WebT@lk KennisC@fé
 
AANKONDIGING

Nederlanders.fr

Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!


Beste lezers,

Hieronder een berichtje over ziektekostenverzekering en werken in meedere Europese landen. Dit is een onderwerp dat niet altijd duidelijk is, vandaar dat ik ben gaan speuren in de Europese verordeningen. Ik hoop dat deze informatie nuttig kan zijn.

Ziektekostenverzekering en werken in verschillende lidstaten.

Als je bijvoorbeeld in Frankrijk en in Nederland werkt, kun je maar in één van deze twee landen aangesloten zijn bij een sociaal zekerheidsstelsel en ben je slechts aan de wetgeving van één lidstaat onderworpen.

Dit is geregeld in Europese verordeningen.

Er zijn verschillende situaties denkbaar; detachering of wonen en werken in verschillende lidstaten.

Detachering

Het gaat hier om iemand die bijvoorbeeld in Nederland woont, maar voor minder dan 2 jaar uitgezonden wordt naar Frankrijk, of een ZZP’er die in Nederland een activiteit uitoefent en voor minder dan 2 jaar een activiteit in Frankrijk gaat uitvoeren.

Deze personen blijven onderworpen aan de Nederlandse wetgeving en aan het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel.

Zij moeten voordat zij naar Frankrijk vertrekken een A1 formulier opvragen bij de SVB om te kunnen laten zien welke wetgeving van toepassing is en bij welk sociaal zekerheidsstelsel zij aangesloten zijn.

(Zie voor detachering ook het artikel op mijn website over detachering).

 

Wonen en werken in verschillende lidstaten

Als iemand gedeeltelijk in Nederland en gedeeltelijk in Frankrijk woont en werkt, bepalen de Europese verordeningen welke wetgeving van toepassing is.

Werkzaamheden in loondienst in twee of meer lidstaten.

Hier is van toepassing de wetgeving van de lidstaat waar je woont, als je daar een substantieel gedeelte* van de werkzaamheden verricht.

Als dit niet het geval is, is dit de wetgeving van de lidstaat waar de zetel van de onderneming of het domicilie van de werkgever waarbij je voornamelijk werkzaam bent zich bevindt.

Werkzaamheden anders dan in loondienst in twee of meerdere lidstaten

Hier is ook de wetgeving van de lidstaat waar je woont van toepassing, als je daar een substantieel gedeelte van de werkzaamheden verricht.

Als dit niet het geval is, is dit de wetgeving van de lidstaat waar zich het centrum van belangen* van de werkzaamheden bevindt.

Werkzaamheden in loondienst en werkzaamheden anders dan in loondienst in twee of meerdere lidstaten

Hier is de wetgeving van toepassing van de lidstaat waar je werkzaamheden in loondienst verricht.

Werkzaamheden als ambtenaar en andere werkzaamheden in twee of meerdere lidstaten

De wetgeving van de lidstaat waaronder de dienst ressorteert waarbij je werkzaam bent, is van toepassing.

Hoe te handelen

Als je in meerdere lidstaten werkzaamheden verricht, stel je het orgaan dat aangewezen is door de bevoegde autoriteit van de woonplaats daarvan in kennis. Dit orgaan zal de toepasselijke wetgeving vaststellen en stelt het orgaan van de andere lidstaat hiervan op de hoogte.

Als je nalaat deze informatie te verstrekken, wordt deze regel op initiatief van het door de bevoegde autoriteit van de lidstaat van woonplaats aangewezen orgaan toegepast, zodra het, eventueel via een ander betrokken orgaan, in kennis is gesteld van de situatie.

 

**De beoordeling of een substantieel gedeelte van de werkzaamheden in een lidstaat wordt verricht, gebeurt mede op grond van de volgende indicatieve criteria:

  1. a) in geval van een werkzaamheid in loondienst, de arbeidstijd en/of de bezoldiging, en
  2. b) in geval van een werkzaamheid anders dan in loondienst, de omzet, de arbeidstijd, het aantal verleende diensten en/of het inkomen.

 

In het kader van een algemene beoordeling geldt een aandeel van min­der dan 25 % voor de bovengenoemde criteria als indicatie dat een substantieel gedeelte van de werkzaamheden niet in de betrokken lid­staat wordt verricht.

 

De beoordeling van het „centrum van belangen” wordt bepaald aan de hand van alle elementen waaruit zijn beroepswerkzaamheden bestaan, met name de vaste en blijvende plaats van waaruit hij zijn werkzaamheden verricht, de gebruikelijke aard of de duur van de uitgeoefende werk­zaamheden, het aantal verleende diensten, alsmede de intentie van de betrokkene zoals die uit alle omstandigheden blijkt.

                                                                                                            

 Voor de vaststelling van de toepasselijke wetgeving op grond van voorgenoemde criteria, houden de betrokken organen rekening met de ver­wachte situatie in de volgende twaalf kalendermaanden.

 

 

Bronnen: VERORDENING (EG) Nr. 883/2004 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, VERORDENING (EG) Nr. 987/2009 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 september 2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels

 

 

 

 

 

Weergaven: 770

Rubrieken,

(klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek)

20191125, Overheid, Werk Algemeen


1
Reactie van le Mas Blanc op 26 November 2019 op 9.49

Dag Anna,

Dank voor je speurwerk. Ben je tijdens het speuren ook tegen gekomen wat de verplichtingen zijn van het franse bedrijf waar de nederlander gedetacheerd wordt?

Dus salaris wordt 100% in nederland betaald. A1 formulier is ontvangen. Aan welke franse wetgeving dient de gedetacheerde (cq het franse bedrijf) zich te houden.

Ik vraag dit onderandere omdat ik er tegen aanliep dat de gedetacheerde minimaal 24 uur per week moet werken/betaald worden. Zo niet riskeert hij/zij ( het nederlandse bedrijf) een boete van 4000 euro

Moet het franse bedrijf "iets" doen om te melden (en waar) dat er iemand gedetacheerd is?

Heb je ook enig idee sinds wanneer deze regelgeving geldt?

jan

Reactie van Peter A. Schrage op 26 November 2019 op 11.19

Het A1 geldt m.i. voor alle van toepassing zijnde sociale wetten van het z.g. "thuisland"en is niet slechts beperkt tot de ziektekosten. Een betrokkene wordt niet opgenomen in het sociale verzekeringstelsel van het "bezoekende" land. Betrokkene blijft onderworpen aan het stelsel van het "thuisland"incl. de betaling van de premies.

Reactie van Anna Gerlach op 26 November 2019 op 12.26

Beste Jan en Peter,

Over de detachering heb ik op mijn website een "fiche pratique" staan. Hierin staat waar behalve het A1 formulier nog meer rekening mee moet worden gehouden... er is inderdaad in veel gevallen "une déclaration préalable" nodig op de website van de SIPSI. Op de website van het ministère du travail staan ook de verplichtigen van de Franse werkgever.

Het A1 geldt inderdaad voor alle van toepassing zijnde sociale wetten van het z.g. thuisland!

Groeten Anna


1
Reactie van le Mas Blanc op 26 November 2019 op 19.20

Dank je wel. 

Waar vind ik je web site?

jan

Reactie van Theodora Besse op 27 November 2019 op 17.33


Jan, klik even op Anna's avatar. Dan kom je op haar persoonlijke pagina, alwaar je (na naar beneden scrollen) haar website vindt.


1
Reactie van le Mas Blanc op 27 November 2019 op 17.59

Merci Gevonden Yoepie

Jan

Je reactie hieronder, dit zijn de huisregels. 

Je moet lid zijn van Nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Nederlanders.fr

WELKOM BIJ ONS FORUM

✔️ PLAATS BERICHT

✔️ PLAATS ADVERTENTIE

✔️ BEKOSTIGING

  * = inloggen nodig

GESELECTEERD

Foto's

  • Foto's toevoegen
  • Alles weergeven

© 2021   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden

Anton Noë ...