Nederlanders.fr

Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!

||  PLAATS BERICHT  ||  PLAATS ADVERTENTIE   || 

CSG/CRDS nieuwe uitspraak bestuursrechter Straatsburg

Niet zo lang geleden stond er een berichtje over de CSG/CRDS, sociale heffingen over inkomen uit vermogen van niet-ingezetenen, dus over de plus-value bij verkoop van een huis en inkomen door bijvoorbeeld verhuur van een huis/gîte na januari 2016.

zie hier voor het bericht

Ik was op zoek naar hoe het er nu eigenlijk mee staat voor een vriend die z’n huis binnenkort verkoopt en kwam daarbij op de website van een advocatenkantoor het volgende tegen:

zie hier

Hieruit blijkt dat er in juli 2017 een uitspraak is gedaan door de Bestuursrechter van Straatsburg en dat de zaak dus nog niet helemaal op een doodspoor staat. Wil je niet de mogelijkheid voor restitutie bij voorbaat uitsluiten, moet je wel de termijnen van de belastingdienst respecteren en op tijd de betaalde heffingen terugvorderen! In eerder genoemd lijntje hierover gaf ik dat al aan. Afijn, degene die het betreft: lees de tekst (ook in het Nederlands!) en doe er je voordeel mee.

 

Weergaven: 1779

Rubrieken,

Klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek.

20180407, Geldzaken, Overheid

Reactie van Hans Haamke op 8 April 2018 op 7.14

Om de 2e link te kunnen lezen dient nog een ":" achter http gezet te worden.

Reactie van Theodora Besse op 8 April 2018 op 9.27

Dit is dus de link:

http://www.goffinvanaken.com/nl/restitutie-CSG-CRDS

De belastinginspecteur is uiteraard van de uitspraak in beroep gegaan.

Zie vooral ook helemaal onderaan de kosten van de procedure die Goffin Van Aken rekent voor alleen bezwaar en de procedure bij het Tribunal Administratif: € 1000 meteen betalen plus 18% van het bedrag dat de franse fiscus eventueel zal terugbetalen.

Voordat degene die deze procedure heeft gewonnen inderdaad zijn geld terugkrijgt zullen diverse nieuwe procedures volgen, met onzekere uitslag, waarvan de advocaatkosten niet op de website worden vermeld. En dat zal jarenlang doorgaan tot en met het Europese Hof van Justitie, voor welke procedure de advocaat uiteraard veel meer honorarium rekent.

Op de website staat ook een staatje met de bedragen waarop je kunt rekenen wanneer je na jaren uiteindelijk definitief de procedure wint. Ik vermoed dat wanneer je bij verkoop een plus-value hebt gerealiseerd van ongeveer € 100.000 à € 200.000 je er na aftrek van de advocaatkosten financieel nog wel enigszins uit kunt springen, maar bij een lagere plus-value (ongeveer € 25.000 à € 50.000) lijkt een procedure me niet of nauwelijks de kosten en de moeite waard.

Reactie van Jeannette op 8 April 2018 op 13.50

Dank voor de aanvulling van de juiste website, sorry, gaat er toch weer iets mis!

Helemaal mee eens Theodora; als je minder dan €5000 aan plus-value hebt betaald lijkt het mij ook niet lonend hiervoor te investeren, maar je kunt ook gewoon zelf bezwaar maken.

Waar het mij om ging is het feit is dat er toch wel 'leven' in zit, dit naar aanleiding van het genoemde draadje en het feit dat er geen informatie over gegeven wordt op de pagina van de VBNGB.eu (Vereniging van Belangenbehartiging van Nederlandse gepensioneerden in het buitenland of iets dergelijks) die aangaf bij monde van Henri Bik er bovenop te zitten.

Verder kan het wellicht interessant zijn voor mensen met inkomsten uit vermogen door bijvoorbeeld CdH of gîtes-verhuur die jaarlijks heffingen opgelegd krijgen.

Reactie van Adri Derksen op 8 April 2018 op 17.54
Jeannette, Bij deze nog veel dank voor de informatie. Dit hadden we van De Vereniging mogen verwachten. De info strookt met wat mij bekend is, of althans wat ik dacht dat er gaande was, toen de zitting van het Tribunaal, waarvoor ik al een mededeling had ontvangen (la date de l’audience), van de ene op de (letterlijk) andere dag werd uitgesteld nadat, zo bleek mij, het tribunaal te elfder ure alsnog een moratoire van de belastingdienst had ontvangen. De inhoud daarvan is mij niet verteld ‘omdat het geen verband hield met mijn zaak’ (of woorden van gelijke strekking uit de mond van de griffier). Ik vermoedde dus dat er achter de schermen wat speelde. Te meer ook omdat dezelfde inspecteur na zes maanden ook al niet had gereageerd (lees afgewezen) op mijn bezwaar over het daaraanvolgende jaar.
Mevrouw Besse lijkt mij wat te somber in haar overwegingen. Er zijn andere (Franse) advocatenkantoren die ter zake kundig zijn en andere tarieven en voorwaarden hanteren. Bovendien, zoals je zelf zegt, kan je altijd zelf naar het Tribunal Administratif te gaan. Dit kosteloos en een Raadsman is pas nodig in hoger beroep bij de Cour Administrative d’Appèl.
Er loopt overigens ook nog een klacht van de Frans-Duits-Luxemburgse grenswerkers bij de Europese Commissie. Bovendien is het wellicht van belang te weten dat overleg gaande is over aanpassing / modernisering van de Europese Wetgeving terzake. Resultaten hiervan zijn mij niet bekend.

Je vraag over ‘wat doet de vereniging’ lijkt me gerechtvaardigd.
Reactie van Theodora Besse op 8 April 2018 op 18.22

Adri, ik ben bepaald niet somber over het uiteindelijke resultaat. Volgens mij zal het EHvJ tenslotte de franse staat in het ongelijk stellen. Maar de weg erheen is ongelooflijk lang en kostbaar. Je moet het al vanwege het principe doen om er aan te beginnen.

Zelf ben ik minder principieel. Wanneer ik twee ton meerwaarde zou hebben gerealiseerd aan m'n huis (dus door artisans met factuur) had ik kennelijk het geld ervoor. En het huis zelf heb ik dus voor veel meer verkocht. Dan zou ik echt niet meer aan een jarenlange procedure beginnen waarmee ik 30000 euro kon verdienen minus alle kosten. Ik zou blij zijn dat ik m'n hut had verkocht en genieten van m'n centen. De Ruyter heeft tien jaar geprocedeerd en toen hij uiteindelijk won lag hij al in z'n graf. Maar ja, iedereen is anders.

Wat de VBNGB betreft: misschien komt het doordat al in 2016 de rechtbank Bordeaux (geloof ik) een bezwaarde in het gelijk heeft gesteld. En omdat je definitief niets kunt zeggen voordat het EHvJ zich over de kwestie heeft uitgesproken. Ik zal Henri Bik en Jan de Voogd vragen om een reactie te geven.


Overleden
Reactie van Jan de Voogd op 9 April 2018 op 10.50
Het betreft een uitspraak van de Tribunal Administratif Strasbourg:
L’arrêt rendu par le Tribunal administratif de Strasbourg (Tribunal administratif de Strasbourg, 11 juillet 2017, n°1700440). Een dergelijke uitspraak was overigens al voorspeld door diverse Franse parlementsleden onder de vorige regering.
De voorlichting die het advocatenbureau geeft lijkt me correct. Wie alsnog wil claimen van sociale heffingen over vermogensinkomsten over het jaar 2016 dient uiterlijk 31 dec. 2018 bezwaar aan te tekenen. Aangezien de Franse belastingautoriteiten hoger beroep hebben aangetekend, en zeker als er nog een EHvJ procedure volgt, kan het wel even duren voor definitieve duidelijkheid volgt. Bezwaar aantekenen bij de desbetreffende belastinginspectie kan natuurlijk ook direct. Citeren uit het arrest van de TA Strasbourg (strijdigheid van de heffing met EHvJ jurisprudentie (De Ruyter arrest) en met Vo883/2004 kan kortheidshalve het argument zijn (+ overlegging van de feiten met betrekking tot de individuele geheven of geinde sociale lasten over de vermogensinkomsten).

De doelgroepen die bezwaar kunnen aantekenen staan in de voorlichting van het advocatenbureau. Daaronder: (gepensioneerde) verdragsgerechtigden en hun gezinsleden die voor ziektekosten ten laste van een andere (Lid)staat komen dan Frankrijk. Gezien het EHvJ arrest Jahin zullen degenen die wonen buiten het gebied EU/EER/Zwitserland minder kans hebben hun bezwaar gehonoreerd te krijgen/ Zij zullen zich mogelijk nog kunnen beroepen op bepalingen uit een bilateraal sociale zekerheidsverdrag met Frankrijk. Dat vergt dan uiteraard bestudering van die verdragen.
Reactie van Theodora Besse op 9 April 2018 op 12.33

Bedankt Jan, voor de toelichting. Toch meende ik dat er al eerder een positieve uitspraak (rechtbank Bordeaux?) was geweest, waarin korte metten werden gemaakt met de reparatiewet van de vorige regering. Weet jij daar iets van? Zo niet, dan zal ik het wel hebben gedroomd.

Nog even over de affaire Jahin. Hij is Fransman en woont in China. Voorzover ik heb begrepen heeft hij na het arrest De Ruyter terugvordering gevraagd van de CSG over de plus-value die hij had gerealiseerd bij de verkoop van zijn tweede huis in Frankrijk. Dit was hem geweigerd.

Omdat buitenlanders in de EU wél de in 2012-2015 betaalde CSG over de plus-value terugkregen deed Jahin een beroep op ongeoorloofde discriminatie. Het EHvJ wees dit echter af, omdat de betreffende europese verordening inzake sociale zekerheid (en dus het arrest De Ruyter) alleen geldt voor inwoners van de EU, de EER en Zwitserland. EU-onderdanen die buiten de EU, de EER en Zwitserland wonen mogen dus anders behandeld worden dan inwoners van deze staten, zonder dat sprake is van discriminatie.

Daarom zegt de affaire Jahin m.i. niets over de situatie die sinds 1 januari 2016 is ontstaan door de reparatiewet van de regering Hollande-Valls.


Overleden
Reactie van Jan de Voogd op 9 April 2018 op 12.57
@Theodora

Het gaat om de doelgroepen die zich nu kunnen beroepen op het arrest van TA Staatsburg 11 juli 2017.
Dat zijn mijns inziens:
a) grenswerkers en andere buiten Frankrijk werkenden (en soms hun gezinsleden), wonende in Frankrijk, die onder de sz-wetgeving van een andere staat vallen krachtens Vo883/2004 titel II
b) niet-ingezetenen van Frankrijk die onder het sz-stelsel van een andere staat vallen krachtens titel II Vo883/2004
c) gepensioneerde en andere verdragsgerechtigden en hun gezinsleden die ten laste komen van een andere staat krachtens titel III van Vo883/2004. Weliswaar volgt dit niet direct uit arrest De Ruyter of het genoemde Strasbourg arrest (dat is misschien de reden dat GoffinvanAken deze doelgroep niet noemt), maar wel uit andere EHvJ jurisprudentie. Bovendien heeft Frankrijk diverse malen precedenten geschapen door "vallend onder een ander wettelijk sz-stelsel in EU/EER/Zw" gelijk te stellen met "niet ten laste komen van het Franse ziektekostenstelsel".

Jahin ging inderdaad over een niet-ingezetene van Frankrijk wonend buiten EU/EER/Zw. die meende dat EU recht kon dienen om ook vrijgesteld te worden van de Franse heffingen. Het EHvJ heeft duidelijk gemaakt dat daarvoor geen basis in het EU recht gevonden kan worden.
Daarom suggereerde ik dat iemand als Jahin mogelijk in bilaterale sz-verdragen met Frankrijk misschien nog argumenten zou kunnen vinden. De bepalingen in dergelijke verdragen zijn echter meestal minder verstrekkend dan wat in Vo883/2004 is bepaald, omdat daaraan meestal geen vrij-verkeer van personen beginsel ten grondslag ligt.
Reactie van Henri Bik op 9 April 2018 op 17.11
De VBNGB volgt deze ontwikkeling met belangstelling en reageert terzake op de eigen website:
https://vbngb.eu/2018/04/08/csg-crds-nieuwe-uitspraak-bestuursrecht...
Reactie van Theodora Besse op 9 April 2018 op 17.11

Dank voor de verduidelijking.

En wat de rechter in Bordeaux betreft: dat zal ik dan wel hebben gedroomd.

Blijft dus de vraag van Jeannette en Adri waarom de VBNGB geen aandacht heeft geschonken aan de uitspraak van het TA in Straatsburg, terwijl ze beweert dat ze bovenop deze kwestie zit. Maar dat zul jij ook wel niet weten.

Je reactie hieronder, dit zijn de huisregels. 

Je moet lid zijn van Nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Nederlanders.fr

GA DIRECT NAAR:

ENTREPRISE | SPONSORS

Laatste nieuws uit Frankrijk

© 2024   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden