NEDERLANDERS.FR

Hét netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - Zegt het voort !

Het klimaatprobleem

Dat was, met de immigratieproblematiek toch het hoofditem van de “provinciale” verkiezingen. De politiek is het er niet over eens. Maar kunnen we deze kwestie niet eens zonder politieke stellingname bekijken?

Het klimaat verandert! Daar is iedereen het wel over eens. De vraag is of die verandering nu geheel of deels door de mens komt, of dat het een natuurlijk proces is. De overgrote meerderheid van de wetenschappers denkt dat de mens er de hand in heeft. Nu ben ik geen klimaatwetenschapper. De politici zijn dat echter ook niet en ook die moeten zich dus verlaten op de kennis van die wetenschappers.

Maar goed, het klimaat verandert en daar moeten dus maatregelen voor genomen worden. Extreem weer gaat meer voorkomen en bedreigt zo de veiligheid van onze woonplaatsen en de voedselvoorziening. Dus, los van de oorzaak van de klimaatverandering, zijn maatregelen noodzakelijk. Ik denk dat vrijwel de gehele politiek zich hierin zal kunnen vinden. Wat die maatregelen zijn? Het zal een veelvoud van maatregelen moeten worden zoals dijkverhoging, stoppen van de bodemdaling, grotere voorraden van zoet water, betere afvoer van hemelwater zodat overstort van de riolen kan worden voorkomen, minder “verstening” van tuinen, enzovoorts.

De Groninger gasvelden worden gesloten. We kunnen het niet maken dat de Groningers de dupe worden van onze behoefte aan aardgas. Dat is toch wel een breed gedragen politieke opvatting. We staan dus voor een belangrijke keus. Of gas importeren, of een vervanger voor dat gas zoeken. Nu zijn er onder ons die CO2 niet belangrijk vinden, maar niemand zal ontkennen dat fossiele brandstoffen naast CO2 , ook andere wel giftige stoffen uitstoten zoals fijnstof, NOx , zwaveldioxide, enzovoorts. Niemand zal ook ontkennen dat de voorraad van fossiele brandstoffen eindig is. Nu is de steentijd niet geëindigd vanwege een gebrek aan steen en de bronstijd niet vanwege een gebrek aan brons. Er waren gewoon betere vervangers voorhanden. Gaat hetzelfde niet gebeuren met de fossiele brandstoffen? De steden worden steeds onleefbaarder. De vraag naar energie stijgt explosief. Er zijn alternatieven voor fossiele brandstoffen aanwezig. Elektrificatie van het vervoer is onvermijdelijk om de steden en andere drukbevolkte gebieden leefbaar te houden. Dus hebben we meer elektrische energie nodig.  Daarbij hebben we de keus uit diverse opties of combinaties ervan.

 1. Opwekking met import gas.
  Naast de onvermijdelijke uitstoot van schadelijke stoffen, maakt het ons en onze economie kwetsbaar omdat we dan afhankelijk worden van derden; hoogstwaarschijnlijk Rusland. Dat is politiek strategisch gezien geen fijne keus. Andere keuzes zoals import per schip uit het Midden oosten, Noorwegen of de USA zijn veel kostbaarder.
 2. Opwekking met behulp van kernenergie.
  Langzaam begint deze optie weer acceptabel te worden. Maar de bouw van een moderne kerncentrale neemt tien jaar in beslag. En die dingen kosten miljarden. De toekomst zou bij kernfusie moeten liggen, maar voordat dit proces een bijdrage kan leveren duurt nog wel even. Men verwacht dat de eerste opwekking van energie met ITER rondom 2050 plaats zal vinden. Daarna moet het hele proces nog productierijp worden gemaakt.
 3. Opwekking door het gebruik hernieuwbare bronnen.
  Windenergie, zonne-energie, blauwwaterenergie, biogas, waterstof en waterkracht zijn hier de modelijkheden. Kunnen deze energiebronnen onze energiebehoefte dekken is dan de vraag. Er staat niet altijd wind en de zon schijnt niet altijd. Dat leidt tot grote fluctuaties in het energie aanbod. Er zal dus een back-up moeten komen.
  Ons gasleidingnetwerk is met wat kleine aanpassingen ook geschikt voor het transport van waterstof en verwarming van huizen met waterstof is ook heel goed mogelijk. Dan hoeven we niet met zijn allen over op de kostbare warmtepomp.

Omdat we uiteindelijk toch van de fossiele brandstof af moeten, zijn de keuzes twee en drie de betere opties. Maar let wel op de gevolgen. Als bijvoorbeeld het transport elektrisch wordt ontstaat er een enorme druk op de olieprijzen, want minder vraag bij gelijkblijvend aanbod, veroorzaakt lagere prijzen. Dan verdwijnt er één belangrijke drijfveer om van de fossiele brandstoffen af te komen.  Er zullen onvermijdelijk landen zijn die gewoon doorgaan met het gebruik van de dan goedkope fossiele brandstoffen en die hebben dan een belangrijk financieel voordeel. Dat voordeel kan alleen te niet gedaan worden door importheffingen of boetes. Dat kan een land als Nederland echter niet alleen doen. Alleen in EU of WTO verband kan zoiets effectief worden uitgevoerd.

Dus buiten de vraag of CO2 uitstoot moet worden tegengegaan, zijn er toch ook voldoende argumenten om over te stappen naar meer “groene” energiebronnen. Of kernenergie ook groen kan worden genoemd blijft dan de vraag.

De snelheid waarmee de energietransitie moet worden uitgevoerd is dan de belangrijkste kwestie. Nederland is maar een klein land en als we niet voorzichtig zijn, prijzen we ons uit de markt. Maar als we het in EU verband regelen, kunnen we dit probleem counteren. Maar nu hebben we het probleem dat de politiek die tegen de klimaatmaatregelen is, ook tegen de EU is. Nu is dit nog een klein deel van het grote politieke geheel, maar toch niet onbelangrijk.

De energietransitie geeft ook belangrijke mogelijkheden. Want nieuwe technologieën brengen werkgelegenheid met zich.  

Concluderend kunnen we stellen dat:

We ons moeten voorbereiden op de gevolgen van de klimaatverandering. De vraag of die al dan niet door de mens wordt veroorzaakt is daarbij niet relevant.

We zullen eens van de fossiele brandstoffen af moeten. Want naast CO2 gaat die ook gepaard met de uitstoot van wel gevaarlijke stoffen. Willen we onze steden leefbaar houden, dan is elektrisch rijden in welke vorm dan ook de enige keus. De vraag naar elektrische energie zal dan behoorlijk stijgen.

De vraag is in welk tempo die energietransitie plaats moet gaan vinden. Dat is eigenlijk waar de politieke discussie over zou moeten gaan!

Weergaven: 1220

Rubrieken,

(klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek)

20190325, Exterieur, Overheid

Reactie van Bert Pijnse van der Aa op 25 Maart 2019 op 19.35
Dag meneer Hans , U schrijft : " Dat was, met de immigratieproblematiek toch het hoofditem van de “provinciale” verkiezingen. " Van het FvD had u erbij moeten zetten .

De verkiezingen gingen over de PS , maar voor het FvD was het de inzet die te gebruiken als springplank naar de Eerste kamer om zo de klimaatwet tegen te houden / stoppen . Daar zijn ze, tot onstententenis van het Linkse esthablisment, dat er voorturend vanuit gaat dat mensen DOM zijn, ruimschoots in geslaagd. Na de verkiezingen groeit het FvD keihard door , mede door de berichtgeving in de MsN , dat nu net doet of haar neus bloedt en maar door blijft gaan met haar propaganda. Alleen al vandaag noteerde de Fb pagina 1800 volgers erbij en bij Tweede Kamer -verkiezingen zouden ze de grootste partij worden.

Uw verhaal geeft de bekende retoriek van de MSN weer. De klimaatwet is bedoeld om burgers wettelijk te verplichten bepaalde maatregelen te nemen of bijvoorbeeld brandstofauto's te verplchten. Anders gezegd de industrie te verplichten elektrische auto's te gaan verkopen , enkel en alleen om de economie aan te wakkeren ( CO2 uitstoot en klimaat zijn de argumenetn , maar odergeschikt , want CO2 uitstoot stijgt dan juist en het milieu gaat zienderogen achteruit ) Een voorproefje op de klimaatwet is de wet op astbestsanering die vorig jaar wél geruisloos werd aangenomen. Net een artikel in de VK dat mensen worden verplicht 61.000 euro op te hoesten voor de sanering. Denkt u niet dat Frankrijk zal ontkomen aan die wetten, want ze komen uit de koker van de EU . Macron heeft dat ook geschreven in zijn laatste brief .

Misschien dat die Britten straks nog lachende derden worden als ze straks een lange neus trekken .
Reactie van Lodewijk Lievendag op 25 Maart 2019 op 19.57

Tja Hans, de wereldproblematiek, hoe los je dat op?

Ik heb misschien een wat afwijkende houding ten opzichte van de klimaatproblematiek. Het verleden heeft vel pieken en dalen gekend waar het de wereldtemperatuur betreft. De laatste ijstijd lijkt geëindigd door of een invliegende rots of zonnevlekken waar geen crèmetje tegen opgewassen is, daar is steeds meer wetenschap het over eens. Het lijkt ook een feit dat de mens nu invloed heeft op de opwarming van het klimaat van nu en filosofisch gesproken zou je kunnen zeggen dat de mens ook een natuurramp is voor de planeet, met wellicht het zelfde effect: de ondergang van een groot deel van het leven op aarde. Een groot deel van het leven op aarde zijn wij zelf en voila, de wal keert het schip. 

Het grote probleem is niet dat we teveel plastic produceren of teveel energie nodig hebben. Het grote probleem is dat er te veel mensen zijn. Dat probleem gaat vanzelf over, of door een grote rots, of door een vervelende zonnevlek of omdat de mensen door eigen stommiteit zelf uitsterft. 

Reactie van Hein van de Brande op 25 Maart 2019 op 20.24

Bert vergeet erbij te zetten dat die sanering van 61000€ asbest dak- en muurbedekking betreft die weliswaar nog enkele jaren mee zou kunnen maar daarna gevaarlijk wordt voor de bewoners omdat de platen gaan eroderen. De platen zijn nu 38 jaar oud. Nu vraag ik me af of Bert voor belastingverhoging is. Want daar komt het op neer als alle 120000 huizen met asbest dakbedekking gesaneerd moeten worden en je niet wilt de de eigenaren moeten betalen. Dan praat je over 7,3 miljard. Ik ben er voor dat die mensen geholpen worden door de hele gemeenschap. Dus ik ben voor belastingverhoging. Is Bert van het FvD dat ook? En de verdere achterban van het FvD? of moet het van de kunstsubsidies, want tja.., wat heb je nu aan kunst?

Bert heeft er verder een handje van om aan te komen met het feit dat links zou denken dat gewone mensen dom zijn. Ik weet niet waar hij dat vandaan heeft, misschien kan hij dat uitleggen. Persoonlijk denk ik dat met name Baudet denkt dat gewone mensen dom zijn want dat vind hij van iedereen die het gymnasium niet heeft afgemaakt zoals hij. Maar hij heeft die dommertjes nodig voor de stemmen en de dommertjes doen precies wat hij hoopte. Top!

Maar ik vind in ieder geval de meeste mensen niet dom al zijn er natuurlijk wel domme mensen en die zou ik wel zo willen blijven noemen. Laten we realist blijven. Het gros van de mensen lijkt me enigszins onderlegd, of zelfs iets meer onderlegd. Dat lijkt me echter nog steeds niet genoeg om gecompliceerde beslissingen op economisch, militair of milieugebied te nemen. Dat zou ik persoonlijk aan specialisten overlaten die goed kunnen wegen en wikken, wat tijd kost trouwens.

Reactie van Bert Pijnse van der Aa op 25 Maart 2019 op 21.41
u bent er maar druk mee meneer Hein. het was een reactie op het schrijven van meneer Hans , die het vast met u eens is .
Reactie van Bert Pijnse van der Aa op 25 Maart 2019 op 21.43
ik was nog vergeten te melden dat u vooral druk was met 'framen' en afleiden van waar het onderwerp . Een bekende techniek .
Reactie van Hein van de Brande op 25 Maart 2019 op 22.04

Bert, ben je voor belastingverhoging?

Dat was je ook nog vergeten te melden terwijl het echt bij het onderwerp hoort.

Reactie van Bert Pijnse van der Aa op 25 Maart 2019 op 22.30
@ hein , Weer probeert u de bekende truc van de vraag omdraaien . U zit vast in de communicatie. alleen het wordt zo doorzichtig ! Probeer 's een andere truc. ( bel ilja Gort ) Wellicht had u zich nog niet op de hoogte gesteld van de agenda van het FvD . Ik herhaal 'm nog een keer : (KIK ) 1 ) die krankzinnige klimaatwet van tafel om daarmee een lastenverzwaring voor de burger van ca 4000 euro pjaar tot 2050 , met (nul ) resultaat, ( maar wel een ramp voor het milieu ) te voorkomen ( en aan te wenden voor echt nuttige zaken, zorg bijvoorbeeld ) 2) De Immigratie stoelen op het Australische model en ageren tegen het Marrakkesh pact wat ,op instigatie van de VN , Europa verplicht ongebreidelde immigratie toe te staan , zonder dat landen nog invoed hebben ( Ook de Eu niet ) 3 ) verbeteren van de koopkracht voor alle burgers en pensioenen weer indexeren. Dus kortom belasting verlagen in plaats van verhogen .
Nog even over dat asbest verhaal: Uitgaande van het principe van 'de vervuiler betaalt', zou de rekening bij het betreffende bedrijf moeten worden ingediend, geheel volgens de opvattingen van Groen Links ( zie CO2 heffing ) Dus niet de rekening neerleggen bij andere burgers, via het verleggen van de kosten naar de gemeentes . Geldt ook voor uw zonnepaneeltjes , uw elektrische auto en warmtepompie. Allemaal prima als u dat wilt, maar niet op kosten van de buurman. Dat zou u wel willen natuurlijk, maar daarover zult u het met Hans van den Bos niet eens worden. Zoveel weet ik wél zeker. haha.
Reactie van Lodewijk Lievendag op 25 Maart 2019 op 23.32

De titel van het stukje van Hans: Het klimaatprobleem. De ondertitel: maar goed, het klimaat verandert.

Naast dat het een enorme open deur is, probeert het stukje op een wat vaag analytische manier een discussie uit te lokken. Dat kennen we wel van Hans. Meestal kennen dergelijke discussies geen einde omdat de problematiek die Hans aansnijdt in de regel geen oplossing kent of op zijn minst dermate koffiedikachtige variabelen kent dat je, als de oplossing er al lang is, er nog steeds over discussieert. Het is niet verbazingwekkend dat bij Hans on-topic blijven utopie is, net als de wens dat de mens het klimaatprobleem kan beheersen utopie is.   

Reactie van Hein van de Brande op 26 Maart 2019 op 9.33

Bert, dus eigenlijk zeg je: die arbeidersmensen met een laag inkomen die plotseling 61000€ moeten ophoesten (verplicht voor 2024) omdat de wooncoöperatie zo slim is geweest om de huizen met asbest dak- en muurbedekking aan de bewoners te verkopen (zonder te melden dat er hoge kosten op de loer lagen) die zoeken het zelf maar uit?

Gewoon om even te begrijpen waar je -of het FvD- voor staat.

Reactie van nigrum op 26 Maart 2019 op 10.33

Gaat Duitsland massaal ààn het gas??

In de uitzending van Buitenhof van 17 maart j.l.ondervroeg Jort Kelder een CDA-gedeputeerde in Limburg.
Daarbij werd door de gedeputeerde o.a. gesteld:
- een premie van €750 voor ieder huishouden in Duitsland, dat zich aansluit aan het gasnetwerk.
- het Bundesland NRW trekt 15 miljard Euro uit als subsidie voor bedrijven,die besluiten zich
aan te sluiten aan het gasnetwerk.

Het viel me op, dat de anders zo alerte Jort Kelder geen aandacht schonk aan deze uitspraken,
die zo in tegenstelling zijn tot de "transitie-plannen" in Nederland.
Mogelijk wat beducht om het plan van de heer Rutte in de wielen te rijden: "weg van gas, naar de warmtepomp"?
Een gedachten-, feitenuitwisseling tussen de heren zou een waardevolle bijdrage geweest zijn.

Wanneer Duitsland besluit om massaal van steenkolen op gas over te gaan, kan in NL het besluit
'van gas naar warmtepomp' mogelijk nog eens overwogen worden.

Bij mij dringt zich dan de vraag op/
-- kan NL niet in de pas blijven lopen bij de grote broer en 'gewoon'aan het gas blijven?
-- waarom gaat Duitsland niet ineens over op de (van eigen fabrikaat) warmtepomp?
-- is er een bilateraal kontakt/overleg?

Hieronder is plaats voor een reactie

 • Blijf bij het onderwerp.
 • Wees constructief en vriendelijk.
 • Uw kennis en ervaring worden op prijs gesteld.

Onze huisregels ...

Bent u de plaatser van dit bericht? Reageer dan ajb op de gegeven reacties en adviezen.


Je moet lid zijn van NEDERLANDERS.FR om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van NEDERLANDERS.FR

WELKOM BIJ ONS FORUM

  * = inloggen nodig

CORONA | COVID-19

© 2020   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden

Anton Noë ... google.com, pub-1033432903517354, DIRECT, f08c47fec0942fa0