NEDERLANDERS.FR

Hét netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk

I. Pensioenen

Nederland: na jarenlang op hetzelfde niveau te zijn gebleven, ondanks de sterk gestegen kosten, dreigen met ingang van 1 januari 2020 forse kortingen op ambtenaren- en bedrijfspensioenen.

Frankrijk: president Macron heeft beloofd per 1 januari 2020 de pensioenen te verhogen. Er ligt nu een wetsontwerp, waarbij pensioenen tot €2000 bruto stelselmatig worden verhoogd met het percentage van de inflatie. Die bedraagt momenteel 1%. Gepensioneerden die bruto meer aan pensioen ontvangen krijgen er een deelpercentage bij (zie onderstaand schema). De nieuwe wet moet eerst nog door het parlement worden aangenomen, waarbij ongetwijfeld de nodige amendementen worden ingediend. Pas eind december zullen de definitieve tekst en de precieze cijfers bekend worden. Let wel: het betreft het bruto pensioen (niet het belastbare inkomen RFR) en het is onafhankelijk van welk inkomen een eventuele partner verwerft.

Bedrag bruto pensioen

Verhoging

Minder dan of gelijk aan €2.000

1 %

Hoger dan €2.000 en minder dan of gelijk aan €2.008

0,8 %

Hoger dan €2.008 en minder dan of gelijk aan €2.012

 

0,6 %

 

Hoger dan €2.012 en minder dan of gelijk aan €2.014

 

0,4 %

 

Hoger dan €2.014 

0,3 %

Alle gepensioneerden in Frankrijk gaan er dus iets op vooruit. Zie NotreTemps.com.


II. Bewijs-van-in-leven-zijn

Nederland: Gepensioneerde Nederlanders in het buitenland moeten eens per jaar zowel naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB) als naar hun pensioenfonds(en) per post een "Bewijs-van-in-leven-zijn" opsturen. Hoewel je dit formulier kunt downloaden van internet, waar je ieder jaar per email bericht van krijgt, krijgt iedereen desondanks ook een formulier per post toegestuurd, zowel van de SVB als van het pensioenfonds. Dat betekent in de meeste gevallen van de tienduizenden buitenlandse nederlandse pensioengerechtigden totaal onnodige extra kosten.

Het terugsturen van het Bewijs-van-in-leven-zijn mag niet per email. Het moet per post. Twee keer heb ik meegemaakt dat het formulier niet was ontvangen, één keer bij de SVB en een andere keer bij mijn pensioenfonds PFZW. Gelukkig bellen ze dan op, voordat ze je uitkering inhouden, om je te melden dat het formulier niet is ontvangen. Wijzer geworden bel ik hen tegenwoordig om te vragen of mijn formulier is aangekomen.

Frankrijk: gepensioneerde Fransen die in het buitenland wonen moesten eveneens ieder jaar per post een Bewijs-van-in-leven-zijn versturen naar alle pensioenfondsen, die hun een pensioen uitkeren. Sinds kort hoeft dat niet meer. Het is voldoende om een Bewijs-van-in-leven-zijn te sturen naar één instantie. Bovendien mag dat (met diverse veiligheidsmaatregelen omgeven) óók per email.
Zie Service-Public.fr en Boursorama.com.

III. Vraagtekens

Wanneer je dat allemaal leest, vraag je je als gepensioneerde werkelijk af, wat er mis is met het nederlandse pensioenstelsel en waarom Frankrijk wél de pensioenen kan verhogen, terwijl in Nederland de pensioenen al jarenlang niet zijn verhoogd en de kranten er nu zelfs vol staan met dreigende pensioenkortingen van 5 à 10%.

Ook dacht ik altijd dat Nederland op IT-gebied Frankrijk ver vóór was. Waarom kunnen franse gepensioneerden dan wel hun Bewijs-van-in-leven-zijn per internet naar één instantie opsturen en moeten Nederlanders in het buitenland dat per se per post en aan verschillende instanties doen?


Weergaven: 2662

Rubrieken,klik voor meer berichten in dezelfde rubriek

20191018, Geldzaken, Overheid

Reactie van Theodora Besse op 21 Oktober 2019 op 11.19


Van een vriend ontving ik de link:

https://www.pensioenverlies.nl/

en deze Youtube video:Interessant voor pensioengerechtigden van het ABP.

Reactie van Franklin Toonen op 21 Oktober 2019 op 12.56

@Peter A: De aanstelling van een ambtenaar (= "hij die is aangesteld om hier te lande in openbare dienst werkzaam te zijn") is een eenzijdige overheidsbeslissing. Dus geen "overeenkomst". Een bizarre situatie natuurlijk want de overheid plaatste een advertentie en een kandidaat solliciteerde en werd vervolgens aangenomen. Overal is dat een overeenkomst behalve bij de overheid. Salaris, wedde genaamd, pensioen, ziektekosten, reiskosten etc. werd wel besproken maar...geen overeenkomst.

Reactie van Peter A. Schrage op 21 Oktober 2019 op 13.28

Correct...maar er zijn resp. werden en worden afspraken gemaakt over het tot stand komen van de arbeidsvoorwaarden met de Ambtenaren bonden en bij de aanstelling in dienstverband als overheidsdiena(a)r(es) het individuele gedeelte van deze voorwaarden. In het particuliere bedrijfsleven heet dit "overeenstemming", een wilsbeschikking dus tussen partijen, onder welke voorwaarden deze diena(a)r(es) haar of zijn werk zal dienen resp. kunnen (te) doen. Daar horen ook de pensioen rechten afspraken bij.

De discussie over HET PENSIOENSTELSEL gaat niet over het stelsel maar over de FINANCIERING van het stelsel en de problematiek daar omheen. (zie het U-tube filmpje hierboven). Het stelsel is de formule die leidt tot een toezegging. De toezegging gaat over een lange periode en die moet gefinancierd worden en dat levert problemen en maakt het een groot punt van allerlei meningen, al dan niet met een basis van kennis en kunde zoals ook weer blijkt uit het filmpje.

Reactie van Hans van den Bos op 21 Oktober 2019 op 18.39

Hallo Franklin

Je loopt een beetje achter Franklin. In 2017 is er de Wnra gekomen; Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. De wet is op 17 maart 2017 in de Staatscourant gepubliceerd. Op 21 maart 2019 is de  Aanpassingswet Wnra aangemeld voor behandeling in plenaire vergadering. In april 2019 is de Aanpassingswet Wnra aangenomen door de eerste Kamer en bekrachtigd door de Koning. De inwerkingtredeing is op 1 januari 2020. Ze sluiten dus ook een CAO af.

Reactie van Hans van den Bos op 21 Oktober 2019 op 18.46

Hallo Peter

Het dit overeengekomen pensioen akkoord gaar over diverse zaken en tast wel degelijk ook het stelsel aan. Zo zullen ZZP'ers ook toetreden tot het stelsel. Op de site van de Overheid wordt dan ook gezegd:

Pensioenakkoord: een toekomstbestendig pensioenstelsel

Reactie van Peter A. Schrage op 21 Oktober 2019 op 19.10

Maar Hans mijn kritiek is dat er vaagheid is ver wat er wordt bedoeld met "stelsel". De hele discussie nu gaat over (een vorm van) financiering (sstelsel). Wat financieren we dan welk stelsel?????? Kapitaal vorming (Defined Contribution) of een Toezegging (Defined Benefit)... U zegt het me dan maar??

Reactie van Hans van den Bos op 21 Oktober 2019 op 21.41

Hallo Peter

Volgens mij is een stelsel een geheel van bij elkaar horende zaken. De financiering maakt een onmisbaar deel uit van het pensioenstelsel. Een pensioenstelsel zonder financiering is een luchtballon! De financiering van ons pensioenstelsel is gebaseerd op regelmatige contributies en niet op een individueel spaarsysteem. Dan zou men volgens mij ook niet over fondsen kunnen spreken. Als men spreekt over de individualisering van het pensioen dan spreekt men volgens mij over een individueel spaarsysteem. Dan haal je het sociale karakter uit het stelsel. Dan zouden nabestaanden aanspraak kunnen maken over de gespaarde som van de overledene. Dat is in complete tegenstelling met ons huidige pensioenstelsel. Een pensioeninstelling zou dan een gezamenlijke investeringsbank zijn die de inleg van personen beheert, maar waarbij die inleg en de daarop gemaakte winst persoonlijk bezit blijven. Dat zou het einde inhouden van de huidige pensioenfondsen.
Men heeft daar overigens wel over gesproken, maar de vakbonden waren er faliekant tegen. Dat zou het einde van de sociale maatschappij en tevens het einde van de vakbonden inhouden. Hoewel ik liberaal ben (ik noem mezelf graag sociaal liberaal) ben er ook faliekant tegen deze "ontsocialisering" van onze maatschappij. Individualisering van de pensioenen, was een van de inzetten van de gesprekken over een nieuw pensioenstelsel. Dat bleek niet haalbaar te zijn (gelukkig).

Reactie van Peter A. Schrage op 21 Oktober 2019 op 23.18

Wij verschillen van mening Hans. Het NL stelsel is gebaseerd op toezeggingen "Defined Benefit". Er werd en wordt nog steeds (maar minder) een toezegging gecreeerd via een formule. Die werd in den beginne gefinancierd via een individuele premieheffing. In de loop van de tijd bleek dat dit heel erg duur was o.a. door backservice verplichtingen (salarisverhogingen moesten worden terug-gefinancierd tot de datum van toetreding tot het fonds om de toezegging op depensioendatum te kunnen  blijven garanderen). Ga niet verder in detail omdat het dan erg gtechnisch wordt.

Het voorstel wat er nu ligt is een vorm van Defined Contribution... dus minder gedoe over financierings problematiek enzo. Tel uit je winst...de toezegging verdwijnt (in mijn eerder genoemde voorbeelden 1,75% per dienstjaar etc)en wordt vervangen door een kapitaalvorming. Rekenregels verdwijnen, want het kapitaal wordt gevormd door contributies van werkgever en werknemer sparen en rendementen, zonder dat er "garanties" onder liggen.Thats the difference met het huidige systeem.

Reactie van Peter A. Schrage op 21 Oktober 2019 op 23.21

oeps ik had moeten stelsel....!!!!!!!!!!!!!!.... de financiering van het stelsel heeft geleid tot een andere benadering van het stelsel van pensioenopbouw zelf.... Hoop dat het nu wat duidelijker is.

Reactie van Franklin Toonen op 22 Oktober 2019 op 13.04

@Peter A. Je hebt gelijk maar het gaat/ging hier over de pensioenen. Degenen op wie dat ziet hebben nog onder het oude regime gediend als ambtenaar.

Hieronder is plaats voor een reactie

  • Blijf bij het onderwerp.
  • Wees constructief en vriendelijk.
  • Uw kennis en ervaring worden op prijs gesteld.

Onze huisregels ...

Bent u de plaatser van dit bericht? Reageer dan ajb op de gegeven reacties en adviezen.


Je moet lid zijn van NEDERLANDERS.FR om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van NEDERLANDERS.FR

-

Google advertenties

© 2019   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden

Anton Noë ... google.com, pub-1033432903517354, DIRECT, f08c47fec0942fa0