NEDERLANDERS.FR

Hét netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - Zegt het voort !

We hebben het hier op dit forum er al vaker over gehad, de nieuwe slimme meter van ENEDIS, Linky genaamd. Werkt alles na plaatsing nog zoals voorheen, doet het dag/nacht tarief het nog, kan het deurtje van de groepenkast nog wel dicht, hoe zit het met de option Tempo, meet deze nieuwe generatie meters wel nauwkeurig en kun je nu echt real-time on-line je verbruik bekijken. Promotelec komt nu met nog een aandachtspunt. Ze achten het noodzakelijk – ze zullen daar ongetwijfeld zicht hebben op wat er misgaat in de praktijk van alledag – er op te wijzen dat na plaatsing van de slimme meter LINKY het verstandig is om te (laten) controleren of de daarop ingestelde puissance souscrite wel klopt met de bestaande toevoerbedrading vanwege het risico van oververhitting bij te dunne stroomdraden. Zelfs de vier, vijf meter van een eenvoudig snoer van een stofzuiger voelt al warm aan na gedane arbeid, dus wat er met veel langere bedrading kan gebeuren laat zich raden.

Ik denk dat het grootste risico zit in de aansluitingen van het type 2 waarbij de meter en de disjoncteur de branchement buiten bij de perceelsgrens staan opgesteld, dertig meter of meer verwijderd van de groepenkast oude stijl of een moderne GTL. Vanaf daar is de bedrading de verantwoordelijkheid van de huiseigenaar. De vaak met een spoedcursus opgeleide LINKY installateurs, die op tempo werken, zullen zich niet meer werk op de hals willen halen dan strikt noodzakelijk is om aan hun door de ENEDIS opgelegde targets te kunnen voldoen. Na gedane arbeid gereedschap inpakken en wegwezen. Geen gratis advies voor wat betreft het privédeel van de elektrische installatie vallend onder de NF C 15-100 normen. De verantwoordelijkheid van de ENEDIS – de NFC 14-100 normen voor het openbare stroomnet – gaat tot en met de disjoncteur de branchement en geen centimeter verder.

Over welke draaddiktes hebben we het in dit geval? Bij een maximaal toelaatbare spanningsval van 2 % kom je uit bij deze tabel voor koper. Aluminium kan ook, goedkoper maar iets minder makkelijk te installeren. En wanneer er in de loop der tijd het een en ander aan uitbreidingen binnenshuis heeft plaats gevonden, bijvoorbeeld een tweede groepenkast, dan wordt het goed narekenen of je het nog wel redt met de bestaande aanvoerbedrading en je er wellicht verstandig aan doet om uit te gaan van een maximale spanningsval van 1 %, kassa, dikkere bekabeling. Een samenvatting in de vorm van vier modellen. Aan de hand van de situatie ter plekke precies uitrekenen met één van de vele rekentools op internet (calculettes) hoe het uitpakt met de chute de tension. Kan mee- of tegenvallen. Wanneer de stroomtoevoer rechtstreeks uit het openbare net bij u in de groepenkast binnenkomt, via een paal of ondergronds, dan wordt het een stuk overzichtelijker met deze tabel.

Weergaven: 1760

Rubrieken,

(klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek)

20180319, Bouw, Woningbeheer en Huishouding

Reactie van edith janzen op 20 Maart 2018 op 14.39

Theodora, ik denk dat de draden boite-woning niet snel juste zijn gedimensioneerd. Dus alles is vermoedelijk al op 12KVa of meer bedoeld aangelegd. Voorts heb je in huis disjoncteurs, die je evt met lagere waardes kunt kiezen, zodat je zelf opgelegd maximaal verbruik niet kan overschrijden.

Reactie van Rob van der Meulen op 20 Maart 2018 op 15.23

@ Edith, zo begrijp ik het bericht van Promotelec ook. In de tot nu toe gebruikelijke opstelling heb je een meter die alleen maar elektronen kan tellen. De hoofdschakelaar, de disjoncteur de branchement (DB), zorgt voor de stroombeveiliging. Tegen overbelasting, dan wordt een bi-metaal mechanisme langzamerhand (te) warm en schakelt de boel ui. Tegen kortsluiting zit er een schakelaar in die pijlsnel reageert via een elektro-magnetische aanpak. De puissance souscrite van je abonnement wordt door een monteur ter plekke ingesteld: kapje er af, een soort schuifschakelaar naar de goede plek duwen, kapje er weer op, vastschroeven, klaar. Er moet dus iemand langskomen die wanneer het goed is ook nog even controleert of het allemaal wel klopt. Hoewel de archieven van voorheen de EDF, toen de ERDF en nu de ENEDIS meestal wel goed op orde zijn. Ze weten wat er aan lengte en dikte aan toevoerbedrading ligt, kunnen we een stapje hoger gaan in de puissance souscrite of niet. In het laatste geval zit er niets anders op dan bedrading te vernieuwen: soms werk voor ENEDIS bij een ouderwetse aansluiting vanuit een paal, de laatste 20 meter meestal oude kabel eruit en iets nieuws er in. Of kosten client bij een branchement long.

Nu LINKY de stroombewaking heeft overgenomen valt dus de extra veiligheid van een fysieke ingreep ter plekke weg. Op afstand kan gewild, per ongeluk of door een storing de slimme meter op een grotere puissance souscrite worden ingesteld. Want de de DB blijft gehandhaafd (vanwege zijn 500 mA aardlekbeveiliging), maar is voor wat betreft de stroombegrenzing het zwijgen opgelegd. Niet voor niets geldt, overigens al jaren, dat de bedrading vanaf de DB moet worden gedimensioneerd op het maximale vermogen van de DB, ook al hang je daar een kleiner vermogen aan. Met een DB die tot maximaal 45 ampère gaat (9 kVA) kun je een abonnement nemen van 6 kVA (30 ampère). Toch moet de bedrading geschikt zijn voor dat maximum van de DB.

Het waarschuwingssignaal dat Promotelec nu uitzendt moet je dan ook plaatsen tegen de achtergrond van de vele oude elektrische installaties die je in Frankrijk nog tegenkomt, volgens de normen van eergisteren aangelegd. 

Reactie van Theodora Besse op 20 Maart 2018 op 15.47

Rob, mijn dank is groot. Toch voor de zekerheid maar even een electriciën laten komen. En als vervanging nodig mocht zijn kan hij net zo goed draaddikte 10 aanleggen. Wij komen pas in 2021 aan de beurt. Je had trouwens een vooruitziende blik in 2010!

De meteropnemer zie ik nooit. Hij opent zonder dat ik het merk het deurtje in mijn gevel en noteert de stand. Net als ik eens per maand doe.

Je "Bron" is trouwens een link naar een prima artikel met Vrai/Faux op Que Choisir, dat ik helaas had gemist. Het meldt voor Jako:

"Malheureusement, la généralisation de l’affichage en temps réel pour l’ensemble des consommateurs n’a pas été actée. Seuls les ménages précaires pourront bénéficier d’un affichage déporté dans le lieu de vie sans surcoût."

Reactie van Theodora Besse op 20 Maart 2018 op 16.05

O jee, inmiddels heeft Edith ook gereageerd. En Rob is het met haar eens. Dus toch geen electriciën inschakelen? Knap verwarrend allemaal. Mijn electra is volgens de normen van 2016 aangelegd, niet die van eergisteren. 

Reactie van Rob van der Meulen op 20 Maart 2018 op 17.11

Theodora, easy does it. Laten we maar eens terugvallen op een juridische benadering. Voor wiens verantwoordelijkheid is de aansluiting vanuit het réseau tot en met de disjoncteur de branchement? Voor de netbeheerder, ENEDIS. Zie de beide tekeningen over de branchements van het type 1 en 2 waar een scheidslijn is getekend tussen côté fournisseur (NF C 14-100) en côté privé (NF C 15-100). Vanaf de "öutput" van de DB naar wat er in je groepenkast is ondergebracht is het allemaal rekening man/vrouw, verantwoordelijkheid voor de eigenaar. 

Hoewel jouw situatie lijkt op een grijs middengebied tussen accolé en non-accolé in technische zin, berekening draaddikte, is die in verantwoordelijkheidstermen volstrekt helder. Ik had dat wat duidelijker moeten verwoorden, sorry. Van het stuk bekabeling tussen de meter en de DB moet je als particulier/bricoleur afblijven, dat is eigendom van ERDF/ENEDIS. Alleen zijn de meeste LINKY installateurs geen echte elektromonteurs, ik zou niet weten of ze wel wat aan 10 mm² en 16 mm² in de auto hebben liggen. Misschien heeft Jako nog even een nieuwsgierige blik in zo'n camionnette geworpen. En nu ik lees dat jouw installatie in 2016 is aangelegd zou ik zeggen: nu alleen noteren als aandachtspunt en wanneer ze dan van ENEDIS een keer langskomen nadrukkelijk vragen om dat stukje van hun bedrading te checken op de juiste dimension in relatie tot de maximale courant assigné. 

De houdbaarheidsdatum van mijn zo geruststellend begonnen betoogje kent evenwel een limiet. Mijn vooronderstelling is dat de stroomsterkte waarop de enkelfase LINKY "hard" kan worden ingesteld maximaal 12 kVA (60 ampère) is.  Dat zou betekenen dat de oude enkelfase aansluitingen van 15 kVA en 18 kVA buiten de prijzen vallen, dat Linky stilletjes hun deur voorbij gaat. Of dat de eigenaren vriendelijk doch dringend wordt verzocht over te stappen op een triphasé aansluiting. Of dat er ook een speciale "hoogvermogens" Linky in het leveringspakket van ENEDIS zit. Of dat de standaard LINKY met een simpele mechanische ingreep is te upgraden naar deze wat hogere vermogens. Of dat dit ook software matig kan........Mocht dat laatste het geval zijn dan legt de waarschuwing van Promotelec de vinger op een stevig systeemrisico. 

Reactie van Rob van der Meulen op 20 Maart 2018 op 17.55

Theodora, leg je stopwatch maar vast klaar: gaat dat lukken, oude meter demonteren, nieuwe bevestigen en dan ook nog eens nieuwe bekabeling aanleggen binnen 30 minuten? Ik heb zo m'n twijfels nu ik dit rapport van de Franse Rekenkamer nog eens doorblader:

"Les coûts de pose des compteurs ont été optimisés, mais cette optimisation a été faite au détriment de la communication avec les usagers : en effet l’installateur n’a que peu de temps pour expliquer le fonctionnement du compteur puisque le temps total de pose est en moyenne
de 30 minutes."

Reactie van Jako op 20 Maart 2018 op 18.36

De camionnette van onze techneut bevatte op het oog slechts oude meters en nieuwe linky's... Het was ook een klein busje. Zo'n busje als La Poste gebruikt, maar dan wit. Hij heeft er bij ons zo'n 40 minuten over gedaan, continu pratend met een telefoon tussen schouder en oor geklemd...

Reactie van Theodora Besse op 20 Maart 2018 op 19.16

Rob, mijn electrische installatie is in 2009 toen ik het huis had gekocht geheel vernieuwd door een (oud-)electriciën. In 2016 heeft Enedis de puissance van 6 naar 9 kVa opgevoerd. Ik neem aan (misschien ten onrechte) dat daarbij ook is gekeken naar de bedrading. Er is toen binnen in de groepenkast een andere hoofd-disjoncteur (die jij geloof ik DB noemt) geplaatst en buiten in de meterkast is er ook het een en ander gerommeld. Maar toen ik, nieuwsgierig als altijd, daarbij kwam kijken werd ik gewaarschuwd om niet dichtbij te komen om dat er iets gevaarlijks kon gebeuren. Wat heb ik niet begrepen. Maar misschien kon de man er gewoon niet tegen dat hij op zijn vingers werd gekeken door een bemoeiziek oud wijf.

Reactie van Rob van der Meulen op 20 Maart 2018 op 20.37

Theodora, wanneer ik met een groepenkast bezig ga wil ook ik graag rust om me heen om te kunnen concentreren. Babies, schooljeugd, volwassenen, even ergens anders gaan spelen of praten. Zegt meer iets over de zorgvuldigheid die nodig is dan over de leeftijd van de omstanders.

Reactie van Jako op 21 Maart 2018 op 10.59

Bij werkzaamheden aan elektra is er altijd het theoretische risico op kortsluiting met vlamboog tot gevolg. Het koper van de kabel verdampt dan en slaat vervolgens neer op koele oppervlakken in de omgeving, zoals de ogen van de elektricien of een omstander...

Hieronder is plaats voor een reactie

  • Blijf bij het onderwerp.
  • Wees constructief en vriendelijk.
  • Uw kennis en ervaring worden op prijs gesteld.

Onze huisregels ...

Bent u de plaatser van dit bericht? Reageer dan ajb op de gegeven reacties en adviezen.


Je moet lid zijn van NEDERLANDERS.FR om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van NEDERLANDERS.FR

WELKOM BIJ ONS FORUM

  * = inloggen nodig

ZOEK IN ONZE ZUSTERSITE

CORONA | COVID-19

© 2020   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden

Anton Noë ... google.com, pub-1033432903517354, DIRECT, f08c47fec0942fa0