op wil lossen. Ik denk dat je er financieel niet slechter van wordt, maar mijn aanname is net zo weinig waard dan eerdere aannames.

Je reactie hieronder, dit zijn de huisregels. 

Je moet lid zijn van Nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Nederlanders.fr

GA DIRECT NAAR:

ENTREPRISE | SPONSORS

Uw donatie is nodig

© 2023   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden