WebT@lk KennisC@fé

 
AANKONDIGING

VERGEET AJB NIET OM DE ENQUÊTE HIERBOVEN IN TE VULLEN.

HET KAN NOG EEN PAAR DAGEN EN IS BEDOELD OM EEN PROGRAMMA OP MAAT TE MAKEN VOOR BEZOEKERS EN LEDEN VN DIT FORUM

Nederlanders.fr

Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!

CSG/CRDS nieuwe uitspraak bestuursrechter Straatsburg

Niet zo lang geleden stond er een berichtje over de CSG/CRDS, sociale heffingen over inkomen uit vermogen van niet-ingezetenen, dus over de plus-value bij verkoop van een huis en inkomen door bijvoorbeeld verhuur van een huis/gîte na januari 2016.

zie hier voor het bericht

Ik was op zoek naar hoe het er nu eigenlijk mee staat voor een vriend die z’n huis binnenkort verkoopt en kwam daarbij op de website van een advocatenkantoor het volgende tegen:

zie hier

Hieruit blijkt dat er in juli 2017 een uitspraak is gedaan door de Bestuursrechter van Straatsburg en dat de zaak dus nog niet helemaal op een doodspoor staat. Wil je niet de mogelijkheid voor restitutie bij voorbaat uitsluiten, moet je wel de termijnen van de belastingdienst respecteren en op tijd de betaalde heffingen terugvorderen! In eerder genoemd lijntje hierover gaf ik dat al aan. Afijn, degene die het betreft: lees de tekst (ook in het Nederlands!) en doe er je voordeel mee.

 

Weergaven: 1642

Rubrieken,

(klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek)

20180407, Geldzaken, Overheid

Reactie van Theodora Besse op 4 Mei 2018 op 19.13

Eerlijk gezegd kan ik er, ook nadat ik het arrest zelf heb gelezen, geen touw aan vastknopen. Met name je conclusie is onduidelijk.

Wat ik er ongeveer uit begrijp is dat de Conseil d'Etat heeft beslist dat heffingen die kunnen worden betiteld als sociale bijstand niet vallen onder de EU-verordening. Frankrijk kan daarover dus bepalen wat het wil.

En aangezien jij dit van groot belang acht voor zaken na 1 januari 2016 spelen, ga je er van uit dat dat ook zal gelden voor de CSG, CRDS enzovoort, die met de reparatiewet een nieuwe bestemming hebben gekregen en daarmee onder de sociale bijstand zijn komen te vallen. Althans dat was de bedoeling van de vorige franse regering.

Dat zou betekenen dat mensen die bezwaar hebben aangetekend en in beroep zijn gegaan (na 1 januari 2016) alsnog het EHvJ moeten inschakelen om misschien hun gelijk te krijgen. Sorry, als ik het helemaal mis heb, maar ik begrijp niet wat je met je laatste alinea wilt zeggen. Misschien kun je het iets duidelijker verwoorden.

Reactie van Jan de Voogd op 4 Mei 2018 op 21.58
Uit de rest van het arrest van de Conseil d'Etat blijkt dat deze, daartoe uitgedaagd door de Franse belastingdienst, toetst of de heffing (CA die in casstaie slechts in geding was) bestemd is voor een sociale prestatie vallend onder Vo883/2004 of niet . Dat is begrijpelijk want het EhvJ persisteert in arrest De Ruyter dat sz-prestaties vallend onder Vo1408/71 (thans: vo883/2004) niet geheven kunnen worden van personen die niet vallen onder de Franse sociale wetgeving (waaronder naar eigen Franse interpretatie: verdragsgerechtigden ten laste van een andere staat).

De les uit dit arrest van de Conseil d'Etat is dat wie zich na 2016 wil verzetten tegen de reparatiewetgeving van Frankrijk, die per 1.1.2016 inging, dus in het bijzonder duidelijk moet maken dat de heffingen niet bestemd zijn voor sociale of medische bijstand. Anders dan de Franse regering in de argumentatie bij de invoering van de reparatiewetgeving heeft betoogd toetst de Conseil d'Etat niet, of zeker niet uitsluitend, op het non-contributieve karakter van de prestaties maar op de vraag of het sociale bijstand betreft. Daarbij speelt wel ook een rol dat in Vo883/2004 een aparte categorie bijzondere prestaties van niet-contributieve aard onderscheiden is. De aard daarvan is dat ze een mix van sociale bijdstand en een bepaald sociaal risico dekkende prestatie betreffen voor zover ze althans opgenomen zijn in een bijlage van Vo883/2004. Ook hierop gaat de Conseil d'Etat in in dit arrest.

Ik beweer dus niet dat de reparatiewetgeving van Frankrijk voor die sociale heffingen deugt. Ik stel slechts dat het aan klagers zal zijn om aan te tonen dat de bestemmingen van de algemene sociale heffingen over vermogensinkomsten (CSG etc.) niet onder sociale (of medische) bijstand te classificeren zijn. Dit arrest, maar dan moet je het in zijn geheel lezen (ik citeerde slechts de eindconclusie), geeft aanwijzingen hoe de Conseil d'Etat dat beoordeelt. Het non-contributieve karakter van sociale prestaties, iets waar de Franse regering zo op hamerde, is volgens mij van ondergeschikt belang. Ik kom op de kwestie terug in de column die ik voor de VBNGB aan het schrijven ben.
Reactie van Theodora Besse op 5 Mei 2018 op 7.13

Dankjewel, nu is het veel duidelijker wat je bedoelt. Zoals gezegd heb ik het arrest gelezen, maar het is voor mij abracadabra en dat zal het voor de meesten van ons wel zijn.

Ik vermoed dat het nog moeilijk zal zijn om aan te tonen dat CSG, CRDS enzovoort niet onder sociale en medische bijstand vallen! En welke partij uiteindelijk bij de Conseil d'Etat ook wint, de andere zal waarschijnlijk naar het EHvJ stappen.

Helaas kunnen niet-leden je columns op de VBNGB-site niet meer lezen. Het bestuur denkt daarmee misschien meer leden te trekken, maar dat is uiteraard beslist niet het geval. Het zorgt er alleen voor dat minder kennis beschikbaar is en wordt gedeeld.

Reactie van Jan de Voogd op 9 Mei 2018 op 12.48
De andere partij kan niet naar het EHvJ stappen. Slechts de Franse rechter (in eerste, tweede of hoogste aanleg) kan dat doen. Vaak wordt het aan de hoogste overgelaten: dus de Conseil d'Etat. Of dat hier zal gebeuren? Het lijkt erop dat de Conseil d'Etat nu een duidelijke lijn heeft gekozen, en misschien de zaken wel zelf kan afhandelen zonder het EHvJ opnieuw te raadplegen.
De tweede mogelijkheid is dat de Europese Commissie op klacht van een burger (en dan hoeft het niet zijn eigen zaak te betreffen) een inbreukprocedure tegenb Frankrijk instelt die tot het EHvJ zou leiden.

Ik zie, met inachtneming van de lijn die de Franse belastingdienst/Min van Financien en het EHVJ en de conseil d'Etat hebben gekozen mogelijkheden om hetzij via de Franse rechter , hetzij via een klacht bij de EC beroep in te stellen tegen althans delen van de uit 2016 daterende reparatiewetgeving (met terugwerkende kracht), ook in het licht van het Straatsburg arrest. Dat laatste acht ik echter op sommige punten gebrekkig en daardoor voor beroep door de Franse autoriteiten vatbaar. ik kom er in de toegezegde column op terug. Uitgangspunt daarbij moet dus zijn aan te tonen dat de bestemming van de 5 Franse sociale heffingen over vermogensinkomsten niet op sociale of medische bijstand betrekking hebben (qua bestemming), maar op sociale zekerheidsuitkeringen krachtens art. 4 van Vo883/2004.
Reactie van Theodora Besse op 9 Mei 2018 op 13.09

Dank Jan, voor de heldere uitleg (en de correctie). 

Zelf zie ik het meeste in een inbreukprocedure door de Europese Commissie. Maar wie zal bij de EC de kat de bel aanbinden? Dat lijkt me typisch een taak voor de VBNGB.

Reactie van Jan de Voogd op 18 Mei 2018 op 8.41
@Theodora
Er bestaat al een actieve inbreukprocedure van de EC op dit onderwerp :
20134168, van 18 juni 2015 (het vroegere parlementslid mevrouw Claudine Schmid heeft erover gecorrespondeerd met de EC, maar uit die correspondentie is weinig inhoudelijks te halen). Kennelijk is de procedure nog in de fase dat Frankrijk de EC tracht te overtuigen dat de per 2016 ingevoerde reparatiewetgeving wel in overeenstemming is met arrest De Ruyter.
Daarnaast is er dus hoger beroep ingesteld van Franse zijde ten het oordeel van TA Straatsburg. Welk muisje het eerst bij zijn staartje is zal moeten blijken.
Reactie van Theodora Besse op 18 Mei 2018 op 12.26

Bedankt Jan. In een ander onderwerp (ik weet niet meer welk) beweerde ik al dat er door de Europese Commissie een inbreukprocedure was gestart tegen Frankrijk. Maar ik herinnerde me niet waar ik dat had gelezen en jij was er ook niet zeker van. 

Voor geïnteresseerden: de correspondentie tussen Claudine Schmid (6 januari 2016) en de Europese Commissie (7 april 2016) heb ik gevonden onder  dit artikel. De EC schrijft onder meer: "Comme vous le savez déjà, les services de la Commission ont engagé la procédure d'infraction n° 4168/2013 contre la France pour violation du droit européen."

Maar het einde van de brief luidt: "La Commission a entamé un dialogue avec les autorités françaises pour clarifier tous les détails liés à ces mesures.
Nous ne manquerons pas de vous informer du déroulement de la procédure, dès qu'une
décision sera prise par la Commission."

Dat is nu dus ruim twee jaar geleden en nog steeds is er kennelijk geen nader nieuws. Ik heb Claudine Schmid op haar Facebook-pagina gevraagd hoe het ermee staat. Maar of ze antwoord geeft? Op haar FB-pagina staat ook dat de senaat eind vorig jaar voor de afschaffing van CSG/CRDS voor niet in Frankrijk wonende belastingplichtigen heeft gestemd. Het commentaar van mevrouw Schmid luidde: "Nu afwachten wat de gedeputeerden gaan doen." En daarna niets meer. Kortom, onduidelijkheid alom.

Reactie van Jan de Voogd op 18 Mei 2018 op 14.01

In het kader van de behandeling van de wet financiering van de sociale zekerheid heeft de Senaat een amendement aangenomen om niet-residenten van Frankrijk te vrijwaren van heffing van CSG over kapitaalinkomsten. Of dat door overneming door de regering tot wetswijziging heeft geleid is echter de vraag:

 http://www.oliviercadic.com/au-senat/csg-crds-sur-les-non-residents...

Reactie van Theodora Besse op 18 Mei 2018 op 15.51

Dit is duidelijker, bedankt! Maar ik vrees dat het daar bij zal blijven. Want 300 miljoen euro per jaar is geen kattepis. De huidige franse regering kan het geld veel te goed gebruiken, net als de regering Hollande-Valls die de slimmigheid heeft bedacht.

Reactie van Jan de Voogd op 14 Maart 2019 op 11.00

Het EHvJ heeft uitspraak gedaan in de zaak Dreyer, op basis van prejudiciële vragen van Cour d'appel de Nancy. De Franse regering verliest opnieuw: APA en CPH zijn geen sociale bijstand maar vallen onder het stelsel van sociale zekerheid naar art. 3 Vo883/2004. Zie hier de Franstalige uitspraak:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=...

Je reactie hieronder, dit zijn de huisregels. 

Je moet lid zijn van Nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Nederlanders.fr

WELKOM BIJ ONS FORUM

  * = inloggen nodig

✔️ PLAATS BERICHT

✔️ PLAATS ADVERTENTIE

✔️ BEKOSTIGING

✔️ DONEER

(LATEN WE SAMEN DE KOSTEN DRAGEN)

GESELECTEERD

Foto's

  • Foto's toevoegen
  • Alles weergeven

© 2021   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden

Anton Noë ...