Nederlanders.fr

Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!

Het klimaatprobleem

Dat was, met de immigratieproblematiek toch het hoofditem van de “provinciale” verkiezingen. De politiek is het er niet over eens. Maar kunnen we deze kwestie niet eens zonder politieke stellingname bekijken?

Het klimaat verandert! Daar is iedereen het wel over eens. De vraag is of die verandering nu geheel of deels door de mens komt, of dat het een natuurlijk proces is. De overgrote meerderheid van de wetenschappers denkt dat de mens er de hand in heeft. Nu ben ik geen klimaatwetenschapper. De politici zijn dat echter ook niet en ook die moeten zich dus verlaten op de kennis van die wetenschappers.

Maar goed, het klimaat verandert en daar moeten dus maatregelen voor genomen worden. Extreem weer gaat meer voorkomen en bedreigt zo de veiligheid van onze woonplaatsen en de voedselvoorziening. Dus, los van de oorzaak van de klimaatverandering, zijn maatregelen noodzakelijk. Ik denk dat vrijwel de gehele politiek zich hierin zal kunnen vinden. Wat die maatregelen zijn? Het zal een veelvoud van maatregelen moeten worden zoals dijkverhoging, stoppen van de bodemdaling, grotere voorraden van zoet water, betere afvoer van hemelwater zodat overstort van de riolen kan worden voorkomen, minder “verstening” van tuinen, enzovoorts.

De Groninger gasvelden worden gesloten. We kunnen het niet maken dat de Groningers de dupe worden van onze behoefte aan aardgas. Dat is toch wel een breed gedragen politieke opvatting. We staan dus voor een belangrijke keus. Of gas importeren, of een vervanger voor dat gas zoeken. Nu zijn er onder ons die CO2 niet belangrijk vinden, maar niemand zal ontkennen dat fossiele brandstoffen naast CO2 , ook andere wel giftige stoffen uitstoten zoals fijnstof, NOx , zwaveldioxide, enzovoorts. Niemand zal ook ontkennen dat de voorraad van fossiele brandstoffen eindig is. Nu is de steentijd niet geëindigd vanwege een gebrek aan steen en de bronstijd niet vanwege een gebrek aan brons. Er waren gewoon betere vervangers voorhanden. Gaat hetzelfde niet gebeuren met de fossiele brandstoffen? De steden worden steeds onleefbaarder. De vraag naar energie stijgt explosief. Er zijn alternatieven voor fossiele brandstoffen aanwezig. Elektrificatie van het vervoer is onvermijdelijk om de steden en andere drukbevolkte gebieden leefbaar te houden. Dus hebben we meer elektrische energie nodig.  Daarbij hebben we de keus uit diverse opties of combinaties ervan.

 1. Opwekking met import gas.
  Naast de onvermijdelijke uitstoot van schadelijke stoffen, maakt het ons en onze economie kwetsbaar omdat we dan afhankelijk worden van derden; hoogstwaarschijnlijk Rusland. Dat is politiek strategisch gezien geen fijne keus. Andere keuzes zoals import per schip uit het Midden oosten, Noorwegen of de USA zijn veel kostbaarder.
 2. Opwekking met behulp van kernenergie.
  Langzaam begint deze optie weer acceptabel te worden. Maar de bouw van een moderne kerncentrale neemt tien jaar in beslag. En die dingen kosten miljarden. De toekomst zou bij kernfusie moeten liggen, maar voordat dit proces een bijdrage kan leveren duurt nog wel even. Men verwacht dat de eerste opwekking van energie met ITER rondom 2050 plaats zal vinden. Daarna moet het hele proces nog productierijp worden gemaakt.
 3. Opwekking door het gebruik hernieuwbare bronnen.
  Windenergie, zonne-energie, blauwwaterenergie, biogas, waterstof en waterkracht zijn hier de modelijkheden. Kunnen deze energiebronnen onze energiebehoefte dekken is dan de vraag. Er staat niet altijd wind en de zon schijnt niet altijd. Dat leidt tot grote fluctuaties in het energie aanbod. Er zal dus een back-up moeten komen.
  Ons gasleidingnetwerk is met wat kleine aanpassingen ook geschikt voor het transport van waterstof en verwarming van huizen met waterstof is ook heel goed mogelijk. Dan hoeven we niet met zijn allen over op de kostbare warmtepomp.

Omdat we uiteindelijk toch van de fossiele brandstof af moeten, zijn de keuzes twee en drie de betere opties. Maar let wel op de gevolgen. Als bijvoorbeeld het transport elektrisch wordt ontstaat er een enorme druk op de olieprijzen, want minder vraag bij gelijkblijvend aanbod, veroorzaakt lagere prijzen. Dan verdwijnt er één belangrijke drijfveer om van de fossiele brandstoffen af te komen.  Er zullen onvermijdelijk landen zijn die gewoon doorgaan met het gebruik van de dan goedkope fossiele brandstoffen en die hebben dan een belangrijk financieel voordeel. Dat voordeel kan alleen te niet gedaan worden door importheffingen of boetes. Dat kan een land als Nederland echter niet alleen doen. Alleen in EU of WTO verband kan zoiets effectief worden uitgevoerd.

Dus buiten de vraag of CO2 uitstoot moet worden tegengegaan, zijn er toch ook voldoende argumenten om over te stappen naar meer “groene” energiebronnen. Of kernenergie ook groen kan worden genoemd blijft dan de vraag.

De snelheid waarmee de energietransitie moet worden uitgevoerd is dan de belangrijkste kwestie. Nederland is maar een klein land en als we niet voorzichtig zijn, prijzen we ons uit de markt. Maar als we het in EU verband regelen, kunnen we dit probleem counteren. Maar nu hebben we het probleem dat de politiek die tegen de klimaatmaatregelen is, ook tegen de EU is. Nu is dit nog een klein deel van het grote politieke geheel, maar toch niet onbelangrijk.

De energietransitie geeft ook belangrijke mogelijkheden. Want nieuwe technologieën brengen werkgelegenheid met zich.  

Concluderend kunnen we stellen dat:

We ons moeten voorbereiden op de gevolgen van de klimaatverandering. De vraag of die al dan niet door de mens wordt veroorzaakt is daarbij niet relevant.

We zullen eens van de fossiele brandstoffen af moeten. Want naast CO2 gaat die ook gepaard met de uitstoot van wel gevaarlijke stoffen. Willen we onze steden leefbaar houden, dan is elektrisch rijden in welke vorm dan ook de enige keus. De vraag naar elektrische energie zal dan behoorlijk stijgen.

De vraag is in welk tempo die energietransitie plaats moet gaan vinden. Dat is eigenlijk waar de politieke discussie over zou moeten gaan!

Weergaven: 1293

Rubrieken,

Klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek.

20190325, Exterieur, Overheid

Reactie van Bert Pijnse van der Aa op 25 Maart 2019 op 19.35
Dag meneer Hans , U schrijft : " Dat was, met de immigratieproblematiek toch het hoofditem van de “provinciale” verkiezingen. " Van het FvD had u erbij moeten zetten .

De verkiezingen gingen over de PS , maar voor het FvD was het de inzet die te gebruiken als springplank naar de Eerste kamer om zo de klimaatwet tegen te houden / stoppen . Daar zijn ze, tot onstententenis van het Linkse esthablisment, dat er voorturend vanuit gaat dat mensen DOM zijn, ruimschoots in geslaagd. Na de verkiezingen groeit het FvD keihard door , mede door de berichtgeving in de MsN , dat nu net doet of haar neus bloedt en maar door blijft gaan met haar propaganda. Alleen al vandaag noteerde de Fb pagina 1800 volgers erbij en bij Tweede Kamer -verkiezingen zouden ze de grootste partij worden.

Uw verhaal geeft de bekende retoriek van de MSN weer. De klimaatwet is bedoeld om burgers wettelijk te verplichten bepaalde maatregelen te nemen of bijvoorbeeld brandstofauto's te verplchten. Anders gezegd de industrie te verplichten elektrische auto's te gaan verkopen , enkel en alleen om de economie aan te wakkeren ( CO2 uitstoot en klimaat zijn de argumenetn , maar odergeschikt , want CO2 uitstoot stijgt dan juist en het milieu gaat zienderogen achteruit ) Een voorproefje op de klimaatwet is de wet op astbestsanering die vorig jaar wél geruisloos werd aangenomen. Net een artikel in de VK dat mensen worden verplicht 61.000 euro op te hoesten voor de sanering. Denkt u niet dat Frankrijk zal ontkomen aan die wetten, want ze komen uit de koker van de EU . Macron heeft dat ook geschreven in zijn laatste brief .

Misschien dat die Britten straks nog lachende derden worden als ze straks een lange neus trekken .
Reactie van Lodewijk Lievendag op 25 Maart 2019 op 19.57

Tja Hans, de wereldproblematiek, hoe los je dat op?

Ik heb misschien een wat afwijkende houding ten opzichte van de klimaatproblematiek. Het verleden heeft vel pieken en dalen gekend waar het de wereldtemperatuur betreft. De laatste ijstijd lijkt geëindigd door of een invliegende rots of zonnevlekken waar geen crèmetje tegen opgewassen is, daar is steeds meer wetenschap het over eens. Het lijkt ook een feit dat de mens nu invloed heeft op de opwarming van het klimaat van nu en filosofisch gesproken zou je kunnen zeggen dat de mens ook een natuurramp is voor de planeet, met wellicht het zelfde effect: de ondergang van een groot deel van het leven op aarde. Een groot deel van het leven op aarde zijn wij zelf en voila, de wal keert het schip. 

Het grote probleem is niet dat we teveel plastic produceren of teveel energie nodig hebben. Het grote probleem is dat er te veel mensen zijn. Dat probleem gaat vanzelf over, of door een grote rots, of door een vervelende zonnevlek of omdat de mensen door eigen stommiteit zelf uitsterft. 

Reactie van Bert Pijnse van der Aa op 25 Maart 2019 op 21.41
u bent er maar druk mee meneer Hein. het was een reactie op het schrijven van meneer Hans , die het vast met u eens is .
Reactie van Bert Pijnse van der Aa op 25 Maart 2019 op 21.43
ik was nog vergeten te melden dat u vooral druk was met 'framen' en afleiden van waar het onderwerp . Een bekende techniek .
Reactie van Bert Pijnse van der Aa op 25 Maart 2019 op 22.30
@ hein , Weer probeert u de bekende truc van de vraag omdraaien . U zit vast in de communicatie. alleen het wordt zo doorzichtig ! Probeer 's een andere truc. ( bel ilja Gort ) Wellicht had u zich nog niet op de hoogte gesteld van de agenda van het FvD . Ik herhaal 'm nog een keer : (KIK ) 1 ) die krankzinnige klimaatwet van tafel om daarmee een lastenverzwaring voor de burger van ca 4000 euro pjaar tot 2050 , met (nul ) resultaat, ( maar wel een ramp voor het milieu ) te voorkomen ( en aan te wenden voor echt nuttige zaken, zorg bijvoorbeeld ) 2) De Immigratie stoelen op het Australische model en ageren tegen het Marrakkesh pact wat ,op instigatie van de VN , Europa verplicht ongebreidelde immigratie toe te staan , zonder dat landen nog invoed hebben ( Ook de Eu niet ) 3 ) verbeteren van de koopkracht voor alle burgers en pensioenen weer indexeren. Dus kortom belasting verlagen in plaats van verhogen .
Nog even over dat asbest verhaal: Uitgaande van het principe van 'de vervuiler betaalt', zou de rekening bij het betreffende bedrijf moeten worden ingediend, geheel volgens de opvattingen van Groen Links ( zie CO2 heffing ) Dus niet de rekening neerleggen bij andere burgers, via het verleggen van de kosten naar de gemeentes . Geldt ook voor uw zonnepaneeltjes , uw elektrische auto en warmtepompie. Allemaal prima als u dat wilt, maar niet op kosten van de buurman. Dat zou u wel willen natuurlijk, maar daarover zult u het met Hans van den Bos niet eens worden. Zoveel weet ik wél zeker. haha.
Reactie van Lodewijk Lievendag op 25 Maart 2019 op 23.32

De titel van het stukje van Hans: Het klimaatprobleem. De ondertitel: maar goed, het klimaat verandert.

Naast dat het een enorme open deur is, probeert het stukje op een wat vaag analytische manier een discussie uit te lokken. Dat kennen we wel van Hans. Meestal kennen dergelijke discussies geen einde omdat de problematiek die Hans aansnijdt in de regel geen oplossing kent of op zijn minst dermate koffiedikachtige variabelen kent dat je, als de oplossing er al lang is, er nog steeds over discussieert. Het is niet verbazingwekkend dat bij Hans on-topic blijven utopie is, net als de wens dat de mens het klimaatprobleem kan beheersen utopie is.   

Reactie van nigrum op 26 Maart 2019 op 10.33

Gaat Duitsland massaal ààn het gas??

In de uitzending van Buitenhof van 17 maart j.l.ondervroeg Jort Kelder een CDA-gedeputeerde in Limburg.
Daarbij werd door de gedeputeerde o.a. gesteld:
- een premie van €750 voor ieder huishouden in Duitsland, dat zich aansluit aan het gasnetwerk.
- het Bundesland NRW trekt 15 miljard Euro uit als subsidie voor bedrijven,die besluiten zich
aan te sluiten aan het gasnetwerk.

Het viel me op, dat de anders zo alerte Jort Kelder geen aandacht schonk aan deze uitspraken,
die zo in tegenstelling zijn tot de "transitie-plannen" in Nederland.
Mogelijk wat beducht om het plan van de heer Rutte in de wielen te rijden: "weg van gas, naar de warmtepomp"?
Een gedachten-, feitenuitwisseling tussen de heren zou een waardevolle bijdrage geweest zijn.

Wanneer Duitsland besluit om massaal van steenkolen op gas over te gaan, kan in NL het besluit
'van gas naar warmtepomp' mogelijk nog eens overwogen worden.

Bij mij dringt zich dan de vraag op/
-- kan NL niet in de pas blijven lopen bij de grote broer en 'gewoon'aan het gas blijven?
-- waarom gaat Duitsland niet ineens over op de (van eigen fabrikaat) warmtepomp?
-- is er een bilateraal kontakt/overleg?


Overleden
Reactie van Koos Dulfer op 26 Maart 2019 op 11.40

Inzoverre ik het begrepen heb: NL moet van het Groningse aardags af vanwege de schade veroorzaakt door de bodemdaling en de aardbevingen. Duitsland maakt een grote sprong voorwaarts door het gebruik van het zeer vervuilend en landschap verwoestend bruinkool te verminderen en dat in te ruilen voor (o.a. Russisch) aardgas. 

NL wil zo min mogelijk afhankelijk zijn van al of niet 'verkeerde landen' door daar zo min als mogelijk energie uit te importeren en, alle energie die via zonnecelpanelen, biogasinstallaties- en windmolens wordt opgewekt, alsmede alle verspilde energie die door ver doorgevoerde isolatie wordt tegengegaan hoeft niet uit welk buitenland dan ook te worden ingekocht dat aldus voor een enorme verbetering op de betalingsbalans met het buitenland zorgt.

Reactie van Hans van den Bos op 26 Maart 2019 op 19.05

In  tegenstelling tot wat de heer Lodewijk Lievendag meent te moeten vermoeden, zit er een duidelijke motivatie achter mijn onderwerpen. Ik heb bij deze onderwerpen geen debat op het oog. Een debat is een verdediging van vooraf ingenomen standpunten. Daarbij wint meestal degene die het best gebekt is of er de meeste tijd aan wenst te spenderen.  Wat ik hier tracht uit te lokken, om de terminologie van de heer Lodewijk te gebruiken, is geen debat maar een dialoog. En een dialoog begin je niet met een tot in de finesses uitgewerkt standpunt. Dan wordt het een ja of nietes spel, zonder veel toegevoegde waarde.

Ik probeer ook politieke stellingnames te vermijden. Dan komen we onvermijdelijk terecht bij de gezwollen retoriek van onze politieke leiders en hun al dan niet valse argumenten.

Leidend in deze dialoog zouden de conclusies moeten zijn van onze wetenschappers. Noch bij mij, noch bij u is de kennis aanwezig om gezaghebbende uitspraken te doen over de wetenschappelijke achtergronden van de klimaatverandering. En meer dan negentig procent van de klimaatwetenschappers is het er over eens dat CO2 de grote boosdoener is bij de klimaatverandering.

(https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/11/4/048002° )

Nu staat klimaatwetenschap nog in de kinderschoenen, maar toch wijzen steeds meer onderzoeken in die richting.  Moeten we nu die 90% wetenschappers geloven of die kleine 10 % die anders denkt. Want die zijn er natuurlijk ook. Ik voor mij blijf liever aan de veilige kant; die van de ruim 90%. Ik kan dat niet wetenschappelijk onderbouwen, net zo min als onze politieke leiders dat kunnen. Maar ik vind ruim 90% toch wel overtuigend. Daar komt bij dat de klimaatwetenschap als onderdeel van de natuurkunde de afgelopen jaren sterk aan geloofwaardigheid heeft gewonnen. De toenemende rekencapaciteit van onze computers heeft het berekenen van scenario’s met behulp van vele variabelen mogelijk gemaakt.

Maar of de klimaatverandering nu al dan niet wordt veroorzaakt door de mens doet niets af aan het bewezen feit dat het klimaat verandert. Wereldwijd is de temperatuur sinds 1750 met één graad gestegen en in Nederland met 1,7°. Dat stelt het KNMI. Het CO2 gehalte in de lucht verdubbelt elke 35 jaar.

  https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/achtergrond/klimaatkennis...

Nu kan men natuurlijk zeggen dat het KNMI leutert, maar wie moeten we dan wel geloven? Jan met de Pet, Klaver, Rutte, Baudet, Wilders?  Het zijn geen van allen deskundigen.

Ik heb zelf sterk de neiging om de experts te geloven. Eigenlijk is het heersende ongeloof merkwaardig. Als men zijn auto naar de garage brengt en de mecanicien zegt dat een onderdeel vervangen moet worden, gelooft men dat onmiddellijk. Maar als zeer hoog opgeleide wetenschappers met een vrijwel eensluidend standpunt komen dan gelooft men het niet!

Als ik voor mezelf een beslissing zou moeten nemen zou ik de gok aandurven om te zeggen dat het allemaal wel mee zal vallen. Mijn tijd zal het wel duren. Maar durf ik te gokken op de toekomst van mijn kleinkinderen en daarop volgende generaties. Met een zo grote meerderheid van meer dan 90% wetenschappers die denken dat de leefomstandigheden voor de komende generaties aanzienlijk zullen verslechteren?

Zelfs als het maar 50% van de wetenschappers zou zijn zou ik aarzelen. Is het moreel verantwoord om te gokken op de toekomst van volgende generaties?

En dat met de wetenschap dat die energietransitie er toch eens moet komen! Hoeveel uitstel zouden we hebben? Vijfentwintig, dertig jaar? En dat met de molensteen om ons nek van de wetenschap dat de kans er is dat we het leven van volgende generaties wel eens zouden kunnen verzieken?

Ik weet niet of die 90% van de klimaatwetenschappers gelijk hebben. Maar ik geef het toe, ik durf die gok niet aan!

Ons vergelijken met Duitsland gaat niet op. Laten we eerst eens om ons heen kijken in Europa.
Zweden loopt veruit op kop, ruim de helft van de energie wordt daar duurzaam opgewekt. Finland, Letland, Denemarken en Oostenrijk zitten ook boven de 30 procent. Alleen Luxemburg staat met 6,4 procent onder Nederland, en Duitsland doet het met 16,6 % een stuk beter dan wij! Wij zijn helemaal niet het beste jongetje van de klas zoals soms wel eens wordt beweerd. Eerder het slechtste. En dat met een economie die draait als een tierelier en een nationaal budgetoverschot van 11 miljard dit jaar!


Reactie van Bert Pijnse van der Aa op 26 Maart 2019 op 20.08
Ik ben lid van Climate Gate, de club van de 3 % , waar ikzelf ook wel's een artikel mag plaatsen.
De wetenschappers die daaraan verbonden zijn, overstijgen niet alleen in aantal ruimschoots de enkele zichzelf benoemde klimaatwetenschappers, maar ook in hun staat van dienst. Het voorbeeld dat u aanhaalt over de mecanicien klopt niet voor deze wetenschappers, want die worden, bijvoorbeeld door een columniste van het NRC, uitgemaakt voor 'grafzerken' . De stelling van de jonge generatie is: dat wanneer wetenschappers gepensioeneerd zijn, daarmee hun kennis vervalt, die dan wordt ingevuld met nieuwe ideeen van hun generatie en ze verder hun bek moeten houden. " natuurkunde is ook maar een mening " zeggen ze. Kortom, op Climate gate en vele ander sites is de AGW hypothese allang ontkracht en zelfs de officiele grafiek van het IPCC laat zien dat de uitkomsten van hun modellen in de verste verte niet overeenkomen met de waarnemingen . ( satelliet- metingen ) Deze wetenschappers huldigen eveneens het adagium van de chirurg die met pensioen ging en zei : " dat hoe meer hij leerde in zijn leven , hoe nederiger zijn houding tov de overweldigende complexiteit van het leven ". Dat is een houding die bij de huidige 'wetenschappers ' ontbreekt ,bang als ze zijn hun baan te verliezen . Het klimaat is een niet lineair , chaotisch syteem met 100den variabelen die niet met een model kunnen worden gesimuleerd . De huidige mens lijdt aan ultieme hoogmoed door te denken dat zij invloed zou kunnen uitoefenen op dat proces . Het enige waar het om te doen was door de bedenkers was, ervoor te zorgen dat burgers over de gehele wereld elektrische auto's zouden gaan kopen , zonnepanelen en bossen verbranden. Omdat economie alles overruled. Deze energietransitie zal dan ook ooit te boek staan als de meest destructieve periode uit de geschiedenis. Als ze al ooit te boek zal worden gesteld .

Hierbij nog een schitterende video , die ons mensen hopenlijk weer met de het nodige respect naar haar aarde laat kijken in de hoop dat ze op tijd wakker wordt . https://www.youtube.com/watch?time_continue=1210&v=kpFryXQbVEA

verder wil ik nogmaals gebruikmaken van de gelegenheid nog eens de praktijken onder de aandacht te brengen van die wereld redders : eubiomasscase.org

Je reactie hieronder, dit zijn de huisregels. 

Je moet lid zijn van Nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Nederlanders.fr

GA DIRECT NAAR:

ENTREPRISE | SPONSORS

© 2022   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden