Nederlanders.fr

Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!

Heeft iemand recente ervaring met het verkrijgen van uitvoerbaarheid van een Frans vonnis in Nederland op grond van de Uitvoeringswet EEX

Weergaven: 816

Rubrieken,

Klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek.

20160626, Overheid

Reactie van Peter A. Schrage op 26 Juni 2016 op 21.00

Neem me niet kwalijk ..maar wat is de "Uitvoeringswet EEX"??

Reactie van Nederlands Ondersteuningsfonds op 26 Juni 2016 op 21.25

Als u mij die vraag stelt, zult u daarmee geen ervaring hebben ...

De Uitvoeringswet EEX betreft het Europees Executie Verdrag, dat het mogelijk maakt bijvoorbeeld een Franse gerechtelijke uitspraak via de Nederlandse voorzieningenrechter in Nederland uitvoerbaar te laten verklaren, te laten betekenen en executeren.

Reactie van Peter A. Schrage op 26 Juni 2016 op 22.48

klontjes ...toch......

Had ik die vraag toch niet gesteld zeker.... wat ik daar mee wil zeggen:

als U en onderwerp aanroert en er is maar een idee dat er te weinig kennis aanwezig is, dat u dan inspeelt op hetgeen `men` zou kunnen weten.. en uw vraag dan zo formuleert dat u dit onderbouwd.

Wat verwacht u eigenlijk??

Reactie van Nederlands Ondersteuningsfonds op 27 Juni 2016 op 7.06

Ik wil graag weten of iemand op dit forum ervaring heeft met de toepassing van deze wet en bereid is die ervaring met mij te delen.

Reactie van Ron op 27 Juni 2016 op 7.51

Idd Peter.............!

En mevrouw de Gans, de wet is helder, weet ik uit ervaring, zou een NL advocaat contacten.................. kom je hier niet veel tegen...........

Reactie van Jeannette op 27 Juni 2016 op 12.00

Beste Peter, het feit dat jij geen idee hebt waar het hier over gaat, wil natuurlijk niet zeggen dat niemand hier een antwoord op heeft of zou willen weten. Dat is nou zo fijn van een forum, dat je af en toe kunt uitroepen; Aha, dat wist ik helemaal niet!

De vraag van Renée was overigens heel duidelijk, ook zonder haar toelichting en ook ik zou het antwoord graag willen vernemen. Waarmee ik direct Renée moet teleurstellen, ik heb er geen concrete ervaring mee en zou graag een ervaring van iemand hierover lezen. Een vraag stellen aan een Nederlandse advocaat lijkt mij overigens een goed idee.

Reactie van Wim van Teeffelen op 27 Juni 2016 op 12.26

Ja ik heb er ervaring mee. Nederlanders huurders van Frans onroerend goed betaalden hun huur niet. Na veel heen en weer duwen en trekken met en zonder deurwaarders heeft de Franse rechter een schadevergoeding toegekend (achterstallig huur + kosten + boete). Vervolgens heeft de verhuurder (een Fransman) via een Franse advocaat, een Nederlandse advokaat en een Nederlandse rechter, beslag laten leggen op de Nederlandse bankrekening van de huurder. 

Nog een dossier: een Nederlander was failliet verklaard in Nederland, maar probeerde zijn Franse huis nog snel te verkopen. Door de Nederlandse benadeelden is via een Nederlandse en een Franse advokaat een uitspraak van de Franse rechter verkregen die de verkoop van het Franse huis verbond aan een bijzondere opschortende voorwaarde, namelijk toestemming van de Nederlandse curator.

Wim   

Reactie van Jeannette op 27 Juni 2016 op 14.13

Ja, dat de vonnissen uitvoerbaar zijn snap ik, míjn vraag is alleen hoe gaat dat dan precies; móet je een advocaat in de Lidstaat nemen waar het vonnis moet worden uitgevoerd (in casu Nederland)? Móet de gang naar de rechter gemaakt worden en moet je dat weer eerst betalen (een certificaat vragen bij, in casu, de voorzieningenrechter?) Kan je niet rechtstreeks met het vonnis in de hand naar een deurwaarder gaan in het woondistrict van de veroordeelde en laten sommeren het vonnis uit te voeren? In jouw voorbeelden (van wanneer ongeveer trouwens?) moet toch steeds weer toestemming gevraagd worden aan de plaatselijke rechter. Hoe veel tijd is daar dan weer (ongeveer) mee gemoeid?

Reactie van Wim van Teeffelen op 27 Juni 2016 op 14.30

Ja, je moet een advocaat hebben in de andere lidstaat. Ja je moet via een rechter in de andere lidstaat (al is het meestal een hamerstuk). Ja, daar zijn kosten aan verbonden. Nee, een Frans vonnis kan niet worden uitgevoerd door een Nederlandse deurwaarder (of omgekeerd natuurlijk) zonder tussenkomt van een rechter. En ja, daar kunnen maanden overheen gaan.

Het eerste voorbeeld is van 2007, het tweede voorbeeld van 2013. Of het in 2016 gemakkelijker gaat weet ik niet. En nee, het is bepaald niet ideaal en op geen enkele manier te vergelijken met een persoon die een rechtszaak heeft gewonnen in Middelburg en die in Groningen wil laten uitvoeren. Wat dat betreft staat de Europese eenwording nog maar helemaal aan het begin. En Europese eenwording is geen populair onderwerp vandaag de dag...

Wim 

Reactie van Nederlands Ondersteuningsfonds op 27 Juni 2016 op 19.43

Wim, hartelijk dank voor je antwoord. Het gaat hier om de uitspraak in de echtscheidingsprocedure van een cliënte van het Ondersteuningsfonds. Ik heb gelezen hoe de procedure werkt en het lijkt mij vrij simpel, maar in de praktijk valt dat vaak tegen. Uit jouw toelichting begrijp ik dat e.e.a. inderdaad redelijk eenvoudig via een Nederlandse advocaat valt te regelen, met dien verstande dat de termijnen lang zijn. De wet is m.i.v. 2015 veranderd en versimpeld, ik heb goede hoop dat het mij zonder grote problemen zal lukken de uitspraak uitvoerbaar verklaard te krijgen.

Overigens: veel Nederlandse advocaten zijn niet op de hoogte van deze wetgeving omdat zij er niet veel mee te maken krijgen.

Voor Jeannette: zie onderstaande informatie

Verklaring van uitvoerbaarheid van buitenlands vonnis

De partij die een vonnis in een andere lidstaat wil executeren dient te verzoeken het vonnis uitvoerbaar te verklaren. Daarbij moeten volgens de verordening slechts de volgende stukken worden overgelegd:

  • een door het gerecht dat de beslissing gaf ingevuld standaard certificaat (bijlage V bij de verordening); dit certificaat bevat de gegevens over het gerecht dat de beslissing gaf, het zaaknummer en de partijen,
  • een gewaarmerkt kopie van het vonnis,
  • (in de meeste gevallen:) een vertaling van het vonnis in het Nederlands.

Zo’n verzoek wordt in Nederland gedaan aan de voorzieningenrechter; de uitvoeringswet EEX-verordening regelt het verloop van deze eenvoudige procedure: het verzoek kan worden ingediend door een advocaat. Als is gebleken dat aan alle formaliteiten is voldaan verklaart de voorzieningenrechter het vonnis uitvoerbaar; daarbij wordt een proceskostenveroordeling uitgesproken. Daarna dient de verklaring van uitvoerbaarheid te worden betekend aan de partij tegen wie het vonnis ten uitvoer kan worden gelegd.

Renée

Je reactie hieronder, dit zijn de huisregels. 

Je moet lid zijn van Nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Nederlanders.fr

GA DIRECT NAAR:

ENTREPRISE | SPONSORS

© 2022   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden