Nederlanders.fr

Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!

Zoek je een dienstverlener in Frankrijk? Kijk een bij de Nedergids! 

Ben je dienstverlener in Frankrijk? Meld je dan aan!

Op 5 januari 2018 zijn dan eindelijk de definitieve regels gepubliceerd voor het nieuwe micro-regime. Ik heb al eerder op deze site iets geschreven over wat er mogelijk zou gebeuren, maar nu zijn de regels helder.
De micro-entreprise is de Franse oplossing voor de kleinst mogelijke bedrijven (in Nederland meestal aangeduid met ‘eenmanszaak’. Dit is overigens niet hetzelfde als een ZZP-er, want een micro-entreprise kan tot maximaal 5 personen in dienst nemen).

De micro-entreprise is beperkt tot een aantal omschreven bedrijfsactiviteiten, dus niet mogelijk voor alle startende ondernemers. Welke bedrijfsactiviteiten precies zijn uitgesloten kan worden gevonden op www.afecration.fr.

Er zijn drie geroepen bedrijfsactiviteiten waarvoor de micro-entreprise wel beschikbaar is. Ik hanteer daar een korte naam voor (in Franse publicaties wordt steeds de hele riedel herhaalt van wat er onder dat kopje valt):
- Handel en de meeste toeristische activiteiten (geclassificeerde gîtes, chambres d’hôtes, restaurant, hotel, mini-camping). Hieronder vat ik dit samen als ‘commerc e’
- Commerciële dienstverlening, inclusief de overige toeristische activiteiten (niet-geclassificeerde gîtes, overige campings, concergerie, verhuurdiensten, marketing). Hieronder vat ik dit samen als ‘service/BIC’
- Vrije beroepen en persoonlijke dienstverlening. Hieronder vat ik dit samen als ‘service/BNC’

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen voor de micro-entreprise vanaf 2018:

a. Verhoging van de maximaal toelaatbare omzet per jaar:
- voor commerce: van € 82.800 naar € 170.00;
- voor service: van €32.200 naar €70.000;
- afschaffing van de 15% tolerantie: vroeger kon je éénmalig maximaal 15% over de omzetgrenzen heen gaan en toch in het micro-régime blijven, vanaf 2018 kan dat niet meer.

b. Afschaffing van de bedrijfsvorm ‘entreprise individuelle.’ Tot 2018 was het mogelijk om boven de omzetgrens van het micro-régime toch een eenmanszaak te houden, maar dan onder het régime réel. Die mogelijkheid is nu afgeschaft: Eenmaal over de grens heen, dan moet er verplicht voor een andere bedrijfsvorm worden gekozen.

c. Loskoppeling van de verplichtingen van de ondernemer t.a.v. sociale lasten en belastingen:
- zie hieronder voor de verschillende tarieven;
- geen automatische TVA-vrijstelling meer.

Sociale lasten

De sociale lasten die de micro-entreprise moet afdragen zijn verlaagd per 1-1-2018. Dit zijn de nieuwe tarieven:
- voor commerce: 12,8% van de omzet + 0,1% als bijdrage aan gesubsidieerde opleidingen, totaal dus 12,9% van de kwartaalomzet, elk kwartaal te betalen
- voor service (voor alle dienstverleners, behalve artisans): 22,0% van de omzet + 0,2% als bijdrage aan gesubsidieerde opleidingen, totaal dus 22,2% van de kwartaalomzet, elk kwartaal te betalen. Voor artisans: 22,0% van de omzet + 0,3% als bijdrage aan gesubsidieerde opleidingen, totaal dus 22,3% af te dragen.

Inkomstenbelasting

Uiteraard vallen de inkomsten van de micro-entreprise onder de inkomstenbelasting (Impôt sur le Revenu, IR) en niet onder de in Frankrijk akelig hoge vennootschapsbelasting (Impôts sur les Sociétés, IS). De micro-entreprise kan kiezen uit twee opties:

a. Een vast percentage aan belasting betalen, elk kwartaal tegelijk met de te betalen sociale lasten. Deze keuze is alleen mogelijk indien de totale gerapporteerde omzet over de laatste vier kwartalen minder bedraagt dan €28.818 in geval de ondernemer alleen is, of minder dan € 43.227 in geval hij een meewerkend echtgenoot heeft aangemeld. Dit zijn dan de vaste afdrachten:
- voor commerce: 1% van de jaaromzet;
- voor service/BIC: 1,7% van de jaaromzet;
- voor service/BNC: 2,2% van de jaaromzet.

b. Toevoeging van de omzet van de micro-entreprise aan de jaarlijkse aangifte IR, waarbij hij:
- voor commerce: slechts 29% van de omzet hoeft op te geven, de rest is belastingvrij;
- voor service/BIC: slechts 50% van de omzet hoeft op te geven, de rest is belastingvrij;
- voor service/BNC: slechts 66% van de omzet hoeft op te geven, de rest is belastingvrij.
Over de meetellende omzet worden de schijven van de IR toegepast (zie hier: http://www.journaldunet.com/patrimoine/guide-des-finances-personnel...
Overigens behoeft slechts IR te worden betaald indien de volgens bovenstaande regels uitgerekende belasting meer is dan €305. Zo niet dan wordt de belasting kwijtgescholden.

TVA

De micro-entreprise werd tot nu toe altijd vrijgesteld van TVA-verplichtingen: geen TVA- nummer, geen TVA te berekenen op zijn facturen, geen TVA-kwartaalaangiftes, maar natuurlijk ook geen TVA-teruggave op zijn inkopen. Per 1 januari 2018 is dat voorbij. Vanaf nu geldt het volgende:

a. In geval de micro-entreprise met zijn omzet onder een bepaalde drempel blijft, blijft het oude systeem van TVA-vrijstelling gehandhaafd. Dit zijn de drempels:
- voor commerce: € 82.800/jaar;
- voor service: € 33.200/jaar
Overigens geldt voor de overschrijding van deze omzetdrempels nog wel éénmalige de 15% tolerantie.

b. Zodra de jaaromzet boven deze drempel komt, moet de micro-entreprise vanaf de eerste van de maand waarin deze overschrijding plaats vindt TVA over zijn omzet gaan berekenen (voor zover die omzet aan TVA is onderhevig natuurlijk), TVA-aangiftes gaan doen en mag hij ook TVA over de inkoop verrekenen, zolang die inkoop aantoonbaar gerelateerd is aan de gerealiseerde verkoop, met terugwerkende kracht van maximaal 1 jaar. De overige regels voor sociale lasten en belasting blijven gelijk.

c. Dit alles heeft als consequentie dat de micro-entreprise een boekhouding moet gaan bijhouden voor zijn omzet, waarin precies, in chronologische volgorde, zijn omzet is geboekt. In feite doen de micro-entreprise dat al, omdat hij nog altijd elk kwartaal de omzet van de afgelopen drie maanden moeten opgeven. Aan dat mechanisme is niets veranderd. Maar nu moet de micro-entreprise voortaan ook een boekhouding bijhouden van de inkoop, om in geval van overschrijding van de omzetgrenzen de betaalde TVA te kunnen verrekenen. In principe neemt de boekhoudkundige last voor micro-entreprises dus toe. Een officiële accountant is niet verplicht voor de aangiftes.

Zie hier voor meer informatie: www.afecreation.fr/pid846/regime-micro-entreprise.html?&xtor=EP...

Wim

Weergaven: 3873

Rubrieken,

(klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek)

20180115, Midden- en Kleinbedrijf, Overheid

Reactie van Marjon op 15 Januari 2018 op 9.31

Hartelijk dank Wim voor deze zeer heldere uiteenzetting! Groet van Marjon

Reactie van Sabine Dekker op 15 Januari 2018 op 9.48

Dank je Wimvoor de info!

Reactie van Rob van Schijndel op 15 Januari 2018 op 10.24

Bonjour!

Weer een duidelijk en uitgebreide reactie van Wim. 

Paar opmerkingen:

- Je schrijft: Afschaffing van de bedrijfsvorm ‘entreprise individuelle.’ Tot 2018 was het mogelijk om boven de omzetgrens van het micro-régime toch een eenmanszaak te houden, maar dan onder het régime réel. Die mogelijkheid is nu afgeschaft: Eenmaal over de grens heen, dan moet er verplicht voor een andere bedrijfsvorm worden gekozen . Mijns inziens is dit niet correct. Je kunt nog steeds een eenmanszaak hebben, onder het régime réel. Ongeacht de hoogte van de omzet. Of die nu € 100 is of € 1.000.000

Je schrijft dat er voortaan een administratie bijgehouden dient te worden ivm de TVA. Dit was ook reeds het geval in de oude situatie. Dus wat dat betreft geen verandering. 

- Je geeft ook aan dat de vennootschapsbelasting akelig hoog is. De eerste € 38.000 zijn echter slechts tegen 15% belast (dat is best laag, ook Europees gezien). Daarna is pas het akelig hoge tarief van 33,33% verschuldigd (maar door de aftrekpost salaris is de winst vaak onder die € 38.000 te houden). Dat akelige tarief gaat de komende jaren wel eindelijk omlaag. Gaat uiteindelijk naar 25% ipv de 33,33%. 

- Je schrijft: b. Toevoeging van de omzet van de micro-entreprise aan de jaarlijkse aangifte IR, waarbij een percentage van de omzet opgegeven moet worden in de aangifte inkomstenbelasting. 

De gehele omzet dient opgegeven te worden (in het goede vakje), waarna de belastingdienst zelf de forfaitaire kosten er vanaf haalt. 

Groet,

Rob van Schijndel

Reactie van Jaap op 15 Januari 2018 op 10.37

Dank Wim, goed stuk!

Reactie van Theodora Besse op 15 Januari 2018 op 12.02

Dankjewel Wim, voor het als altijd duidelijke artikel! En Rob bedankt voor de deskundige op- en aanmerkingen.

Reactie van wilsam op 15 Januari 2018 op 12.38

Merci Wim & Rob

Reactie van Hamo12 op 15 Januari 2018 op 13.07

Vraagje @ Wim van Teeffelen e/o Rob van Schijndel:

Wij beheren een kleinere camping sinds 2012, ingeschreven als E.I maar we komen nooit boven de genoemde 82.500,- . Kunnen we dan omzetten naar eht Micro régime.

Ik heb het idee dat dit voor ons gunstiger is (Zeker ivm RSI, wat echt buiten proporties hoog is, vind ik) maar ook voor andere taxes.

Bedankt voor jullie antwoord. Groeten Hamo (Aveyron)

Reactie van Wim van Teeffelen op 15 Januari 2018 op 15.44

Iedereen dank voor het meedenken. Het gaat om gloednieuwe regels die nog niet in de praktijk getest zijn. Ik interpreteer wat ik lees en jullie ook. Ik heb vandaag iemand kunnen spreken bij de Impôts, die een paar dingen heeft toegelicht. Dus hierbij mijn reacties:

@Rob: na nadere bestudering en navragen heb je gelijk: de entreprise individuelle onder het régime réel blijft inderdaad bestaan. Zodra je over de omzetgrenzen van € 170.000, resp. €70.000 per jaar heen gaat, moet je aan alle eisen van het régime réel voldoen (volledige boekhouding, jaaraangiftes doen, jaarstukken publiceren, etc) , maar blijft je bedrijfsvorm de entreprise individuelle. Echter, volgens mijn contactpersoon bij de inpôts wordt iedere entreprise individuelle met een omzet onder deze grenzen beschouwd als een micro-entreprise. Dus dat zou betekenen dat er wel degelijk een ondergrens zit aan de omzet voor een entreprise individuelle. Heb je een regel ergens gevonden, Rob, waardoor jij hebt begrepen dat er geen ondergrens is?

@Rob: t.a.v. de TVA. Micro-entreprises hoefden tot nu toe helemaal geen boekhouding bij te houden, alleen omzetfacturen. Dat hoeft nog steeds niet als je zeker weet dat je onder de omzetgrenzen blijft. Echter, denk je daar mogelijk overeen te gaan dan moet je ineens wel een boekhouding bijhouden, om, als het zover is, TVA op inkoop te kunnen terugvragen. Voor entreprises individuelles met hogere omzetten dan de oorspronkelijke micro-régime grenzen, maar onder de nieuwe omzetgrenzen verandert er inderdaad niets: die houden al een boekhouding bij t.b.v. de TVA-aangiftes.

@Rob: ik geef toe dat 'akelig hoog' een kwestie van smaak en interpretatie is. In vergelijking tot Nederland is op dit moment de Franse vennootschapsbelasting heel hoog. En de €38.000 aan eerste winst waar de belasting maar 15% is, is natuurlijk maar een relatief klein bedrag. Zoals de situatie nu is probeer ik, bij overige gelijkblijvende gegevens, kleine ondernemers in de IR te krijgen in plaats van de IS. En v.w.b. de verlaging van  de vennootschapsbelasting naar 25%, zoals Macron van  plan is: eerst zien, dan geloven!

@Rob: je hebt gelijk, je moet alles opgeven aan de belastingen, waarna de belastingdienst zelf de belastingvrije kortingen toepast. Ik drukte mij niet helder genoeg uit. Maar het is belangrijk om te beseffen dat je IR niet betaalt over de hele omzet van de micro-entreprise, maar over dat gedeelte wat de Impôts beschouwt als theoretische winst (dus 29% van de omzet in commerce, etc.)

@ Ton en @Hamo, dit staat in de regels: "Ces règles s'appliquent que l'activité soit ou non soumise à la TVA." waaruit ik opmaak dat de entreprises individuelles die  nu een omzet hebben onder de grenzen van resp €170.000 of €70.000 inderdaad overschakelen op het nieuw micro-régime. Dat bevestigde mijn contactpersoon bij de Impôts ook.

@Jos: dank voor de verbetering!

Alle bovenstaande wijzingen zal ik aanbrengen in de versie van dit artikel op www.infofrankrijk.com, zodat daar steeds de meest recente versie staat!

@Hamo: campings vallen onder 'service', dus met een grens van €33.200 (in de oude situatie) en niet €82.800. Je gaat dus ruim 22% aan omzet betalen in de nieuwe situatie. Dat kun je vergelijken met wat je nu betaalt.

Wim

Reactie van Gerarddj op 15 Januari 2018 op 16.36

Dank Wim, heel duidelijk. Een vraag; tot nu toe betaalden wij per maand aan de RSI, vooraf, over een aan de hand van voorgaande jaren geschatte omzet. Normaal krijg ik in januari een nieuw overzicht van wat ik betalen moet. Verandert dat nu en moet ik dan zelf actie ondernemen aan het einde van het kwartaal ?

Reactie van Wim van Teeffelen op 15 Januari 2018 op 16.46

@Gerard. Ik maak uit je verhaal op dat je tot nu toe onder het régime réel valt. Dat zou je dus kunnen veranderen naar het micro-régime, maar het is volstrekt onduidelijk hoe dat moet, nu ook de RSI bezig is met het afstoten van taken naar o.a. de URSSAF. Het was een heel slecht idee om de veranderingen in het micro-régime gelijk te laten vallen  met het begin van de opheffing van  de RSI. Ik heb mijn  gebruikelijke contactpersoon bij de RSI nog niet kunnen bereiken. Dus ik weet het antwoord op je vraag niet. Mogelijk heeft een  andere lezer van dit forum hier al ervaring mee...?

Wim

Je reactie hieronder, dit zijn de huisregels. 

Je moet lid zijn van Nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Nederlanders.fr

SNELMENU

SPONSOR | ENTREPRISE

© 2021   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden