Nederlanders.fr

Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!

Wij hebben een – voor ons – bizarre situatie meegemaakt n.a.v. het invullen van onze belastingformulieren en vragen ons af of wij de enige Nederlanders zijn die dit meemaakten
cq. fout hebben gedaan.

Wij vullen ieder jaar netjes onze formulieren 2042 en 2047 en de ontvangen rente op bij 2TR .
Hebben dit eerder nagevraagd bij Impots Montauban (2009)en deze hebben bevestigd dat dit inderdaad zo moest .
Nu zijn wij sinds 4 jaar woonachtig rond Bergerac en bij controle bleek dat wij nog een formulier – 3916 – in hadden moeten vullen met de rekeningnummers van onze nederlandse bank.
Wij vroegen ons wel eerder af waarom dat eigenlijk niet zou hoeven maar niemand die ons daar ooit op wees, niet de de impots noch in de kennissenkring. Achteraf weten we uiteraard wat we misschien wel hadden moeten doen (controleren, maar we hadden geen enkele twijfel).

Er is ons een boete opgelegd van euro 18.000 omdat we verspreid over 4 jaar meerdere rekeningen hadden (waaronder zelfs een oude 0 rekening). Feit dat we daar gewoon belasting over hebben betaald geldt niet – na maanden bellen en brieven hebben we echt moeten betalen.

Is dit herkenbaar – wordt dit in iedere regio zo uitgevoerd of hebben we gewoon/echt pech?

Zijn benieuwd naar uw reactie.

Henri

Weergaven: 5969

Rubrieken,

Klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek.

20180730, Geldzaken, Overheid

Reactie van nigrum op 1 Augustus 2018 op 13.13

ik zou aan beleefde brief aan de minister van financiën '(aangetekend met bericht van ontvangst) sturen met een uiteenzetting van de situatie, met vooral de zin"maar wij zijn Montauban  niet " in hoofdletters en erop wijzen, dat je meent, dat  la France toch één land is, met één wet en eendere regels. En dat je , zoals het voor iedereen hoort, elk jaar de rente hebt opgegeven; en daar gaat het toch om!

Word eigenlijk steeds kwader

Reactie van Antoine op 1 Augustus 2018 op 15.08
Hallo,
...nog even nagekeken.
Tot en met aangifte 2016 (over 2015 dus) mijn Nederlandse rekeningen opgegeven op pagina P-5 onder het hoofd « Renseignements complémentaires ».
Alors, de schade blijft in ieder geval beperkt tot maximaal 2 x 1.500 €...
Dus, voor 18 december nog even naar « Corriger ma déclaration en ligne 2018 » en ik kan weer rustig slapen. Veel verschil zal het niet uitmaken gezien de rente die wordt vergoed op de spaarrekeneing...
Volgend jaar ben ik wat voorzichtiger, als en wanneer ik me dat nog kan herinneren...
Groetjes,
Antoine
Reactie van Theodora Besse op 1 Augustus 2018 op 19.09


Verontrust door al die reacties hierboven heb ik op mijn digitale belastingrekening op Impôts.gouv.fr maar eens mijn aangiftes gecontroleerd. Een paar jaar geleden heb ik speciaal vanwege de franse belasting over de rente mijn spaarrekening in NL opgeheven en overgeheveld naar mijn franse bank. Ik heb hier nu twee spaarrekeningen, beide belastingvrij. Maar mijn NL rekening-courant heb ik aangehouden. Die moet, dacht ik, vast ook worden opgegeven.

Toen ik met kloppend hart mijn aangiftes controleerde zag ik tot mijn opluchting dat ik formulier 3916 inderdaad heb ingevuld. Was ik helemaal vergeten. Ik zou in alle oprechtheid hebben gezworen dat ik 3916 nog nooit heb gezien. Een en ander betekent dat het tijdens het invullen (online) wel degelijk duidelijk is aangegeven, want als belastingkluns zou ik zelf nooit op het idee komen.

Vroeger, toen ik nog op papier aangifte deed, moest je op een apart zelfgeschreven vel papier je buitenlandse rekeningen opgeven. Daar is formulier 3916 kennelijk voor in de plaats gekomen.

Overigens vind ik een boete van € 18000 puur gelegaliseerde diefstal. Ik zou er zeker iets tegen hebben ondernomen, al is het verstandig om de boete wel eerst te betalen om verhoging te voorkomen. Een fiscalist of een terzake kundige jurist zou ik zeker raadplegen Henri, althans wanneer je nog op tijd bent voor bezwaar, beroep enzovoort.


Overleden
Reactie van Susan op 1 Augustus 2018 op 19.15

nou gelukkig maar theodora ja bij mij is die ook ingevuld kan natuurlijk niet anders want dat doet een fiscalist du moment dat ik mijn bedrijfje begon verzorgt hij mijn belastingen , ik wil wat dat betreft wel even een rustige nachtrust hebben.

Reactie van Lucas Roos op 2 Augustus 2018 op 12.07

Ik wil nog wel wat kwijt over de hamvraag die hier nu speelt bij sommige reageerders: moet je nu zelf je omissie corrigeren of maak je dan slapende honden wakker en krijg je boeten over afgelopen jaren? Het is een kwestie van kansinschatting. Henri is volgens mij het slachtoffer geworden van de afdeling controle van de Franse belastingdienst, een FIOD-achtige club die anders (agressiever) opereert dan de club ‘gewone’ aanslagregelende ambtenaren. De gewone aanslagregelaar (m/v) heeft - denk ik - niets met 8UU zolang hij ziet dat de rente wordt aangegeven. Hij staat onder productiedruk en moet die berg aangiften doorworstelen vóór pakweg 1 september. Als je nu alsnog uit eigen beweging de lijsten van vraag 8UU over de afgelopen jaren produceert, zal hij die waarschijnlijk voor kennisgeving aannemen en (digitaal) deponeren in je dossier. Ook voor hem is het een klus om de afdeling controle in te schakelen.

Al met al acht ik de kans niet groot dat je door je aangiften over de afgelopen jaren aan te vullen met de lijst van rekeningen de draconische boeten oploopt die Henri heeft gekregen. Het gaat per slot van rekening om een vrijwillige verbetering. Uiteraard is dit geen garantie, want nogmaals: ik maak een kansinschatting.

Ik wil er nog even op wijzen dat vraag 8TT van biljet 2042 hetzelfde vraagt maar dan voor buitenlandse levensverzekeringen. Een lijfrente of een stamrecht van een NL-maatschappij of BV is ook een levensverzekering (uitkering afhankelijk van dood of leven). Daar moet je dus ook een lijst van ophoesten, ook weer (net als bij de rente) zelfs als je het lijfrentebedrag al elders aangeeft. Wel is het zo dat je je contract ‘alleen’ hoeft te melden in het jaar/de jaren dat:
1. het contract is gesloten (meestal woonde je toen nog in NL dus dat zal niet van toepassing zijn)
2. het contract is gewijzigd
3. er één of meer uitkeringen hebben plaatsgehad (bij een lopende jaarlijkse lijfrente- of stamrechtuitkering zul je de lijst dus elk jaar moeten indienen).

Beide vragen, 8TT en 8UU staan overigens luid en duidelijk (onderaan) op biljet 2042, zowel digitaal als op papier. Dus inderdaad: geen excuus als je ze niet hebt aangekruist als één of beide van toepassing is/zijn. Bovendien staat de strafbedreiging in de toelichting:

Le défaut de déclaration des contrats d'assurance-vie souscrits auprès d'un organisme établi hors de France, modifiés ou ayant fait l'objet d'opérations de remboursement au cours de l'année est passible d'une amende de 1 500 € par contrat qui peut être portée à 10 000 € lorsque le contrat est ouvert dans un État qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative permettant l'accès aux renseignements bancaires (CGI art 1649 AA, 1766).

Le défaut de déclaration d'un compte bancaire ouvert à l'étranger est passible d'une amende de 1 500 € qui peut être portée à 10 000 € lorsque le compte est ouvert dans un État qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative permettant l'accès aux renseignements bancaires (CGI art 1649 A, 1736 IV).

Par ailleurs, lorsque l'obligation de déclarer un compte ou un contrat d'assurance vie n'a pas été respectée et que les revenus ou patrimoine correspondant n'ont pas été déclarés, les rappels d'impôt sur le revenu, d'impôt de solidarité sur la fortune ou de droits de mutation à titre gratuit correspondants seront automatiquement assortis d'une majoration de 80 % (CGI, art 1729-0 A).

Les comptes détenus à l'étranger, adossés à un autre compte ouvert en France et qui ont pour objet de réaliser en ligne des paiements d'achats ou des encaissements afférents à des ventes de biens n'ont pas à être déclarés lorsque la somme des encaissements annuels crédités sur ce compte et afférents à ces ventes n'excède pas 10 000 €.

Ten slotte: ik wil ook nog wel even kwijt dat je op dit forum niet naïef moet zijn: ga er bij het plaatsten van je bericht of reactie maar van uit dat de Franse fiscus (net als de Nederlandse!) dit forum kent en in de gaten houdt. Voor wat betreft de Nederlandse fiscus spreek ik uit eigen ervaring.

PS: Hier nog wat links en een ‘hulptekst’ voor de lijst voor het geval dat je formulier 3916 niet gebruikt (papieren declaraties):

https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/questions/jusqua-que...

https://www.impots.gouv.fr/portail/formulaire/3916/declaration-par-...

 

HULPTEKST:

 

DÉCLARATION DES REVENUS 20..

8UU: LISTE DES COMPTES ÓUVERTS, UTILISÉS OU CLOS À L’ÉTRANGER

NOM:
NUMÉRO FISCAL:
NOM CONJOINT/PARTENAIRE:
NUMÉRO FISCAL:
ADRESSE:

 1. Intitulé du compte : (naam van de rekening)
  Établissement : (bank of spaarinstelling)
  Adresse :                                            
  Commune et pays :                             
  Numéro de compte :                            
  Charactéristique du compte : (épargne, compte courant etc.)                
  Date d’ouverture :                               
  Date de clôture :                                 
 2. Intitulé du compte : enz.
Reactie van Marten Roskam op 2 Augustus 2018 op 13.22

Bedankt, voor de uitleg, even toch een vraagje, date de ouverture, en date de cloture, van mij is een gewone bankrekening, word verder niets mee gedaan.

Waarom een cloture datum vermelden.? En een ouverture datum.

De bankrekening blijft gewoon bestaan.

Reactie van Lucas Roos op 2 Augustus 2018 op 17.48

Die data vul je alleen in als ze van toepassing zijn. Anders laat je de rubriek weg.

Succes!

Reactie van BassieB op 3 Augustus 2018 op 8.37

Dank je Lucas voor deze heldere uitleg. Er kunnen wat mensen aan de slag lijkt me.

Reactie van Theodora Besse op 3 Augustus 2018 op 10.33


Ik heb zelf de volgende ervaring: Een aantal jaren heb ik veel te weinig CSG/CRDS betaald. Onderaan de papieren aangifte stonden namelijk allerlei percentages en ik wist niet welke ik moest kiezen. Dus koos ik het laagste percentage. Ik dacht: "Als het niet goed is, dan hoor ik het wel." Nooit iets gehoord.

Tot ik plotseling geen papieren aangifte meer ontving en dus werd gedwongen om per internet aangifte te doen. Daar stonden de percentages keurig uitgelegd. In plaats van 3 en nog wat % moest ik plotseling 6 komma zoveel % opgeven, een verdubbeling! Dat heb ik toen gedaan, zonder iets te zeggen over de voorgaande jaren. De CSG/CRDS werd gewoon volgens het nieuwe percentage berekend en ik heb er verder nooit meer iets van gehoord.

Ik heb het vermoeden dat wanneer het om lage of gemiddelde inkomens gaat de fiscus gewoon de aangifte accepteert en dat ze alleen de echt hoge inkomens (met veel aftrekposten) controleren.

Reactie van Jan de Voogd op 15 Augustus 2018 op 11.03
Het is de vraag of de boetebepalingen van Frankrijk in dezen nog wel (steeds) voldoen aan het evenredigheidsvereiste zoals het EHvJ dat uitlegt. In concreto: als de boete beduidend veel hoger is (niet gekwantificeerd overigens door het EHvJ) dan de achterstallig te betalen belasting zou er wel eens strijdigheid kunnen bestaan. Misschien is een proefprocedure tegen de Franse belastingdienst in dergelijke gevallen op zijn plaats.
ook het gegeven dat de boete per bankrekening geldt (en dus niet voor de totale niet opgegeven rente van een jaar) zou in die richting kunnen wijzen.

Je reactie hieronder, dit zijn de huisregels. 

Je moet lid zijn van Nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Nederlanders.fr

GA DIRECT NAAR:

ENTREPRISE | SPONSORS

Gebeurtenissen

© 2022   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden