NEDERLANDERS.FR

Hét netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - Zegt het voort !

Het franse pensioenstelsel. Deel 2. De hervorming volgens Macron

Het franse pensioenstelsel is vanaf de negentiger jaren vele malen op onderdelen gewijzigd, maar het systeem zelf bleef steeds gehandhaafd. Voor het laatst vonden wijzigingen plaats tijdens het presidentschap van François Hollande, waarbij maatregelen werden genomen om het pensioensysteem betaalbaar te houden door onder meer de pensioenleeftijd te verhogen. Ook werden regels gesteld met betrekking tot degenen die minder pensioen kunnen opbouwen, zoals huisvrouwen en werklozen. Verder werd erkend dat mensen met bepaalde zware beroepen een kortere levensverwachting hebben. Werknemers met nachtdiensten, mensen die zwaar sjouwwerk verrichten of in een lawaaiige omgeving werken kunnen daardoor tegenwoordig eerder met pensioen.


Huisvrouwen werken niet, zij leveren "slechts" toekomstige werknemers


Al tijdens zijn verkiezingscampagne had Macron echter een grondige hervorming van het pensioenstelsel aangekondigd. Momenteel kent dit stelsel maar liefst 42 verschillende regiems. Veel regiems kennen eigen privileges en voordelen. Zo bestaat er bijvoorbeeld een regiem voor spoorwegpersoneel (SNCF) en personeel van het openbaar vervoer Parijs (RATP), voor zelfstandigen, voor kaderpersoneel, voor ambtenaren enzovoort.

President Macron wil het pensioenstelsel sterk vereenvoudigen en voor iedereen gelijk maken, zonder dat de pensioengerechtigde leeftijd wordt verhoogd en zonder dat de huidige pensioengerechtigden (en zij die tot vijf jaar na de invoering van de hervorming met pensioen gaan) er in pensioen op achteruit gaan.Vorige week is de voorgenomen hervorming met de sociale partners besproken en zijn de plannen in grote lijnen bekendgemaakt. In juni 2019 zal een wetsvoorstel worden gepresenteerd met een uitwerking van de voorgenomen hervorming. Deze zal ongeveer neerkomen op het volgende:

1. De 42 verschillende regiems worden teruggebracht tot één nationaal pensioenstelsel, dat iedereen per ingelegde euro gelijke rechten geeft.
2. Het trimestersysteem wordt vervangen door een puntensysteem, zoals ook Zweden, Duitsland en Italië kennen. Iedereen die economisch actief is krijgt een persoonlijke rekening, waarop hij per gewerkt jaar punten verzamelt.
3. Bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd krijgt iedere werknemer een pensioen naar het aantal opgebouwde punten. Dat aantal wordt vermenigvuldigd met de waarde die een punt op dat moment heeft. Welke factoren een rol zullen spelen bij de waardebepaling van een punt, is momenteel
 nog niet bekend. Waarschijnlijk zal ook rekening worden gehouden met de gemiddelde levensverwachting op het moment dat men met pensioen gaat.
4. Iedere betaalde euro levert dezelfde pensioenrechten op. Mensen met een hoger salaris betalen meer premie en bouwen meer punten op dan mensen met een lager salaris, maar iedereen met eenzelfde salaris (ambtenaar, werknemer of zelfstandige) ontvangt hetzelfde pensioen.
5. De minimum pensioenleeftijd blijft gehandhaafd op 62 jaar*, maar wie een jaar langer doorwerkt kan extra punten verdienen. Door tegenstanders van de hervorming wordt dit uitgelegd als een strafkorting wanneer je met je 62e met pensioen gaat. Om deze reden zijn ook sommige economen tegen het puntenstelsel, omdat het mensen zou aanzetten tot langer doorwerken.Het iFRAP (instituut voor onderzoek op administratief en politiek gebied) wil nog verder gaan: het wil onder meer de verschillende pensioenfondsen voor aanvullende pensioenen (die het puntensysteem al hanteren) samenvoegen tot één fonds. Overigens hebben de twee grootste daarvan, Arrco en Agirc, al besloten om in 2019 te fuseren.

Wat de invoering van het nieuwe systeem zal betekenen voor het meetellen van in een andere lidstaat opgebouwd pensioen is nog niet te voorspellen. Eén ding is zeker: ook de nieuwe wetgeving zal moeten voldoen aan de coördinatie die de Europese Unie op pensioengebied stelt.

De regering heeft nog niet besloten of de nieuwe wetgeving zal worden ingevoerd per ordonnance** of dat de normale wetgevingsprocedure (via Assemblée en Senaat) zal worden gevolgd.

Negen vakbonden hebben zich tegen de hervorming uitgesproken en hebben acties aangekondigd. Zij vrezen door het puntensysteem een verlaging van het pensioen voor toekomstige werknemers. Dat zit er voor sommigen, die nu onder een regiem met veel privileges vallen, zeker in. Ook het verdwijnen van de 42 verschillende regiems (en hun verschillende privileges) baart hun zorgen.Werkgeversorganisatie Medef steunt de regeringsplannen. Ook de overkoepelende organisaties van vakbonden CFDT (Confédération Française Démocratique du Travail) en de CFTC (Confédération Française des Travailleurs Chrétiens) zijn vóór de invoering van het puntensysteem. Zij wijzen op de aanvullende pensioenfondsen Arrco en Agirc die al een puntensysteem hanteren en die voor het eerst sinds de laatste crisis per 1 november aanstaande de waarde per punt verhogen.

* Sinds de wetswijziging van 2010 gelden voor sommige regiems en leeftijdsgroepen andere minimum-pensioenleeftijden, zie de tabellen op La-Retraite-en-Clair.fr.

** Bij wetgeving per ordonnance (op grond van artikel 38 van de franse grondwet) draagt het parlement zijn deel van de wetgevende bevoegdheid over aan de regering. Of negatiever: wordt door de regering de normale wetgevingsprocedure via Assemblée en Senaat omzeild. Zij stelt zelf de wet op en voert deze in zonder parlementaire behandeling (en dus zonder amendementen van de diverse partijen).
Deze procedure wordt gevolgd wanneer het om zuiver technische kwesties gaat (zoals in 2000 de regeling van de overgang van de franse franc naar de euro), wanneer wetgeving haast heeft of wanneer er veel weerstand wordt verwacht in het parlement. Wel moet de wet dan nog worden goedgekeurd door het parlement.
De regering kan sinds 1958 echter ook een beroep doen op artikel 49 van de Grondwet (zie Wikimini.org) en alsnog haar zin doordrijven zonder deze parlementaire goedkeuring. Daarna kunnen alleen de Conseil d'Etat (franse Raad van State) en de Ministerraad eventueel nog wijzigingen in de wet aanbrengen.

Bronnen: Vie-Publique.fr, Europa.eu, Ec.Europa.eu, LeMonde, Le Journal du Net en Wikipédia


 

Weergaven: 3651

Rubrieken,

(klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek)

20181020, Geldzaken, Overheid

Reactie van Peter A. Schrage op 21 Oktober 2018 op 22.33
Deze discussie nijgt naar appels met peren vergelijken. Er is in veel landen een basis oudedagsvoorziening en een aanvullende oudedagsvoorziening. De basis voorziening wordt meest geregeld via de sociale wetgeving en de 2e voorziening via private of semi private instellingen of een combinatie van 1 en 2 maar dan is het een sociale voorziening.
Pensioenvoorzieningen zoals oorspronkelijk ontwikkeld en nog steeds veel van toepassing in NL zijn erg kostbaar omdat zij gebaseerd zijn op een toezegging gebaseerd op een formule (veel gebruikte formule was 1,75% per dienstjaar met een max van 40 dienstjaren van een inkomen = bij pensioen leeftijd een uitkering van 70% van een inkomen gedurende de pensioenperiode tot overlijden. De uitkering van 70% van een inkomen is een combinatie van AOW en aanvullend pensioen. De administratie van de uitkeringen (AOW en aanvullend pensioen) vindt voor de AOW plaats via sociaal verzekerings instellingen en de aanvullende uitkering veelal via pensioenfondsen (met een duur administratief apparaat) of via verzekeringsmaatschappijen (met dezelfde overhead problematiek).
Bij uw discussie over pensioenen lijkt het voor de hand liggen dat er rekening wordt gehouden met enerzijds de sociale wetgeving en de private pensioeninstellingen en niet alles over een kam scheren.
Reactie van aramon heilbron op 22 Oktober 2018 op 3.44

" Niet slim Aramon, om zoiets aan mij te vragen "  De mens die zegt zoveel banen gehad te hebben  en zaken ambtelijk juridisch zo uitpluist als u , een draadje over het Franse pensioenstelsel opent en precies vertelt op welke Nederlandse website men formulieren kan downloaden betreffend het Ned. pensioenstelsel,daardoor is het toch niet vreemd om dan te denken ; misschien weet deze persoon een antwoord op mijn vraag, nietwaar ?

Reactie van Theodora Besse op 22 Oktober 2018 op 7.30


Aramon, ik heb je antwoord gegeven. Niet het antwoord dat je wenste, maar dat wist ik en dat illustreerde ik met mijn verhaaltje. Je had eruit kunnen opmaken dat ik ook jouw "probleem" (net als destijds het mijne) niet de moeite waard vind om er tijd in te steken. Ik heb leukere dingen te doen. Bovendien weet je altijd alles zelf veel beter dan wie dan ook. Dus ik zou zeggen: zoek zelf op internet.

Maar mijn eigenlijke advies luidt dus, voorzover je dat nog niet had begrepen: vergeet het.

Reactie van Marjon op 22 Oktober 2018 op 9.13

Heel nuttig, dank je Theodora!

Reactie van Koos Dulfer op 22 Oktober 2018 op 9.26

Als leek- observator aan de zijlijn van deze grote maatschappelijke discussie is wat mijn nog wel eens verbaast is dat men in Nederland en Duitsland op wat gemor na vrijwel probleemloos het optrekken van de pensioengerechtigde leeftijd van 65 naar 67 jaar accepteert. Waarschijnlijk omdat we begrijpen dat we allemaal veel ouder worden dan toentertijd de AOW ingevoerd werd. Dit, ondanks het gegeven dat Nederland samen met Denemarken het beste pensioenstelsel ter wereld schijnt te hebben waar 1.400.000.000 in kas zit. Maar, dat de Fransen meteen massaal de straat op gaan als er ook maar een klein beetje over het verhogen van de pensioenleeftijd gesproken wordt. Immers, ook de Fransen worden ouder.

Wat mij betreft gun ik iedereen na een leven van een hard- en soms heel zwaar werk een goed pensioen op 62-jarige leeftijd of zelfs eerder, alleen: Wie zal dat betalen?

Reactie van Max Boret op 22 Oktober 2018 op 9.41

Nou ik heb na mijn studie, ook nog een tijd full time gewerkt in de gezondheidszorg. Volgens mij zitten daar nog heel wat pensioencentjes in.

Reactie van Max Boret op 22 Oktober 2018 op 9.44

Trouwens op de site pensioenoverzicht, kan je alleen maar inloggen met DigiD. En daar staat alleen op mijn pensioenoverzicht bij het ABP (onderwijs).

Maar ik weet zeker dat ik in de gezondheidszorg ook voor pensioen betaald heb, en dat staat niet op het overzicht.

Reactie van Theodora Besse op 22 Oktober 2018 op 9.45


Persoonlijk Koos, vind ik 60 jaar een prima leeftijd om te stoppen met werken. Dan heb je echt je steentje wel bijgedragen. Daarna kun je je altijd nog richten op vrijwilligerswerk, mantelzorg of lekker niksen. Dat geeft jongeren de kans om aan de slag te gaan. Zij doen meestal geen vrijwilligerswerk en mantelzorg en zitten vaak noodgedwongen te niksen.

Waarvan te betalen? Van al die werkloosheidsuitkeringen die dan overbodig worden, van de af te schaffen krankzinnige bonussen van pensioenbeheerders, van een eventuele belasting- en premieverhoging (progressief stelsel), van besparing op overbodige uitgaven, enzovoort.

Reactie van Jako op 22 Oktober 2018 op 10.09

@Theodora: "Ik vind het bijzonder goed dat onder Hollande een vroegere pensioenleeftijd voor zware beroepen is ingevoerd."

En de kosten zijn niet relevant? Als je dat systeem weer afschaft kan iedereen vroeger met pensioen, maar dat is kennelijk 'niet eerlijk'

Reactie van marielle op 22 Oktober 2018 op 11.04
Fijn, Theodora, dat je de moeite hebt genomen om zo veel mogelijk informatie te geven. In November word ik 65 en krijg dan waarschijnlijk te weten via mijn nieuwe réléve , die we iedere 5 jaar krijgen, hoeveel mijn pensioen in euro's is. Wanneer er veranderingen zijn laat ik het weten.

Hieronder is plaats voor een reactie

  • Blijf bij het onderwerp.
  • Wees constructief en vriendelijk.
  • Uw kennis en ervaring worden op prijs gesteld.

Onze huisregels ...

Bent u de plaatser van dit bericht? Reageer dan ajb op de gegeven reacties en adviezen.

Je moet lid zijn van NEDERLANDERS.FR om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van NEDERLANDERS.FR

WELKOM BIJ ONS FORUM

  * = inloggen nodig

GESELECTEERD

--

© 2020   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden

Anton Noë ... google.com, pub-1033432903517354, DIRECT, f08c47fec0942fa0