Nederlanders.fr

Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!


DONDERDAG 20 OKTOBER VANAF 18H00 

NEDERLANDS ONDERAAN

Cette fameuse première page de tous les albums d’Astérix et Obélix restera pour longtemps imprimée sur la rétine des Français, toutes générations confondues. Sur la côte de l’Armorique, cerné par les camps fortifiés d’Aquarium, Babaorum, Laudanum et Petitbonum, se dressait fièrement, au temps des Romains, un petit village d’irréductibles gaulois. Une épine dans la couronne de lauriers de César, et le point de départ et d’aboutissement des folles aventures de nos deux compères. Eh bien, figurez-vous que rien n’a changé sous le soleil breton, sauf que nous connaissons maintenant… le nom du village : Langouët, 600 âmes. Le descendant d’Abraracourcix se nomme Daniel Cueff, maire réélu depuis 20 ans et cheville ouvrière de la vocation de sa commune: l’écologie vraiment mise en pratique, aussi dans sa dimension sociale. Langouët est en effet devenu un endroit où il fait vraiment bon vivre ; il l’a fait à la force des poignets, sans aide extérieure, seulement par l’esprit d’innovation et la détermination de ses habitants, qui ont tous mis la main à la pâte. Avec l’appui constant et pro-actif de Monsieur le Maire et de son équipe. Le meilleur de la démocratie participative. Résultats concrets: l’école est restée bien vivante, avec une cantine 100% biologique. Trois hameaux d’habitations neutre en énergie ont été construits pour des prix défiant toute concurrence – mais avec un engagement de 30 jours de travail minimum des futurs propriétaires, encadrés par les Compagnons Bâtisseurs. Un réseau de panneaux solaires produit plus d’énergie que les habitants de la commune ne consomment. Une ferme-école collective de permaculture est en cours de réalisation, et plusieurs éleveurs biologiques y sont venus s’installer. Le principe de travail est simple : toute initiative citoyenne un peu bien construite et contribuant au bien commun est accueillie avec bienveillance. Alors, bien sûr, la population, qui en deux décades de travail commun est devenue experte en tout ce qui concerne l’environnement, ne s’en laisse plus conter sur le sujet des pesticides. Lassé d’attendre une action d’un gouvernement qui, malgré des promesses répétées, n’arrête pas de louvoyer et de repousser aux calendes l’interdiction de produits aussi dangereux que le glysophate, le maire a pris un arrêté : défendu d’utiliser quelque pesticide, fongicide ou herbicide que ce soit à moins de 150 mètres des habitations. Qu’on se le dise ! Mais ceci n’est pas du goût de la Préfète, qui fait maintenant pression sur l’élu pour que celui-ci revienne sur sa décision. Ceci est bien sûr mal le connaître, et le voici qui monte sur la brèche et lui répond dans une lettre carabinée qu’il n’en a nullement l’intention. Il était convoqué à s’expliquer à la Préfecture de Rennes jeudi dernier, et ils étaient foule à venir le soutenir ; vingt autres maires de France l’ont appuyé en prenant le même arrêté, et lui, surnommé ‘Maire Courage’* par ses administrés, devient maintenant le porte-drapeau national d’un mouvement qui ‘va dans le sens de l’Histoire’. S’il n’obtient pas gain de cause, alors oui, vraiment, nous aurons la preuve irréfutable qu’‘ils sont (encore) fous, ces Romains…’

 

Petite vidéo expliquant le conflit : https://www.youtube.com/watch?v=IZnf2vTIfwc

Un peu plus d’information sur Langouët :https://www.youtube.com/watch?v=LrtZYAGn0NQ

Page Facebook de la commune : https://www.langouet.fr

* clin d’œil à ‘Mère Courage’, la pièce de théâtre de Bertolt Brecht

 

NL/ Deze beroemde eerste pagina van alle albums van Asterix en Obelix zal lange tijd op het netvlies van de Fransen, alle generaties samen, gedrukt blijven. Aan de kust van Armorique, omgeven door de versterkte kampen van Aquarium, Babaorum, Laudanum en Petitbonum, stond trots, in de tijd van de Romeinen, een klein dorp van onoverwinnelijke Galliërs. Een doorn in de lauwerkrans van Caesar en het begin- en eindpunt van de gekke avonturen van onze twee helden. Nou, stel je voor dat er onder de Bretonse zon niets veranderd is, behalve dat... we nu de naam van het dorp weten: Langouët, 600 zielen. De afstammeling van Abraracourcix heet Daniel Cueff, die al 20 jaar lang herkozen wordt als burgemeester en de drijvende kracht is achter de kernwens van zijn gemeente: ecologie daadwerkelijk in praktijk brengen, ook in haar sociale dimensie. Langouët is inderdaad een plaats geworden waar het echt goed toeven is; het heeft dit op eigen kracht gedaan, zonder hulp van buitenaf, alleen door de innovatiedrang en de vastberadenheid van zijn inwoners, die allemaal hun handen uit de mouwen hebben gestoken. Met de constante en proactieve ondersteuning van de burgemeester en zijn team. Het beste van participatieve democratie. Concrete resultaten: de school is zeer levendig gebleven, met een 100% biologische kantine. Er zijn drie energieneutrale woonwijken gebouwd tegen zeer voordelige prijzen - maar met een minimale inzet van 30 dagen handwerk van de toekomstige eigenaars, onder toezicht van de Compagnons Bâtisseurs. Een netwerk van zonnepanelen produceert meer energie dan er in de gemeente wordt verbruikt. Er wordt aan een collectieve schoolboerderij op permacultuurbasis gewerkt en verschillende biologische boeren zijn zich in het dorp komen vestigen. Het werkingsprincipe is eenvoudig: elk burgerinitiatief dat een beetje goed opgebouwd is en bijdraagt aan het algemeen welzijn wordt vriendelijk ontvangen. De bevolking, die in twee decennia van samenwerking een expert is geworden op het gebied van alles wat met het milieu te maken heeft, laat zich dan ook niet langer misleiden wat pesticiden betreft. Moe van het wachten tot de regering actie onderneemt, moe van haar loze beloften, en aangezien zij het verbod op gevaarlijke producten als glysofaat steeds uitstelt, heeft de Daniel Cueff een decreet uitgevaardigd: het verbod op het gebruik van pesticiden, fungiciden of herbiciden binnen 150 meter van woningen. En men mag het weten! Maar dit is niet goed gevallen bij de prefect, die nu druk eiste dat hij zijn besluit terugdraait. Dat doet hij natuurlijk lekker niet, en pakt de gelegenheid om de zaak openbaar te maken via een brief op poten naar de préfecture. Afgelopen donderdag moest hij zich daar melden om zich te verantwoorden; een menigte kwam hem steunen; twintig andere burgemeesters steunen hem door hetzelfde decreet te nemen, en hij, door zijn kiezers ‘Maire Courage’* gedoopt, wordt nu de nationale vlaggendrager van een beweging die "meegaat met de geschiedenis". Als hij deze strijd verliest, dan is dat weer het onweerlegbaar bewijs dat zij noch steeds ‘rare jongens zijn, die Romeinen’....

Korte vidéo die het conflict uitlegt: https://www.youtube.com/watch?v=IZnf2vTIfwc

Een beetje meer informatie over Langouët: https://www.youtube.com/watch?v=LrtZYAGn0NQ

Page Facebook van de gemeente: https://www.langouet.fr

* knipoog naar ‘Mère Courage’, het theaterstuk van Bertolt Brecht

 

Weergaven: 409

Rubrieken,

(klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek)

20190823, Cursussen en Opleidingen

Reactie van Maria op 25 Augustus 2019 op 8.19
Hi Sylvain, heb de petitie gisteren getekend. Bedankt voor je verhaal
Groeten uit la Manche
Reactie van Arkenbout Bastiaan. op 25 Augustus 2019 op 9.39

Eindelijk iemand die z n mond open wil doen en het standpunt wil vasthouden.

Goed verhaal Dank je  Sylvian  Fijne zondag   Bastiaan

Reactie van Mieke op 25 Augustus 2019 op 11.03

Dank voor je verhaal, Sylvain. Ook ik volg met bewondering deze burgemeester die zijn 'geen woorden, maar daden' actie volhoudt en zelfs riskeert veroordeeld te worden. De G7 bijeenkomst is daarbij vergeleken een hypocriete vertoning. Ok, op dat niveau is het belangrijk om 'on speaking terms' te blijven. Maar als het ècht op handelen aankomt is het toch weer de kleine man die voorop gaat. Bravo voor deze ambtsdrager en bravo Sylvain om het ons nog eens te laten realiseren.

Mooie zondag!

Reactie van Niek van Zanten op 27 Augustus 2019 op 15.27

Mooi verhaal Sylvain! Moedig man inderdaad. Groet uit Biches

Je reactie hieronder, dit zijn de huisregels. 

Je moet lid zijn van Nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Nederlanders.fr

GRAND MERCI !!

SPONSOR | ENTREPRISE

© 2022   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden