NEDERLANDERS.FR

Hét netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - Zegt het voort !

Is elektrisch rijden de oplossing voor de milieuproblematiek?

Is elektrisch rijden de oplossing voor de milieuproblematiek?

Het lijkt wel of alle overheden zich blindelings op het fenomeen elektrisch rijden storten, alsof dat al hun problemen gaat oplossen. Hier kunnen best wel wat vragen bij gesteld worden.

Het aandeel van het verkeer in de totale luchtverontreiniging is beperkt. Maar het concentreert zich wel op de plaatsen met het drukste verkeer. Dat zijn dus vooral de grote steden. Het is daarom begrijpelijk dat juist steden maatregelen nemen. De vraag is, of dat nu wel de juiste maatregelen zijn!

Zo veroorzaakt de gehele transportsector (wegvervoer, scheepvaart en luchtvervoer) in Nederland ongeveer 20% van de totale CO2 uitstoot. Personenauto’s nemen de helft daarvan voor hun rekening. Nu is CO2 weliswaar een broeikasgas, maar geen giftige stof. De CO2 uitstoot heeft klimaatgevolgen, maar geeft geen directe gezondheidsrisico’s. Als het personenvervoer 10% van de totale CO2 uitstoot voor zijn rekening neemt, waarom dan al die aandacht voor die personenauto en krijgt de rest veel minder aandacht?

Diesels worden uit de steden verbannen en benzine auto’s blijven toegestaan; is dat terecht?
Sinds de invoering van roetfilters blijven diesels mooi onder de 0,005 g per km. Benzine auto’s met directe inspuiting zitten daar ver boven. Volgens onderzoek stoot een benzineauto bij 22 graden buitentemperatuur tien maal zoveel fijnstof (uitgedrukt in PM) uit als een moderne diesel. Bij -7 graden is dat zelfs 62 maal zoveel. De onderzoekers concluderen dat de vervuiling bij kou sterk toeneemt omdat zowel de benzinemotor als de katalysator dan nog moeten opwarmen.

Deze resultaten zijn niet verrassend. In 2012 kwam de ADAC ook al tot de conclusie dat benzineauto's soms meer fijnstof uitstoten dan diesels.

Gelukkig moeten volgens de nieuwe normen ook benzinemotoren worden uitgerust met roetfilters. Maar waarom dan diesels bannen uit de steden, terwijl benzine auto’s meer uitstoten?

De diesel staat berucht om de uitstoot van NOx. Maar is dat wel terecht? Dat kan met een ADD BLUE installatie tot ver onder de norm worden teruggebracht. Maar wat blijkt? Benzine motoren stoten met het toenemen van het aantal kilometers tot 10 keer meer NOx uit dan toegestaan!

“Benzineauto’s met een hoge kilometerstand stoten soms extreem veel schadelijke stikstofoxiden (NOx) uit, een probleem dat tot nu toe vooral wordt geassocieerd met diesels. Een op de zes benzineauto’s die recentelijk door TNO zijn getest, overschrijdt de limietwaarden met ruim een factor tien. (uit de Volkskrant)”.

Waarom dan diesels uit de stad verbannen en benzinemotoren niet? Lezen stadsbesturen geen kranten en/of technische artikelen?

Nee, roept men, de elektrische auto geeft de uiteindelijke oplossing! Maar is dat wel echt waar? Zeker de elektromotoren zijn vrijwel emissieloos. Maar is de elektrische auto dat dan ook? Is “zero emission” niet een onjuiste aanduiding? Een berekening van de uitstoot van fijnstof door banden (205/55 R16) toont aan dat deze 0,126 g/km, dus 25 keer zo veel fijnstof opleveren dan de moderne motoren! Waarom praten we dus alleen over motoren? Elektrische auto’s hebben ook banden en omdat zij heel snel accelereren (een elektromotor heeft een heel hoog koppel over vrijwel het hele toerenbereik) en een stuk zwaarder zijn dan brandstofauto’s is de fijnstofuitstoot van die banden nog hoger dan van de klassieke auto’s. Dan hebben we het nog niet over het fijnstof afkomstig van remmen en de slijtage van het wegdek.
De elektrische auto geeft dus geen oplossing voor de luchtvervuiling in de steden. Vooral het fijnstof is daar immers de grote boosdoener. En waarom enkel het verkeer aangepakt? In Frankrijk staan nog honderdduizenden oude oliestookinstallaties, die elk meer uitstoten dan welke auto dan ook.

De elektrische auto

Eigenlijk kennen we er twee varianten van; de auto met een accu en de auto met een brandstofcel. Men spreekt van zero emissie auto’s maar dat is dus maar enkel waar voor de uitstoot via de uitlaat. Een groot voordeel is dat ze geen CO2 uitstoten. Voor het fijnstof is ook de elektrische auto geen oplossing.

Ik ben een groot voorstander van elektrisch rijden. Maar hier komt een groot probleem om de hoek kijken. Elektrische auto’s zijn duur, zo duur dat enkel leaserijders en fleetowners er mee rond rijden. Een Nissan Leaf met een kleine accu kost al € 38000 die met een grote accu € 46000. En dan hebben we het over een betrekkelijk kleine auto. Welke particulier kan zich dat veroorloven? Het bereik is ook nog maar eens maximaal 400 km. Prima voor dagelijks gebruik zegt men, maar wat moet je dan met vakantie? Of wat voor de zakelijke rijder? De prijs zal nog heel wat moeten zakken voordat een elektrische auto voor het grote publiek betaalbaar wordt. Elektrische energie is goedkoop? Denk je nu heus dat overheden niet gaan compenseren voor het gemis aan inkomsten van taks op fossiele brandstoffen?

In Frankrijk is de infrastructuur voor elektrische auto’s, zeker op het platteland; ver onder de maat. Maar stel je nu eens voor dat iedereen elektrisch gaat rijden. Een huidig benzine station langs de snelweg heeft zo’n 18 laadpunten. Tanken geschiedt in ongeveer 5 minuten. Een tankstation kan dus 360 auto’s per uur bedienen. Een Tesla doet met de snelste snellader er 33 minuten over om de accu tot 80% op te laden. Elke snellader kan dus maximaal 2 auto’s per uur bedienen. Om dezelfde capaciteit voor een tankstation met snelladers te bereiken heb je dus 180 laadstations nodig!

Nog een probleem. Een snellader kan de accu tot 80% opladen wat het bereik tot 400 km doet afnemen. Een auto op fossiele brandstof haalt twee keer die afstand. Dat houdt in dat er twee maal zoveel opladers nodig zijn en dat brengt het totaal van ons tankstation op 360 snellaadstations. Ik reken hier met een Tesla 100D, van € 120.000. Voor een kleine elektrische auto zijn die cijfers nog ongunstiger. En hoe krijg je al die benodigde elektrische stroom op zo’n tankstation. Daar moeten wat windmolens voor draaien!

Of gaan we voor de brandstofcel. Die kan even snel laden als een klassieke auto. De infrastructuur hoeft nauwelijks te worden aangepast, wan de waterstof wordt per tankauto aangevoerd. Maar ja, er ligt wel een addertje onder het gras. Hoe kom je aan al die waterstof?

Voor het probleem van het laden komt misschien na 2025 een oplossing. Diverse autobouwers werken aan de solid state accu. Die heeft en een twee tot vier maal zo grote energiedichtheid als de huidige lithium accu en kan ook veel sneller opgeladen worden. Men spreekt over 5 minuten. Maar dan nog de vraag, hoe krijg je al die benodigde elektrische energie bij de tankstations? Een heel nieuwe infrastructuur voor de elektriciteitsvoorziening is nodig. Daar komt nog bij dat tegelijkertijd alle huizen van het gas af moeten.

En dan nog is het fijnstofprobleem niet opgelost! Kom op stadsbesturen en overheden; ontwaak en denk nog eens na!

Weergaven: 2072

Rubrieken,

(klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek)

20181202, Geldzaken, Overheid, Vervoer

Reactie van Hans van den Bos op 3 December 2018 op 11.13
Wat de toekomst brengt, blijft altijd koffiedik kijken. Ik ben wel zeker van één ding. De mens zal zich de met veel moeite verkregen mobiliteit niet laten afnemen. De protesten in Frankrijk laten dat ook zien. In Nederland ligt de prijs van diesel overigens een stuk lager dan in Frankrijk. Dat heb ik onlangs nog aan den lijve ondervonden. Verschil (bij goedkope pompen) 15 cent met Frankrijk (bij de supers).
Het bijmengen van reststoffen aan de stookolie van schepen is in Nederland bij wet verboden. Natuurlijk zijn er manieren om die restanten op meer milieuvriendelijke te verwerken, maar de controle ontbreekt helaas.
Het gaat mij veel te ver om de scheepvaart de schuld te geven. Het vervoer per schip is nog steeds minder vervuilend dan per vrachtwagen. Een vrachtwagen vervoert maximaal 35 ton. Een groot containerschip kan 200.000 ton vervoeren. Daar kan geen vrachtwagen tegenop. Maar natuurlijk moeten er veel strengere regels komen voor de scheepvaart en die moeten zich niet beperken tot de Noordzee. Het zwavelgehalte van de brandstof voor zeeschepen is 4,4% en dat van auto's 0,01%. Het is natuurlijk heel goed mogelijk dat zwavelgehalte te verminderen. Wat CO2 betreft ligt het heel anders. Dan stoot een zeeschip veel minder uit dan het vervangende aantal vrachtwagens.
Het is afhankelijk van de wil van de landen om aan de onnodige vervuiling door zeeschepen een einde te maken.

Auto's laten rijden op zonne-energie opgewekt door aan boord geplaatste zonnepanelen is nog een utopie.
https://www.rtlz.nl/tech/artikel/4391961/deze-elektrische-auto-kan-...
De nu in productie zijnde auto's halen net de supermarkt om de hoek. De Sion bijvoorbeeld kan op een dag genoeg energie opwekken voor 30 km. Daarbij komt nog dat zonnepanelen erg kwetsbaar zijn. Alleen op het dak panelen leggen is niet voldoende. Ook het Nederlandse Lightyear one project is niet geschikt voor het gewone gebruik.

Als we naar de elektrische auto kijken, dan zien we veel over het hoofd. Zo rijden er in Nederland ruim 435.000 caravans rond. hang zo'n ding achter een elektrische auto en het bereik wordt nul. Het aantal campers neemt ook enorm toe. In Nederland rijden er ruim 115.000 rond en die rijden allemaal op diesel. Overschakelen op elektrisch rijden zal dus ook een grote omschakeling in het toerisme te weeg brengen. Mensen zullen dan verblijfsruimte moeten huren. Goed bericht voor B&B's hotel, gites en stacaravanverhuurders. Slecht bericht voor kampeerterreinen.

En dan hebben we het niet eens over de luchtvaart. Maar nu dwalen we wel ver af van het eigenlijke onderwerp. Heeft het zin om dieselauto's uit de steden te weren en benzineauto's niet. Volgens mij is het grote onzin. Eigenlijk zouden alle op fossiele energie rijdende voertuigen uit de steden verbannen moeten worden. Maar met het stijgend aantal internetverkopen, stijgt ook de vraag naar vervoer van pakketten. Zo rijden er overal vele duizenden bestelautootjes rond die vrijwel allemaal op diesel rijden.
Kortom, we zijn er nog lang niet!
Reactie van pieter10 op 3 December 2018 op 14.10

Hans:

Het weren van dieselautos uit de binnenstad is bedoeld om de fijnstof uitstoot te beperken. Dat heeft echt wel zin, alleen volgens mij nog zwaar onvoldoende.

Overigens klopt je dieselprijs vergelijking niet helemaal: Frankrijk super U 1,435; Nederland Shell: 1,42. Dus erg weinig verschil.

Reactie van Lodewijk Lievendag op 3 December 2018 op 14.42
Ik neem het maar op de koop toe voor cynicus versleten te worden maar, het grote probleem op deze aardkloot is de mens zijn 'verworven rechten'.
De transitie naar 'groene' energie, die op dit moment veel te rooskleurig wordt voorgesteld, is een verloren zaak zolang de mens niets doet aan zijn onbedwingbare energiebehoefte.
Elke morgen honderden kilometers file in Nederland is tekenend voor de menselijke onwil om iets te doen aan de echte problemen van zijn bestaan op langere termijn; 17 miljoen kikkers in een langzaam opwarmende emmer water...

In de eerste plaats zijn windmolens helemaal niet groen maar een money-sceme. Met de productie van windmolens verleggen we de energieproblematiek naar de productie (de grondstoffen, het transport en de productie zelf). Uiteindelijk levert een windmolen misschien zoveel energie als zijn productie en uiteindelijke afbraak kost. Een nep oplossing waar vooral subsidie mee gemoeid is die voor werkgelegenheid zorgt en die hele gemeenschappen afbreekt maar landen laat voldoen aan zijn co2 norm.

Zonne-energie werkt halve dagen en dan hooguit een half jaar per jaar. Je zou je sfeerverlichting er mee kunnen regelen en als je niet meer elektrisch kookt, wast en droogt, verwarmd of elektrisch gereedschap gebruikt kunnen je wel van het net af.

Kernenergie geeft opslagproblemen waarvan we nog geen idee hebben hoe we dat moeten oplossen.

Als we ons zorgen maken over toerisme en dat al die caravans niet meer getrokken kunnen worden vrees ik dat een transitie niet gaat gebeuren en uiteindelijk de wal het schip keert.
De enige transitie die zal werken is minder mensen met minder energiebehoefte. Het probleem is niet het gebrek aan energie maar een te grote behoefte en de onwil het gedrag te veranderen.
Reactie van Lodewijk Lievendag op 3 December 2018 op 14.44
Ik neem het maar op de koop toe voor cynicus versleten te worden maar, het grote probleem op deze aardkloot is de mens en zijn 'verworven rechten'.
De transitie naar 'groene' energie, die op dit moment veel te rooskleurig wordt voorgesteld, is een verloren zaak zolang de mens niets doet aan zijn onbedwingbare energiebehoefte.
Elke morgen honderden kilometers file in Nederland is tekenend voor de menselijke onwil om iets te doen aan de echte problemen van zijn bestaan op langere termijn; 17 miljoen kikkers in een langzaam opwarmende emmer water...

In de eerste plaats zijn windmolens helemaal niet groen maar een money-sceme. Met de productie van windmolens verleggen we de energieproblematiek naar de productie (de grondstoffen, het transport en de productie zelf). Uiteindelijk levert een windmolen misschien zoveel energie als zijn productie en uiteindelijke afbraak kost. Een nep oplossing waar vooral subsidie mee gemoeid is die voor werkgelegenheid zorgt en die hele gemeenschappen afbreekt maar landen laat voldoen aan zijn co2 norm.

Zonne-energie werkt halve dagen en dan hooguit een half jaar per jaar. Je zou je sfeerverlichting er mee kunnen regelen en als je niet meer elektrisch kookt, wast en droogt, verwarmd of elektrisch gereedschap gebruikt kunnen je wel van het net af.

Kernenergie geeft opslagproblemen waarvan we nog geen idee hebben hoe we dat moeten oplossen.

Als we ons zorgen maken over toerisme en dat al die caravans niet meer getrokken kunnen worden vrees ik dat een transitie niet gaat gebeuren en uiteindelijk de wal het schip keert.
De enige transitie die zal werken is minder mensen met minder energiebehoefte. Het probleem is niet het gebrek aan energie maar een te grote behoefte en de onwil het gedrag te veranderen.
Reactie van Lodewijk Lievendag op 3 December 2018 op 14.45
Hmmm, het wisknopje werkt niet.
Reactie van eric lambregts op 3 December 2018 op 18.20
@Piet van Wilpen: heb je ook gezien dat je er bij AliBaba minstens 3 moet kopen! Kijk eens op de website van de Argus: vind je honderden tweedehands elektrische auto's, soms zo goed als nieuw voor bijna afbraakprijzen. Reden: de dealers krijgen ze helaas niet verkocht.
Reactie van pieter10 op 3 December 2018 op 22.59

In NL zijn elektrische auto's alleen gesubsidieerd door de overheid voor zakelijke (lease) rijders. Daarom is de tweedehands markt nauwelijks aanwezig. Is zoiets in Frankrijk ook het geval?

Reactie van pieter10 op 3 December 2018 op 23.02

In Frankrijk is de elektriciteitsproductie al behoorlijk CO2 vriendelijk, vanwege de kernenergie en de waterkracht.

Hebben jullie deze al gezien:

https://www.youtube.com/watch?v=YjFWiMJdotM

Lubach op zondag over kernenergie. Hier en daar een beetje verdraaide feiten, maar op zich ook wel interessant.

Reactie van pieter10 op 3 December 2018 op 23.54

@Hans. Nog even terugkomend op problematiek van vervuiling door scheepvaart:

https://www.youtube.com/watch?v=X0rXPW6FUoE

Inmiddels is men wel bezig met nieuwe regelgeving overigens.

Reactie van Hans van den Bos op 4 December 2018 op 15.44

Hallo Pieter
Het is beslist niet zo dat het mengen van chemisch afval met stookolie in Nederland is toegestaan (lees de antwoorden op kamervragen in 2010 van staatssecretaris Astmahttps://brandpuntplus.kro-ncrv.nl/reporter/atsma-beantwoordt-kamervragen-over-vermengde-stookolie/ ). dat wil overigens niet zeggen dat het niet op grote schaal gebeurd en dat de controle er op veel te wensen overlaat. De vraag is of schepen, mits zij goede brandstoffen gebruiken, meer vervuilen dan vrachtauto's. Dat is zeker niet het geval als je het per ton/mijl uitrekent.

Hieronder is plaats voor een reactie

  • Blijf bij het onderwerp.
  • Wees constructief en vriendelijk.
  • Uw kennis en ervaring worden op prijs gesteld.

Onze huisregels ...

Bent u de plaatser van dit bericht? Reageer dan ajb op de gegeven reacties en adviezen.

Je moet lid zijn van NEDERLANDERS.FR om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van NEDERLANDERS.FR

WELKOM BIJ ONS FORUM

  * = inloggen nodig

GESELECTEERD

© 2020   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden

Anton Noë ... google.com, pub-1033432903517354, DIRECT, f08c47fec0942fa0