Nederlanders.fr

Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!

||  PLAATS BERICHT  ||  PLAATS ADVERTENTIE   || 

NEDERLANDS ONDERAAN

Qui connait encore Mary Poppins? Ceux de ma génération (et, je l’espère, d’encore une ou deux après la mienne) se souviendront de ces effets spéciaux qui nous faisaient encore à l’époque l’effet de pure magie : je ne pourrai jamais oublier comment Mary volait dans les airs en se tenant à son parapluie, comment elle sortait de son sac de voyage bibliothèque, bureau et plante verte, et comment elle sautait à pieds joints dans un monde merveilleux dessiné à la craie sur un trottoir. Eh bien, si le vent de nord-est avait ce jour-là soufflé un peu plus fort, et que notre Anglaise si anglaise ait mis pied à terre non pas en Grande-Bretagne, mais en petite Bretagne, elle aurait derechef plongé dans les pages des deux guides – tout juste parus – de promenades bretonnes de mon ami Jeroen Sweijen.

Flaner avec lui – ne serait-ce que par la pensée – le long des plages, calvaires, parcs et rues de sa province d’adoption est un plaisir inégalé. La beauté des photos et la pertinence des textes me donnent l’impression de vraiment marcher à ses côtés, d’avoir le privilège des confidences d’un connaisseur. Donc, amoureux de la Bretagne, si vous voulez découvrir comment a débuté le télégramme, pourquoi les hommes de Bécharel devaient être costauds, ou où se trouvait vraiment le village des irréductibles Gaulois, venez, vous aussi, divaguer avec nous…

Les deux guides : https://edicola.nl/?s=Bretagne

Pour vous rafraîchir la mémoire : Mary Poppins > https://www.youtube.com/watch?v=YfkEQDPlb8g

NL : Wie kent Mary Poppins nog? Degenen van mijn generatie (en, naar ik hoop, nog één of twee na de mijne) zullen zich die speciale effecten herinneren die er voor ons toen nog uitzagen als pure magie: ik kan nooit vergeten hoe Mary door de lucht vloog terwijl ze haar paraplu vasthield, hoe ze haar boekenkast, bureau en groene plant uit haar reistas tevoorschijn haalde, en hoe ze met beide voeten in een wondere wereld die met krijt op een stoep getekend was, sprong. Nou, als de noordoostenwind die dag wat harder had gewaaid, en onze oh zo Engelse vrouw niet in Groot-Brittannië maar in Klein-Brittannië was geland, zou ze direct zijn gedoken in de bladzijden van de twee - net verschenen - gidsen van mijn vriend Jeroen Sweijen over Bretonse wandelingen. 
Met hem flaneren - al was het maar in gedachten - langs de stranden, calvaires, parken en straten van zijn adoptieprovincie is een ongeëvenaard genoegen. De schoonheid van de foto's en de relevantie van de teksten geven mij de indruk echt naast hem te lopen, het privilege te hebben van de bijzondere verhalen van een kenner. Dus, liefhebbers van Bretagne, als u wilt weten hoe het telegram begon, waarom de mannen van Bécharel sterk moesten zijn, of waar het dorp van de ontembare Galliërs echt lag, kom dan met ons meezwerven...

Beide gidsen: https://edicola.nl/?s=Bretagne

Om uw geheugen op te frissen: Mary Poppins > https://www.youtube.com/watch?v=YfkEQDPlb8g

Weergaven: 162

Rubrieken,

Klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek.

20220926, Cursussen en Opleidingen

Je reactie hieronder, dit zijn de huisregels. 

Je moet lid zijn van Nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Nederlanders.fr

GA DIRECT NAAR:

ENTREPRISE | SPONSORS

Uw donatie is nodig

© 2023   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden