Nedergids! De dienstverlener die je zoekt zul je daar vinden!

Ben je dienstverlener in Frankrijk? Meld je dan aan!

Nederlanders.fr

Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!

Sinds oktober 2014 ben ik penningmeester van de Internationale Club van Nederlandse Gepensioneerden. Die club heeft onder de paraplu van de Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland  tegen de Nederlandse overheid geprocedeerd over de effecten van de Zorgverzekeringswet, waaraan onder meer de woonlandfactor is te danken.

 In de administratie zie ik dat rond 2006 er circa 1300 mensen voor ons edele doel gedoneerd hebben. Inmiddels is het contact met het merendeel verloren gegaan en wordt onze Nieuwsbrief nog maar aan circa 400 emailadressen verstuurd.

 Graag zou ik het contact met die donateurs, die onze Nieuwsbrief niet ontvangen, willen herstellen.

Als u prijs stelt op de ontvangst van onze nieuwsbrief stuur dan een email naar

 theo PUNT barenbrug APESTAARTJE onlinehome PUNT de

 Er staan ingrijpende dingen te gebeuren: Nederland is voornemens om belasting te gaan heffen over particuliere en bedrijfspensioenen uit Nederland voor niet-ingezetenen, over uw Nederlandse pensioen dus. ICNG gaat zich teweer stellen tegen dit snode voornemen.

 Wij vinden dat Nederlanders buiten Nederland hun financiële planning hebben afgestemd op de huidige situatie en alleen handhaving van de status quo voor alle bestaande gevallen doet recht aan die eerder gemaakte keuzes. Nederland mag niet onder het spel de regels veranderen.

ATTENTIE:

Helaas wordt er op dit forum nogal eens van het topic afgedwaald zoals recentelijk in een topic van de 62 reacties er nog geen 10 on-topic waren. Daardoor sneeuwde de kerndiscussie onder.

Derhalve zal ik dit topic scherp modereren, off-topic bijdragen en reacties daarop worden door mij integraal geschrapt, dus bespaart u zich de moeite om dwaalwegen aan te sturen.

Weergaven: 1072

Rubrieken,

Klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek.

20141201, Geldzaken, Overheid

Reactie van edith janzen op 2 December 2014 op 15.23
Het lijkt me dat er in Nederland ook een flink aantal franse gepensioneerden moet zitten, wil Frankrijk wat zien in de regeling. (bij het verdrag met Duitsland was er een wederzijds voordeel)Nu staat er weinig tegenover, behalve dat ook Frankrijk met NL mee kan doen in de kruistocht om de europese gedachte om zeep te helpen. Als gepensioneerden weer belast worden door het oorsprongland, dan is het weer minder aantrekkelijk om gebruik te maken van het vrije verkeer van personen door de EU, je blijft a.h.w in NL wonen, al staat je boerderijtje in Z-Frankrijjk, en breng je daar al je tijd door.
Reactie van Lucas Roos op 2 December 2014 op 17.45

In de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011 (zie: http://www.eerstekamer.nl/behandeling/20110211/notitie_fiscaal_verd...)
zegt de NL-regering het als volgt onder punt 2.11.1:

"Nederland streeft naar het overeenkomen van bronstaatheffing voor gefacilieerd opgebouwde pensioenen – zowel voor reguliere pensioenuitkeringen als voor afkoopsommen van pensioenen – onafhankelijk van de fiscale behandeling van de pensioenen in de (nieuwe) woonstaat van de pensioengerechtigde. In het kader van een finaal compromis kan Nederland met individuele verdragspartners als alternatief een beperkt heffingsrecht voor de bronstaat overeenkomen, afhankelijk van de interactie tussen de fiscale stelsels van de beide verdragspartners en de waarschijnlijke migratiepatronen tussen de desbetreffende staten. In dit scenario mag de bronstaat slechts tot een vooraf vastgesteld maximumpercentage heffen. De woonstaat, de pensioengerechtigde toegang geeft tot openbare voorzieningen, kan dan desgewenst de pensioenuitkering eveneens belasten, onder verrekening van de door het verdrag gelimiteerde belasting die is geheven door de bronstaat."

Dit beleid is het resultaat van een ontwikkeling van tientallen jaren waarin NL in belastingverdragen eerst de afkoop van pensioen aan heffing door de bronstaat wilde onderwerpen, later alle in de andere staat laag belaste pensioenen en sinds 2011 dus gewoon alle pensioenen. Het heeft dus naar mijn mening geen zin om te proberen de politiek in NL te beïnvloeden. Als er één onderwerp is, waarover in de politiek brede consensus bestaat, is het dit wel. Het lijkt mij verspilde energie.

Het heeft mijns inziens meer zin om de Franse politiek te proberen te beïnvloeden. Zeker nu de Franse regering waarschijnlijk een aanzienlijk bedrag aan premieheffing (die zij zelf beschouwt als belasting) over inkomsten van buitenlanders gaat missen bij het te verwachten verlies van de procedure De Ruyter bij het EU-hof.

Ik heb overigens nog nergens gelezen dat er daadwerkelijk wordt onderhandeld over een nieuw verdrag tussen NL en FR. Ik heb altijd begrepen dat FR er geen trek in heeft. FR is veel meer geïnteresseerd in de verdragen met de omringende landen vanwege de belastingvlucht van Fransen naar bijvoorbeeld België en Zwitserland. Fransen vluchten niet naar NL, dus NL is voor FR niet interessant. Ik zie FR ook niet staan op het lijstje dat elk kwartaal door de regering wordt gepubliceerd. Zie 
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/07/11/onderhandelingen-bela... . Maar het kan natuurlijk zijn dat ik wat heb gemist.

Reactie van Henri Bik op 2 December 2014 op 19.42

@ Theodora Besse , Er zijn in o.a. Belgié, Spanje en Portugal verenigingen van Nederlanders die zich verzetten tegen de Nederlandse aanslagen op hun Nederlandse pensioenen. In Frankrijk is er de ICNG, die echter ook leden in andere landen zoals Italië, Malta, Zwitserland en Zweden heeft., vandaar Internationale Club Nederlandse Gepensioneerden. Al deze verenigingen werken samen met de SBNG, die de procesvoering verzorgt, waarvan de kosten via een verdeelsleutel over de samenwerkende verenigingen verdeeld worden.

 @ Lucas Roos, inderdaad is Nederland van zins om die bronstaatheffing in te voeren, maar dat neemt niet weg dat het tegenover de mensen die geëmigreerd zijn onder het huidige systeem oneerlijk is om het systeem te veranderen. De ICNG zal via de SBNG wanneer nodig die systeemverandering voor reeds geëmigreerden juridisch aanvechten. ‘Niet geschoten is altijd mis.!’

Je hebt gelijk dat het goed zou zijn om de Franse regering te beïnvloeden om hierin niet mee te gaan.

 

Overigens schat ik de Franse regering slim genoeg in om hun eigen afweging te maken, waarbij de ‘tax rulings’ van de Nederlandse belastingdienst met internationaal opererende bedrijven meegewogen worden.

Als de onderhandelingen stuk lopen en Nederland het Deense voorbeeld ten opzichte van Spanje volgt en het belastingverdrag ter voorkomen van dubbele belasting eenzijdig opzegt zou dat Frankrijk wel eens goed uit kunnen komen.

 Dan kan Frankrijk eindelijk een einde maken aan de praktijk van internationale bedrijven die over hun omzet in Frankrijk ‘royalties’ betalen aan een royalltyhouderbedrijf in Nederland , dat een ‘tax ruling’ met de Nederlandse belastingdienst heeft afgesproken, waardoor ze maar een fractie van de belasting in Nederland betalen van hetgeen ze in Frankrijk zouden moeten betalen.

 Het gaat dan om 5 – 15 % van de omzet, die op die manier aan de Franse belastingdienst wordt onttrokken en dat is een substantieel deel van de winst. Starbucks en MacDonald zijn niet de enige slimmerds, het gaat om honderden bedrijven die samen op deze wijze miljarden aan Franse belasting ontwijken.

 Het zou dus heel goed kunnen dat Frankrijk die afweging maakt en als Nederland doorzet komt die bronbelasting er en zal de ICNG zich via de SBNG met alle mogelijke juridische middelen verzetten.

 Tenslotte is het eigenlijk heel treurig dat West-Europese landen elkaar op deze wijze benadelen en dat Nederland daarbij voorop loopt.  De Nederlandse belastingdienst  is zo beschouwd medeplichtig aan grootschalige belastingontduiking in andere landen, waar miljarden belasting worden ontweken tegen enkele miljoenen extra belasting voor Nederland, oh tempora oh mores…!!!

 

Reactie van Lucas Roos op 2 December 2014 op 20.01

@ Theodora, de link die ik gaf, vermeldt niet alleen onderhandelingen met ontwikkelingslanden, maar ook het aangaan van nieuwe gesprekken met België, Canada en Bulgarije. Blijkbaar geen nieuws over Frankrijk dus, althans niet officieel. ;-) 

Reactie van nigrum op 3 December 2014 op 15.26

we hebben een vijftal jaren in Duitsland gewoond en gewerkt; klaarblijkelijk is het Duitsland gelukt om met zowel Nederland als Frankrijk een 'bronbelastingsverdrag', en wel met terugwerkende kracht, overeen te komen: we ontvingen een stapel 'Steuerfestzetsungen' , vanaf 2005, over de ontvangen 'Deutsche Renten'. Was/is schrikken! Protest mbt "heb deze bedragen in Frankrijk aangegeven en er dus al belasting over betaald"haalde niets uit. Moet/ kan in FR, 'laut Vertrag', de betaalde belasting terug vorderen. Volgende klus!

Reactie van Henri Bik op 4 December 2014 op 13.59

Beste Inge en Theodora, jullie maken een paar interessante opmerkingen, waarin je adstrueert dat in een aantal gavallen er geen sprake is van met fiscaal voordeel opgebouwde Nederlandse pensioenen of/en AOW. 

Ik vrees echter dat het genoten fiscale voordeel wel aangehaald wordt als argument om Nederlandse pensioenen en AOW in Nederland te gaan belasten, maar dat het in de uitvoering geen rol meer zal spelen.

Mijn Duitse pensioentje is destijds in Duitsland zonder fiscale faciliteiten door mij opgebouwd en wordt nu toch belast door Duitsland. Ik vermoed dan ook dat ook Nederland straks 'rücksichtslos'  alle Nederlandse pensioenen en AOW van Nederlanders in Duitsland gaat belasten. Op 16 oktober heeft de Tweede Kamer en op 28 oktober de Eerste Kamer der Staten Generaal het belastingverdrag met Duitsland goedgekeurd.

Reactie van Henri Bik op 5 December 2014 op 11.40

Beste Theodora, mijn compliment dat je dat verdrag gelezen hebt en dit artikel 17 lid 6 hebt gevonden. Dat geeft de burger moed, hoewel het hier een definitie betreft en niet de heffingsgrondslag.

Als ik echter de artikelen 17 en 18 lees kom ik geen vrijstellingen tegen van pensioeninkomen dat zonder fiscale aftrek is opgebouwd, maar ik vind het een moeilijke tekst. De Franse wetten zijn toegankelijker geformuleerd.

 Als jij je bij Theo Barenbrug hebt gemeld krijg je eerstvolgende ICNG Nieuwsbrief, die binnenkort verschijnt.

 Fijn dat jij lid van de ICNG wilt worden. Dat doe je door de contributie van € 10 over te maken naar:

IBAN: FR04 2004 1010 0715 9682 1Y03 858 ; BIC: PSSTFRPPLYO , ten name van: Internationale Club Nederlandse Gepensioneerden te Villanière, Frankrijk.

Je bent van harte welkom.!

 

Reactie van Henri Bik op 7 December 2014 op 19.12

Je hebt gelijk Theodora, ik ging wat kort door de bocht: 

De bedoeling is dat je een formulier invult op de ICNG  website

klik links op 'Contact' en dan op de link onder: 

Heeft U ons reeds financiëel gesteund, maar geen adres verstrekt, doet dit dan nu met dit formulier.

Gelukkig heb jij je emailadres bij de overschrijving vermeld, dus kunnen we je identificeren.

 

Reactie van Jan de Voogd op 9 Januari 2015 op 22.40

De hiervoor gevoerde discussie over de vraag wanneer een pensioen afkomstig is uit een bepaalde staat is van belang. Waar het om het artikellid uit art. 17 van het nieuwe Duitse belastingverdrag gaat, gaat het dus om:

 a) de definitie van fiscaal facilieren. Dat komt er kortheidshalve, vanuit Nederlands perspectief,  op neer dat bij de opbouw de betaalde premies (door werknemer en/of werkgever of in eigen beheer pensioen opbouwende)  fiscaal aftrekbaar waren. Er zijn echter ook nog andere situaties denkbaar waarbij ook fiscala gefacilieerd is. 

b)  op welke pensioenen heeft het betrekking? Dat is, anders dan Inge mogelijk denkt, in het Duitse verdrag slechts bedrijfspensioen, ondernemingspensioen, en lijfrente. AOW, WAO, WIA en andere sociale zekerheidspensioenen of sociale zekerheidsuitkeringen worden geacht zonder meer afkomstig te zijn uit Nederland (ook al is de AOW premie al ruim twee decennia niet meer fiscaal aftrekbaar). Dat is niet goed uit art. 17 af te leiden, maar staat wel in de Kamerstukken. En werd mij bevestigd op een recent congres in Nordhorn over het komende Duitse belastingverdrag.

Reactie van Jan de Voogd op 9 Januari 2015 op 22.52

Wat betreft de bewijsplicht voor het in enige periode niet door Nederland fiscaal gefacileerd hebben opgebouwd van pensioen, deelde het Min van Financien mij mee, dat:

1. de Nederlandse belastingdienst geen bewijsplicht heeft (deze kan passief blijven, dwz als de belastingplichtige niet aan 2 hieronder voldoet zal de BD uitgaan van Nederlands gefacilieerd opbouwen als het Pensioenfonds in Nederland gevestigd is)

2. de belastingplichtige ook geen bewijsplicht heeft, maar het wel aannemelijk moet maken aan de hand van documenten. Dat kan van alles zijn: vroegere belastingaangiften en - aanslagen zijn het beste, bewijs dat men ergens buiten Nederland woonde en werkte, stukken van de vroegere werkgever, etc.

Je reactie hieronder, dit zijn de huisregels. 

Je moet lid zijn van Nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Nederlanders.fr

GA DIRECT NAAR:

ENTREPRISE | SPONSORS

© 2022   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden