Nederlanders.fr

Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!

Conseil Constitutionnel: wet op sanitaire noodtoestand niet tegen franse grondwet

De nieuwsbrief van Vie-Publique.fr maakt vandaag bekend dat de Conseil Constitutionnel (CC) de wet, waarbij de sanitaire noodtoestand werd uitgeroepen, gezien de omstandigheden in overeenstemming acht met de franse grondwet, hoewel zij niet (geheel) volgens de voorgeschreven grondwettelijke procedure tot stand is gekomen. Over dat laatste hadden twee juristen (grondwetspecialisten) bij de CC een klacht ingediend. Volgens hen was namelijk de speciale grondwettelijke procedure voor deze organieke wet* niet gevolgd.

De grondwettelijke procedure voor een organieke wet is in Frankrijk de volgende:

Vóórdat zo'n wet van kracht kan worden moet zij eerst worden goedgekeurd door de Ministerraad en vervolgens door de Assemblée. De Assemblée keurde deze noodwet direct in eerste lezing goed zonder enig amendement. Daarna moet de Sénat zijn goedkeuring geven. Die keurde de wet ook goed in eerste lezing, eveneens zonder wijziging. Vervolgens dient de premier de CC op de hoogte te stellen van de voorgenomen wet. Dat deed Edouard Philippe. De CC hechtte zijn goedkeuring aan de wet, zie Conseil-Constitutionnel.fr. Het enige wat in verband met de levensbedreigende situatie niet in acht werd genomen is de wachttijd van twee weken daarná, waarbinnen óf de Sénat óf de Assemblée de wet nog eens moet onderzoeken en officieel goedkeuren (artikel 46 van de Grondwet).

De juristen hadden bezwaar aangetekend tegen het niet in acht nemen van de verplichte twee weken wachttijd, hetgeen volgens hen ook moet gebeuren in een noodsituatie. De CC (kennelijk met méér gezond verstand) veegt daar "gezien de omstandigheden" de vloer mee aan. Dus moesten de twee juristen bakzeil halen en is de sanitaire noodtoestand officieel in overeenstemming verklaard met de franse grondwet tot en met 30 juni 2020.

*Organieke wet = een wet die de organisatie van de staat en zijn onderdelen (regio's, departementen, comcoms en gemeenten) betreft, waarvoor de franse grondwet een speciale procedure voorschrijft.

Bron: Vie-Publique.fr


Weergaven: 1113

Rubrieken,

Klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek.

20200407, Covid, Overheid

Reactie van Jako op 7 April 2020 op 16.18

Ik hoop dat de twee juristen persoonlijk de kosten moeten dragen voor deze onzin.

Reactie van peter loef op 7 April 2020 op 16.32
Wat gaat dat betekenen dan tot 30 juni
Reactie van Theodora Besse op 7 April 2020 op 17.18


Heremetijd Peter, heb je dan nog steeds niets gemerkt van de beperking van je bewegingsvrijheid? Lees het anders nog even na in artikel L 3131-15 van de wet op de sanitaire noodtoestand (Loi d'Urgence Sanitaire, officieel genaamd "Loi  d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19"):

Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique:
« 1° Restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par décret ;
« 2° Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ;
« 3° Ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, au sens de l'article 1er du règlement sanitaire international de 2005, des personnes susceptibles d'être affectées ;
« 4° Ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement, au sens du même article 1er, à leur domicile ou tout autre lieu d'hébergement adapté, des personnes affectées ;
« 5° Ordonner la fermeture provisoire d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l'exception des établissements fournissant des biens ou des services de première nécessité ;
« 6° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature ;
« 7° Ordonner la réquisition de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire ainsi que de toute personne nécessaire au fonctionnement de ces services ou à l'usage de ces biens. L'indemnisation de ces réquisitions est régie par le code de la défense ;
« 8° Prendre des mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits rendues nécessaires pour prévenir ou corriger les tensions constatées sur le marché de certains produits ; le Conseil national de la consommation est informé des mesures prises en ce sens ;
« 9° En tant que de besoin, prendre toute mesure permettant la mise à la disposition des patients de médicaments appropriés pour l'éradication de la catastrophe sanitaire ;
« 10° En tant que de besoin, prendre par décret toute autre mesure réglementaire limitant la liberté d'entreprendre, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l'article L. 3131-12 du présent code.
« Les mesures prescrites en application des 1° à 10° du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires."

Mocht je het Frans niet voldoende machtig zijn, ga dan naar DeepL translator en plak de tekst daarin. Dat levert een uitstekende, zij het niet perfecte vertaling op.

In het kort komt het er op neer dat je alleen je huis mag verlaten om de redenen die op de attestation zijn vermeld én dat je als je wordt staande gehouden door de politie je de ingevulde attestation moet tonen. Plus dat alle andere door de regering noodzakelijk geachte andere maatregelen kunnen worden genomen door de minister, zonder dat hij de instemming van het parlement nodig heeft. Maar alléén in het belang van de volksgezondheid.

Reactie van Ingrid de Eerste op 7 April 2020 op 18.35

Interessant Bosbess. Daar leer ik van.

Reactie van Esmee Beerenschot op 7 April 2020 op 22.59

Een noodwet, in het belang van de bevolking, kan toch nooit fout zijn? 

Reactie van Alexander op 8 April 2020 op 8.00

Heel erg goed dat de 2 juristen het tenminste geprobeerd hebben, jammer dat hun actie (nog) niet gelukt is! Nee, in al die corrupte politici, met al hun schandalen bij de Franse overheid https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_political_scandals_in_France die dit land regeren, tegen wie processen lopen en die rustig op het pluch mogen blijven zitten, moeten we vertrouwen hebben...!?  Daarbij staat Frankrijk op de 17de plaats in de wereld als het over een goed en betrouwbaar rechtsysteem gaat, https://en.wikipedia.org/wiki/World_Justice_Project  dus laat me niet lachen met deze uitspraak!

Reactie van Theodora Besse op 8 April 2020 op 9.41


Jako, de Conseil Constitutionnel kán de verliezende partij in de kosten veroordelen, maar doet dit lang niet altijd. De procedure ging namelijk om wat in Frankrijk een QPC heet oftewel een Question Prioritaire de Constitutionnalité, waarin de rechters slechts af en toe de verliezende partij in de kosten veroordelen. Zie bijv. dit artikel uit oktober 2018.

Ik had me kunnen voorstellen dat in dit geval een kostenveroordeling zou hebben plaatsgehad, omdat wanneer de beide heren gelijk hadden gekregen de volksgezondheid er ernstig onder te lijden had gehad. Dan had immers de gehele grondwettelijke procedure opnieuw moeten worden gevolgd plus dat de twee weken wachttijd dan ook nog in acht hadden moeten worden genomen. De getroffen maatregelen waren dan wellicht als mosterd na de maaltijd gekomen en de beperkingen tijdelijk opgeheven, ten koste van ons aller gezondheid. 

Helaas is er in dit geval geen kostenveroordeling gevolgd. Zie de Décision du CC. De beide heren hebben dus voor zichzelf kosteloos (op kosten én ten koste van ons allen) kunnen procederen. Maar ik ben allang blij dat de CC zijn gezonde verstand heeft gebruikt en ondanks de geringe vormfout ons niet nóg langer aan het gevaar heeft willen blootstellen. Praktisch denken hoort in een ernstig geval als dit vóór theoretisch denken te gaan.

Reactie van Alexander op 8 April 2020 op 20.17

Louise, dat was voor mijn tijd en die lieden zitten niet meer op het pluche, maar in de huidige tijd kunnen we ook, A Jupe, N Sarkozy, M le Pen, R Dati e.d toevoegen..... u mag het lijstje uiteraard zelf afmaken! 

Je reactie hieronder, dit zijn de huisregels. 

Je moet lid zijn van Nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Nederlanders.fr

GA DIRECT NAAR:

ENTREPRISE | SPONSORS

Gebeurtenissen

© 2022   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden