Nederlanders.fr

Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!

Donderdag 27 januari vanaf 18h00

Les jeunes Français vont vite déchanter. Car soyons réalistes: voici comment le gouvernement va changer leur vie en l'espace de deux-trois ans. Au collège, mobile interdit pendant la récré. Un joint dans la rue? Cent-cinquante euros d'amende systématique. Et bientôt, le service civil obligatoire, pour filles et garçons. Entendons-nous bien. Il est évident que bien des ados passent trop de temps devant leurs écrans (remarquez le pluriel). Et que l'abus du cannabis, passé en deux générations de fête occasionelle à rite social, n'est pas bon pour la santé. Le produit lui-même est devenu beaucoup plus fort. Et un service social bien conçu peut élargir les horizons et être un bienfait pour une société. Mais ce qui me chagrine, c'est qu'on régle ça à la va-vite, à coup d'interdictions ou d'obligations, au lieu de prendre le temps de consulter les intéressés, d'aller voir ce qui marche chez les voisins et d'avoir le courage politique de faire des propositions novatrices. Dans le cas du cannabis, au lieu de la loi actuelle (une amende théorique et inapplicable de € 3750 assortie d'un an de prison), on passerait donc à € 150, somme plus 'réaliste' et facile à appliquer. Dans la pratique, la répression s'accroit donc. Et devient bien plus injuste, car cette somme, payable pour un fils de riche, est catastrophique pour un chomeur ou un jeune de banlieue. Bravo. Et qui pense sérieusement que cela va aboutir à une décroissance de la consommation? Dépénaliser, s'attaquer au trafic et surtout informer de façon claire et ciblée, voilà ce qui changerait la donne. Mais non: on se fourvoie dans des mesures 'esthétiques', et surtout, intenables dans la durée. Du temps perdu.
NL/
De Franse jeugd zal het gauw bitter hebben. Want laten we realistisch zijn: de regering zal in de loop van twee of drie jaren haar bestaan grondig veranderen. Geen mobile meer op school - zelfs tijdens de pauze. Een jointje op straat? Systematisch honderdvijfenvijftig euro boete. En over een niet te lange tijd een verplichte civile dienst voor jongens en meisjes. Begrijp me goed. Het is duidelijk dat veel tieners te veel tijd voor hun beeldschermen doorbrengen (let op het meervoud). En dat het overmatig gebruik van cannabis, dat binnen twee generaties van occasionele feestmiddel naar sociale ritueel gegaan is, niet goed is voor de gezondheid. Het product zelf is veel sterker geworden. Verder kan een goed opgezette sociale dienst de horizon verbreden en de samenleving ten goede komen. Wat mij echter kribbelig stemt, is dat de regering dit snel wilt regelen, en vooral door middel van verboden of verplichtingen, in plaats van de tijd te nemen om overleg te plegen met de betrokkenen, gaan kijken wat er in de buurlanden goed werkt en de politieke moed hebben om innovatieve voorstellen te doen. In het geval van cannabis zullen we dus in plaats van de huidige wet (een theoretische en in de praktijk niet te hanteren boete van € 3750, plus een jaar gevangenisstraf) overgaan tot € 150, een gemakkelijker toe te passen bedrag. In de praktijk neemt de repressie dus toe. En wordt veel oneerlijker, omdat dit nog 'makkelijk' betaald kan worden voor een rijkeluiskind, catastrofaal is voor een werkloze of een jongen van de buitenwijken. Gefeliciteerd. En wie denkt serieus dat dit tot een daling van de consumptie zal leiden? Decriminalisering, bestrijding van illegale handel en vooral het verstrekken van duidelijke en gerichte informatie: dat zou wel de situatie veranderen. Maar niet: men kies nu voor 'esthetische' en vooral onhoudbare maatregelen. Verspilde tijd.

Weergaven: 508

Rubrieken,

(klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek)

20180124, Cursussen en Opleidingen, Overheid

Reactie van Michiel Terwindt op 25 Januari 2018 op 9.49

Sylvain , die 3750,- + een jaar gevangenisstraf is toch voor illegale handel en die 150 euro voor de gebruiker ? Of zie ik dat verkeerd ?

Reactie van sylvainlelarge@gmail.com op 25 Januari 2018 op 9.56

Je ziet het 'verkeerd' @Michiel Terwindt 

De 'loi de 1970, qui fait de l’usage de stupéfiants un délit pénal, passible en théorie d’un an de prison et de 3 750 euros d’amende' straft theoretisch daarmee de gebruiker. Er worden bitter weinig vooruitgang geboekt tegen de illegale handel. Aan de rand van het schandalig, en dat is een woord dat ik niet vaak gebruik.

Reactie van Michiel Terwindt op 25 Januari 2018 op 12.15

Dank voor je aanvulling Sylvain . Ja heel vreemd dat men de criminelen amper aanpakt , maar wel de scholieren en anderen die een sticky roken zo zwaar bestraft .

Reactie van mieke b. op 25 Januari 2018 op 13.12

Tja helaas, Sylvain. Een cosmetische oplossing die jongeren, die al problemen hebben en af en toe wat roken om er even uit te zijn, niet mee worden geholpen. Ik keur het niet goed, maar de maatschappij zit nu zo in elkaar. Het zou moeten worden vrijgegeven zoals oa in Nederland. Dan ben je ook grotendeels van het dealerprobleem af. Ik vind de maatregelen die de minister van onderwijs neemt toch wonderlijk. Het dictee herinvoeren...zorg eerst dat het spellingonderwijs verbetert en dan kun je eventueel het dictee weer als onderdeel mee laten doen. Ik kom zelf uit oa het onderwijs. De leerlingen die van spelling houden zijn er zeker, maar de bosjes die er moeite mee hebben raken nog gefrustreerder. Verbeter het onderwijs aan dyslectische leerlingen. En daarbij komt dat een goede spelling samenhangt met een goede uitspraak... Maar ik dwaal af. 

@Cora, het jointgebruik onder Nederlandse middelbare scholieren bestaat echt nog wel, maar hier in Frankrijk is het heel algemeen. Op feestjes gaat het stickie vrolijk rond. Vooral bij sociaal bewogen en milieubewuste mensen vind ik het opvallend. Je zou zeggen als je zo bewust leeft, blijf dan van die rotzooi af. Kan Sylvain daar een verklaring voor geven?

Reactie van sylvainlelarge@gmail.com op 25 Januari 2018 op 13.45

Ik heb zelf een zoon van 32 die veel problemen met drugs heeft gehad; hij heeft een spieraandoening en gebruikt nu medicinaal cannabis; maar toen hij scholier was, was het dagelijks roken van joints een sociale norme. Ik kon toen geen hulp vinden bij de overheid 'omdat er geen bloed gevloied had'. Dus, in Nederland, is het ook niet goed geregeld. Het is werkelijk een probleem dat op intelligente wijze in betere banen geleid moet worden.

Reactie van sylvainlelarge@gmail.com op 25 Januari 2018 op 13.51

En noch zijn moeder noch ik hebben ooit tabak of een joint gerookt; voor dat laatste tenminste vanaf 10 jaren vóór zijn geboorte. Geen slecht voorbeeld van de ouders dus.

 

Reactie van mieke b. op 25 Januari 2018 op 17.58

Medicinaal cannabis wordt ook bij kanker toegestaan/voorgeschreven. Nee, het gebruik van of de verslaving aan cannabis heeft niks met het ouderlijk huis van doen. Het is waar dat er grote problemen kunnen ontstaan waar ook de Nederlandse overheid geen antwoord op heeft, behalve dan een ontwenningskuur in een kliniek in Amsterdam of een kasteel in het buitenland en een schuldenregeling met eventueel de gemeente. En dan ook alleen nog maar als de gebruiker dat wil! Net als alcohol een afschuwelijk probleem. En het zijn vaak de alleraardigste en zachtste mensen die het gebeurt. De maatschappij is ook niet leuk als je niet stevig in je schoenen staat.

Wat afschuwelijk van je zoon, Sylvain! Een grote zorg, sterkte.

Je reactie hieronder, dit zijn de huisregels. 

Je moet lid zijn van Nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Nederlanders.fr

GRAND MERCI !!

SPONSOR | ENTREPRISE

© 2022   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden