Nederlanders.fr

Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!

||  PLAATS BERICHT  ||  PLAATS ADVERTENTIE   || 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft bijlage 4 bij de Regeling zorgverzekering aangepast in verband met het vaststellen van de woonlandfactoren voor het jaar 2018.

De woonlandfactoren zijn van belang voor de berekening van de bijdrage als bedoeld in art. 69 Zvw. Dat is de bijdrage die het CAK aan een verdragsgerechtigde in rekening brengt in verband met de zorgprestaties die op grond van Verordening (EG) nr. 883/2004 of een socialezekerheidsverdrag voor rekening van Nederland komen.

De woonlandfactor 2018 voor Frankrijk wordt 0,9262 Detailinformatie vindt u op de VBNGB website.

Weergaven: 3376

Rubrieken,

Klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek.

20171129, Geldzaken, Overheid

Reactie van Theodora Besse op 30 November 2017 op 10.05

Wouter, de AOW gaat in 2018 iets omhoog. Zie deze website. De bedragen zie je wanneer je iets naar onderen scrolt. Maar ik ben bang dat een zo forse stijging van de woonlandfactor ervoor zorgt dat net als in het verleden het netto resultaat voor verdragsgerechtigden toch negatief zal uitvallen.

De enige hoop voor verdragsgerechtigden met een laag inkomen is dan nog de stijging van de zorgtoeslag. Zie de Zorgwijzer. Maar of deze stijging samen met de geringe stijging van de AOW voldoende is om de verhoging van de verdragsbijdrage te compenseren moet worden afgewacht. Temeer omdat ook de nominale premie per maand iets (ruim € 2) stijgt.

Reactie van Henri Bik op 30 November 2017 op 10.42

In 2017 is de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw 5,4 % en de Landenfactor voor Frankrijk 0,8245 dus effectief 4,4523 % , hetgeen bij een inkomen van € 20.000 neerkomt op € 890
In 2018 wordt inkomensafhankelijke bijdrage Zvw 5,65 % de Landenfactor voor Frankrijk 0,9262
dus effectief 5,233303 % , hetgeen bij een inkomen van € 20.000 neerkomt op € 1.046

Reactie van Theodora Besse op 30 November 2017 op 12.05

Dank Henri, voor de cijfers, want inderdaad de inkomensafhankelijke premie komt er ook nog eens bij en die gaat dus ook al omhoog! Ik ben zo blij dat ik sinds 2012 niet meer verdragsgerechtigd ben. Toen was de woonlandfactor nog 0,76. Die is dus in 6 jaar tijd met 25% gestegen! Zo hard zijn de zorgkosten in Nederland niet gedaald, terwijl de zorgkosten in Frankrijk daarentegen flink zijn verminderd. Ze doen dus maar wat in Den Haag en ze weten het altijd weer recht te praten in fraaie bewoordingen. Als ze maar geld binnenkrijgen.

De zorgtoeslag gaat sinds 2012 aan mijn neus voorbij en ik moet in Frankrijk CSG betalen over mijn totale inkomen. Hoewel dat een fors bedrag is kom ik zelfs met de verhoging van de CSG met 1,7% in 2018 veel voordeliger uit dan wanneer ik verdragsgerechtigd was gebleven. Bovendien ontmoet ik door mijn chambre d'hôte d'étape allerlei leuke mensen, die een nachtje bij me doorbrengen en meestal genieten van mijn kookkunst (nou ja...). Ook verdien ik daarmee nog een paar centen.

Wouter, je moet het inderdaad allemaal maar positief bekijken, want overheden beslissen toch precies wat ze willen en meestal houden ze daarbij geen rekening met de kleine man, noch met ouderen.

Reactie van Max Boret op 30 November 2017 op 12.54

De Nederlandse staat zegt in feite dat je voor 92,62% van het bedrag van de basisverzekering in Nederland, een 100% basisverzekering in Frankrijk hebt.

Daarom mag de Mutuelle, in feite een basisverzekering om tot 100% verzekerd te geraken, niet opgevoerd worden bij aftrek in Nederland, zoals bijv. opgave wereldinkomen.

Laats nog van een medewerker van het CAK gehoord dat hij, met mijn inkomen, in Nederland veel meer moest betalen. Nou die argumentatie wilde ik wel aangaan. Maar de medewerker droop al gauw af!

Reactie van Max Boret op 30 November 2017 op 12.56

Met excuses, het moet natuurlijk zijn, dat je voor een 92,62% bijdrage aan Nederland, je voor 92,62% van het pakket basisverzekering Nederland, je in Frankrijk voor dat percentage verzekerd zou zijn.

In mijn enthousiasme iets te snel gereageerd!

Reactie van Janny O. op 30 November 2017 op 13.28

@Theodora, waar kun je vinden dat de zorgkosten in Frankrijk flink verminderd zijn?

Janny

Reactie van Max Boret op 30 November 2017 op 13.41

Janny en Kees, volgens het CAK:

Wat is de woonlandfactor?

In het buitenland zijn de kosten voor zorg vaak lager dan in Nederland. Het ene land heeft namelijk een groter wettelijk zorgpakket dan het andere land. Soms is de zorg daardoor duurder. Maar meestal is de zorg in uw woonland juist goedkoper. De verhouding tussen de kosten in beide landen noemen we de woonlandfactor.

Met de woonlandfactor passen wij uw verdragsbijdrage aan op het niveau van de zorg in uw woonland. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt ieder jaar opnieuw de woonlandfactor van de verdragslanden vast. Als de zorg in uw woonland duurder wordt, stijgt ook de woonlandfactor. U moet dan een hogere verdragsbijdrage betalen.

In 2017 was de woonlandfactor 88,63%. De nominale premie (zeg maar prijs basisverzekering in Nederland) was €107,50. 88,63% hiervan (dus €95,27) betaal je aan Nederland om verzekerd te zijn voor ziektekosten in Frankrijk. Je zou dus aannemen dat je dan ook voor 88,63% van het Nederlandse basispakket zou zijn in Frankrijk. Maar zo zit het dus niet. je bent hier maar voor 60 of soms 65% (ik heb zelfs medicijnen die maar voor 30% vergoed) worden.

Het CAK reageert dat ze niet voor elk land kunnen uitzoeken wat de ziektekosten vergoedingen zijn, terwijl dat juist hun taak is.

De ziektekosten gemaakt in Frankrijk zijn natuurlijk vertekend: je hebt over het algemeen te maken met een wat oudere populatie, die vaak meer ziektekosten maken. Het gekke is dat Nederlanders die op vakantie gaan in Frankrijk en hier kosten maken, ook meegenomen worden in dit plaatje terwijl ze hier dus niet wonen.

De kosten alhier worden afgezet tegen de kosten in Nederland, wat een heel schimmig geval is. En vaak gaat het dan nog over ziektekosten van vele jaren geleden.

In hoeverre ziektekosten gedaald zijn in Nederland en Frankrijk weet ik niet, maar daar kan Theodora misschien antwoord opgeven.

Reactie van Jako op 30 November 2017 op 14.09

De zorgkosten dalen nergens, en ook niet in Frankrijk.

Wat in Frankrijk daalt is het jaarlijkse tekort op de zorgkosten, oftewel het deel wat de staat moet bijbetalen vanuit de algemene middelen omdat de uitgaven hoger zijn dan de opbrengsten vanuit de premies. En dat wordt vooral veroorzaakt door het verschuiven van zorgdekking van de publieke verzekering naar de private verzekeringen (mutuelles). Hierdoor stijgt de prijs van de mutuelles.

Reactie van Janny O. op 30 November 2017 op 14.27

@Max, bedankt dat je er de moeite voor gedaan hebt, maar het begrip woonlandfactor is me wel bekend. Ik ben benieuwd hoe de ziektekosten in Frankrijk zouden kunnen dalen, met een ook sterk vergrijzende bevolking. Jaco geeft een verklaring. 
Janny

Reactie van Theodora Besse op 30 November 2017 op 14.46

Heremetijd Janny, ik lees zoveel, dat ook ik zou moeten googelen om het te vinden. Zeker is dat beide landen hun uiterste best doen om de kosten van de basiszorg die de pan uitrijzen zoveel mogelijk in te perken. Uit de dagelijkse praktijk weet ik zelf dat je tot vorig jaar recht had op 24 (!) paar (elegant dunne en mooie) steunkousen per jaar, wat een krankzinnig hoog aantal is. Dat is in 2016 verlaagd naar 4 paar per jaar, wat aan de krappe kant is. In Nederland heb je jaarlijks recht op 2 paar steunkousen, maar daar zijn ze beduidend dikker (en vies-bruin van kleur), dus veel steviger.

Verder is de franse regering bezig om apothekers ertoe te bewegen om net als in Nederland de medicijnen precies af te passen. Momenteel krijg je voor een kuur van bijvoorbeeld 14 dagen een vol doosje pillen mee voor een maand. In Nederland knippen de apothekers de overtollige pillen eraf en gebruiken ze voor een andere patiënt. Franse apothekers protesteren heftig tegen dit voornemen van de regering, maar eens zal het er van moeten komen, want Frankrijk is mede door deze verspilling grootverbruiker van medicijnen.

Ik wil nog even wijzen op twee dingen:

1. De "100% basisverzekering in Frankrijk" (Max) is geenszins 100%. Anders dan in Nederland bedragen de vergoedingen in het algemeen slechts 65% van tevoren vastgestelde lage tarieven, die in de praktijk meestal veel hoger liggen. Vergoedingen van 100% worden alleen uitgekeerd in geval van een ernstige én erkende chronische ziekte. In Nederland vergoedt de basisverzekering in het algemeen 100% van de gemaakte kosten, al betaal je daar een jaarlijks eigen risico. Ik had in Nederland dus voldoende aan de basisverzekering. Maar in Frankrijk was ik verplicht om er een dure mutuelle (premie naar leeftijd) bij te nemen. De premie was bijna net zo hoog als de verdragsbijdrage (na aftrek van de zorgtoeslag).
2. Verdragsgerechtigden hebben niet alleen recht op de voorzieningen van de franse basisverzekering maar ook op die van de nederlandse basisverzekering. Althans wanneer zij in Nederland zijn. Dat geldt niet alleen voor urgente zorg maar ook voor geplande zorg.

Je reactie hieronder, dit zijn de huisregels. 

Je moet lid zijn van Nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Nederlanders.fr

GA DIRECT NAAR:

ENTREPRISE | SPONSORS

Uw donatie is nodig

© 2023   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden