Nederlanders.fr

Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!

     

||  PLAATS BERICHT  ||  PLAATS ADVERTENTIE   ||  LIFTCENTRALE ||

Le Monde heeft een kaart gepubliceerd, waarop je precies kunt zien hoeveel schadelijke pesticiden er in jouw woongebied per hectare worden gebruikt. Deze kaart is gebaseerd op gegevens van de ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail). Zie:

https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/09/20/pesticides-les-te...

Zweef met de cursor over de kaart. Op een gegeven moment kom je dan bij de gemeente waar je woont. 

Onder schadelijke pesticiden wordt verstaan: kankerverwekkende producten, mutagene producten die schade toebrengen aan het DNA (en dus erfelijke veranderingen veroorzaken) en reprotoxische producten die de vruchtbaarheid van mannen en vrouwen kunnen aantasten of afwijkingen kunnen veroorzaken in de ontwikkeling van het embryo of het ongeboren kind. Soms zijn pesticiden zowel kankerverwekkend als mutageen en reprotoxisch. Ook insecten zoals bijen, vogels en andere dieren hebben zwaar onder deze chemische producten te lijden.

Gelukkig valt het in de meeste regio's van Frankrijk redeijk mee. Verreweg de meeste pesticiden heb ik kunnen vinden in de gemeente Port La Nouvelle (Aude), waar maar liefst 260,64 pesticide-behandelingen per hectare worden toegepast.

In Frankrijk hebben 53 gemeentes het gebruik van pesticiden verboden op een afstand van minder dan 150 à 500 meter van woonhuizen. Zij krijgen echter altijd ongelijk van de rechter, ingeschakeld door boze boeren, omdat zo'n verbod in strijd is met de wet. Burgemeesters hebben op dat gebied geen enkele bevoegdheid. Maar zelf vinden deze burgemeesters dat zij de opdracht hebben om hun inwoners tegen pesticiden en de ernstige gevaren ervan voor de volksgezondheid te behoeden. De burgemeester van Langouët , die als eerste voor de rechter verscheen, kreeg trouwens openlijk steun van president Macron.

De burgemeesters hopen met hun maatregelen ook de regering tot actie te bewegen. Dat is gelukt, maar bepaald niet zoals de burgemeesters wensen. Het ministerie van milieu stelde minimaal 100 meter afstand van de bebouwing voor, maar het ministerie van landbouw wilde slechts 3-5 meter! In opdracht van de Conseil d'Etat (de franse Raad van State) moet de regering nu voor het einde van het jaar maatregelen aankondigen. Er ligt nu een regeringsvoorstel van 5 à 10 meter (dat in 2020 zou moeten ingaan), hetgeen dus ver onder de door de betrokken burgemeesters gewenste afstand ligt. Dit voorstel is nu aan de franse bevolking en aan de Europese Commissie, die ook een vinger in de pap heeft, voorgelegd. De definitieve beslissing valt in october of november. Zie om deel te nemen aan deze volksraadpleging LeParisien.fr. of Consultations-publiques.gouv.fr.

Bronnen (onder meer): FranceInter.fr en RTL.frWeergaven: 4902

Rubrieken,

Klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek.

20190921, Overheid

Reactie van Marjan den Bakker Lub op 24 September 2019 op 11.14

Ik doe nog een poging. Theodora ik heb geen wetgeving nodig om te bepalen wat voor mij  een verantwoorde manier om voedsel te procuceren is. Ieder jaar krijg il 2 maal een kontrole of ik me aan de regels houd.Een verkeerd produkt  is niet toegestaan. In de kast,in het veld en de hele boekhouding wordt gecontroleerd. Ben de zelfde persoon die in het verleden tabac bietenzaad meloenen  en alle andere gebruikelijke gewassen teelde. Heb ook mais geteeld en vond daarna dode vogels die vergiftigde  wormen aten. Je spuit een aardappel en de luizen die een maand later zich daaarop vestigen gan dood zaad wordt behandeld met een coating die het plantje lange tijd beschermt tegen ziekter of insecten.En laurenx:dit weet jij ook! en cie verglijking met de prijs klopt ook niet. sorry  maar het regent. Oh ja theodora op gebied van  justietie ben je een kei,op gebiede van de landbouw weet je van toeten nog blazen.Blaas dan ook niet.

Reactie van Dienke Cazemier op 24 September 2019 op 12.58

Mijn broer is biomelkveehouder en verbouwt ook triticale, een voedergewas: Le triticale est une plante annuelle de la famille des Poaceae (graminées). Première céréale créée par l'homme, c'est un hybride (amphiploïde) entre le blé (dur ou tendre) et le seigle dont la culture s'est développée depuis les années 1960. Il est cultivé surtout comme céréale fourragère. En daar wordt echt niet in gespoten, ook zijn grasland wordt nooit bespoten. Hij heeft natuurlijk wel ruim twee keer zoveel hectare tot zijn beschikking als een NL boer met evenveel vee. Inderdaad brengen de keurmerken 'bio' extra kosten met zich mee. Ik ken hier boeren die bio werken maar het niet officieel zijn (soms ook om conventionele boeren zich niet tegen in het harnas te jagen). Hier verderop is een enorme appelboomgaard aangeplant tbv de biocider/calvados: de boer is puur en alleen 'bio' omdat het fruit zo meer oplevert. De rest van zijn bedrijf is niet bio. En Theodora, jouw lange leven heb je wellicht grotendeels te danken aan het in je jeugdjaren eten van onbewerkte producten, de vraag is of de generaties na jou ook zo gezond oud worden. Wij eten ook - binnen bepaalde grenzen -  bio omdat dat beter voor moeder Aarde is, niet persé voor ons...bedankt voor het artikel, maar ik ben het met Marjan eens dat het heel goed mogelijk is biologisch te boeren. Het argument dat er niet voldoende voedsel geproduceerd kan worden voor de hele wereld lijkt mij, gezien het feit wat er dagelijks door consumenten én winkels wordt weg gegooid, echt een flauwekul verhaal. 

Reactie van Theodora Besse op 24 September 2019 op 17.06


Marjan, eerst verwijt je mij dat ik verwijs naar een artikel uit het reglement van de Euopese Commissie uit 2007 dat achterhaald zou zijn, hoewel ik helemaal niet naar dat artikel verwees. Dat deed de schrijver van het bewuste artikel. En nu beweer je dat je geen wetgeving nodig hebt. Waarom dan het verwijt dat de wetgeving achterhaald is en dat een bepaald product allang niet meer mag worden gebruikt (van de wetgever)?

Inderdaad heb ik totaal geen verstand van het boerenbedrijf, niet van bio noch van niet-bio. En of ik verstand heb van justitiële zaken, kun jij niet beoordelen. Op mijn leeftijd heb je nergens meer verstand van. Maar ik kan nog steeds lezen. Wanneer ik dan twee vrij recente websites tegenkom (een franse en een nederlandse) waarop wetenschappers (tevens milieu-activisten) met vele argumenten beweren 1. dat niet precies kan worden gezegd of het een slechter is dan het ander (FR) en 2. dat bio niet beter is (NL), moet ik dan een bioboerin geloven, die voor eigen parochie preekt? En die bovendien niet goed leest en zichzelf tegenspreekt? En die duidelijk die artikelen niet wenst te lezen?

Enfin, mijn artikeltje begon met een kaart in Le Monde, waarop je kunt zien waar het meeste en waar het minste behandelingen per hectare worden aangeschaft. Dus waar het in het algemeen (met dank aan Tournesol) (on)gezond wonen is.

Dienke, wat je met het verhaal over je broer in dit verband wilt aantonen, begrijp ik niet helemaal. Wel begrijp ik dat je het NL artikel "Bio is niet beter" niet hebt gelezen. Wat betreft dat ik "misschien" oud ben geworden door het onbespoten voedsel in m'n jeugd kan ik je vertellen dat mijn eerste vijf levensjaren oorlogsjaren waren, waarin er vrijwel geen eten was. Na de oorlog hadden wij het thuis, net als iedereen in die tijd, straatarm. Van gezond eten was totaal geen sprake. Je was blij als er überhaupt iets op tafel kwam.

Iedereen moet maar doen wat hij wil, boeren zoals hij wil, eten zoals hij wil. Mij maakt het allemaal totaal niets meer uit. Wel koop ik, áls ik al vlees koop, biovlees, omdat die beesten meestal een beter leven hebben dan in de gewone veeteelt.

Reactie van Petra Boll op 24 September 2019 op 17.14

Hallo  allemaal  ,  ha  ha  ha  volgens  de  kaart  woon  ik  heel  gezond  ,  Vendeee onder  la  Roche  Sur  Yon 


Overleden
Reactie van Susan op 24 September 2019 op 17.21

gelukkig zitten we hier goed beschermd natuur gebied en ik ruik ook niets haha

Reactie van Jeannette op 24 September 2019 op 21.25

@Laurenc : even goed lezen hè? Niet alleen wat op de kaart staat maar ook alle reacties...

Er worden gewoon aankopen geteld, niet 1 boer die dus 5duizend en nog wat keer over zijn ene hectare pesticides gooit!

Reactie van En Laurenc op 25 September 2019 op 10.30

@ Jeanette, ik ben zelf ook maar een domme (bio-)boer en ik lees toch gewoon zoveel behandelingen en in de landbouw is een behandeling één bespuiting en ik weet ook wel dat 14,4 x per dag over je land rijden om die behandeling uit te voeren onzin is, maar het is wél stemming makerij, want 5 duizend zóveel behandelingen dan denkt de leek, oh dat is wel héél errug veel en de stemming is gekweekt.  

Was er een maandje geleden ook niet het onderzoek hier in Frankrijk tussen biologische eieren en melk en traditioneel geproduceerde? Bleek toch dat er in de biologische melk en eieren meer resten van dnoc en lood  zaten dan in die op traditionele wijze waren geproduceerd?

Over bio en ook over klimaat staat momenteel iedereen als kapitein aan de wal te vertellen hoe het allemaal moet. Zelf ben ik ook op biologische teelt overgegaan, net als mijn buren, honderden hectares hier in de Gers. Ten eerste kan geen één cerealier zonder extra bio-subsidie zijn/haar broek ophouden. De indertijd Minister van landbouw zijnde Bruno Le maire beloofde miljoenen subsidie toe, die er uiteindelijk  grotendeels nooit zijn gekomen en waardoor vele bio-bedrijven in moeilijkheden kwamen. Granen telen hier in de Gers op biologische wijze is heel moeilijk, alle velden om mij heen zijn vergeven van de 'wilde haver', een onkruid dat zelfs na 150 jaar in de grond nog weer kan ontkiemen. Bij mijn buurvrouw zag je door de wilde haver zelfs niet meer dat er vlas was geteeld. 

Het is allemaal zo makkelijk vanaf de kant commentaar te leveren en te vertellen over hoe het zou moeten, maar ik wil toch een pleidooi houden voor de traditionele land- en tuin bouw en veeteelt, deze mensen gebruiken echt geen 'vergif' zoals het vaak wordt genoemd, maar phytosanitaire middelen om een gewas schoon en vrij van ziekten te houden. Zoals de consumment dat wenst.

En U dit dit stukje leest, gebruikt U ook geen medicijnen als u ziek bent en pist U die ook niet grotendeels weer uit als u naar het toilet gaat? En komt dit dan ook in de zuiveringsinstalatie van uw gemeente terecht en blijven er dan ook geen miniscuul kleine deeltjes in het drinkwater zitten die o.a. ik dan weer opdrink als ik dorst heb, of thee wil zetten?    

Reactie van Theodora Besse op 25 September 2019 op 11.23


Dankjewel En Laurenc, voor je commentaar als bioboer, waarbij niet het enige argument is: ik ben bioboer en ik weet dus alles en jullie weten nergens van. Maar hoe rijm je een en ander met je vorige commentaar op pagina 3 van dit onderwerp, waar je schreef:

"Bio is mooi, bio is prachtig, maar realiseert U zich wel dat hier een enorme marketing achter zit en dat traditioneel gegroeide gewassen vaak nog schoner zijn dan bio-gewassen die met koper zijn bespoten (zoals aardappelen en druiven) Even een kleine vergelijking van de prijs die de boer, vandaag, ongeveer ontvangt voor zijn oogst aardappelen; bio aardappelen prijs voor de boer rond de 60-70 cent en traditionele aardappelen tussen de 10 en 20 cent.

Realiseert u zich wel zonder boeren geen voedsel en als morgen de hele wereld op biologische landbouw over ging, zouden er nóg veel meer mensen honger lijden."?

Die argumenten staan ook in het artikel "Bio is niet beter" waarnaar ik hierboven verwees. Inderdaad komen er steeds meer mensen en al die monden moeten worden gevoed. Maar ook moeten die mensen onderdak hebben. Ik ben blij dat ik nú leef en we nog lekker vrijblijvend kunnen discussiëren over bio en niet-bio en dat het nog enkel een kwestie van centen is. En niet tegen de tijd dat de aarde overvol is en er een voedseloorlog uitbreekt tussen hongerende mensen.

Reactie van En Laurenc op 25 September 2019 op 14.12

Theodora; er zitten gewoon zoveel kanten aan bio, of geen bio, zoveel gekte ook en fanatici . Ik zet gewoon mijn gedachten op dit forum, vooral als ik bijna alleen maar lofzang op bio hoor en afschuw voor traditioneel, maar door de traditionele boer hebben wij nu nog wel genoeg te eten. Maar die wordt wel afgezet als een crimineel die zijn akkers met vergif zou bespuiten en moedwillig de bevolking zou vergiftigen, dit is onzin, ga eens kijken in kassen bijvoorbeeld in Nederland, je weet niet wat je ziet wat daar in 20 jaar is veranderd, bijna alleen nog maar biologische teelt met sluipwespen, allerlei goede beestjes die de verkeerde beestjes weer opeten.

Zonder 'gewone' boeren zouden we een voedsel probleem hebben van hier tot ginder, bijvoorbeeld: een hectare bio-aardappelen levert tussen de 15.000 en 35.000 kilo op, een hectare traditioneel geteelde aardappelen (hierop is géén koper concentraat gespoten, zoals wel vaak het geval is bij bio-aardappelen) levert tussen de 60.000 en meer op. (tot soms wel 100.000 kilo op de goede gronden in bijvoorbeeld Flevoland).  

En Theodora, die voedsel-oorlog is in feite al begonnen, er is nu al waterschaarste in Frankrijk, sommige dorpen moeten met tankwagens drinkwater geleverd krijgen, in Portugal was een hele stad als Visue afhankelijk van honderden tankwagens met drinkwater iedere week! Denk eens aan die hectare bio-aardappelen die voor bijvoorbeeld 30 ton produktie evenveel water nodig heeft als die 60 ton traditioneel geteelde aardappelen!!

Reactie van Marja op 25 September 2019 op 14.16

Theodora dank voor je interessante bericht. Port-la-Nouvelle in de Aude ligt aan de zee, er is praktisch geen agricultuur. Wel staat er aan het kanaal, dat naar de haven leidt, een fabriek op enkele kilometers van de plaats Sigean. Waarop het getal, dat genoemd is, gebaseerd is, is mij een raadsel. Maar het is wel goed, dat er aandacht, awareness, is voor het probleem van gebruik van pesticiden. 

Je reactie hieronder, dit zijn de huisregels. 

Je moet lid zijn van Nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Nederlanders.fr

GA DIRECT NAAR:

Uw donatie is nodig

ENTREPRISE | SPONSORS

© 2023   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden