NEDERLANDERS.FR

Hét netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk

Pensioen BV- Belastingdienst NL, CAK en de Berekening Zorgpremie

Beste vrienden, gaarne jullie kennis- ervaring, advies:

Mijn inkomsten zijn de AOW, twee kleine bedrijfpensioentjes en opnames uit een 'Pensioen BV' die ook in Nederland gevestigd is. In Frankrijk geniet ik geen inkomen, wel van m'n oude dag.

Omdat ik in Frankrijk pemanent woon ben ik hier belastingplichtig, een Franse accountant doet uit bovenstaande bronnen over een bepaald jaar aangifte van bijv. een br. jaarinkomen ad 17.000 Euro.

Ieder jaar doet mijn Nederlandse accountant voor mij als privépersoon ook in Nederland aangifte en dat was over dat zelfde jaar 34.000 Euro. Mede vanwege dat NL de WOZ-waarde van het huis meerekent. Na verloop van tijd krijg ik bericht van Bureau Buitenland van de Nederlandse Belastingdienst dat over dat jaar 34.000 Niet in Nederland Belastbaar Inkomen vastgesteld is. Tot zo ver geen probleem.

Van de AOW en de twee kleine bedrijfspensioentjes is al 'zorgpremie' ingehouden en afgedragen, over opnames/inkomsten uit m'n pensioen BV niet, dus is het redelijk dat ik daar ieder jaar een naheffing over krijg te betalen. 

Maar: Nederland ontvangt 2 privébelastingaangiften van mij. 1 die mijn Nederlandse accounatnt voor mij verzorgt omdat ik dat verplicht heet te zijn en 2, een aangifte 'Wereldinkomen' die ik zelf verstuur die gelijk is aan de Franse aangifte en daar geaccepteerd is.

Het zorginstituut berekent op basis van de informatie die ze van Bureau Buitenland krijgen de verschuldigde zorgpremie en dat betreft dan die aangifte van 34.000 Euro en niet op de werkelijk genoten inkomsten van 17.000 die als 'wereldinkomen' aangegeven zijn. 

Ik moet dus over 17.000 Euro niet opgenomen of ontvagen inkomsten een percentage zorgpremie betalen.

De vraag is: Waarom verplicht NL me (ons) 2x aangifte te doen?

Waardoor ontstaat er zo'n groot verschil tussen de Franse- en Nederlandse aangifte? 

Wat heeft Nederland bijv. te maken met de WOZ-waarde van een huis in Frankrijk dat hier al 2x belast wordt? Waarom moet ik een percentage zorgpremie betalen in Nederland over de waarde van mijn huis in Frankrijk? 

Deze vragen aan dit forum voorgelegd omdat zowel mijn NL accoutant en ikzelf er na enkele jaren correspondentie met het CAK alswel de Belastingdienst niet uitkomen. Het CAK nodigde mij uit aan de Belastingdienst te vragen de aangiften volgens de Nederlandse wetten en regels te corrigeren op basis van de latere aangiften 'wereldinkomen'. Dat werd telefonisch in orde bevonden door Bureau Buitenland, maar die stuurde alles kortgeleden naar mijn accountant in NL terug. 

Bij voorbaat Dank!

  

Weergaven: 1943

Rubrieken,klik voor meer berichten in dezelfde rubriek

20190413, Geldzaken, Overheid

Reactie van Max Boret op 14 April 2019 op 16.29

Koos kan geen status van kwalificerend buitenlands, want uit zijn verhaal blijkt dat hij niet 90% van zijn inkomen in Nederland belast heeft. Dit staat, volgens mij, nog steeds in de belastingwetten, in ieder geval bij mijn aangifte inkomstenbelasting 2018 staat nog steeds 90%.

Echter, zoals Theodora al terecht opmerkte, heeft het hof HJV EU uitspraak gedaan op 9 februari 2017, C-283/15, ECLI:EU:C:2017:102,

en, als ik het goed gelezen heb, uitspraak gedaan dat die 90% regeling van Nederland niet houdbaar is, en dat Nederland naar rato aftrekposten moet toestaan.

De belastingdienst wijst, uiteraard, bezwaarschrift af, immers er is nog nog geen verandering in de wettelijke regeling. Meneer de Voogd heeft op dit forum gezet dat de staatssecretaris waarschijnlijk in februari van dit jaar met een wetswijziging zou komen. Niet dus!

Aangezien er dus een uitspraak ligt van het Europees Hof, beschouw ik mijzelf als rechthebbende op aftrekposten in Nederland, ondanks het feit dat ik niet voldoe aan de 90% regeling.

Dat ga ik ook zo invullen op mijn belastingformulier, nl. ik ga dus veel aftrekposten opvoeren over mijn Nederlands belastbaar inkomen.

Reactie van Jan de Voogd op 14 April 2019 op 16.51

Het kriterium om te kwalificeren is:  ten minste 90% van je wereldinkomen (persoonlijk of samen met partner)  door Nederland belast of te weinig inkomen om in je woonland belasting te betalen. Nederland legt dat uit als te weinig wereldinkomen, ik leg het uit als : geen belasting betalen aan je woonland. Over dat laatste loopt nu een door VBNGB gesteund proefproces bij Rechtbank Breda voor een gepensioneerde wonend in Frankrijk.

 Het EHvJ arrest X is slechts van beperkte betekenis: het gaat dan om herkomst van inkomen uit meerdere landen waarbij geen van alle "bijna grotendeels". Slechts in dei gevallen moet het 90% kriterium (onder omstandigheden) vervallen. Nederland zal daartoe, en slechts daartoe, de wet wijzigen.

Reactie van Jan de Voogd op 14 April 2019 op 16.58

Ter aanvulling op dat EHvJ arrest X: daarop kan bij bezwaar een beroep gedaan worden voordat Nederland de wet gewijzigd heeft. Die wijziging laat inderdaad op zich wachten en zou zelfs nog voorafgegaan worden door een beleidsaanwijzing. Het gaat inderdaad om een pro rata verdeling: stel 9% van je inkomen door Frankrijk belast, 50% door Nederland en 41% door Duitsland. Dan moet Nederland naar rato van het inkomensaandeel de eigen fiscale voordelen toekennen. Het is mogelijk dat dit ingewikkelder wordt omdat Nederland uit het arrest de conclusie trok dat dit niet zomaar 50% of 50/91 ste deel zal zijn, maar dit afhankelijk maakt van de mate van toekenning door het andere herkomstland ((in dit geval dus Duitsland) . Bovendien speelt het progressievoorbehoud een rol.

Reactie van Theodora Besse op 14 April 2019 op 16.59


Ik heb mijn laatste reactie maar weggehaald, want Jan legt het zo mooi uit (terwijl ik zat te schrijven). Dus die 51% geldt alleen in uitzonderlijke gevallen. Niet voor jou Max en ook niet voor Koos.

Reactie van Theodora Besse op 14 April 2019 op 17.09


 Aangezien ik niet weet wat "progressievoorbehoud" is heb ik dat aan Google gevraagd. Dan kom je voor een korte uitleg terecht op vlaamse websites. Zo lees ik op Azull.be de volgende definitie:

"Dit betekent dat België het buitenlands inkomen fictief zal toevoegen bij je andere Belgische inkomsten om het progressief belastingtarief op deze andere Belgische inkomsten te bepalen."

Reactie van Max Boret op 15 April 2019 op 10.53

Jan, de belastingdienst heeft mijn bezwaar, gebaseerd op de Europese uitspraak, afgewezen. Reden was dat in uitspraak gaat over 60% belastbaar inkomen en bij mij slechts 44%. Ook heb ik belastbaar inkomen in de woonstaat (Frankrijk), K. heeft dat niet. Dus de zaak ligt nu in Breda.

Over het naar rato toekennen (van aftrekposten) heeft de belastingdienst het niet!

Reactie van Max Boret op 15 April 2019 op 10.56

Frankrijk wil ook het gehele inkomen weten. Men gaat er van uit dat als je een gedeelte van je inkomen maar op hoeft te geven, dat je dan voordeel zou halen uit het betalen van inkomstenbelasting in meerdere landen.

Zoals verschillende landen deze zaak nu bekijken, lijkt het mij dat je meer nadeel dan voordeel hebt.

Reactie van Jan de Voogd op 15 April 2019 op 11.16

@ max

Als meer dan 10% van je inkomen belastbaar is door (woonland) Frankrijk, en daar inderdaad belasting uit voortvloeit, zie ik, ook op grond van het arrest X, geen mogelijkheden tot toepassing van de KBB regeling. Nog afgezien van het feit dat het arrest X alleen betrekking heeft op de situatie dat je uit meer dan één herkomstland (anders dan het woonland) inkomen ontvangt.

De meeste woonlanden passen, omdat ze -zoals het heet - in eerste instantie onbeperkte belastingplicht kennen (dus ongeacht waar het inkomen vandaan komt) de regel toe dat je je wereldinkomen moet opgeven. Daarop wordt dan op grond van een belastingverdrag of een eenzijdige regeling voorkoming van dubbele belasting toegepast. Het wereldinkomen stelt het woonland dan in staat progressievoorbehoud toe te passen. Progressievoorbehoud houdt inderdaad in dat het marginale tarief passen bij je wereldinkomen wordt toegepast op je door het woonland te belasten inkomen.

Herkomstlanden doen dat soms ook. Nederland als bronstaat in geval je gehele (of onder arrest X dus gedeeltelijke) Nederlandse fiscale voordelen opeist op grond van de KBB regeling.

Binnen de EU kan het inderdaad voorkomen dat je meer belasting totaal betaalt als je uit diverse landen inkomen ontvangt dan wanneer dat uit 1 land zou zijn (maar ook andersom).

Niettemin biedt de Schumackerdoctrine wel enig soelaas in situaties waarin je weinig inkomen in je woonland verdient. De Schumackerdoctrine, die uitgewerkt is in de KBB regeling, is nogal zwart-wit in die zin dat niet a priori belastingvoordelen uit de diverse landen waar je inkomen uit hebt naar rato worden toegekend. Dat kan leiden tot onrechtvaardige situaties, maar het EHvJ blijft strak vasthouden aan die doctrine, ook in geval van arrest X.

Reactie van Max Boret op 15 April 2019 op 11.20

Ingewikkeld, maar duidelijk!

Bedankt Jan.

Reactie van Koos Dulfer op 16 April 2019 op 7.30

Iedereen hartelijk dank, ik ga de informatie aan mijn accountant voorleggen en t.z.t. verslag doen hoe het afgelopen is.

Hieronder is plaats voor een reactie

  • Blijf bij het onderwerp.
  • Wees constructief en vriendelijk.
  • Uw kennis en ervaring worden op prijs gesteld.

Onze huisregels ...

Bent u de plaatser van dit bericht? Reageer dan ajb op de gegeven reacties en adviezen.


Je moet lid zijn van NEDERLANDERS.FR om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van NEDERLANDERS.FR

Uw bijdrage aan de instand- houding van het forum

Google

© 2019   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden

Anton Noë ... google.com, pub-1033432903517354, DIRECT, f08c47fec0942fa0