NEDERLANDERS.FR

Hét netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - Zegt het voort !

Is elektrisch rijden de oplossing voor de milieuproblematiek?

Is elektrisch rijden de oplossing voor de milieuproblematiek?

Het lijkt wel of alle overheden zich blindelings op het fenomeen elektrisch rijden storten, alsof dat al hun problemen gaat oplossen. Hier kunnen best wel wat vragen bij gesteld worden.

Het aandeel van het verkeer in de totale luchtverontreiniging is beperkt. Maar het concentreert zich wel op de plaatsen met het drukste verkeer. Dat zijn dus vooral de grote steden. Het is daarom begrijpelijk dat juist steden maatregelen nemen. De vraag is, of dat nu wel de juiste maatregelen zijn!

Zo veroorzaakt de gehele transportsector (wegvervoer, scheepvaart en luchtvervoer) in Nederland ongeveer 20% van de totale CO2 uitstoot. Personenauto’s nemen de helft daarvan voor hun rekening. Nu is CO2 weliswaar een broeikasgas, maar geen giftige stof. De CO2 uitstoot heeft klimaatgevolgen, maar geeft geen directe gezondheidsrisico’s. Als het personenvervoer 10% van de totale CO2 uitstoot voor zijn rekening neemt, waarom dan al die aandacht voor die personenauto en krijgt de rest veel minder aandacht?

Diesels worden uit de steden verbannen en benzine auto’s blijven toegestaan; is dat terecht?
Sinds de invoering van roetfilters blijven diesels mooi onder de 0,005 g per km. Benzine auto’s met directe inspuiting zitten daar ver boven. Volgens onderzoek stoot een benzineauto bij 22 graden buitentemperatuur tien maal zoveel fijnstof (uitgedrukt in PM) uit als een moderne diesel. Bij -7 graden is dat zelfs 62 maal zoveel. De onderzoekers concluderen dat de vervuiling bij kou sterk toeneemt omdat zowel de benzinemotor als de katalysator dan nog moeten opwarmen.

Deze resultaten zijn niet verrassend. In 2012 kwam de ADAC ook al tot de conclusie dat benzineauto's soms meer fijnstof uitstoten dan diesels.

Gelukkig moeten volgens de nieuwe normen ook benzinemotoren worden uitgerust met roetfilters. Maar waarom dan diesels bannen uit de steden, terwijl benzine auto’s meer uitstoten?

De diesel staat berucht om de uitstoot van NOx. Maar is dat wel terecht? Dat kan met een ADD BLUE installatie tot ver onder de norm worden teruggebracht. Maar wat blijkt? Benzine motoren stoten met het toenemen van het aantal kilometers tot 10 keer meer NOx uit dan toegestaan!

“Benzineauto’s met een hoge kilometerstand stoten soms extreem veel schadelijke stikstofoxiden (NOx) uit, een probleem dat tot nu toe vooral wordt geassocieerd met diesels. Een op de zes benzineauto’s die recentelijk door TNO zijn getest, overschrijdt de limietwaarden met ruim een factor tien. (uit de Volkskrant)”.

Waarom dan diesels uit de stad verbannen en benzinemotoren niet? Lezen stadsbesturen geen kranten en/of technische artikelen?

Nee, roept men, de elektrische auto geeft de uiteindelijke oplossing! Maar is dat wel echt waar? Zeker de elektromotoren zijn vrijwel emissieloos. Maar is de elektrische auto dat dan ook? Is “zero emission” niet een onjuiste aanduiding? Een berekening van de uitstoot van fijnstof door banden (205/55 R16) toont aan dat deze 0,126 g/km, dus 25 keer zo veel fijnstof opleveren dan de moderne motoren! Waarom praten we dus alleen over motoren? Elektrische auto’s hebben ook banden en omdat zij heel snel accelereren (een elektromotor heeft een heel hoog koppel over vrijwel het hele toerenbereik) en een stuk zwaarder zijn dan brandstofauto’s is de fijnstofuitstoot van die banden nog hoger dan van de klassieke auto’s. Dan hebben we het nog niet over het fijnstof afkomstig van remmen en de slijtage van het wegdek.
De elektrische auto geeft dus geen oplossing voor de luchtvervuiling in de steden. Vooral het fijnstof is daar immers de grote boosdoener. En waarom enkel het verkeer aangepakt? In Frankrijk staan nog honderdduizenden oude oliestookinstallaties, die elk meer uitstoten dan welke auto dan ook.

De elektrische auto

Eigenlijk kennen we er twee varianten van; de auto met een accu en de auto met een brandstofcel. Men spreekt van zero emissie auto’s maar dat is dus maar enkel waar voor de uitstoot via de uitlaat. Een groot voordeel is dat ze geen CO2 uitstoten. Voor het fijnstof is ook de elektrische auto geen oplossing.

Ik ben een groot voorstander van elektrisch rijden. Maar hier komt een groot probleem om de hoek kijken. Elektrische auto’s zijn duur, zo duur dat enkel leaserijders en fleetowners er mee rond rijden. Een Nissan Leaf met een kleine accu kost al € 38000 die met een grote accu € 46000. En dan hebben we het over een betrekkelijk kleine auto. Welke particulier kan zich dat veroorloven? Het bereik is ook nog maar eens maximaal 400 km. Prima voor dagelijks gebruik zegt men, maar wat moet je dan met vakantie? Of wat voor de zakelijke rijder? De prijs zal nog heel wat moeten zakken voordat een elektrische auto voor het grote publiek betaalbaar wordt. Elektrische energie is goedkoop? Denk je nu heus dat overheden niet gaan compenseren voor het gemis aan inkomsten van taks op fossiele brandstoffen?

In Frankrijk is de infrastructuur voor elektrische auto’s, zeker op het platteland; ver onder de maat. Maar stel je nu eens voor dat iedereen elektrisch gaat rijden. Een huidig benzine station langs de snelweg heeft zo’n 18 laadpunten. Tanken geschiedt in ongeveer 5 minuten. Een tankstation kan dus 360 auto’s per uur bedienen. Een Tesla doet met de snelste snellader er 33 minuten over om de accu tot 80% op te laden. Elke snellader kan dus maximaal 2 auto’s per uur bedienen. Om dezelfde capaciteit voor een tankstation met snelladers te bereiken heb je dus 180 laadstations nodig!

Nog een probleem. Een snellader kan de accu tot 80% opladen wat het bereik tot 400 km doet afnemen. Een auto op fossiele brandstof haalt twee keer die afstand. Dat houdt in dat er twee maal zoveel opladers nodig zijn en dat brengt het totaal van ons tankstation op 360 snellaadstations. Ik reken hier met een Tesla 100D, van € 120.000. Voor een kleine elektrische auto zijn die cijfers nog ongunstiger. En hoe krijg je al die benodigde elektrische stroom op zo’n tankstation. Daar moeten wat windmolens voor draaien!

Of gaan we voor de brandstofcel. Die kan even snel laden als een klassieke auto. De infrastructuur hoeft nauwelijks te worden aangepast, wan de waterstof wordt per tankauto aangevoerd. Maar ja, er ligt wel een addertje onder het gras. Hoe kom je aan al die waterstof?

Voor het probleem van het laden komt misschien na 2025 een oplossing. Diverse autobouwers werken aan de solid state accu. Die heeft en een twee tot vier maal zo grote energiedichtheid als de huidige lithium accu en kan ook veel sneller opgeladen worden. Men spreekt over 5 minuten. Maar dan nog de vraag, hoe krijg je al die benodigde elektrische energie bij de tankstations? Een heel nieuwe infrastructuur voor de elektriciteitsvoorziening is nodig. Daar komt nog bij dat tegelijkertijd alle huizen van het gas af moeten.

En dan nog is het fijnstofprobleem niet opgelost! Kom op stadsbesturen en overheden; ontwaak en denk nog eens na!

Weergaven: 2053

Rubrieken,

(klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek)

20181202, Geldzaken, Overheid, Vervoer

Reactie van Jeannette op 2 December 2018 op 16.00

Dat ligt er maar helemaal aan HOE de elektriciteit voor die auto is opgewekt; vooralsnog meestal door zeer vervuilende kolencentrales.......

Reactie van Willem van Oosten op 2 December 2018 op 16.22
En zo is het!
Reactie van Willem van Oosten op 2 December 2018 op 16.22
En zo is het!
Reactie van Karin Maassen op 2 December 2018 op 16.23
Jeannette, in Frankrijk is nucleair nog altijd de hoofdopwekker.
Maar wat ik mis in bovenstaande, is de batterij. Het winnen van de metalen en wat doen we met t ding aan het eind van zijn leven?
Reactie van Hans van den Bos op 2 December 2018 op 16.38

Het gaat mij hier voornamelijk om de besluitvorming bij steden die de dieselauto uitbannen terwijl die beslist niet vervuilender is dan de benzine auto. Elektrisch rijden heeft de toekomst, maar biedt ook geen soelaas voor het fijnstofprobleem. Toch kunnen we de mobiliteit niet stoppen zonder enorme gevolgen voor de economie. Parkeren buiten de grote steden en daarna goed elektrisch openbaar vervoer zoals trein, metro en tram is een optie.
Frankrijk wil, lees moet, de helft van zijn nucleaire centrales binnen afzienbare tijd sluiten. Ze zijn verouderd. Wat duurzame energie betreft ligt Frankrijk ver achter.

Reactie van Susan op 2 December 2018 op 16.50
Reactie van Lodewijk Lievendag op 2 December 2018 op 17.22
@Hans van den Bos De titel van deze bijdrage is 'Is elektrisch rijden de oplossing voor de milieuproblematiek?' en niet 'Waarom bannen we de diesels uit?' Als je langs de A13 woont of in de stad naast een drukke weg dan denk ik dat de titel van dit stukje beantwoord is met Ja. Als je alle milieuproblematiek er bijsleept is het antwoord nee. Het is natuurlijk zo dat elektrisch rijden op zich geen uitstoot kent van CO2. Het is ook zo dat de productie van elektrische auto's (en zijn accu's) milieubelastend is net zoals de productie van bezine- en dieselauto's. Verkeer met de intensiteit van die in Nederland zal altijd een milieubelasting zijn, net als elke industriële wijze van opwekken van energie. Ik denk dat we naast het fijnstof ook de verkeersdruk goeddeels zouden oplossen door auto's niet uit te rusten met remmen en banden.
Reactie van Hans van den Bos op 2 December 2018 op 17.23
In een artikel van, De Ingenieur van 31 maart 2018 wordt een nieuwe methode voor het recyclen van accu's beschreven; https://www.deingenieur.nl/artikel/batterij-recyclen-kan-veel-zuiniger
Uit milieu oogpunt is het rijden op waterstof veel beter, ware het niet dat het maken van waterstof erg veel energie kost.
De nieuwe solid state accu's hebben een glasmengsel als electrolyt en kunnen natrium in plaats van lithium gebruiken als anodes. Ze hebben een drie maal grotere energiedichtheid, zijn goedkoper de fabriceren en gemakkelijker te recyclen. Er zijn ook geen grote hoeveelheden kobalt voor nodig. Men denkt deze batterijen vanaf 2025 in auto's te kunnen gebruiken.
Steeds meer mensen geloven in de waterstofeconomie. Voor het transport van waterstof kan het huidige aardgasnet worden gebruikt. Waterstof heeft naast nadelen heel grote voordelen. Veel fabricage processen vereisen heel hoge temperaturen die niet elektrisch kunnen worden bereikt; wel met waterstof. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de productie van metalen en glas. Bovendien vormen wind en zon geen stabiele energiebron. Om fluctuaties op te vangen kan bij overproductie elektrische energie worden omgezet in waterstof. Voor de productie van waterstof door middel van elektrolyse worden nieuwe methodes ontwikkeld, die zeker perspectief bieden, maar nog lang niet productierijp zijn.
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/waterstof-als-energiedrag...
Waterstof als energiedrager voor auto's lost in ieder geval het probleem van het opladen van accu's op.
Reactie van Hans van den Bos op 2 December 2018 op 17.33
@Lodewijk
Elke productie kost grondstoffen. De vraag is kunnen we produceren met in grote hoeveelheid voorhanden zijnde grondstoffen en daarbij tegelijkertijd het milieu sparen. Zon en wind energie zijn onuitputtelijk. Daarbij kunnen we nog andere energiebronnen als waterkracht, blauwe energie (opwekking van elektriciteit uit het verschil in zoutgehalte van water) optellen. Of dit voldoende zal zijn voor onze totale energie voorziening is en blijft de vraag. Je opmerking over de A3 is niet helemaal correct. Het geldt enkel voor het huidige arsenaal aan auto's. De uitstoot van nieuwe auto's is een heel stuk minder. Maar, inderdaad, mobiliteit vereist voorlopig nog banden, wegen en remmen. Voor de remmen zijn wel oplossingen te bedenken, maar voor de slijtage van wegen en banden niet. Ja, als we auto's geen remmen en banden geven is het probleem snel opgelost. Dan staan ze stil.
Reactie van Jako op 2 December 2018 op 17.40
Het maken van waterstof is eigenlijk geheel gratis, want het is een manier om 'overtollige' opgewekte elektrische energie op te slaan.

Wil je deze stelling snappen, dan moet je even bedenken hoe we er momenteel voor zorgen dat het elektriciteitsnet stabiel draait. Het net kan geen energie opslaan, dus er moet elke seconde van de dag precies zo veel energie het net in als er uit gaat. De manier waarop we dat doen is minimaal net zo veel energie thermisch opwekken als er maximaal kan worden gevraagd en het deel wat niet wordt gevraagd wegmikken als heet water/stoom. Minder elektrische energie verbruiken resulteert dus niet in minder energie opwekken.

Ga je nu elektriciteit opslaan door via elektrolyse grootschalig waterstof te maken, dan kun je alle centrales op het optimale rendement laten draaien. Daarnaast kun je de 'groene' bronnen van energie die geen energie produceren als je dat nodig hebt, maar wanneer het toevallig voorhanden is, eindelijk nuttig inzetten.

Win-win. Het lage totale rendement van het omzetten naar waterstof en terug naar elektriciteit is onbelangrijk, het maakt energie opwekken eindelijk rendabel.

Hieronder is plaats voor een reactie

  • Blijf bij het onderwerp.
  • Wees constructief en vriendelijk.
  • Uw kennis en ervaring worden op prijs gesteld.

Onze huisregels ...

Bent u de plaatser van dit bericht? Reageer dan ajb op de gegeven reacties en adviezen.


Je moet lid zijn van NEDERLANDERS.FR om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van NEDERLANDERS.FR

WELKOM BIJ ONS FORUM

  * = inloggen nodig

ZOEK IN ONZE ZUSTERSITE

CORONA | COVID-19

© 2020   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden

Anton Noë ... google.com, pub-1033432903517354, DIRECT, f08c47fec0942fa0