Nederlanders.fr

Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!

||  PLAATS BERICHT  ||  PLAATS ADVERTENTIE   || 

NEDERLANDS ONDERAAN

Il y en a qui pensent savoir – ils en sont paraissent même sûrs et certains - que le plus long jour de cette année fut le 21 juin dernier, au solstice d’été. Mais c’est une absurdité : le plus long jour de l’année fut… hier, et de loin. Précisément de 3600 secondes, autrement dit d’une belle heure, puisque nous sommes rentrés dans l’heure d’hiver ! Un jour de 25 heures, qui dit mieux ? Vous avez certainement remarqué que le mot ‘temps’, en français, indique aussi bien le temps qu’il fait que je temps qui passe, ce qui - je peux vous l’assurer - mène à un certain nombre de quiproquos entre natifs et étudiants de notre langue : allez donc expliquer, par exemple, la différence essentielle entre ‘avoir beau temps’ et ‘avoir du bon temps’. Mais un flou du même aloi flotte autour du mot jour, qui indique aussi bien les 24 heures entre minuit et le minuit suivant, mais aussi la période entre l’aube et le crépuscule. L’heure d’hiver : une invention de Benjamin Franklin (en 1784) qui fut en France mise en œuvre pendant la deuxième guerre mondiale, puis supprimée à la libération, puis de nouveau entrée en vigueur suite au choc pétrolier de 1976. Alors, une bonne idée ? Pas pour les piétons, qui se retrouvent confronté à des automobilistes bénéficiant de moins de lumières pendant les heures de pointes ; chaque année, on remarque un pic de mortalité sur les routes dans les semaines suivant la transition automnale. Autre effet délètaire : les vaches sont perturbées et donnent pendant quelques jours un lait de moindre qualité. Ce qui fait que bien des éleveurs essaient de réduire le stress en étalant la transition vers cette heure importune sur 4 jours. Enfin, il faut bien s’y faire – sauf si on habite Molène, une petite île bretonne peuplée d’irréductibles qui vivent toute l’année à l’heure solaire (deux heures de moins que l’heure officielle), bien plus saine, professent-ils, pour profiter de la vie, du soleil et du sommeil ! Qu’on se le dise !

NL/ Er zijn mensen die denken te weten - ze lijken er zelfs zeker van te zijn - dat de langste dag van dit jaar op 21 juni jl. was, tijdens de zomerzonnewende. Maar dit is onzin: de langste dag van het jaar was... hier, verreweg. Precies 3600 seconden, met andere woorden een goed uur, want we zijn terug in wintertijd! Een dag van 25 uur, wie kan dat verslaan? U hebt ongetwijfeld gemerkt dat het woord "temps" in het Frans zowel het weer als de tijd aanduidt, wat - dat kan ik u verzekeren - tot een aantal misverstanden leidt tussen Franse moedertaalsprekers en studenten: ga bijvoorbeeld maar eens het essentiële verschil uitleggen tussen "avoir beau temps" en "avoir du bon temps". Maar er is een soortgelijke vervaging van de grenzen rond het woord “jour”, dat verwijst naar de 24 uur tussen middernacht en de volgende middernacht, alsook naar de periode tussen zonsopgang en zonsondergang. Wintertijd: een uitvinding van Benjamin Franklin (in 1784) die in Frankrijk tijdens de Tweede Wereldoorlog werd ingevoerd, vervolgens bij de bevrijding werd afgeschaft, en na de oliecrisis van 1976 weer van kracht werd. Dus, een goed idee? Niet voor voetgangers, die tijdens de spitsuren te maken krijgen met automobilisten met minder licht; elk jaar is er een piek in het aantal verkeersdoden in de weken na de herfstovergang. Een ander nadelig effect is dat de koeien worden gestoord en gedurende enkele dagen melk van mindere kwaliteit geven. Daarom proberen veel landbouwers de stress te verminderen door de overgang naar dit lastige tijdstip over 4 dagen te spreiden. Tenslotte moet je er maar aan wennen - tenzij je op Molène woont, een klein Bretons eiland dat wordt bewoond door ‘des Gaulois irréductibles’ die het hele jaar door op zonnetijd leven (twee uur minder dan de officiële tijd), wat volgens hen veel gezonder is om van het leven, de zon en de slaap te genieten! Knoop dat in je oren!

Weergaven: 212

Rubrieken,

Klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek.

20211101, Cursussen en Opleidingen

Je reactie hieronder, dit zijn de huisregels. 

Je moet lid zijn van Nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Nederlanders.fr

GA DIRECT NAAR:

ENTREPRISE | SPONSORS

Uw donatie is nodig

© 2023   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden