Nederlanders.fr

Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!


In de Nederlandse Staatscourant van 30 oktober zijn de woonlandfactoren voor 2019 bekendgemaakt. Zie staatcourant-woonlandfactoren-2019.pdf.


De Toelichting...


Voor Frankrijk gaat de woonlandfactor, die in 2018 fors steeg, in 2019 bijna terug naar het niveau van 2017. Dat zullen de verdragsgerechtigden in Frankrijk dus merken in het hogere nettobedrag dat zij aan AOW, pensioen of uitkering zullen ontvangen (en in een lager bedrag van een eventuele zorgtoeslag).

Uit de Toelichting blijkt dat er voor 2019 een nieuwe berekeningsmethode is gehanteerd. Vroeger werd uitgegaan van de door de lidstaten opgegeven gemiddelde zorgkosten (voor Frankrijk in het jaar 2014). De nieuwe berekeningsmethode is gebaseerd op de cijfers die de World Health Organization jaarlijks publiceert. De Toelichting zegt daarover: "Ten opzichte van de huidige bronnen zijn de gegevens van de WHO een stabiele, onafhankelijke, toegankelijke en betrouwbare bron van informatie over zorgkosten in vrijwel alle landen. Het gebruik van gegevens van de WHO heeft ook als voordeel dat de woonlandfactoren kunnen worden geactualiseerd naar de meest recente cijfers en dat voor alle landen hetzelfde referentiejaar geldt." Dat laatste is nu niet het geval. Zo werd tot nu toe voor Marokko uitgegaan van de zorgkosten in 2002 (!) en voor Tunesië in 2006. De woonlandfactor voor deze beide landen stijgt met de nieuwe berekeningsmethode daardoor respectievelijk 54% en 35%. Eind 2019 zal de methode met het oog op de toekomst worden geëvalueerd.

De VBNGB* (Vereniging Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland) heeft de woonlandfactoren voor Nederlanders in alle betreffende landen voor 2017, 2018 en 2019 op een rijtje gezet. Voor Frankrijk bedragen die: 0,8316 (2019), 0,9262 (2018) en 0,8245 (2017).

* De talrijke informatie voor Nederlanders in het buitenland op de VBNGB website (waaronder de column van EU-deskundige Jan de Voogd) is alleen toegankelijk voor leden. Lidmaatschap € 50 per jaar.


Weergaven: 3405

Rubrieken,

(klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek)

20181104, Geldzaken, Overheid

Reactie van Theodora Besse op 4 November 2018 op 22.52


Julia, helaas weet ik helemaal niets van belastingen. Maar op de website Deloitte.com lees ik dat alle heffingskortingen in 2019 omhoog gaan. En op de website Belastingbelangen.nl lees ik over Belastingplan 2019 onder meer het volgende:

"Heffingskorting buitenlandse belastingplichtigen
Buitenlandse belastingplichtigen die over vrijwel hun gehele wereldinkomen in Nederland belasting betalen – de kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen – hebben recht op dezelfde regelingen als de inwoners van Nederland. Zij hebben dezelfde aftrekposten en heffingskortingen als binnenlandse belastingplichtigen. 
Niet-kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen die inwoner zijn van een lidstaat van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte, Zwitserland of de BES-eilanden, krijgen recht op het belastingdeel van de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Dat geldt ook voor buitenlandse belastingplichtigen die in Nederland een onderneming drijven met behulp van een vaste inrichting. Het belastingdeel van de arbeids- en inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt berekend op het wereldwijde inkomen uit arbeid."

Maar ja, zoals gezegd ben ik op het gebied van belastingen volkomen onwetend, dus misschien dat iemand anders er een zinnig woord over kan zeggen. Zelf ontvang ik mijn AOW bruto, doordat ik niet belastingplichtig ben in Nederland en door mijn micro-entreprise ook niet verdragsgerechtigd. 

Reactie van Theodora Besse op 5 November 2018 op 6.34


Erwin Derksen, inmiddels is de eerste link aangepast, met dank aan Anton, die dit voor mij heeft gedaan. Ik heb daarom alle reacties die over de foutieve link gaan verwijderd. Bedankt dat je dit signaleerde!

Reactie van Anton Noë, beheerder en gastheer op 5 November 2018 op 7.57

Ik vermoed dat Erwin zijn eigen reactie heeft verwijderd. 


Overleden
Reactie van Susan op 5 November 2018 op 8.01

ook ik  ontvang ik mijn AOW bruto, doordat ik niet belastingplichtig ben in Nederland en door mijn micro-entreprise ook niet verdragsgerechtigd. 

Reactie van Theodora Besse op 5 November 2018 op 8.39


Anton, nee zoals gezegd: dat heb ik gedaan.

Susan, dat is wel zo plezierig! En zolang ik mijn sjambredootje kan runnen zal ik dat ook blijven doen. Nu maar hopen dat Nederland het niet voor elkaar krijgt om met Frankrijk een nieuw belastingverdrag te sluiten, waardoor we als gepensioneerden alsnog NL-belastingplichtig worden. Of dat er een gunstige uitzondering wordt voor bestaande gevallen, zoals bijvoorbeeld in de nieuwe belastingverdragen met enkele andere landen.


Overleden
Reactie van Susan op 5 November 2018 op 9.21

dan verkoop ik de hele boel .

Reactie van Max Boret op 5 November 2018 op 9.29
Wat betreft de heffingskortingen en aftrek op inkomstenbelasting, vindt Nederland dat 90% van je inkomen belast moet zijn in Nederland. De Europese rechter heeft daar gehakt van gemaakt (februari 2017!) en Nederland moet die 90% met spoed aanpassen. Het is nu november 2018 en er is dus nog niets gebeurd.
Wat betreft de nieuwe berekeningsmethode voor de woonlandfactor, is die bedoeld om eerlijker te zijn tegen de personen die dit betalen, of is de bedoeling om meer geld te genereren?
Reactie van Theodora Besse op 5 November 2018 op 10.24


Max, ik vermoed dat het precies is om de reden die ze opgeven: sneller en actueler omgaan met de basis van de woonlandfactor, namelijk de gemiddelde ziektekosten per land ten opzichte van die in Nederland. Het is toch te gek voor woorden dat Marokko en Tunesië een woonlandfactor hadden die gebaseerd was op de gemiddelde ziektekosten in die landen van respectievelijk 2002 en 2006. En voor Frankrijk was dat 2014, terwijl er sinds die tijd in dat land duidelijk besparingen op de kosten van de gezondheidszorg zijn doorgevoerd.

In ieder geval wordt de woonlandfactor voor Frankrijk nu verlaagd, net als voor veel andere landen. Zie de Nieuwsrubriek van de VBNGB (openbaar), waar onder meer te lezen staat: 

"De VBNGB heeft voor u de woonlandfactoren van 2019 vergeleken met de woonlandfactoren van 2018 en 2017.  Van de 39 landen zijn er 12 die omhoog zijn gegaan. De meerderheid is lager geworden." 

Dus voorlopig mag je niet mopperen, al is het wel duidelijk dat de woonlandfactor voor 2018, berekend volgens de oude methode, veel te hoog was. Dat betekent dat er waarschijnlijk vanaf 2014 teveel verdragsbijdragen zijn betaald, wat geldt voor 27 van de 39 landen.

Wanneer ze daar een paar mensen op zetten zouden ze de cijfers van de WHO ook wel kunnen gebruiken om de voorgaande jaren recht te zetten, maar ik ben bang dat ze dat niet zullen doen...

Reactie van Max Boret op 5 November 2018 op 16.37
Van de site van VBNGB gehaald:
"Een sequentie 0,83, 0,93, 0,83 voor 2017, 2018, 2019 slaat natuurlijk nergens op als het uitgangspunt de verhouding van de zorgkosten in beide landen is".

Ik denk dat Guido, die bovengenoemde aangeeft, weinig gaat bereiken, het systeem van de woonlandfactor is een verdienmodel. En wel voor de Nederlandse staat.
Reactie van Theodora Besse op 5 November 2018 op 17.04


Zoals ik hierboven al aangaf Max, vermoed ik dat inderdaad de NL staat niet gaat zwichten voor bedelbrieven van Guido Smoorenburg van de FANF (of van wie dan ook) om de woonlandfactoren voor eerdere jaren dan 2019 bij te stellen. Dat alleen al niet om kostbare procedures te voorkomen vanuit de twaalf landen waar de woonlandfactor dan soms tot jaren terug omhoog zou gaan en er dus navorderingen zouden moeten plaatsvinden. Ik kan goed begrijpen dat de NL staat daar absoluut geen zin in heeft.

Je reactie hieronder, dit zijn de huisregels. 

Je moet lid zijn van Nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Nederlanders.fr

GRAND MERCI !!

SPONSOR | ENTREPRISE

© 2022   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden