Nederlanders.fr

Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!

In juli is een rapport van de IGF (Inspection Générale des Finances) gelekt dat ingaat op het opheffen van monopolies en tot het openstellen van beroepen.  Voorgesteld wordt dat bepaalde beroepsgroepen hun monopolies, of delen hiervan, gaan verliezen. Het idee is dat tarieven hierdoor gaan dalen en daardoor een herstel aan koopkracht kan optreden. Als alle maatregelen doorgaan zullen niet alleen notaris, architect en landmeter goedkoper worden, maar bijvoorbeeld ook de loodgieter en stukadoor.

GROOTVERDIENERS

De IGF heeft een rapport vervaardigd waarin wordt ingegaan op de inkomsten van bepaalde beschermde beroepen. Het gaat om een zeer breed spectrum van 37 beroepen, variërend van taxichauffeur tot architect tot advocaat.
Door de bestaande monopolies te beperken of zelfs op te heffen zou  ten minste 6 miljard euro vrijkomen, waarmee de koopkracht van de Fransen kan worden hersteld. In totaal gaat het om 37 beroepen, samen goed voor 42 miljard aan omzet. Er werken 2 miljoen mensen waarvan de helft als werknemers.

De netto inkomsten zijn op een rijtje gezet. Bij vijf beroepen wordt gemiddeld meer dan 10.000 euro per maand netto verdiend, met als koplopers de griffiers van de “tribunaux de commerce”, ze schrapen maandelijks gemiddeld 29.177 euro bij elkaar.

Een greep uit de gemiddelde maandelijkse inkomens:

 • griffier de tribunal de commerce  € 29.177,-    (27,6 x het minimumloon)
 • notaris                                                € 13.284,-    (12,6 x)
 • apotheker laboratorium                 € 10.591,-
 • apotheker                                          €  7.186,-
 • advocaat                                            €  3.271,-
 • architect                                            €  2.702,-
 • loodgieter                                          €  1.829,-
 • slotenmaker                                      €  1.778,-
 • timmerman                                       €  1.728,-
 • schilder                                              €  1.666,-
 • stukadoor                                          €  1.588,-

(ter vergelijking het minimumloon: € 1057,-)

De Inspectiedienst vindt deze inkomensniveaus “niet altijd verklaarbaar” door genoten opleiding , omvang van investeringen of het te nemen risico. Daarom stelt het voor om een groot aantal monopolies van de betreffende activiteit te beperken of beëindigen.

De voorgestelde maatregelen komen neer op het :

 • VERSOEPELEN OF BEËINDIGEN VAN MONOPOLIES
 • VERLAGEN VAN WETTELIJK VOORGESCHREVEN TARIEVEN
 • OPENSTELLEN VAN BEROEPEN

Een voorbeeld: voor de IGF zou het "een economisch perspectief" zijn om anderen dan notarissen inschrijvingen in het kadaster te kunnen laten doen '(verkoop van onroerend goed, huur van meer dan twaalf jaar, etc.). Er is, "geen enkel algemeen belang" dat dit het monopolie dat op dit moment bestaat rechtvaardigt, aldus de IGF.

Voorstellen specifiek voor de bouw- en onroerend goedsector zijn o.a.:

 • Loodgieters en slotenmakers moeten, ook aangaande pechhulp, verplicht worden hun tarieven openbaar te maken;
 • Artisans bouwsector: verminderen van vakbekwaamheidseisen. Bij toetreding tot bepaalde beroepen als loodgieter, schilder e.d. moet enkele maanden ervaring al voldoende zijn om toegelaten te worden;  
 • Artisans bouwsector: creëren van een nieuw statuut voor bouwvakkers zonder specifieke kennis, die tegen lagere kosten basistaken kunnen uitvoeren;
 • Voor architecten: uitbreiding van de bevoegdheden tot onderzoek, schorsing en schrappen van architecten zodat misstanden worden beperkt.

STAKINGEN

Vanuit de beroepsgroepen wordt fel bezwaargemaakt tegen de voorgestelde versoepelingen, ze beargumenteren dat niet zij de oorzaak zijn van het uitblijvende economisch herstel en het verlies aan koopkracht van de Fransen . En vullen aan dat juist die bescherming van de beroepsgroepen voor de consumenten een garantie is omdat ze worden geleid door ethische regels. 

Frankrijk zou Frankrijk niet zijn als er niet snel wordt gegrepen naar het wapen van de staking om aandacht te vragen voor een bepaalde zaak. De UNAPL, de vakbond van vrije beroepen,  heeft haar leden opgeroepen om op 30 september het werk neer te leggen. Die dag zullen dus bijvoorbeeld architecten en landmeters staken. 

Weergaven: 879

Rubrieken,

(klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek)

20140929, Geldzaken, Midden- en Kleinbedrijf, Overheid, Werk Algemeen

Reactie van Lex op 29 September 2014 op 20.57

Grappig, in dit rijtje mis ik grootverdieners als profvoetballers, tennissers, golfers, maar ook leden van bijv. het Europese Parlement, waarbij een groot deel van hun inkomsten nog eens buiten beeld blijft  omdat het zogenaamde vergoedingen betreft. Loon/inkomen naar werken lijkt nog heel erg ver weg....

Reactie van Lucie Schagen op 29 September 2014 op 21.27

Mijn advocaat rekent 200 euro per uur. daar gaan natuurlijk veel kosten af van bv. secretariaat,maar toch lijkt me dit maandbedrag wel aan de lage kant.

Reactie van Advies+Keuring Wilm Snellenberg op 29 September 2014 op 21.29

@Lex. Het rapport gaat over de z.g. gereglementeerde beroepen. Mensen waarvan verwacht wordt dat ze een specifieke opleiding hebben gevolgd, een bepaalde ervaring hebben én vakbekwaam zijn. Dat kan van de beroepen in je voorbeeld niet gezegd worden, die vallen buiten die groep. 
Ter illustratie van de inkomensverschillen heb ik van de 37 beroepen die in het rapport aan de orde komen er enkele in het oog springende in een lijstje opgenomen, alsmede een paar die gerelateerd zijn aan bouw  en gebouw.

@Anna. Om met je laatste opmerking te beginnen: de bron is het is het rapport zelf. Is prima te vinden op internet. Inclusief de vergelijking met het minimumloon.
Over de functie van dit forum kun je verschillende ideeën hebben, een stukje informatieverschaffing op zichzelf kan ook prima lijkt me. Ik vermoed dat niet iedereen zo goed van het nieuws op de hoogte is als jij ;-)

Overigens is er wat mij  betreft niks op tegen als er minder ( c.q. minder strenge) regels komen en méér mensen beschermde beroepen mogen uitoefenen. 

Wilm

Reactie van Advies+Keuring Wilm Snellenberg op 29 September 2014 op 21.37

Alle bedragen komen rechtstreeks uit het betreffende rapport, ze zijn gebaseerd op cijfers van de INSEE. Het gaat om netto bedragen, 

Persoonlijk heb ik me ook wel verbaasd over de bedragen, deels over hoe laag ze zijn (b.v. de architect), en anderzijds ook over hoe hoog (de griffier). 

Reactie van Advies+Keuring Wilm Snellenberg op 29 September 2014 op 22.19

Het rapport heet "analyse économique du fonctionnement de 37 professions et activités réglementées". Zo moet het zeker lukken.  

Reactie van Louise MONARD - ANDRIES op 29 September 2014 op 23.30

@Anna, het netto minimum loon was in 2010 1056,24   e . Heb het rapport even opgezocht op internet en deze gaat over cijfers van 2010. Bij de INSEE is er vaak wat vertraging in verband met analyses.

Reactie van Godfried Muhlenberg op 30 September 2014 op 0.29
Mensen die na 30 jaar liberaal uitgezogen te zijn geworden, nog steeds geloven in het sprookje dat vrije marktwerking leidt tot meer banen en lagere tarieven....
Reactie van Advies+Keuring Wilm Snellenberg op 30 September 2014 op 9.29

Tussen de jaren 2000 en 2010 zijn de netto inkomsten van de onderzochte beroepen gestegen met 54%, terwijl het PIB (Nederlands: BBP) nog geen 35% steeg.  De schrijvers van het rapport zien geen aanwijsbare oorzaak voor het verschil, anders dan dat de beschermde beroepen gebruik (of misbruik) maken van hun monopolie. 

Misschien niet een geheel zuivere vergelijking, omdat bij het BBP ook zaken worden meegerekend die een vertekend beeld kunnen geven. Zou dat alles erbuiten vallen, dan kunnen de verschillen nog groter worden.

Robert Kennedy relativeerde ooit het belang van het BBP:  Het bruto binnenlands product omvat luchtvervuiling en reclame voor sigaretten en de ambulances die op de snelwegen verkeersslachtoffers weghalen. Het rekent de speciale sloten voor onze deuren mee en ook de gevangenissen voor de mensen die ze stukmaken. Het bruto binnenlands product omvat de vernietiging van de cederwouden en de dood van Lake Superior. Het neemt toe met de productie van napalm en raketten en kernkoppen. Het houdt geen rekening met de gezondheid van onze gezinnen, de kwaliteit van het onderwijs of het genoegen dat we aan spelen beleven. Het is net zo onverschillig voor de properheid van onze fabrieken als voor de veiligheid van onze straten. Het telt niet de schoonheid van onze poëzie mee of de kracht van onze huwelijken, noch de intelligentie van het publieke debat of de integriteit van ambtenaren... het meet kortom alles, behalve dat wat het leven de moeite waard maakt." 

Reactie van Bert Pijnse van der Aa op 30 September 2014 op 13.40

@ Wilm

Het BBP kan heel creatief worden ingevuld. zo hebben ze onlangs in The Uk besloten dat voortaan ook de - zwarte - inkomsten van hoeren en bordelen, alsmede  illegale inkomsten uit drugs zullen worden meegerekend bij het vaststellen van het BBP.

Andersom heb je het verschijnsel dat bijvoorbeeld het ' afval ',  dat wij als samenleving produceren niet wordt afgetrokken van het BBP, maar er bij opgeteld. Dus het opruimen van bijvoorbeeld de  " plastic soup ";  de enorme hoeveelheden plastic die in de Grote oceaan ronddraait en zo techtkomt in de voedselketen, is geen kostenpost, maar een economische activiteit.  

tarieven. In Nl zijn beroepen al sinds begin tachtiger jaren niet meer beschermd, toen staatsecretaris Wijers  de Vestigingswet in de prullenbak deed belanden , overigens in het kader van de Europese  mededingingswet, die het mogelijk moest maken dat bedrijven zouden kunnen concurreren en mensen overal zouden kunnen werken binnen de EU. 

Tarieven voor notarissen en andere beroepsgroepen zijn ook al jaren geleden vrijgegeven, waardoor hier veel notarissen- zo hoorde ik onlangs van een ingewijde - het water aan de lippen staat,  hetgeen ze natuurlijk nooit zullen laten merken.   

Reactie van Advies+Keuring Wilm Snellenberg op 30 September 2014 op 16.23

@Bert,
De UK zal wel, zoals vaker, een geval apart zijn. Hoewel er volgens de definitie alles voor pleit om ook "zwart" inkomen mee te tellen bij het BBP. (en niet bij het BNP).
Geen idee of "zwart" in NL en/of FR wordt meegenomen.

Vraag is of misbruik is gemaakt van de beschermde positie. In het raooprt worden mooie voorbeelden gegeven van veel te dure medicijnen, van allerlei tarieven die hoger liggen dan in het buitenland. Kortom, er is wel een signaal opgepikt dat hier iets niet klopt.

Je reactie hieronder, dit zijn de huisregels. 

Je moet lid zijn van Nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Nederlanders.fr

GRAND MERCI !!

SPONSOR | ENTREPRISE

© 2022   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden