Nederlanders.fr

Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!

Schenking van een huis in Frankrijk aan de kinderen- vervolg....

Schenking van een huis in Frankrijk aan de kinderen – vervolg…

Een schenking van een huis in Frankrijk aan de kinderen is gunstig om minder erfbelasting te betalen, als de ouders meer dan 10 jaar permanent in Frankrijk wonen en niet meer in Nederland staan ingeschreven. M.a.w. niet meer onder de Nederlandse erfbelasting vallen.

In Frankrijk is er iedere 15 jaar een vrijstelling van €100.000 per kind en per ouder (dus €200.000 per kind als het huis aan de twee ouders toebehoort).

Bij donation-partage of donation simple van het bloot eigendom van Frans onroerend goed (dus schenking onder voorbehoud van vruchtgebruik) is het mogelijk meerdere keren van de vrijstelling te profiteren (mits de eerste donatie vrij vroeg plaats vindt). Bij de schenking wordt rekening gehouden met de waarde van het bloot eigendom en hier wordt schenkbelasting over berekend. Dit is soms maar de helft van de waarde van het volledige eigendom (dit hangt af van de leeftijd van de vruchtgebruiker). Bij vrijval van het vruchtgebruik hoeft geen erfbelasting te worden betaald. Hiermee kun je dus in veel gevallen belastingvrij een Frans onroerend goed aan de kinderen schenken. Als de rest van de erfenis dan meer dan 15 jaar later vrij komt, kan opnieuw van de vrijstelling geprofiteerd worden.

Het verschil tussen een donation-partage en een testament-partage van het bloot eigendom van Frans onroerend goed is dat bij de donation-partage tijdens leven geschonken wordt en het bloot eigendom al tijdens leven van de ouder (s) op het kind overgaat en bij een testament-partage krijgt het kind het bloot eigendom pas bij het overlijden van de (eerste) ouder. Daarbij is maar één keer de vrijstelling van €100.000 mogelijk en ligt de waarde van het bloot eigendom vaak hoger.

In een testament-partage kan een ouder bepalen dat op het moment van zijn overlijden de langslevende echtgenoot het vruchtgebruik erft en het kind het bloot eigendom. In dat geval hoeft het kind het onroerend goed inderdaad niet in box 3 te declareren (volgens het artikel dat Theodora Besse in haar bericht van 6 januari noemde artikel 5.4, lid 3, onderdeel a, van de Wet IB 2001).

Het declareren in box3 van Frans onroerend goed is echter niet zo’n probleem:

De dochter/zoon geeft het Franse huis op in het box 3 vermogen en in dezelfde aangifte wordt er een vrijstelling berekend voor het Franse onroerend goed, omdat Frans onroerend goed niet belast wordt in Nederland op grond van het Frans-Nederlandse belastingverdrag. De vrijstelling werkt niet voor 100%, maar het belang is niet erg groot. 

Een klein nadeel: bij verkoop van het onroerend goed door het kind wordt de plus-value berekend vanaf de waarde van de schenking (dus het bloot eigendom). Maar voor belasting over de plus-value zijn er ook weer allerlei vrijstellingen.

De belangrijkste overweging is dus: is de schenker woonachtig in Nederland of heeft hij Nederland minder dan 10 jaar geleden verlaten?

In dat geval betaalt het kind eerst schenkbelasting in Nederland en op het moment van het overlijden van de laatste ouder alsnog erfbelasting over de waarde van het volledig eigendom (met aftrek van de eerder betaalde schenkbelasting) op grond van artikel 10 SW. Het enige voordeel is dus dat de schenk/erfbelasting in twee keer wordt betaald; Maar gezien de hoogte van de notariskosten voor de schenking (hangt af van de waarde van het onroerend goed) is dit meestal niet gunstig.

Als de ouders hun box3 aangifte willen verlagen ivm WLZ kan het wel weer een optie zijn…

Het is dus ingewikkelde materie en er moet inderdaad rekening gehouden worden met allerlei juridische en fiscale aspecten uit beide landen.

Weergaven: 3062

Rubrieken,

Klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek.

20210119, Geldzaken, Kinderen, Overheid

Reactie van Mireille Bosscher op 20 Januari 2021 op 9.42

Conclusie: hou het simpel, en draag het vol eigendom over tijdens leven. In de praktijk komen de kinderen vaak bedrogen uit wanneer tijdens leven het bloot eigendom is geschonken.

Daarbij komt dat een Franse notaris in de regel niet op de hoogte is van de fiscale gevolgen in Nederland van een schenking van bloot eigendom, en Nederlandse cliënten niet goed geïnformeerd worden.

Reactie van Arkenbout Bastiaan. op 20 Januari 2021 op 9.50

Dank mr Gerlach, 

Voor deze, voor velen een ingewikkelde zaak, is het mogelijk om op basis van enkele gegevens een voorbeeld te geven ?

BV; Echtpaar 72 en 69 jaar, wonen al 22 jaar in LDF. bijna 50 jaar getrouwd, hebben 2 dochters 43 en 45.wonen en werken in Nederland niet getrouwd doch wonen samen met een partner, en de ouders denken aan  verkoop a viager, of schenken aan de kinderen,  woning in LDF waarde 400,000, euro vrij van Hypotheek.

Zijn dit voldoende gegevens of , en wanneer is de 15 jaar periode ?

Het zal wellicht niet moeiteloos gaan zo'n transactie, met een voorbeeld zal duidelijkheid verschaffen.

Alvast dank voor uw bijdrage(n) voor nu en de voorgaande periode.

Fijne dag   Bas.

Reactie van Mireille Bosscher op 20 Januari 2021 op 13.46

Nu een reactie van Anna Gerlach nog even uitblijft, zal ik er op ingaan.

In de geschetste casus speelt enkel de Franse schenkbelasting een rol. Eens per 15 jaar mag een ouder aan een kind 100.000 euro belastingvrij schenken. Sprake van twee kinderen, zodat een bedrag van 400.000 euro in totaal belastingvrij kan worden geschonken.

Nederlandse schenkbelasting is hier niet aan de orde, omdat de schenking plaatsvindt na 10 jaar na vertrek van de schenker uit Nederland. Waar de kinderen wonen is niet relevant voor de heffing van de Nederlandse schenkbelasting.

Vente en viager, is ook een optie. Daarbij wordt de woning overgedragen aan de kinderen tegen een reëele koopsom. De kinderen betalen van die koopsom een startbedrag (bouquet) en aanvullend gedurende het leven van de ouders een rente. Op voorhand is daarmee niet duidelijk hoeveel de kinderen zullen betalen.

Reactie van Anna Gerlach op 20 Januari 2021 op 13.53

Dank je Mireille, ik was er net mee bezig....

Hieronder mijn vooorbeeld:

Een echtpaar woont al 22 jaar permanent in Frankrijk en is dus niet meer onderhevig aan de Nederlandse erf- en schenkbelasting.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/schenken/content/...

 

Zij zijn 69 en 72 jaar oud en hebben twee dochters van respectievelijk 43 en 45 jaar oud. Dochters wonen in Nederland.

Zij overwegen om hun Franse huis aan de dochters te schenken of het huis met rente viagère te verkopen. Het huis is ongeveer €400.000 waard.

De ouders moeten hier goed nadenken of ze in Frankrijk willen blijven wonen of terug willen gaan naar Nederland. Als zij in Frankrijk willen blijven wonen, kunnen zij overwegen het bloot eigendom aan de dochters te schenken en het vruchtgebruik te behouden zolang zij nog leven.

Als zij terug willen gaan naar Nederland, is de vraag of zij dan wel voldoende geld hebben om in Nederland een huis te kopen/ huren. In dat geval is een verkoop (eventueel met rente viagère) een betere keuze (en koop van een huis in Nederland).

Bij verkoop van het huis voordat de ouders overlijden moeten ouders en dochters het eens zijn over de verkoop en krijgt ieder een deel van de opbrengst. De waarde van het vruchtgebruik vermindert met de leeftijd (van 61 tot 71 jaar: 40%, van 71 tot 81 jaar: 30%, etc).

De ouders kunnen een donation-partage van bloot eigendom overwegen.

Als het vruchtgebruik aan twee dochters wordt toebedeeld is de waarde van het totaal bloot eigendom €260.000 en valt onder de vrijstelling.

Bij overlijden van de ouders valt het vruchtgebruik automatisch vrij en hebben de dochters (zonder extra erfbelasting te betalen in Frankrijk) het volledige eigendom. Als de ouders dan binnen 15 jaar overlijden is nog een deel van de vrijstelling beschikbaar.

Het schenken van het volledige eigendom valt trouwens ook onder de vrijstelling (de twee ouders kunnen ieder kind €200.000 belastingvrij schenken).

Als de ouders meer dan 15 jaar na de schenking in Frankrijk overlijden (dus op 85 en 88 jarige leeftijd) en andere goederen bezitten, is de vrijstelling van €100.000 per kind/per ouder weer van toepassing.

 

Reactie van Marius Peters op 20 Januari 2021 op 15.47

Hoe zit het als je niet permanent in Frankrijk woont en beiden rond de 70 bent? Wat is dan verstandig om te doen. We hebben 1 kind en geen hypotheek.

Reactie van Anna Gerlach op 20 Januari 2021 op 17.06

Als je kind schenkbelasting in Nederland moet betalen is het meestal niet gunstig om het huis te schenken, ook gezien de notariskosten voor het opmaken van de schenkingsakte. 

Reactie van ineke blom op 20 Januari 2021 op 18.46

En hoe staat het met stiefkinderen? Hij 77, zij 64, meer dan 25 jaar getrouwd, ruim 17 jaar woonachtig in FR. Uitgeschreven uit NL. Zij twee kinderen 39 en 37, Hij twee kinderen 51 en 38. Samen geen kinderen. 

Reactie van Anna Gerlach op 21 Januari 2021 op 10.43

De vrijstelling geldt alleen voor eigen kinderen in Frankrijk. Iedere ouder kan zijn eigen kinderen eigen goederen schenken.

Reactie van ineke blom op 21 Januari 2021 op 11.06

Merci! Dus een ouder kan in principe de helft van zijn/haar huis aan eigen kinderen geven en de andere ouder houdt de andere helft zelf. 

Reactie van Marthy Berends op 23 Januari 2021 op 13.28

Wij hebben al 28 jaar een huis in Frankrijk maar wonen er niet permanent, zullen dat ook niet meer gaan doen. Beiden net boven zeventig. Al jaren geleden, een jaar of vijftien, hebben wij via een donation partage ons huis op naam van onze drie kinderen gezet, wij zijn dus vruchtgebruiker. Eerdaags moeten wij een nieuw testament gaan laten opmaken bij de notaris. Moeten we in dat testament met bovenstaande rekening houden en hoe dan? Bij voorbaat vriendelijk dank voor uw antwoord.

Je reactie hieronder, dit zijn de huisregels. 

Je moet lid zijn van Nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Nederlanders.fr

GA DIRECT NAAR:

ENTREPRISE | SPONSORS

© 2022   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden