Nederlanders.fr

Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!

Donderdag 27 januari vanaf 18h00

Où sont parties les belles promesses de futur? - Waar zijn de mooie belooften voor de toekomst heengegaan?

NEDERLANDS ONDERAAN

Mais qui sont donc ces Gilets Jaunes, assez puissants pour durablement perturber la France entière, jouissant, semble-t-il, de la sympathie de la plupart de leurs concitoyens – même de ceux qu’ils empêchent de circuler librement – mais clairement divisés sur leurs revendications, incapables en fait de parler d’une seule voix, ou d’énoncer ce qu’ils veulent au lieu de scander ce qu’ils ne veulent pas ? Que nous révèle ce soulèvement populaire que tous les partis de l’opposition essaient en vain de récupérer ? Il nous montre la France pauvre, ou plutôt, la France qui s’appauvrit, celle qui n’arrive pas à boucler les fins de mois, celle qui se crève à des tâches ingrates pour pas grand-chose, celle des laissés-pour-compte qui vivotent de quelques centaines d’euros par mois et se sentent mis sur la touche, la France qui n’a pas voix au chapitre. Comme le résumait fort justement un des manifestants pour un journaliste : ‘Les riches, ils pensent à la fin du monde ; nous, on pense à la fin du mois !’ Malheureusement, force est de constater que, depuis déjà deux décades, l’écart social se creuse: les riches deviennent de plus en plus riches, et les pauvres de plus en plus pauvres. Les beaux rêves de prospérité promise par la modernité s’envolent en fumée. Regardez cet interview datant de 1967 : on y demandait à des jeunes comment ils s’imaginaient l’an 2000, comment ils le rêvaient. Leurs réponses nous semblent maintenant si innocentes. Et maintenant, demandons-nous comment nous nous imaginons l’an 2040. Sombre ? Une pensée réconfortante: quoi que ce soit que nous nous imaginons, il est certain qu’il en sera tout autrement.
Interview sur l’an 2000 :
https://www.youtube.com/watch?v=emvHuVnwbJo
Et voici une autre interview de l'INA, sur le mariage :
https://www.youtube.com/watch?v=PsMEn1SOYk0

NL/ Maar wie zijn die ‘Gilets Jaunes’, sterk genoeg om heel Frankrijk langdurig te ontwrichten, die blijkbaar van de sympathie genieten van de meeste van hun medeburgers - zelfs van degenen die zij op de weg beletten - maar duidelijk verdeeld zijn over hun beweringen, en in feite niet in staat zijn om met één stem te spreken, of te zeggen wat ze willen in plaats van wat ze niet willen hard te roepen? Wat onthult deze volksopstand waarvan alle oppositiepartijen tevergeefs proberen te profiteren? Het laat ons het arme Frankrijk zien, of liever gezegd, het verarmde Frankrijk, dat de eindjes aan elkaar niet kan knopen, dat zich slijt met ondankbare werk voor te weinig, dat op een paar honderd euro per maand probeert te overleven en zich buitengesloten voelt, ongehoord. Zoals een van de demonstranten tegen een journalist het treffend samenvatte: ‘De rijken denken aan het einde van de wereld; wij denken aan het einde van de maand’. En helaas moet er gezegd worden dat de sociale kloof nu al twee decennia lang groter wordt: de rijken worden steeds rijker, en de armen worden steeds armer. De mooie dromen - en belooften - van welvaart door de moderniteit zijn in rook opgegaan. Kijk naar dit interview uit 1967: aan de jongeren werd gevraagd hoe zij zich het jaar 2000 voorstellen, hoe zij het zich voorstelden. Hun antwoorden lijken ons nu zo onschuldig. Laten we ons eens afvragen hoe we ons het jaar 2040 voorstellen. Alleen maar sombere beelden? Een geruststellende gedachte: wat we ons ook voorstellen, het is zeker dat het heel anders zal zijn.
Interview over het jaar 2000:
https://www.youtube.com/watch?v=emvHuVnwbJo
En ziehier nog een interview van de INA, over het huwelijk:
https://www.youtube.com/watch?v=PsMEn1SOYk0

Weergaven: 239

Rubrieken,

(klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek)

20181201, Cursussen en Opleidingen, Overheid

Je reactie hieronder, dit zijn de huisregels. 

Je moet lid zijn van Nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Nederlanders.fr

GRAND MERCI !!

SPONSOR | ENTREPRISE

© 2022   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden