NEDERLANDERS.FR

Hét netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk

Actie Que Choisir: Lampiris beste electriciteits- én beste gasleverancier

De actie van Que Choisir "€nergie moins cher €nsemble" (zie eerder bericht) is beëindigd. Tot en met 21 september hebben zich in totaal 271.282 deelnemende huishoudens gemeld, voor electriciteit en/of voor gas. Op 22 september werd bekendgemaakt welke electriciteitsaanbieder en welke gasaanbieder door Que Choisir zijn uitgeroepen tot winnaars. Het belgische bedrijf Lampiris heeft zowel voor electriciteit als voor gas de prijs in de wacht gesleept.

De deelnemende huishoudens kunnen vanaf 10 oktober een persoonlijk aanbod van Lampiris tegemoetzien, met een tarief dat geldt voor één jaar vast. De besparing zou 23% bedragen ten opzichte van de gereglementeerde tarieven voor electriciteit die momenteel gelden en 17% ten opzichte van de gereglementeerde gastarieven.

Wie niet op het aanbod in wil gaan, laat het daarbij. Wie het aanbod aanneemt en het nieuwe contract met Lampiris tekent heeft vervolgens nog 14 dagen de tijd om op zijn beslissing terug te komen. Ook daarna kan de overeenkomst door de klant op ieder moment worden opgezegd (met één maand opzegtermijn). Lampiris voor beëindiging van de overeenkomst met de oude electriciteits- of gasleverancier. De electriciteits- en gaslevering worden op geen enkel moment onderbroken.

Que Choisir begeleidt het hele proces. In geval van conflicten tussen de klant en Lampiris speelt Que Choisir een bemiddelende rol.

Weergaven: 1218

Rubrieken,

(klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek)

20160924, Woningbeheer en Huishouding

Reactie van Theodora Besse op 24 September 2016 op 6.54

Er is een woord weggevallen in een van de laatste regels. Er moet staan:

"Lampiris zorgt voor beëindiging van de overeenkomst met de oude electriciteits- of gasleverancier."

Reactie van Wolters-Dikker op 24 September 2016 op 9.13

bedankt theodora

lieneke wolters

Reactie van Jako op 24 September 2016 op 12.01

Ik ben benieuwd. In Nederland (en andere 'vrije markten') zie je dat prijsvechtende nieuwkomers de grenzen van het toelaatbare opzoeken.

Veelal hoog vooruit factureren en dan traag achteraf terugbetalen, traag met verwerken van opzeggingen, vaste kosten verstoppen etc. Volgens de lokale wetgeving net toegestaan, dus consumentenorganisaties kunnen niets beginnen, maar enorm irritant voor overstappers, vooral als ze weer weg willen.

In Nederland had ik er in ieder geval slechte ervaringen mee: foute afrekeningen, onjuiste kwh bedragen, onjuiste dagen rekenen etc. En niet bij een enkele 'prijsvechter', maar met in totaal drie, waarvan er 1 failliet is gegaan. Uiteindelijk was de factuur hoger dan voorgespiegeld en veel administratieve rompslomp.

Reactie van Theodora Besse op 24 September 2016 op 12.41

Het verschil is Jako, dat deze actie is georganiseerd door Que Choisir en dat het om ruim 270.000 potentiële klanten gaat en niet om één individuele klant. Uiteraard zullen de deelnemers aan de actie niet allemaal overstappen naar Lampiris, maar zelfs de helft betekent voor Lampiris al 135.000 nieuwe klanten.

In de FAQ van QC wordt het tweeledige doel van de actie omschreven:

"..., l’objet de cette campagne est double : des prix attractifs et des contrats plus sûrs..."

In de vragen en antwoorden eronder zie je dat voor de deelnemers die daadwerkelijk overstappen QC een begeleidende en bemiddelende rol blijft spelen. Dat is iets heel anders dan wanneer je als individu tegenover zo'n almachtige leverancier staat. QC is en blijft een onafhankelijke consumentenorganisatie die vecht voor het belang van de consument. Als Lampiris streken gaat uithalen zal QC de eerste zijn om dat aan de kaak te stellen. Dat vind ik het goede aan deze actie.

Enfin, het is nu eerst afwachten met welk prijsvoorstel Lampiris gaat komen voor iedere potentiële klant.

Reactie van Jako op 24 September 2016 op 14.05

Nee Theodora, daar zit geen verschil. Dat mijn 3e leverancier failliet ging kwam juist omdat er een consumentenorganisatie tussen zat. Maar uiteindelijk hielp dit niks, de 'historische' leverancier nam de leveringsverplichting over, liet prijsafspraken vervallen en factureerde een jaar achteraf alsnog met zijn eigen tarieven. Van een kale kip...

Reactie van marja helleman op 24 September 2016 op 15.59

bedankt Theodora voor je altijd maar weer informatieve inbreng.

Reactie van Theodora Besse op 24 September 2016 op 16.14

Jako, in 2013 heeft QC precies zo'n actie gehouden, maar alleen voor gas. Ook toen is Lampiris als winnaar uit de bus gekomen. Uit dit artikel in Le Monde blijkt dat Lampiris destijds de enige gasleverancier was die meedeed, omdat de andere vijf terugschrokken voor de eisen die QC stelde aan het dossier.

Ik heb maar eens de meningen van electriciteitsklanten over hun leverancier bekeken. Eerst van de afnemers van Lampiris. Overwegend positief, waarbij worden genoemd: de lage prijs, de 100% groene stroom en de zeer heldere facturering met goede uitleg.

Maar ook negatieve reacties, zoals slecht bereikbare, aarzelende klantenservice, summiere espace client op de website, fouten in facturen door te hoge inschatting van het verbruik en trage terugbetaling van teveel betaalde bedragen.

Vervolgens de afnemers van EDF. Ook zij zijn overwegend positief, maar ze noemen daarvoor geen specifieke kenmerken. De keuze voor EDF is in ruim 90% van de gevallen automatisch, veel afnemers weten niet eens dat ze een andere leverancier kunnen kiezen. Pas als er moeilijkheden ontstaan met EDF gaan ze eens bij een andere aanbieder kijken. De positieve punten die EDF-klanten noemen hebben dan ook weinig met electriciteitsleverantie te maken: de naamsbekendheid van EDF wekt vertrouwen, evenals de goede reputatie en de betrouwbaarheid van EDF.

Ook hier negatieve punten: tarieven te hoog, moeilijk bereikbare klantenservice met lange wachttijden, slecht bijgehouden dossiers, te hoge inschatting van het verbruik en trage terugbetaling van teveel betaalde bedragen.

Kortom, afgezien van de prijsverschillen is het lood om oud ijzer. Persoonlijk heb ik in 2009 ook automatisch gekozen voor EDF en er nog nooit een probleem mee gehad. Tot nu toe heb ik de prijsverschillen die ik vond op internet niet de moeite waard gevonden om over te stappen. Wat je hebt weet je en wat je krijgt moet je maar afwachten, redeneerde ik. Maar wanneer het komende voorstel me lucratief genoeg lijkt, zal ik deze keer zeker niet aarzelen en onder het toeziend oog van QC direct overstappen.

Reactie van Theodora Besse op 25 September 2016 op 7.06

Dat blijkt La Colline, uit het feit dat QC Lampiris tot winnaar heeft uitgeroepen. Zoals ik hierboven schreef had de actie een tweeledig doel: lagere prijzen en betere contracten. Ik weet niet wat jij verstaat onder "de beste". Maar ik weet wel dat QC op dat gebied verstand van zaken heeft en dat ik dus niet al die verschillende voorwaarden van al die verschillende aanbieders hoef uit te pluizen om tot "de beste" te besluiten, als ik dat al zou kunnen.

Lage tarieven en 100% groene stroom is voor mij goed genoeg. Uit de Wiki:

"Het idee achter groene stroom is dat daarmee de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) en andere schadelijke emissies (NOx, SO2, roet etc.) wordt verminderd. Daardoor zal de toename van het broeikaseffect wat vertragen. Ook ontstaat er minder kernafval.

Daar groene stroom onuitputtelijk is, zal het ook beschikbaar zijn voor de volgende generaties. Dit is niet zomaar het geval met fossiele brandstoffen. Ook zal de afhankelijkheid van leveranciers van fossiele brandstoffen afnemen wanneer consumenten meer groene stroom gebruiken."

De Wiki noemt ook de verschillende bronnen van groene stroom:

- Aardwarmte
- Biomassa
- Afval
- Waterkracht (waterturbines, golfslagenergie, getijdenenergie en blauwe energie = energie die        wordt gewonnen uit het verschil in zoutconcentratie tussen zeewater en zoet water)
- Windenergie
- Zonne-energie

Reactie van Bert Pijnse van der Aa op 25 September 2016 op 10.11

voordat u uw keuze maakt lees de kleinen lettertjes. https://eubioenergy.com/2016/09/13/photoblog/

Reactie van Theodora Besse op 25 September 2016 op 12.25

Heremetijd, daar heb je de doemdenkers ook weer. 

Ja Bert, ik heb het gelezen (de letters waren trouwens van normaal formaat). Wij mensen Bert, gebruiken energie. En we gebruiken steeds meer energie. Die energie moet ergens vandaan komen. Waar het ook vandaan komt, het richt altijd ergens schade aan, of het nu mijnbouw, gasbellen, schaliegas en kernenergie (grijze energie) betreft of windmolens, zonnepanelen, waterkrachtcentrales, aardwarmte, afvalverwerking of biomassaverbranding. Zie bijvoorbeeld dit artikel over energiewinning uit waterkracht (onder voor- en nadelen).

Maar er zijn verschillen tussen grijze en groene stroom. Het eerste raakt uitgeput, terwijl het tweede eindeloos duurt of kan worden hernieuwd. Bovendien veroorzaakt het opwekken van grijze energie enorme luchtvervuiling, waar dat bij de meeste groene-energiewinning niet gebeurt. 

Van alle groene energiebronnen die ik hierboven heb genoemd pik jij er één uit. Ik wil je er op wijzen dat de opwekking van energie uit biomassa in principe gebeurt uit afval van land- en tuinbouw en van bosbouw, dus uit gras, stro en houtafval. Dat randdebielen in de VS bereid zijn om hun leefomgeving op te offeren voor eigen geldelijk gewin is niets nieuws. Dat gebeurt daar op grote schaal ook met de winning van schaliegas die enorme milieuschade aanricht. Het gebeurt ook in Australië, waar Chinezen duizenden hectares grond kunnen kopen om er mijnen te exploiteren. En waarom worden kernreactoren op uranium niet vervangen door kernreactoren op thorium, dat veel veiliger is dan uranium, dat geen kernafval veroorzaakt en waarvan de beschikbare hoeveelheid drie keer zo groot is? Inderdaad, een geldkwestie, zie hier.

Tegen kapitaal en kapitale geldzucht is geen kruid gewassen. Dat moet je niet op het bordje leggen van mensen die een paar tientjes per jaar op hun energierekening willen besparen en daarmee ook nog eens bijdragen aan een duurzame oplossing voor het energieprobleem waar onze wereld nu eenmaal mee kampt.

Hieronder is plaats voor een reactie

  • Blijf bij het onderwerp.
  • Wees constructief en vriendelijk.
  • Uw kennis en ervaring worden op prijs gesteld.

Onze huisregels ...

Bent u de plaatser van dit bericht? Reageer dan ajb op de gegeven reacties en adviezen.


Je moet lid zijn van NEDERLANDERS.FR om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van NEDERLANDERS.FR

© 2020   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden

Anton Noë ... google.com, pub-1033432903517354, DIRECT, f08c47fec0942fa0