Nedergids! De dienstverlener die je zoekt zul je daar vinden!

Ben je dienstverlener in Frankrijk? Meld je dan aan!

Nederlanders.fr

Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!

Ik heb een dozijn dossiers die beïnvloed worden door de sluiting van notariskantoren. Heel veel notariskantoren waren niet voorbereid op een dergelijke situatie. Slechts twee van de twaalf kantoren schakelde twee weken geleden gelijk over op thuiswerken door de notaris en zijn klerken en begonnen alles op afstand te regelen. Inmiddels komen steeds meer notariskantoren weer on-line, de meesten hebben de laatste twee weken allerlei creatieve oplossingen gevonden om door te kunnen werken.

Met één van die notariskantoren heb ik een Corona-protocol uitgewerkt voor de aankoop van onroerend goed. Prima te gebruiken door Nederlandse kopers, maar natuurlijk ook door andere buitenlandse en ook Franse kopers.

1. Het compromis de vente is geen probleem omdat het per definitie een onderhandse acte is. Koper en verkoper leveren per mail al hun gegevens aan, de notaris maakt een eerste concept en stuurt het naar mij (als vertegenwoordiger van de koper). Ik controleer het nauwkeurig en eventuele tekortkomingen worden eruit gehaald in een mailwisseling (desnoods telefonische uitwisseling) met de klerk. Als er een complete en definitieve versie ligt, leg ik (of als de notaris dat wil een beëdigd vertaler) het contract per telefoon uit aan de koper. Die print het concept uit, tekent het, scant het, en ik stuur de scan door naar de klerk van de notaris. Het origineel gaat per post en zodra die bij de notaris arriveert, stuurt de notaris hem per post door naar de verkoper. De notaris (of de makelaar) legt aan de verkoper uit wat er allemaal staat, de verkoper tekent dan het origineel en stuurt het terug naar de notaris.

2. Alle communicatie daarna wordt per mail of telefoon afgewerkt. De officiële mededeling van de start van de 10 dagen bedenktijd gaat, als vanouds, per aangetekende brief of (steeds meer) per aangetekende mail (via de dienst AR24).

3. Als de notaris het dossier compleet heeft stuurt hij een décompte (voorlopige eindafrekening) naar de koper, die het resterende bedrag overmaakt. Hij stuurt het concept van de acte authentique samen met een procuratie naar mij. Ik lees alles en becommentarieer waar nodig, totdat ik een definitieve versie heb van de acte authentique.

4. Wederom leg ik (of een beëdigd vertaler, afhankelijk van de eisen die de notaris stelt) alles per telefoon uit aan de koper en ik vraag de koper om de acte authentique in deze versie te paraferen en de procuratie te tekenen in aanwezigheid van een gemeenteambtenaar, voor de handtekeningverificatie. Alle publieksbalies van gemeentes in Nederland zijn nog open voor handtekeningverificatie, al is het nu nagenoeg altijd op afspraak. De procuratie is een opdracht aan één van de klerken van het notariskantoor om namens de koper de acte authentique te tekenen. Ik stuur de scans van alle getekende stukken per mail naar de notaris. Ondertussen vraagt de notaris aan de verkoper om ook een procuratie te tekenen. Ik verzoek de notaris om de acte authentique echter nog niet te tekenen.

5. Dan maak ik een afspraak met de verkoper of zijn makelaar voor de eindinspectie van het huis. Indien slechts de verkoper en koper (hooguit 4 mensen) aanwezig zijn, kan de 1,5 meter sociale afstand gerespecteerd worden en met de nodige voorzichtigheid (handschoenen, eventuele mondkapjes) kan de opleveringsinspectie worden gedaan. Pas als de koper meldt dat het huis wordt opgeleverd (inclusief meubelen) zoals in het compromis de vente is overeen gekomen, gaat de volgende stap in.

6. Na de inspectie gooit de verkoper het origineel van zijn procuratie en de sleutels in de brievenbus van het notariskantoor en de koper doet hetzelfde met het origineel van zijn procuratie. Met de notaris heb ik dan geregeld dat nog op diezelfde dag de klerken de acte authentique tekenen en uiteindelijk tekent dan de notaris zelf. Deze notaris roept dan zijn klerken één voor één naar kantoor, maar ik kan me ook voorstellen dat iemand met het origineel langs de klerken hun thuisadres gaat. Als dit geregeld is meldt de notaris mij per mail of telefoon waar de sleutel opgehaald kan worden. Met een goede regie en goede telefonische contacten tussen alle partijen moet dit alles in één dag zijn geregeld, zodat de koper ’s avonds zijn Franse huis kan betrekken.

Ik ga dit protocol voorstellen in al mijn openstaande dossiers. Of het werkt, moeten we nog zien. Bij deze notaris zijn we pas bij stap 3. Waar deze notaris het meeste moeite mee had was dat hij dacht niet aan zijn zorgplicht te kunnen voldoen, als hij niet in persoon de acte authentique kon uitleggen aan de kopers (desnoods met ondersteuning van een tolk). Deze notaris vertrouwde mij uiteindelijk die taak toe, omdat ik ook al het compromis de vente heb uitgelegd aan de kopers. Of alle notarissen dat zullen doen, zal nog moeten blijken.

De notaris heeft dit protocol uitgeprint op zijn eigen briefpapier in de vorm van een attestation inclusief (streef)data. De kopers die naar Frankrijk reizen hebben een print van deze attestation bij zich in geval ze worden staande gehouden.

Ik ken diverse kopers van Franse huizen die door de coronacrisis zijn overvallen en daar ernstige schade door ondervinden (bv al wel hun huis verkocht in Nederland, maar niet in hun nieuwe huis in Frankrijk kunnen), hopelijk kunnen meer kopers een dergelijk protocol afspreken met hun notaris, zodat de schade zoveel mogelijk wordt beperkt.

Wim

Weergaven: 2607

Rubrieken,

Klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek.

20200330, Geldzaken, Overheid, Woningen Algemeen

Reactie van Willem op 3 April 2020 op 13.46

Mede met verwijzing naar mijn eerdere vraag hierboven, weet iemand hoe het zit met de implicaties van deze ordonnance voor de verkoper, met name als hij/zij op dit moment van de verkoop af wil zien? Wat ik tot nu toe lees gaat alleen over de koper.

Reactie van Rob van der Meulen op 3 April 2020 op 14.13

@ Willem, ik heb niet de indruk dat er aan de onderliggende systematiek van het droit de retractation iets is veranderd: alleen de koper heeft dat recht. Voor de verkoper geldt: Le vendeur, quant à lui, ne bénéficie pas de ce droit. Une fois le compromis signé, il est engagé à l'égard de l'acheteur et ne peut pas revenir sur sa décision. Zie voor een nadere toelichting deze eerdere vraag.

Reactie van Willem op 3 April 2020 op 23.15

@Rob van der Meulen, maar wat als er zoals in ons geval door ons nog niets ondertekend is? Op advies van de notaris is er geen compromis de vente maar een vente directe.

Reactie van Rob van der Meulen op 4 April 2020 op 12.25

Informatie sprokkelen: met ingang van heden is er een aangepaste juridische basis onder l'acte notarié à distance pendant la période d'urgence sanitaire. Het Franse Staatsblad.

Reactie van Mireille Bosscher op 4 April 2020 op 12.43

@Rob, dit ziet op de wijze van ondertekenen van een notariële akte, op afstand. Ook in Nederland zijn we via een spoedwet bezig om dit zo snel mogelijk te realiseren. Vooruitlopend hierop zijn nu al Nederlandse notarissen op die manier akten aan het passeren.

Reactie van Wim van Teeffelen op 4 April 2020 op 12.55

Dat is precies de reden voor kopers om ALTIJD een compromis de vente of promesse de vente te eisen, voorafgaande aan de definitieve koopakte. Dit legt de verkoper vast, terwijl de koper nog 10 dagen bedenktijd heeft, plus een stel opschortende voorwaarden om van de koop af te zien. Zodra de verkoper het compromis de vente heeft getekend, is hij gebonden. Dus het antwoord aan Willem is volmondig ja: je kunt nog van de verkoop af!

Wim

Reactie van Willem op 4 April 2020 op 18.06

OK, dat is duidelijk, allen dank voor de antwoorden.

Reactie van En Laurenc op 6 April 2020 op 10.10

Er schijnt toch een mogelijkheid gecreëerd te zijn om actes te passeren zonder dat beide kopers aanwezig zijn, voor informatie kun je tussen 14.00 en 19.00 uur bellen naar 3620. Bellen naar dit nummer kan tot 10 april.

Reactie van Wim van Teeffelen op 6 April 2020 op 10.25

@En Laurenc: ja dat kan, sinds het décret van 3 april jl kan gedurende het confinement de ondertekening van de acte authentique geheel elektronisch worden afgewikkeld met behulp van procuraties. Het grote probleem hierbij is dat er geen opleverings-inspectie kan worden uitgevoerd, dus voor de meerderheid van de huizenkopers die nu op hold staan is dit geen oplossing. Voor ee nenkel dossier, bv iemand die een bouwval koopt, mogelijk wel.

Wim

Je reactie hieronder, dit zijn de huisregels. 

Je moet lid zijn van Nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Nederlanders.fr

GA DIRECT NAAR:

ENTREPRISE | SPONSORS

Gebeurtenissen

© 2022   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden