Nederlanders.fr

Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!

Op zoek naar een dienstverlener? Kijk een bij de Nedergids! 

Ben je dienstverlener in Frankrijk? Meld je dan aan!

SCI bezitters opgelet! een Radiation d'office is mogelijk ..

SCI bezitters opgelet! Radiation d’office is mogelijk.

Ik wil in dit artikeltje graag vertellen over een praktijkgeval.

Een Nederlands stel, aandeelhouders van een SCI kreeg toevallig te horen dat hun SCI door de greffe van het tribunaal de Commerce uit het RCS geschrapt was. Het betrof een zogenaamde “radiation d’office”, een paar maanden nadat de greffe had geconstateerd dat de SCI geen activiteit meer had (cessation d’activité). Dit is een probleem dat vrij regelmatig voorkomt.

In deze casus stond de SCI niet duidelijk vermeld op de brievenbus, waardoor meerdere poststukken van de greffe van het tribunaal niet aangekomen waren. De post was verstuurd, omdat een sinds 2017 bestaande verplichte declaratie niet ingediend was.

Ondernemingen, waaronder SCI’s moesten inderdaad voor 1 april 2018 een verklaring bij de greffe indienen waarin de “bénéficiaire effectif” (de eigenlijke begunstigde) moest worden doorgegeven, in het kader van strijd tegen terrorisme en witwassen.

Omdat de aangetekende post als onbesteld terugkwam en er niet binnen een maand een nieuw adres was gedeclareerd, heeft de greffe in het Kbis vermeld dat de SCI geen activiteit meer had.

Een paar maanden later was de SCI uit het RCS verwijderd door de greffe van het tribunaal.

Deze verwijdering van de SCI heeft consequenties en het is belangrijk snel actie te ondernemen!

Er zijn een aantal scenario’s denkbaar:

  • Als de SCI minder dan 6 maanden geleden opgeheven is (radiation d’office) kan een ‘rapport de radiation” opgevraagd worden en geprobeerd worden de opheffing ongedaan te maken
  • Als het al te laat is hiervoor of de SCI niet in aanmerking komt voor opheffing van de radiation, kan de SCI opnieuw geregistreerd worden
  • Als de aandeelhouders niets doen en de SCI opgeheven is, betekent dit dat het onroerend goed (het huis) dat aan de SCI toebehoorde aan de aandeelhouders is overgedragen.

Deze overdracht moet binnen een maand na opheffing bij de belastingdienst en de service chargé de la publicité foncière geregistreerd worden. Er is namelijk sprake van verdeling van het onroerend goed of van teruggave van het onroerend goed aan de aandeelhouder die het ingebracht heeft, waardoor droit de partage verschuldigd kan zijn en er zal waarschijnlijk sprake zijn van overwaarde (plus value) en/of registratierecht.

 

Mocht u in een dergelijke situatie terecht komen of zijn gekomen, kunt u contact met mij opnemen.

Weergaven: 808

Rubrieken,

(klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek)

20200216, Geldzaken, Overheid, Woningen Algemeen

Reactie van Theodora Besse op 16 Februari 2020 op 22.24


Misschien handig Anna, om even de vertaling te geven van Radiation d'office. Dat is een ambtshalve uitschrijving uit het betreffende register. Ambtshalve uitschrijving betekent een uitschrijving die de rechter uit zichzelf doet, uit hoofde van zijn ambt.

Dit zal wellicht vaker voorkomen, want je bent geneigd om niet de naam van de SCI op je brievenbus te vermelden, maar de naam van degene die het vaakst in de woning verblijft of van de familie die het huis gezamenlijk in eigendom heeft. Toch verdient het aanbeveling, getuige het bovenstaande praktijkgeval, om ook de naam van de SCI op de brievenbus te vermelden.

De gevolgen van het niet ontvangen van post door de SCI kunnen kennelijk ernstig zijn. Nuttig artikel, Anna.

Reactie van Jeannette op 17 Februari 2020 op 21.01

Maar ook de verplichte declaratie, de verplichte jaarlijkse aangifte was al 3 jaar niet gedaan, dan zijn er al wel veel steken gevallen hoor! Dit is wel een uitzonderlijk geval waar aan veel verplichtingen niet voldaan is. 

Ik denk niet dat iedereen die een SCI heeft zich nu meteen zorgen hoeft te maken, als je gewoon de regels volgt is er niet veel aan de hand.

Een beetje paniek zaaien om niks dus!

Reactie van Anna Gerlach op 18 Februari 2020 op 9.21

Beste Theodora en Jeannette,

Dank voor jullie reactie. Hieronder een korte reactie van mijn kant:

Theodora: het komt inderdaad voor dat een rechter beslist dat de onderneming uitgeschreven moet worden, maar in het geval dat ik beschrijf heeft de greffe van het tribunaal dit besloten, wat ook duidelijk in de tekst staat: was de SCI uit het RCS verwijderd door de greffe van het tribunaal.

Jeannette : jaarlijkse declaraties van rekeningen zijn voor de SCI alleen verplicht als de SCI onderhevig is aan vennootschapsbelasting. De mensen waarvan ik de casus beschrijf waren volkomen te goeder trouw en ervan overtuigd dat alle declaraties op tijd waren ingediend.. de regelgeving verandert zo vaak in Frankrijk dat het zomaar kan gebeuren dat je niet op tijd bent met een declaratie of dat je een wijziging niet op tijd hebt doorgegeven.

Bovendien hebben deze mensen mij expliciet gevraagd een artikeltje te schrijven, om andere SCI houders te waarschuwen hiervoor.

Bij deze dus!  

Reactie van Theodora Besse op 18 Februari 2020 op 10.06


Dankjewel Anna, voor de verduidelijking. Natuurlijk staat er de Greffe van het Tribunal en dat weet ik maar al te goed, omdat ik net mijn microentreprise heb laten uitschrijven door de griffie.

Waar het mij echter vooral om ging is "Radiation d'office", dat vast voor velen in dit forum niet duidelijk is. Tijdens de uitleg ben ik toen vergeten dat het de griffie is die (in dit geval ambtshalve) uitschrijft en niet de rechter. Sorry.

Reactie van Rob van der Meulen op 18 Februari 2020 op 11.39

Een voor sommige Nederlanders complicerende factor zal zijn geweest dat de brief van de "Greffe du Tribunal de Commerce" omstreeks eind februari 2018 in de brievenbus van de geadresseerden terecht kwam. Uiterlijk vóór 31 maart 2018 alle gegevens aanleveren, want anders.....

Het startschot voor deze identificatie actie als verwoord in die standaardbrief van de "Greffe du Tribunal de Commerce" werd elders gegeven:

" Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, la fraude et le financement du terrorisme, la directive no 2015/849UE du 20 mai du Parlement et du Conseil européen a imposé aux États membres de mettre en place un dispositif d'identification des bénéficiaires effectifs des sociétés et entités juridiques constituées sur leur territoire. L'objectif de ce dispositif est d'identifier la ou les personnes  physiques qui contrôlent en dernier lieu une entité juridique."

Want anders zijn sancties mogelijk valt elders te lezen: 

"....soit une amende maximale de 37 500 € et des peines complémentaires notamment la dissolution, la fermeture des établissements, l'exclusion des marchés publiques et l'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement. Par ailleurs, le représentant légal s'expose à une peine d'emprisonnement de six mois et 7500 € d'amende, outre les peines d'interdiction de gérer et de privatisation des droits civils et civiques."

Nog twee complicerende factoren: tal van handige lieden pogen al jarenlang met soortgelijke brieven voorzien van het briefhoofd van officiële instanties geld naar geheel andere rekeningen te lokken. De Infogreffe zelf waarschuwde daar in 2014 al voor. Als tweede een bekend thema, de automatisering bij tal van Franse overheidsdiensten loopt wat achter. Zowel wat de vormgeving en logica betreft als de frequente storingen. Ook bij de Infogreffe: "Des améliorisations techniques sont en cours sur le site Infogreffe. Ce dernier est donc inaccessible. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée." Vaak zit er dan niets anders op dan naar de dichtstbijzijnde vestiging van de Infogreffe te gaan om daar de zaken aan de balie af te handelen. Van een onvriendelijke website naar echte mensen, uiterst vriendelijke en behulpzame medewerkers is de ervaring van velen.

Kortom, het bericht van Anna Gerlach is dus geen paniek zaaien om niets.

Reactie van P.Tamerus op 19 Februari 2020 op 17.11

Beste Anna Gerlach, kan ik in een email een vraag stellen mbt de Safer?

Je reactie hieronder, dit zijn de huisregels. 

Je moet lid zijn van Nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Nederlanders.fr

SNELMENU

SPONSOR | ENTREPRISE

© 2021   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden