NEDERLANDERS.FR

Hét netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - Zegt het voort !

Pensioen BV- Belastingdienst NL, CAK en de Berekening Zorgpremie

Beste vrienden, gaarne jullie kennis- ervaring, advies:

Mijn inkomsten zijn de AOW, twee kleine bedrijfpensioentjes en opnames uit een 'Pensioen BV' die ook in Nederland gevestigd is. In Frankrijk geniet ik geen inkomen, wel van m'n oude dag.

Omdat ik in Frankrijk pemanent woon ben ik hier belastingplichtig, een Franse accountant doet uit bovenstaande bronnen over een bepaald jaar aangifte van bijv. een br. jaarinkomen ad 17.000 Euro.

Ieder jaar doet mijn Nederlandse accountant voor mij als privépersoon ook in Nederland aangifte en dat was over dat zelfde jaar 34.000 Euro. Mede vanwege dat NL de WOZ-waarde van het huis meerekent. Na verloop van tijd krijg ik bericht van Bureau Buitenland van de Nederlandse Belastingdienst dat over dat jaar 34.000 Niet in Nederland Belastbaar Inkomen vastgesteld is. Tot zo ver geen probleem.

Van de AOW en de twee kleine bedrijfspensioentjes is al 'zorgpremie' ingehouden en afgedragen, over opnames/inkomsten uit m'n pensioen BV niet, dus is het redelijk dat ik daar ieder jaar een naheffing over krijg te betalen. 

Maar: Nederland ontvangt 2 privébelastingaangiften van mij. 1 die mijn Nederlandse accounatnt voor mij verzorgt omdat ik dat verplicht heet te zijn en 2, een aangifte 'Wereldinkomen' die ik zelf verstuur die gelijk is aan de Franse aangifte en daar geaccepteerd is.

Het zorginstituut berekent op basis van de informatie die ze van Bureau Buitenland krijgen de verschuldigde zorgpremie en dat betreft dan die aangifte van 34.000 Euro en niet op de werkelijk genoten inkomsten van 17.000 die als 'wereldinkomen' aangegeven zijn. 

Ik moet dus over 17.000 Euro niet opgenomen of ontvagen inkomsten een percentage zorgpremie betalen.

De vraag is: Waarom verplicht NL me (ons) 2x aangifte te doen?

Waardoor ontstaat er zo'n groot verschil tussen de Franse- en Nederlandse aangifte? 

Wat heeft Nederland bijv. te maken met de WOZ-waarde van een huis in Frankrijk dat hier al 2x belast wordt? Waarom moet ik een percentage zorgpremie betalen in Nederland over de waarde van mijn huis in Frankrijk? 

Deze vragen aan dit forum voorgelegd omdat zowel mijn NL accoutant en ikzelf er na enkele jaren correspondentie met het CAK alswel de Belastingdienst niet uitkomen. Het CAK nodigde mij uit aan de Belastingdienst te vragen de aangiften volgens de Nederlandse wetten en regels te corrigeren op basis van de latere aangiften 'wereldinkomen'. Dat werd telefonisch in orde bevonden door Bureau Buitenland, maar die stuurde alles kortgeleden naar mijn accountant in NL terug. 

Bij voorbaat Dank!

  

Weergaven: 2105

Rubrieken,

(klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek)

20190413, Geldzaken, Overheid

Reactie van Rob van Schijndel op 13 April 2019 op 18.04

Bonjour,

Ik heb niet het hele verhaal gelezen. De aangifte inkomstenbelasting voor buitenlands belastingplichtige (het zogenaamde C-biljet) heeft niets te maken met het formulier wereldinkomen. 

Het formulier wereldinkomen wordt gebruikt voor het vaststellen van de inkomensafhankelijke regelingen. Denk aan zorgtoeslag en CAK premies. 

Voila. 

Groet, Rob

Reactie van Koos Dulfer op 13 April 2019 op 18.11

Dankjewel Rob, Maar helaas kreeg ik kortgeleden bericht dat het CAK de premie berekent op de aangifte buitenlands belastingplichtige en juist niet op het formulier wereldinkomen.

Reactie van Marianne Couvret op 13 April 2019 op 19.20

Hallo Koos,

Ik heb vorige week mijn Nederlandse aangifte gedaan maar volgens mij wordt er helemaal niet gevraagd naar de WOZ waarde van je huis. Heeft je accountant wel het goede aangifteformulier gebruikt? Er zijn er twee:  éen voor mensen die in Nederland wonen of buitenlanders die in Nederland belastingplichtig zijn en één voor mensen die in het buitenland wonen en daar hun belasting moeten aangeven. Ik vraag dit omdat ik het zelf al een keer verkeerd heb gedaan en een vraag die ik volgens "Heerlen" op een bepaalde manier moest beantwoorden maar niet tegenkwam.

Reactie van Rob van Schijndel op 13 April 2019 op 21.56

Hallo Koos,

Je kunt daar best bericht over hebben gekregen, maar dat was dan een foutief bericht. 

Groet, Rob

Reactie van Joost van Overbeek op 14 April 2019 op 9.44

Beste Koos,

”stenen worden belast in het land waar ze staan” is een opmerking van mijn hypotheekadviseur en van mijn accountant. Mijn accountant zet bij de aangifte het huis in Frankrijk wel in box 3, maar trekt het als “voorkoming dubbele belasting” er aan het eind van de aangifte weer vanaf.

ik mag hopen dat dat bij jou ook gebeurt.

Reactie van Max Boret op 14 April 2019 op 10.02

Volgens mij heeft de belastingdienst Nederland de opdracht om zoveel mogelijk geld binnen te harken: als je een huis in Frankrijk hebt, betaal je hier WOZ, en niet in Nederland. Zouden ze wel willen!

Ik had laatst zelfs een inspecteur aan de lijn, die beweerde dat spaargeld in Frankrijk meegenomen wordt als Nederlands inkomen. Ja, je moet maar durven.

Ook gerechte lijke uitspraken, zelfs die van de Europese rechter, worden genegeerrd door de Nederlandse belastingdient, al waar zij denken koning te zijn in hun eigen koninkrijkje.

Reactie van Theodora Besse op 14 April 2019 op 11.29


Koos, je hebt dus twee problemen:

1. Met de NL belastingdienst.
2. Met het CAK.

Volgens mij moet het CAK de waarde van je huis, ook al staat dat in Frankrijk, meetellen voor de berekening van de verdragsbijdrage. Vandaar wellicht dat de belastingdienst deze ook vermeldt? Verder moet je niet vergeten dat je in Frankrijk automatisch heel veel aftrek krijgt van je bruto-inkomen, terwijl die in Nederland voor buitenslands wonenden is afgeschaft.

Enfin, ik opper maar wat, omdat ik er geen verstand van heb en ik zie dat iedereen met je vragen worstelt. Ik zal Jan de Voogd vragen om zijn licht erover te laten schijnen. Misschien weet hij het antwoord. Rob heeft het in deze tijd veel te druk om zich er echt in te verdiepen.

Reactie van Jan de Voogd op 14 April 2019 op 14.01

Zoals Rob al schreef. Je moet twee aangiften doen:

1. Als buitenlands belastingplichtige vanwege inkomen dat in Nederland belast is voor inkomstenbelasting. Niet iedereen hoeft dat te doen: als al je (ook uit Nederland afkomstig) inkomen buiten Nederland belast is, hoeft het niet. Maar als je uitgenodigd wordt moet het wel.

 Je moet aangifte doen van het door Nederland te belasten inkomen, behalve als je kwalificeert als buitenlands belastingplichtige: dan is het nodig (ook) het wereldinkomen vast te stellen: in 3 boxen.

2. de ninbi aangifte: wereldinkomen (ook in 3 boxen). Die is gericht aan de Belastingdienst, maar dient als basis voor toeslagen (toekenning) en de betaling van de zorgbijdrage aan het CAK. De laatste wordt van het box 1 inkomen afgeleid. Het begrip NInbi is verwarrend omdat dat niet in Nederland belast betekent, maar in feite is het wereldinkomen box 1 voor de CAK bijdrage bepalend. De Ninbiaangifte wordt gedaan als ware het dat je je hele inkomen in Nederland zou hebben verdiend. Om die reden komt inkomen uit eigen woning (bij woningeigenaren in het buitenland) als post erop voor, terwijl die bij de aangifte ib meestal juist niet aan de orde is.

 Een ander verschil kan zijn dat je op de Ninbi aangifte de gemeenschappelijke inkosten en aftrekposten met je partner soms anders zou kunnen verdelen (te eigen financiële gunste) dan bij de i.b. aangifte als je kwalificerende buitenlands belastingplichtige bent

 Uit 1 en 2 blijkt dat in veel gevallen 2 nodig is om die CAK bijdrage te kunnen vaststellen. Het wereldinkomen box 1 wordt voor de ib namelijk lang niet altijd opgegeven. Aangenomen mag worden dat voor controle van 2 de belastingdienst wel van 1 gebruik maakt (waar mogelijk) en verder van gegevens van buitenlandse belastingdiensten voor het Ninbi inkomen.

 Het CAK controleert de Ninbi aangifte van 2 niet: dat doet de belastingdienst (buitenland) en die stelt deze ook per beschikking vast. Vind je die beschikking onjuist dan moet je de rechtsgang tegen de Belastingdienst ingaan, bezwaar en evt. (hoger) beroep, niet tegen het CAK. Idealiter komt de Ninbibeschikking (2) na de aanslag ib (1). Waar dat niet zo is kan de Ninbi beschikking (en de aanslag van het CAK) later nog herzien worden. Er is met name een verband tussen de Ninbiaanslag en de ib aanslag in die zin dat de heffingskortingen op de Ninbi aanslag afhankelijk kunnen zijn van die van de Ib aanslag: een deel van de heffingskorting toegekend voor de weinig of niet verdienende partner kan al in de ib-sfeer zijn toegekend, en dan krijg je die niet meer in de sfeer van de zorgbijdrage.

Reactie van Jan de Voogd op 14 April 2019 op 14.17

En voor de goede orde de aangifte inkomstenbelasting die je aan je woonland moet doen bevat meestal wel het wereldinkomen, maar dan naar definitie van dat woonland (waarbij het woonland niet het Nederlandse boxenstelsel kent). Reden is dat vaak progressievoorbehoud wordt toegepast, zodat -ondanks vrijstelling voor bepaalde inkomsten- het woonland toch je hele wereldinkomen moet kennen. Meer en meer komt massale gegevensuitwisseling met andere belastingdiensten (dus ook met Nederland) voor ter controle van die aangifte. Eventuele sociale premies die je nog zou moeten betalen aan je woonland worden meestal ook van die aangifte afgeleid. Zorgpremies worden meestal niet opgelegd als je (gepensioneerde) verdragsgerechtigde bent omdat je die al aan Nederland (CAK) betaalt.

Reactie van Theodora Besse op 14 April 2019 op 16.01


Dankjewel Jan, voor je snelle reactie.

Dus als ik het goed begrijp zou het voor Koos zin kunnen hebben om de status van kwalificerend buitenlandse belastingplichtige aan te vragen? Dwz. wanneer hij daarvoor in aanmerking komt. Oftewel minimaal 50% (en niet 90%) van zijn inkomen moet uit Nederland komen, volgens een uitspraak van het EHvJ (zoals ik elders in dit forum las). Maar misschien heb ik dat verkeerd begrepen of onthouden.

Volgens het verhaal van Koos komt 100% van zijn inkomen uit Nederland.

Hieronder is plaats voor een reactie

  • Blijf bij het onderwerp.
  • Wees constructief en vriendelijk.
  • Uw kennis en ervaring worden op prijs gesteld.

Onze huisregels ...

Bent u de plaatser van dit bericht? Reageer dan ajb op de gegeven reacties en adviezen.

Je moet lid zijn van NEDERLANDERS.FR om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van NEDERLANDERS.FR

WELKOM BIJ ONS FORUM

  * = inloggen nodig

GESELECTEERD

© 2020   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden

Anton Noë ... google.com, pub-1033432903517354, DIRECT, f08c47fec0942fa0