Nederlanders.fr

Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!

Er wordt meer bekend over de plannen die per 1 januari 2008 zullen worden ingevoerd. Het is nog niet zeker dat dat inderdaad gaat gebeuren (zodra daar zekerheid over is, laat ik het weten op deze site), maar hieronder staat wat we tot nu toe weten. Helaas lijkt het erop dat het duidelijke en eenduidige systeem wat door Président Hollande is ingevoerd per 1 januari 2016, wordt vertroebeld door de regering Macron. Waar we nu twee soorten eenmanszaken kennen, komt er een tussenvorm bij. Naar mijn mening gaat dit het klein-ondernemerschap niet aantrekkelijker maken en meer verwarring zaaien. En dat allemaal om een niet doordachte verkiezingsbelofte van Mr Macron (‘we gaan de drempels voor het micro-régime verdubbelen!’) in te lossen.
Om te begrijpen wat er in 2018 gaat gebeuren, zal ik eerst de situatie nu uitleggen. Er zijn nu twee soorten eenmanszaken:

1. De ‘micro-entreprise’: afdracht van een vast percentage van de omzet, geen boekhouding, geen jaaraangiftes, alles buiten de TVA, één keer per kwartaal dat vaste percentage afrekenen met de overheid en klaar. Voor die afdracht krijgt de kleine ondernemer veel terug: de basis ziektekostenverzekering (vaak ook voor de meewerkend echtgenoot), een arbeidsongeschiktheids- en overlijdenrisico-verzekering, zwangerschaps- en ouderschapsverlof en nog zo het een en ander. Er zijn twee versies: micro-entreprises met bedrijfsactiviteiten die vallen onder ‘commerce’, die dragen 14,1% af van hun omzet en micro-entreprises met bedrijfsactiviteiten die vallen onder ‘service’, die dragen 22,7% af van hun omzet (in veel gevallen komen er nog enkele kleine posten bij). In ‘commerce’ is de maximale omzet €82.800/jaar en in ‘service’ is die €33.100/jaar. Er is geen minimum-afdracht: indien in een kwartaal geen omzet wordt gemaakt, dan ook geen afdracht, terwijl de ziektekostenverzekering toch doorloopt. Een duidelijk systeem en zeer gunstig voor startende ondernemers.

2. De ‘entreprise individuelle’: die lijkt sterk op de Nederlandse eenmanszaak: een gedetailleerde boekhouding bijhouden, jaaraangifte doen bij de belastingdienst en een jaarrapport deponeren. TVA in rekening brengen over de verkoop, maar ook TVA terugvorderen op de inkoop . Sociale lasten (nu 15,5%, volgend jaar 17,2%) en belasting (volgens de schijven van de Franse inkomstenbelasting) afdragen over de winst (met een minimum van ongeveer €1000/kwartaal, ook in geval er geen winst is). Dit systeem is uitermate geschikt voor kleine ondernemers die boven de omzetgrenzen van de micro-entreprise (zie bij 1.) uitkomen.

In 2018 krijgen we dan een soort tussenvorm. De micro-entreprise zoals hierboven beschreven blijft bestaan, met dezelfde omzetgrenzen en afdrachtpercentages . Zoals het er nu naar uitziet lijkt het erop dat ook de entreprise individuelle blijft bestaan in deze vorm (maar daar zijn de plannen nog vaag over). Maar er komt dan een soort ‘micro-entreprise-plus’ bij (het beestje heeft nog geen naam, dus ik heb er zelf maar een verzonnen).

De micro-entreprise-plus heeft omzetgrenzen van €170.000/jaar voor commerce en € 70.000 voor service en dezelfde afdracht-percentages zoals bij de gewone micro-entreprise. Ook hier: geen jaaraangiftes, één keer per kwartaal dat vaste percentage afrekenen met de overheid en klaar. Nou nee, niet klaar. Voor de omzet boven de grenzen van het micro-régime (€33.100 voor service en €82.800 voor commerce) moet namelijk wel degelijk TVA worden berekend. En omdat de ondernemer natuurlijk wel al zijn betaalde TVA op de inkoop wil verrekenen met de TVA die hij incasseert op de verkoop, is er in feite wel degelijk een complete boekhouding nodig en natuurlijk kwartaalaangiftes TVA. Het enige verschil met de entreprise individuelle lijkt dan nog te zijn dat geen afzonderlijke jaaraangiftes voor de belasting nodig is (maar de ondernemer moet toch zijn jaaraangifte inkomstenbelasting doen) en dat er geen jaarrapport hoeft te worden gedeponeerd. Dus leveranciers en klanten krijgen nu te maken met nog veel meer bedrijven, waarvan ze niet kunnen nagaan of die wel betrouwbaar zijn.

Hoewel: ik zag in verschillende commentaren dat dit wel eens een wassen neus zou kunnen worden omdat slechts 5% van de bestaande micro-entreprises omzetten halen die op of tegen het maximale niveau zitten. Dus het aantal ondernemers dat kiest voor deze micro-entreprise plus zou wel eens heel beperkt kunnen zijn. Maar wel een verkiezingsbelofte ingelost, dat dan weer wel…

Wordt vervolgd.

Wim van Teeffelen

Weergaven: 2097

Rubrieken,

Klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek.

20171114, Midden- en Kleinbedrijf, Overheid

Reactie van edith janzen op 14 November 2017 op 17.06

Bedankt voor deze inbreng, we wachten je verdere berichten af, als er meer helder wordt in 2018. Het ziet er zo beschreven niet echt baanbrekend uit, een kleine groep die micro wil blijven en eigenlijk te grote omzet heeft, wordt er ook bijgenomen. De trend zal zijn dat in de toekomst iedereen zelfstandige is....

Reactie van Theodora Besse op 14 November 2017 op 19.51

Ik had de indruk dat alleen de omzetgrenzen voor de micro-entreprise twee keer zo hoog waren geworden. Niet dus, want wanneer je boven de oude grenzen uitkomt krijg je met TVA te maken. Daarmee valt een van de grote voordelen van het microregime dus weg. Nóg een ondernemingsvorm erbij! Zo komt er van de zozeer gewenste vereenvoudiging van het systeem weinig terecht.

Reactie van Wim van Teeffelen op 15 November 2017 op 9.11

Ik ben het eens met ZIP: De micro-entreprise is voor de meeste startende ondernemers in Frankrijk een geweldig systeem: simpel, duidelijk, voorspelbaar, met heel weinig bureaucratie. Naar mijn mening beter dan de Nederlandse eenmanszaak of ZZP-er. Jammer alleen dat de inschrijving van het bedrijf in Frankrijk zoveel ingewikkelder is dan in Nederland, maar dat is een éénmalige drempel. Zoals ik de plannen nu ken, denik dat dit gewoon zo blijft en dat we weinig meer zullen horen van de micro-entreprise-plus. Maar, als het toch anders wordt ingevoerd dan nu voorgesteld, kunnen de plannen van Macron mogelijk wel van invloed zijn of worden op de normale micro-entreprise.

De regering Macron is van mening (en terecht) dat de RSI niet goed functioneert en vooral niet klantgericht is. In plaats van maatregelen te nemen om de klantgerichtheid te verbeteren heeft de regering voorgesteld om de RSI dan maar op te heffen. Ik heb daar weinig illusies over. Veel regionale RSI-kantoren zijn heel erg naar binnen gericht (voorbeeld: in de 10 jaar sinds oprichting zijn wij er nog nooit in geslaagd om de RSI-Parijs aan de telefoon te krijgen. Normaal is het een bandje, een heel enkele keer de telefoniste, maar iemand die het dossier behandelt krijg je NOOIT te spreken). De meeste RSI-kantoren zijn slecht georganiseerd en nog altijd bezig om de fusie uit 2006 (de RSI is ontstaan na een fusie van 6 verschillende organisaties) te verwerken. Nu moeten de taken dan verspreid worden over bestaande andere organisaties. We mogen al blij zijn als de bestaande puinhoop niet nog erger wordt.  

Wim

Reactie van Wim van Teeffelen op 15 November 2017 op 9.19

Klopt, typefoutje in de eerste regel. Sorry.

Wim

Reactie van Theodora Besse op 15 November 2017 op 9.56

BIC, BNC, EIRL, EURL, EI, ME, kom er maar eens uit als je een eenmanszaak wilt starten. Ik vond het in 2012 knap ingewikkeld. En destijds bestond ook de auto-entrepreneur nog. Je had statut au réel, fiscal, social en social/fiscal. Misschien is het nu allemaal wat simpeler geworden? 

Inderdaad werkt de micro-entreprise, wanneer je deze eenmaal hebt gevestigd, in de praktijk heel erg simpel.

Reactie van Wim van Teeffelen op 15 November 2017 op 10.16
Ja, het is sinds begin 2016 simpeler geworden, maar Frankrijk heeft nog altijd 22 bedrijfsvormen waar je uit kunt kiezen.... Frankrijk gaat met bedrijfsvormen om, zoals met gebouwen: als er eentje niet meer nuttig gebruikt kan worden, laat je hem gewon staan en je bouwt iets heel nieuws. Nederlanders krijgen vaak vlekken in hun nek van leegstaande gebouwen, en misschien ook wel van bedrijfsvormen die nauwelijks meer gebruikt worden, maar nog altijd in de regels staan.
Onze ervaring is dat verreweg de meeste startende ondernemers in Frankrijk, Nederlanders in Frankrijk niet uitgezonderd, uitstekend bediend worden door het statuut van de micro-entreprise.

Wim
Reactie van Eric Pantekoek op 15 November 2017 op 10.58

Beste Wim,

Bedankt voor de uitleg.

Je zegt: "ik zag in verschillende commentaren dat dit wel eens een wassen neus zou kunnen worden omdat slechts 5% van de bestaande micro-entreprises omzetten halen die op of tegen het maximale niveau zitten. Dus het aantal ondernemers dat kiest voor deze micro-entreprise plus zou wel eens heel beperkt kunnen zijn"

Maar is het niet juist zo dat deze maatregel is bedoeld als vereenvoudiging voor EI's die nu minder dan 170k omzet draaien?  en dat zijn er best veel denk ik.

Wat zou het voordeel zijn voor dit soort bedrijven om een stapje 'terug' te doen naar de nieuwe  Micro-entreprise+ vorm? 

Ik begrijp de nieuwe vorm eerlijk gezegd niet helemaal. Aan de ene kant zeg je dat er een vast percentage over de omzet moet worden afgedragen (dus gewoon over wat er aan het einde van de maand op de kassabon staat), aan de andere kant moet er óók aangifte inkomstenbelasting worden gedaan. Maar om dat te kunnen doen moet een EI dus de nettowinst/EBA berekenen, dus tóch een volwaardige resultatenrekening en balans opstellen.

Wellicht een premature vraag, maar weet je al voor welke datum je eventuele switch moet aangeven?

En hoe valt dit allemaal te rijmen met de verplichting om vanaf 1/1/18 gecertificeerde kassa-systemen te gebruiken. in het kader van de 'Lutte contre la fraude'. Iets dat kleine ondernemers weer honderden euro's kost, miljoenen in het laatje brengt bij de franse certificeringsmaffia en dat uiteindelijk helemaal niets oplevert. Dit terwijl tegelijkertijd dat nieuwe regime juist een vermindering van controle vanuit de belastingdienst met zich meebrengt (immers geen verplichting meer tot deponering jaarcijfers)... Of zie ik dit verkeerd?

Reactie van Wim van Teeffelen op 15 November 2017 op 17.56

@Eric en @Ton:
Op dit moment is het niet mogelijk om als je eenmaal in het system réel zit (dus entreprise individuelle) om terug te keren naar het micro-regime. Je kunt wel van micro-entreprise opschalen naar entreprise individuelle. ik heb niets gevonden in de plannen dat een verandering van deze regel zou inhouden. Ik denk inderdaad dat er entreprises individuelles zijn met een omzet hoger dan de huidige drempels van het micro-régime, maar onder de nieuwe drempels blijven van het micro-regime plus, die liever het simpele systeem zouden willen hebben. Ik denk, nu, dat dat niet kan. Indien er publicaties komen over dit onderwerp die iets anders suggereren, zal ik dat hier melden.

In de micro-entreprise plus hoeft GEEN aangifte inkomstenbelasting te worden gedaan (er is immers een forfaitaire aftrek van kosten), maar de ondernemer zal toch een volledige boekhouding moeten bijhouden om alle betaalde TVA terug te vorderen.

Ik kan wel meevoelen met je opmerking over de 'certificeringsmafia'. Het is inderdaad niet goed te rijmen dat de regering Macron ZEGT alles in te zetten om het voor kleine ondernemers gemakkelijker te maken, om ze vervolgens op honderden euro's extra kosten te jaren voor die gecertificeerde software voor facturen en kassa's. Ik kan hoogstens als zwak excuus bedenken dat tot die verplichte software nog is besloten onder de regering Hollande...Ik denk niet dat die software zwarte betalingen gaat tegenhouden...

Wim

Reactie van Aukje Smit op 17 November 2017 op 17.06

Ik zou waarschijnlijk wel interesse hebben voor de nieuwe tussenvorm, wij hebben nu een EI commerce maar blijven onder de 170000 CA , en het idee dat je pas tva hoeft af te dragen na de 82.200 dat is een groot voordeel, maar de tva déductible over de inkopen en investeringen vanaf welke grens kunnen we deze dan gaan declareren? ik denk dat ondernemers vanaf de EI kant de interesse groter zal zijn als 5% maar er moet dus veel meer duidelijk worden, zoals wat is fiscaal de verandering.  Ik ben overigens blij dat het eindelijk rustig is bij de RSI na 10 jaar vallen en opstaan, een redelijke goede website en betaling mogelijkheid, en telefonisch wel bereikbaar vanuit de l'Indre. 

Reactie van Aukje Smit op 17 November 2017 op 17.21

Wij zitten in het systeem réel inderdaad; miniréel ,  jammer dus dat vanaf die kant je niet terug kunt. bedankt voor de uitleg. Ik wacht je nieuwe meldingen weer af.

Je reactie hieronder, dit zijn de huisregels. 

Je moet lid zijn van Nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Nederlanders.fr

GA DIRECT NAAR:

ENTREPRISE | SPONSORS

© 2022   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden