WebT@lk KennisC@fé

 
AANKONDIGING

VERGEET AJB NIET OM DE ENQUÊTE HIERBOVEN IN TE VULLEN.

HET KAN NOG EEN PAAR DAGEN EN IS BEDOELD OM EEN PROGRAMMA OP MAAT TE MAKEN VOOR BEZOEKERS EN LEDEN VN DIT FORUM

Nederlanders.fr

Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!

Is elektrisch rijden de oplossing voor de milieuproblematiek?

Is elektrisch rijden de oplossing voor de milieuproblematiek?

Het lijkt wel of alle overheden zich blindelings op het fenomeen elektrisch rijden storten, alsof dat al hun problemen gaat oplossen. Hier kunnen best wel wat vragen bij gesteld worden.

Het aandeel van het verkeer in de totale luchtverontreiniging is beperkt. Maar het concentreert zich wel op de plaatsen met het drukste verkeer. Dat zijn dus vooral de grote steden. Het is daarom begrijpelijk dat juist steden maatregelen nemen. De vraag is, of dat nu wel de juiste maatregelen zijn!

Zo veroorzaakt de gehele transportsector (wegvervoer, scheepvaart en luchtvervoer) in Nederland ongeveer 20% van de totale CO2 uitstoot. Personenauto’s nemen de helft daarvan voor hun rekening. Nu is CO2 weliswaar een broeikasgas, maar geen giftige stof. De CO2 uitstoot heeft klimaatgevolgen, maar geeft geen directe gezondheidsrisico’s. Als het personenvervoer 10% van de totale CO2 uitstoot voor zijn rekening neemt, waarom dan al die aandacht voor die personenauto en krijgt de rest veel minder aandacht?

Diesels worden uit de steden verbannen en benzine auto’s blijven toegestaan; is dat terecht?
Sinds de invoering van roetfilters blijven diesels mooi onder de 0,005 g per km. Benzine auto’s met directe inspuiting zitten daar ver boven. Volgens onderzoek stoot een benzineauto bij 22 graden buitentemperatuur tien maal zoveel fijnstof (uitgedrukt in PM) uit als een moderne diesel. Bij -7 graden is dat zelfs 62 maal zoveel. De onderzoekers concluderen dat de vervuiling bij kou sterk toeneemt omdat zowel de benzinemotor als de katalysator dan nog moeten opwarmen.

Deze resultaten zijn niet verrassend. In 2012 kwam de ADAC ook al tot de conclusie dat benzineauto's soms meer fijnstof uitstoten dan diesels.

Gelukkig moeten volgens de nieuwe normen ook benzinemotoren worden uitgerust met roetfilters. Maar waarom dan diesels bannen uit de steden, terwijl benzine auto’s meer uitstoten?

De diesel staat berucht om de uitstoot van NOx. Maar is dat wel terecht? Dat kan met een ADD BLUE installatie tot ver onder de norm worden teruggebracht. Maar wat blijkt? Benzine motoren stoten met het toenemen van het aantal kilometers tot 10 keer meer NOx uit dan toegestaan!

“Benzineauto’s met een hoge kilometerstand stoten soms extreem veel schadelijke stikstofoxiden (NOx) uit, een probleem dat tot nu toe vooral wordt geassocieerd met diesels. Een op de zes benzineauto’s die recentelijk door TNO zijn getest, overschrijdt de limietwaarden met ruim een factor tien. (uit de Volkskrant)”.

Waarom dan diesels uit de stad verbannen en benzinemotoren niet? Lezen stadsbesturen geen kranten en/of technische artikelen?

Nee, roept men, de elektrische auto geeft de uiteindelijke oplossing! Maar is dat wel echt waar? Zeker de elektromotoren zijn vrijwel emissieloos. Maar is de elektrische auto dat dan ook? Is “zero emission” niet een onjuiste aanduiding? Een berekening van de uitstoot van fijnstof door banden (205/55 R16) toont aan dat deze 0,126 g/km, dus 25 keer zo veel fijnstof opleveren dan de moderne motoren! Waarom praten we dus alleen over motoren? Elektrische auto’s hebben ook banden en omdat zij heel snel accelereren (een elektromotor heeft een heel hoog koppel over vrijwel het hele toerenbereik) en een stuk zwaarder zijn dan brandstofauto’s is de fijnstofuitstoot van die banden nog hoger dan van de klassieke auto’s. Dan hebben we het nog niet over het fijnstof afkomstig van remmen en de slijtage van het wegdek.
De elektrische auto geeft dus geen oplossing voor de luchtvervuiling in de steden. Vooral het fijnstof is daar immers de grote boosdoener. En waarom enkel het verkeer aangepakt? In Frankrijk staan nog honderdduizenden oude oliestookinstallaties, die elk meer uitstoten dan welke auto dan ook.

De elektrische auto

Eigenlijk kennen we er twee varianten van; de auto met een accu en de auto met een brandstofcel. Men spreekt van zero emissie auto’s maar dat is dus maar enkel waar voor de uitstoot via de uitlaat. Een groot voordeel is dat ze geen CO2 uitstoten. Voor het fijnstof is ook de elektrische auto geen oplossing.

Ik ben een groot voorstander van elektrisch rijden. Maar hier komt een groot probleem om de hoek kijken. Elektrische auto’s zijn duur, zo duur dat enkel leaserijders en fleetowners er mee rond rijden. Een Nissan Leaf met een kleine accu kost al € 38000 die met een grote accu € 46000. En dan hebben we het over een betrekkelijk kleine auto. Welke particulier kan zich dat veroorloven? Het bereik is ook nog maar eens maximaal 400 km. Prima voor dagelijks gebruik zegt men, maar wat moet je dan met vakantie? Of wat voor de zakelijke rijder? De prijs zal nog heel wat moeten zakken voordat een elektrische auto voor het grote publiek betaalbaar wordt. Elektrische energie is goedkoop? Denk je nu heus dat overheden niet gaan compenseren voor het gemis aan inkomsten van taks op fossiele brandstoffen?

In Frankrijk is de infrastructuur voor elektrische auto’s, zeker op het platteland; ver onder de maat. Maar stel je nu eens voor dat iedereen elektrisch gaat rijden. Een huidig benzine station langs de snelweg heeft zo’n 18 laadpunten. Tanken geschiedt in ongeveer 5 minuten. Een tankstation kan dus 360 auto’s per uur bedienen. Een Tesla doet met de snelste snellader er 33 minuten over om de accu tot 80% op te laden. Elke snellader kan dus maximaal 2 auto’s per uur bedienen. Om dezelfde capaciteit voor een tankstation met snelladers te bereiken heb je dus 180 laadstations nodig!

Nog een probleem. Een snellader kan de accu tot 80% opladen wat het bereik tot 400 km doet afnemen. Een auto op fossiele brandstof haalt twee keer die afstand. Dat houdt in dat er twee maal zoveel opladers nodig zijn en dat brengt het totaal van ons tankstation op 360 snellaadstations. Ik reken hier met een Tesla 100D, van € 120.000. Voor een kleine elektrische auto zijn die cijfers nog ongunstiger. En hoe krijg je al die benodigde elektrische stroom op zo’n tankstation. Daar moeten wat windmolens voor draaien!

Of gaan we voor de brandstofcel. Die kan even snel laden als een klassieke auto. De infrastructuur hoeft nauwelijks te worden aangepast, wan de waterstof wordt per tankauto aangevoerd. Maar ja, er ligt wel een addertje onder het gras. Hoe kom je aan al die waterstof?

Voor het probleem van het laden komt misschien na 2025 een oplossing. Diverse autobouwers werken aan de solid state accu. Die heeft en een twee tot vier maal zo grote energiedichtheid als de huidige lithium accu en kan ook veel sneller opgeladen worden. Men spreekt over 5 minuten. Maar dan nog de vraag, hoe krijg je al die benodigde elektrische energie bij de tankstations? Een heel nieuwe infrastructuur voor de elektriciteitsvoorziening is nodig. Daar komt nog bij dat tegelijkertijd alle huizen van het gas af moeten.

En dan nog is het fijnstofprobleem niet opgelost! Kom op stadsbesturen en overheden; ontwaak en denk nog eens na!

Weergaven: 2150

Rubrieken,

(klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek)

20181202, Geldzaken, Overheid, Vervoer

Reactie van wilsam op 5 December 2018 op 22.43

We kunnen nu eenmaal een probleem niet oplossen met dezelfde denkwijze die het gecreëerd heeft (A. Einstein).

De eerste energiecrisis in de moderne geschiedenis ontstond in de zestiende (16e) eeuw toen bleek dat er te weinig bos was in Groot Brittanië om de economie draaiend te houden (bron Scientific American november 1977 pagina 140 - 150). De overstap naar steenkool luidde de industriële revolutie in, die in 1760 begon. De grootschalige verbranding van steenkool door fabrieken en door huishoudens in de snelgroeiende steden bracht een enorme luchtvervuiling met zich mee. De luchtvervuiling in combinatie met mist bracht een nieuw international woord: smog, de samentrekking van smoke en fog. In 1952, bijna tweehonderd (200) jaar na het begin van de vervuiling viel het niet meer te ontkennen. Het openbare leven in London kwam op 5 december 1952 door the Great Smog tot stilstand. De mist bleef vijf dagen hangen en sloot de rook op in de stad. De schattingen van de slachtoffers lopen uiteen van vierduizend tot twaalfduizend. De Clean Air Act van 1956 legt de kolenstook aan banden. Er komen subsidies voor huiseigenaren om over te stappen naar gas. De transitie duurde jaren. In 1962 vielen nog 750 doden in London door de smog.

Bovenstaand verhaal gaat over vooruitgang, over onderzoek en wetenschap, over maatregelen nemen, over transitie, over urgentie, over prioriteiten. 

Reactie van pieter10 op 5 December 2018 op 23.54

750 doden is niet zo veel. In Nederland sterven elk jaar iets van 8000 mensen aan de gevolgen van fijnstof.

Maar inderdaad: Deze historie geeft wel aan dat er wel eens wat gebeurt om het schip te keren. Het probleem momenteel is wel dat het veel meer een mondiaal probleem dan een lokaal probleem is. Dat maakt vergaande politieke beslissingen wel erg onwaarschijnlijk.

Reactie van Lodewijk Lievendag op 5 December 2018 op 23.56

@wilsam  Op dit moment ontdooit in hoog tempo de permafrost op het Noordelijk halfrond. Dat probleem zou ook kunnen bestaan zonder menselijke invloed maar hoe dan ook, het bestaat en onze consumptiedrang draagt er aan bij en het proces is niet meer te stoppen. Dat probleem wordt gemakshalve maar niet genoemd. Einstein had gelijk en hoewel er ongetwijfeld mensen zullen zijn die Einstein achterhaald vinden en dat er wel een technologische redding komt voor al onze problemen... het denken zoals men altijd al deed is wensdenken en dat gaat niet goed. 

@pieter10 De Armada van verschillende scheepjes die allemaal noodgedwongen in de zelfde richting dobberen... dat je als individu keuzes hebt te maken... de toenemende wens om milieubewuster te leven maar dan wel een urbane omgeving... je kunt het overal zien. Ik zie mijn buren die keuzes maken: ze wonen in het weekend in een joerd of tipi , verbouwen biologisch schapen zonder kennis van of gevoel voor de dieren, hebben een livebox en manifesteren zich op  het web. Bijna alle gele hesjes hebben het beste voor met ons allemaal: ze willen goedkoper rijden in vervuilende auto's want nieuwe zijn te duur en niet rijden is ondenkbaar. Ze willen minder belasting en op tijd met pensioen en en-passant legitimeren ze de chaoten die geen dag verder denken dan de volgende dag van manifeste onvrede en vernieling.

Weet je, ik geloof dat het niet zoveel uitmaakt wat je als individu wilt doen of doet. Als individu trek ik geen geel hesje aan maar toch ligt het land plat. Ik heb alle lampen vervangen door Leds, draag 's winters een trui en heb een warmtepomp maar nog steeds draaien er geloof ik 55 kerncentrales in Frankrijk. Weet je, misschien is het nodig en onvermijdelijk dat het schip zinkt. Bij zware slagzij komt de oplossing dan wel in zicht en zullen er een paar in een reddingsboot aan het noodlot ontsnappen. Oh ja, geld wordt minder belangrijk! Dat is zo vanuit het perspectief van  babyboomers. Dat is geen bewuste keuze maar een ffing noodzaak.

Zo, tot zover. Ik zei toch dat ik risico neem als cynicus gezien te worden?

Reactie van Hans van den Bos op 6 December 2018 op 15.57

Nee, Lodewijk, ik denk niet dat de huidige elektrische auto de vervuiling een halt toe zal roepen; hooguit een beetje afremmen. Maar de ontwikkelingen gaan snel. De solid state accu komt er aan en voor de remmen is ook al een oplossing voor handen. Ik zal het niet meer meemaken, maar er komt een tijd dat kernfusie een oplossing gaat bieden voor alle energieproblemen. De thorium reactor kan een tussenoplossing bieden. Dat is geen geloof, maar wel het op de voet volgen van de wetenschappelijke ontwikkelingen en een groot vertrouwen in de wetenschap. En vertrouwen en geloof zijn toch echt verschillende begrippen. Als zeeman weet ik dat een aanvaring meestal niet het zinken van het schip tot gevolg heeft, net zo min als elke aanrijding een “total loss” veroorzaakt. Dat er averij optreedt is wel zeker, maar dat leidt meestal tot betere scheepsontwerpen.

Want in een ding moet ik je helaas gelijk geven. De vraag of de mens bereid is een stapje terug te doen, zo leert de geschiedenis, moet met nee beantwoord worden. De gele hesjes beamen dat weer eens. Consuminderen is geen oplossing, maar ijdele hoop. De mensheid is daartoe niet bereid.

Maar als de mens daartoe niet bereid is, dan zijn we zeker overgeleverd aan de wetenschap. En dat die veel vermag, heeft het verleden ons wel geleerd. En er zijn ook milieu successen geboekt. Ik herinner me nog uit mijn Brabantse jeugd dat je in riviertjes als de Dongen, de Dommel en de Aa, foto’s kon ontwikkelen. Nu zwemt er weer vis.  En dat resultaat is niet bereikt door op de groeirem te trappen.  Consuminderen heeft tot gevolg dat er minder geld beschikbaar komt voor wetenschap en technologische ontwikkelingen.
Geld wordt niet minder belangrijk.  Misschien voor ons, die het goed hebben, maar er zijn miljarden mensen die het ook zo goed willen krijgen. En met de huidige groei van de wereldbevolking zal die vraag maar blijven aanhouden.
Komt tijd, komt raad.

Waartoe een onderwerp over elektrische auto’s al niet kan leiden.

Reactie van Lodewijk Lievendag op 6 December 2018 op 18.25

Vandaag kreeg ik bezoek van Jehova's getuigen. Ze spraken me in het Engels aan met de vraag: 'wilt u de waarheid weten?' Bij zo'n vraag weet je direct hoe laat het is. Als je nee zegt is dat niet okay immers iedereen wil de waarheid weten. Als je ja zegt ben je voorlopig nog niet van ze af. Ik dacht slim te zijn en zei: 'dat hangt er van af, welke waarheid?' 'Er is maar één waarheid' zei de meneer, 'de Bijbelse waarheid!' Hij zei het met op zijn gezicht een uitdrukking van verrukte zekerheid, voor hem was het geen geloof maar wetenschap.

Voila, in een notendop de spraakverwarring van hierboven. Vertrouwen en geloof zijn wel degelijk hetzelfde. Hoop hoort daar ook bij. Je zult mij niet horen zeggen dat wetenschap ook maar een mening is maar... hoewel? Komt tijd komt raad? Misschien. Goede raad is meestal duur.  

 

Reactie van pieter10 op 6 December 2018 op 21.16

Lodewijk,

Zou het je helpen als ik je gelijk geef dat je wat pessimistisch bent?

 

Reactie van Lodewijk Lievendag op 6 December 2018 op 22.07

Pieter10? Nee, dat helpt mij niet. Ik heb denk ik geen gelijk nodig heb; ik vind mezelf meer contemplatief dan pessimistisch. Helpt het jou als ik je gun dat je met geloof hoop en liefde nog jaren voort kunt? Of heb je ook geen hulp nodig?-) 

Reactie van wilsam op 6 December 2018 op 22.18

@Hans.

Volgens CE Delft komt de auto op de vierde plaats als het gaat om milieu impact. Dat is na achtereenvolgens spullen, vlees en wonen. De grafiek laat zien hoe de impact van spullen zich verhoudt tot andere categorieën, zoals voedsel en wonen.

Spullen is de verzamelnaam voor alle consumptiegoederen, die niet al in de andere categorieën vallen, zoals bijvoorbeeld kleding. Dat is dus onder andere alle electronica, witgoed, pc’s, telefoons, speelgoed, alles wat je bij de Action voor € 1,99 kan kopen. Het wordt van overal van de wereld, maar vooral uit China, naar ons verscheept. Technische veroudering wordt ingebouwd en de mode doet de rest. Speelgoed gaat gemiddeld een half jaar mee. Soms gaat het naar een broertje of zusje, of naar de kringloopwinkel, vaak ook direct naar de vuilstort. Tachtig tot negentig procent van al dat speelgoed komt uit Shantou in China waar volgens de VPRO drieduizend speelgoedfabrieken gevestigd zijn.

Nu beweer jij dat consuminderen slecht is voor de wetenschap en met andere woorden dat consumeren de wetenschap ten goede komt.  Kan je deze stelling ook onderbouwen?

Reactie van pieter10 op 7 December 2018 op 10.34

Nee, ik vind het wel fijn als je mij dat zou gunnen!

Pas er aub voor op dat contemplatief niet verwordt tot "afwachten en niets doen"....

Reactie van pieter10 op 7 December 2018 op 10.39

@Wilsam,

Die goedkope spullen van Action worden wel vaker als milieuvervuilend genoemd. Natuurlijk zal zo'n reis uit China én het produceren in China negatief bijdragen aan het milieu, maar bedenk wel dat veel 'dure spullen vaak zijn samengesteld uit vele onderdelen die zo'n beetje overal vandaan komen en soms zelf tijdens het proces van samenstellen als halfproducten heen en weer gestuurd worden over de aardbol. Dan kan je toch beter die goedkope spullen kopen.

Je reactie hieronder, dit zijn de huisregels. 

Je moet lid zijn van Nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Nederlanders.fr

WELKOM BIJ ONS FORUM

  * = inloggen nodig

✔️ PLAATS BERICHT

✔️ PLAATS ADVERTENTIE

✔️ BEKOSTIGING

✔️ DONEER

(LATEN WE SAMEN DE KOSTEN DRAGEN)

GESELECTEERD

Foto's

  • Foto's toevoegen
  • Alles weergeven

© 2021   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden

Anton Noë ...