Nederlanders.fr

Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!

     

||  PLAATS BERICHT  ||  PLAATS ADVERTENTIE   ||  LIFTCENTRALE ||

Enkele misverstanden over de auto-entrepreneur en de entreprise individuelle

In een ander draadje heeft Theodora gewezen op een hardnekkig misverstand over de auto-entrepreneur (AE).

De AE is de meest simpele bedrijfsvorm in Frankrijk. Op te richten door het invullen van een simpel formuliertje, zonder enige vorm van controle door de overheid. Zie verder www.lautoentrepreneuer.fr. Door het enorme misbruik dat in Frankrijk wordt gemaakt van deze bedrijfsvorm is de overheid bezig om hem af te knijpen. Er komen steeds meer beperkingen en uiteindelijk (is mijn voorspelling, maar dat is in 2015 zeker nog niet een feit!) gaat deze bedrijfsvorm verdwijnen. Maar waarschijnlijk NIET de naam en daar ontstaan misverstanden door.

De Entreprise Individuelle (EI) is een in Frankrijk veel gebruikte bedrijfsvorm, die zeer vergelijkbaar is met de Nederlandse eenmanszaak. Een EI kan kiezen tussen drie verschillende regimes voor het betalen van belasting en sociale lasten. Dat is een VRIJWILLGE keuze en vereist dus enig uitzoek- en nadenkwerk, want de keuze voor één van deze regimes kan verstrekkende gevolgen hebben!
- Het Régime Réel: een normale boekhouding zoals we gewend zijn in NL, BTW-plichtig;
- Het Régime Micro Classique: een forfaitaire aftrek van bedrijfskosten als % van de omzet (afhankelijk van de bedrijfsactiviteit), niet BTW-plichtig. Een verplichte minimum-afdracht aan sociale lasten en belasting elk kwartaal. Volledige dekking van alle sociale voorzieningen voor kleine ondernemers;
- Het Régime Micro Social Fiscal: dezelfde forfaitaire aftrek van bedrijfskosten als % van de omzet als bij het Régime Micro Classique, niet BTW-plichtig. Geen verplichte minimum-afdracht aan sociale lasten en belasting elk kwartaal. Dekking van sommige sociale voorzieningen alleen boven een bepaalde omzetdrempel.

Twee opmerkingen  over deze varianten van de EI:
- De regering Hollande heeft zijn voornemen uitgesproken om in het kader van de vereenvoudiging van regels voor kleine ondernemers de variant Régime Micro Classique uit te faseren. Dit voornemen is tot op de dag van vandaag nog niet in een wet ondergebracht.
- De AE heeft EXACT hetzelfde stelsel voor afdracht van belasting en sociale lasten als de EI in het Régime Micro Social Fiscal.
 
Voor verreweg de meeste bedrijfsactiviteiten is de RSI  verantwoordelijk voor de inning van sociale lasten en (sommige) belastingen van kleine ondernemers. Enkele uitzonderingen (zoals de MSA voor agrarische bedrijfsactiviteiten en CIPAV voor de pensioenpremies van bepaalde vrije beroepen) wil ik in dit stukje verder negeren.

Helaas hebben de ambtenaren van de RSI vanuit hun beperkte denkraam besloten om de beestjes niet meer bij hun officiële naam te noemen, maar ze een bijnaam te geven. Kijk even mee door de ogen van een RSI-ambtenaar:

1. De ambtenaar ziet dat voor alle zaken waar de RSI over gaat (ziektekostenverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering, pensioenvoorzieningen en nog een aantal sociale en fiscale regelingen) er geen enkel onderscheid is tussen de AE en de EI die vrijwillig heeft gekozen voor het Régime Micro Social Fiscal. Dus, hebben ze bij de RSI bedacht, we noemen de EI in het Régime Micro Social Fiscal voortaan ook maar AE. Lekker makkelijk!

2. De EI die vrijwillig heeft gekozen voor het Régime Micro Classique, ook al zo’n weinig sexy naam, noemen ze bij de RSI ‘Micro-entreprise’. Dit is niet een begrip dat in de Franse wet voortkomt, maar in het normale taalgebruik van de kleine Franse ondernemer staat ‘Micro-entreprise’ voor een EI die heeft gekozen voor het micro-régime (dus één van de beiden varianten).

3. De EI die heeft gekozen voor het Régime Réel noemt de RSI meestal gewoon EI, daarbij negerend dat in de huidige wet nog altijd staat dat elke EI de keuze heeft uit drie verschillende regimes.

Uiteindelijk gaan we in Frankrijk toe naar twee varianten voor de allerkleinste bedrijfsvorm: de EI in het Régime Réel, voortaan gewoon EI genoemd en de EI in het Régime Micro Social Fiscal, voortaan AE genoemd. Maar op dit moment loopt de RSI wel heel erg voor de muziek uit!

Bovendien er is natuurlijk ook nog een wereld buiten de RSI!

Er is op dit moment wel degelijk een groot onderscheid als het gaat om bedrijfsvoering tussen de AE en EI die vrijwillig heeft gekozen voor het Régime Micro Social Fiscal, ook al noemt de RSI ze allebei auto-entrepreneur! Enkele voorbeelden:
- een AE is niet opgenomen in één van de bedrijvenregisters in Frankrijk en daarmee is het buiten Frankrijk (laat ik goed formuleren, voor zover ik weet in elk geval in Nederland, mogelijk ook in andere landen) NIET erkend als een echt bedrijf. In een leveranciersrelatie kan dat vervelende consequenties hebben, vandaar dat ik Nederlandse bedrijven voor de zekerheid altijd adviseer geen zaken te doen met een AE;
- een AE mag GEEN bail commercieel (commercieel huurcontract) tekenen, de EI in al zijn varianten wel;
- een AE mag GEEN personeel aannemen, de EI wel;
- een AE mag geen formele allianties aangaan met andere bedrijven om bv gezamenlijk te bieden op overheidscontracten, de EI wel;
- een AE kan zijn woonhuis niet beschermen tegen schuldeisers, een EI wel;
- de toegelaten bedrijfsactiviteiten voor een AE zijn vanaf 19 december 2015 alleen nog maar activiteiten die vallen onder Franse definitie voor ‘professions libérales’; bijna alle al dan niet gereglementeerde bedrijfsactiviteiten kunnen worden ondergebracht in een EI.

Kortom, wat de RSI een auto-entrepreneur noemt is volgens de formele regels vaak helemaal geen auto-entrepreneur. Iedereen die nu nog auto-entrepreneur is met bedrijfsactiviteiten die vallen onder de ambachten of handelsactiviteiten (incl. alles in het toerisme) moet ingeschreven worden via de CMA of de CCI en komt daarmee automatische in één van de bedrijvenregisters (resp het RM of RCS) en is daarmee dus automatische een EI geworden. Hij kan exact hetzelfde régime (namelijk het Régime Micro Social Fiscal wat hij al had) doorzetten als hij wil, of voor één van de andere varianten kiezen. Indien hij hetzelfde régime doorzet zal de RSI hem (voorlopig onterecht!) auto-entrepreneur blijven noemen.

Wim

Weergaven: 2472

Rubrieken,

Klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek.

20150718, Geldzaken, Overheid

Reactie van edith janzen op 18 Juli 2015 op 12.07

Bedankt Wim, eindelijk eens een heldere en begrijpelijke uitleg.

Reactie van Ada op 18 Juli 2015 op 15.49

Als ik er aan toe ben Wim dan weet ik nu alles! dank je wel.

Warme groet Ada

Reactie van Wim van Teeffelen op 18 Juli 2015 op 17.32

Helaas, ook wat de APCE schrijft verheldert de zaak niet. In de AE-wetgeving (en overgenomen door de APCE) staat dat het statuut van AE geen nieuwe bedrijfsvorm creëert, maar een versimpelde vorm van een entreprise individuelle (dat was vooral een politiek statement van toenmalig president Sarkozy, omdat een nieuw statuut creëren terwijl de ondernemers versimpeling was beloofd niet helemaal jofel was).

De praktijk sinds de invoering van de AE-wet in 2009 (en de vele aanpassingen sindsdien) heeft echter uitgewezen dat de AE wel degelijk beschouwd moet worden als een afzonderlijke bedrijfsvorm. Anders kan ik het niet uitleggen aan klanten! De wijze van inschrijven, de opname in een bedrijvenregister de inschrijfvoorwaarden, de toegestane bedrijfsactiviteiten, de commerciële beperkingen zijn bij een AE allemaal anders dan bij een EI. Er is maar één echte overeenkomst: het regime voor belasting en sociale lasten is hetzelfde van de AE en één van de EI-variante. Maar goed, wie de AE een versimpelde vorm van EI wil noemen: allez-y.

Indien je je bij de Chambre de Commerce (of de CMA) aanmeldt krijg je de keuze: aanmelden als AE of als EI (en dan natuurlijk met de drie regime-keuzes). Meldt je je aan als AE, dan gebeurt er niets anders dan bij de aanmelding via www.lautoentrepreneur.fr, dus een gewone echte AE met al zijn beperkingen en de verplichting om je voor het einde van het jaar alsnog als EI aan te melden. Ik vind het schandalig dat de CCI en de CMA nog altijd de keuze voor AE in hun pakket hebben! Kies je voor EI, ook als je kiest voor het Régime Micro Social Fiscal, dan ben je echt een heuse EI, zonder alle AE-beperkingen, OOK als je voormalig AE was!

Inderdaad, iemand die zich in 2015 nog aanmeldt als AE (behalve iemand met een bedrijfsactiviteit die valt in de professions libérales) is niet erg verstandig (je ziet ik formuleer het beleefd).  

De oprichtingskosten voor een EI zijn verschillend in de verschillende regio's. Het bedrag van €112,50 herken ik niet. Ik kom meestal €0 tegen (de meeste CCI's in Frankrijk). Meestal rond €100 bij de CMA.

Wim

Reactie van Eric Pantekoek op 19 Juli 2015 op 11.23

Zo en om het lekker nog ingewikkelder te maken: Dan heb je binnen het regime reel ook nog het verschil tussen normal, simplifié en super-simplifié! Maar dat heeft gelukkig alleen te maken met de boekhoudverplichtingen en is omzetafhankelijk. :-)

Er zitten aan de keuze tussen de regimes geen omzetplafonds?

En kun je achteraf nog switchen? Bijv. nu onze grootste investeringen en beetje achter de rug zijn zou het voordelig kunnen zijn te switchen naar een regime waar je geen TVA-verplichtingen meer hebt. Of trappen ze daar niet in?

Reactie van Wim van Teeffelen op 19 Juli 2015 op 11.35

@Auberge: jazeker: het micro-régime heeft omzetplafonds, die weer afhankelijk zijn van je bedrijfsactiviteit. Je kunt één keer per jaar switchen, maar alleen van een eenvoudig regime naar een gecompliceerder regime, nooit terug. Dus eenmaal in het régime réel kun je niet meer terug naar de micro-regimes. En dat is gedaan precies om de reden die je aangeeft: eerst enorme investeringen doen en die als bedrijfskosten aftrekken van de winst (en de TVA terugvorderen) en daarna over naar een forfaitaire aftrek en geen TVA. Nee, daar trappen ze inderdaad niet in.  Het kan overigens wel....dat wordt er met terugwerkende kracht alsnog uitgegaan van het micro-régime en moet je alle teruggevorderde TVA weer terugbetalen, alsmede alle belastingkortingen t.g.v. je investeringen.

Een algemene regel (al zijn er zeker uitzonderingen) voor startende ondernemers in Frankrijk: begin met het simpelste regime en als de zaken goed gaan kun je altijd opschalen naar een meer gecompliceerd regime. 

Wim  

Reactie van Wim van Teeffelen op 19 Juli 2015 op 11.41

@Oscar: ik heb per ongeluk je vraag verwijderd, sorry. Letterlijk mijn muis die uitgleed...

De vraag was: ik heb als auto-entrepreneuer twee bails commercials getekend. Wat nu?

Dat moeten dan onderhandse huurocontracten zijn geweest, niet opgesteld door een verhuurmakelaar, een notaris of een advocaat, want die weten wel beter. In geval van conflicht zouden die ongeldig kunnen worden verklaard, ik weet het niet. Ik heb zo'n situatie nog niet meegemaakt. Zie verder hier: https://www.jesuisentrepreneur.fr/faq-juridique/locaux-professionne...

Wim

Reactie van edith janzen op 19 Juli 2015 op 16.20

Als we toch bezig zijn, de volgende vraag dan maar. Kun je van aktiviteit wisselen? Bijv. AE als profession liberale, en ernaast achat-vente activiteit hebben? En dus naar een EI (MSEF) overstappen, en beide aktiveteiten onder een noemer declareren? Op de site staat wel dat je een wijziging, een nevenaktiviteit kunt aanmelden, maar van profession liberale naar commercial staat er niet zozeer. En hoe mogen de verhoudingen dan liggen? 51 % inkomsten uit achat-vente en 49% uit prof.liberal? Of zijn er andere voorwaardes? Voor de aktiviteiten onder profesion liberale blijft de ondernemer wel gekwalificeerd, en lid van een Ordre.  

Reactie van Wim van Teeffelen op 19 Juli 2015 op 17.10

De regel is dat de meest gereglementeerde bedrijfsactiviteit de inschrijfinstantie bepaalt. Als je een niet-gereglementeerde commerciële activiteit combineert met een niet-gereglementeerd vrij beroep dan zou ik altijd kiezen voor inschrijving als commerçant. Betaal je minder belasting. Het % van de omzet in elk van de activiteiten doet er dan niet toe.

'Lid van de Ordre' geeft al aan dat het waarschijnlijk om een gereglementeerd vrij beroep gaat. Dat betekent dat je hoofdinschrijving dan bij de URSSAF blijft.

Wim

 

Je reactie hieronder, dit zijn de huisregels. 

Je moet lid zijn van Nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Nederlanders.fr

GA DIRECT NAAR:

Uw donatie is nodig

ENTREPRISE | SPONSORS

© 2023   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden