Nederlanders.fr

Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!

Ik ben er eens goed voor gaan zitten om eindelijk de vraag te beantwoorden: waar gaan al die Nederlanders ondernemers heen in Frankrijk? Het CBS geeft alleen emigratie-statistieken voor heel Frankrijk en voor Nederlandse kopers van Frans onroerend goed bestaan er alleen wilde schattingen, geen betrouwbare cijfers.

Wat ik heb verzameld zijn  –helaas- ook geen wetenschappelijk verantwoorde cijfers. Ik heb ons klantencontactsysteem alle ‘serieuze’ vragen aan Ondernemen-Frankrijk laten optellen, en die gerelateerd aan de 22 Franse regio’s. Dit beschouwen wij als ‘serieuze’ vragen:

 • alle vragen die leiden tot een opdracht aan ons om een klant te begeleiden met het oprichten van een bedrijf in Frankrijk (ongeacht de bedrijfsvorm)
 • alle vragen over inschrijfprocedures, bedrijfsvormen, belastingen, verzekeringen etc, maar alleen als de vragensteller kan aangeven in welke regio hij zijn bedrijf wil vestigen
 • alle emigratievragen, maar alleen als de vragensteller zo serieus is dat hij zijn regio van vestiging kan noemen (dus ook als er nog geen onroerend goed is aangekocht)
 • deelnemers aan onze cursussen
 • bezoekers van onze netwerkborrels, die hebben aangegeven in welke regio of departement ze geïnteresseerd zijn. De meeste borrelaars blijken al precies te weten naar welke streek ze willen.
 • iedereen die ons heeft ingeschakeld voor het begeleiden van de aankoop van onroerend goed, in het kader van het ondernemen in Frankrijk.

Onderstaande gegevens gaan dus alleen over emigranten-ondernemers, niet over werknemers, expats, pensionado’s, studenten en varend & vliegend personeel.

Ik heb er uiteraard alle dubbeltellingen uitgehaald en in het totaal 319 serieuze vragen geteld voor de jaren 2011 t/m 2013 en ter vergelijking: 334 serieuze vragen voor de periode 2008 t/m 2010. Hieronder het aantal vragen in de genoemde periode met het percentage van het totaal tussen haakjes voor elk van de 22 Franse regio’s:

                                                            2008-2010           2011-2013

 • Alsace                                   1 (0,3%)                   2 (0,6%)
 • Acquitaine                           6 (1,8%)                 11 (3,4%) 
 • Auvergne                         114 (34,1%)            129 (40,4%)
 • Basse-Normandie               1 (0,3%)                  3 (0,9%) 
 • Bourgogne                         21 (6,3%)                10 (3,1%)
 • Bretagne                              7 (2,1%)                  4 (1,3%) 
 • Centre                                  8 (2,4%)                  8 (2,5%)
 • Champagne-Ardennes      4 (1,2%)                  3 (0,9%)
 • Corse                                    1 (0,3%)                  0 (0%)
 • Franche-Comté                  0 (0%)                      1 (0,3%) 
 • Haute-Normandie             3 (0,9%)                  5 (1,6%)
 • Île-de-France                      7 (2,1%)                  6 (1,9%) 
 • Languedoc-Roussillon    22 (6,6%)                11 (3,4%)
 • Limousin                           16 (4,8%)                20 (6,3%) 
 • Lorraine                            12 (3,6%)                10 (3,1%)
 • Midi-Pyrénées                 61 (18,3%)              41 (12,9%) 
 • Nord-Pas-de-Calais           5 (1,5%)                  3 (0,9%)
 • Pay de la Loire                   1 (0,3%)                  2 (0,6%) 
 • Picardie                              4 (1,2%)                  2 (0,6%)
 • Poitou-Charentes             3 (0,9%)                  4 (1,3%) 
 • PACA                                19 (5,7%)                  9 (2,8%)
 • Rhône-Alpes                   18 (5,4%)               35 (11,0%) 


Dan is het natuurlijk leuk om naar de trends de kijken. Ik zal hieronder mijn commentaar geven. Ik ben heel benieuwd of u deze cijfers op een andere manier interpreteert.

1. De Auvergne is al jaren de populairste regio voor Nederlanders emigranten-ondernemers. Een kwestie van combinatie van rust, ruimte, uitzicht en reisafstand tot Nederland, met goedkope huizenprijzen, aardige inwoners en het gevoel dat je daar nog echt iets kunt ondernemen. Ik denk dat de actieve marketing van de regionale overheid van de Auvergne op de Nederlandse emigrantenmarkt een rol speelt in de blijvende populariteit van de Auvergne (aanwezigheid op de Emigratiebeurs en door de regio betaalde ondernemerscursussen voor emigranten).  Ook de regio Bourgogne werft actief in NL, maar ik zie bij ons een daling in het aantal aanvragen. Ik vermoed dat veel vragenstellers met interesse in de Bourgogne bij gewaardeerde collega’s van ons terecht komen en dat het niet een teken is van verminderde belangstelling voor die regio.

2. Ik zie dat het totaal van Zuid-Frankrijk (Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées &  Provence-Alpes-Côte d’Azur)  is teruggelopen van een derde van alle vragenstellers in 2008-2010 naar minder dan een kwart  in 2011-2013. Niet dat Zuid-Frankrijk minder aantrekkelijk is geworden, maar de hoge huizenprijzen daar kunnen na het instorten van de Nederlandse huizenmarkt niet meer zo gemakkelijk betaald worden door Nederlandse emigranten.

3. Ik zeg wel eens dat emigranten-ondernemers alleen maar geïnteresseerd zijn in het Franse platteland en dat er nooit eens iemand naar Parijs wil. Dat blijkt niet juist, er is een redelijk constante stroom vragenstellers voor Île-de-France.

4. Mij verraste de toenemende populariteit van Rhône-Alpes. Daar heb ik geen sluitende verklaring voor. Ik vermoed dat het wat te maken heeft met stijgende huizenprijzen in de Provence, zodat geïnteresseerden in de Noordelijke Provence (b.v. de Vaucluse) nu liever voor de Zuidelijke Rhône-Alpes (Drôme en Isère) kiezen, maar ik kan dat niet uit de cijfers halen. En ik heb de laatste jaren een merkbaar golfje van aanvragen gehad uit de traditionele Franse ski-gebieden, maar ik weet niet waarom Nederlanders daar nu ineens zoveel meer in geïnteresseerd zijn.  

De rest is redelijk stabiel of goed te verklaren.

Ik lees graag uw analyse

Wim van Teeffelen

Weergaven: 1211

Rubrieken,

Klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek.

20140309, Midden- en Kleinbedrijf

Reactie van Tournesol op 10 Maart 2014 op 8.05
Beste Wim,
Leuke cijfers en analyse. Maar, zoals jou zeker ook bekend, met statistiek valt heel wat te goochelen, dus voorzichtigheid blijft geboden. Ik zet een paar kanttekeningen: 1. Het totaalaantal 'serieuze vragen' is vrij laag voor statistische berekeningen, en afwijkingen en variaties in de percentages kunnen dus snel op toeval berusten en hoeven dus niet significant te zijn. 2. Je gooit alle vragen op één hoop. Een simpele emigratievraag weegt dus even zwaar als een vraag die leidt tot een opdracht. Die laatste vraag zou ik echter zwaarder laten wegen omdat die meer richting een geslaagde onderneming gaat, dus minder 'vrijblijvend' is. 3. Ik denk dat in jouw branche mond-tot-mond reclame vrij belangrijk is. Dus als jij je werk goed doet in de Auvergne en daar veel contacten hebt, dan zal jouw activiteit daar in principe 'vanzelf' groter worden. Het omgekeerde is echter ook het geval: als je ergens mensen op het verkeerde been hebt gezet, dan werkt dat lang tegen je. Misschien geldt dat voor de zuidelijke regio. 4. Voor trends zou ik niet alleen naar twee gescheiden periodes kijken, maar vooral naar het voortschrijdend gemiddelde. Neem na 2008-20010 dan 2009-2011, 2010-2012 en 2011-2013. Statistisch gezien krijg je dan betrouwbaarder gegevens over de ontwikkeling van de cijfers in een bepaalde richting. 5. Deze cijfers gaan alleen over de vragen. Heb je ook cijfers over de uiteindelijke resultaten? Waar hebben zich daadwerkelijk ondernemers gevestigd? Dat beeld kan namelijk aanzienlijk verschillen van de aanvragen. 6. Aansluitend hierop: Doorslaggevend voor ondernemers is natuurlijk of ze uiteindelijk zakelijk succesvol zijn. Zijn ze na drie of vijf jaar nog actief met hun begonnen activiteit en is die winstgevend? Kun je dat ook uit je cijfers halen? Persoonlijk zou mij dat het meest interesseren.
Met vriendelijke groet, Wimmo
Reactie van Wim van Teeffelen op 10 Maart 2014 op 9.58

Als je vragen en kanttekeningen zijn volkomen terecht. Ik heb geen illusie dat dit een wetenschappelijk verantwoorde analyse is.

Het is waar dat afwijkingen en variatie niet significant hoeven zijn. Maar ik denk wel dat ze een statistische berekening toelaten. Serieuze vragen zijn echte serieuze vragen: nagenoeg allemaal leiden ze tot een opdracht, al is het maar een consult en de meeste leiden tot vertrek naar Frankrijk: we doen jaarlijks ongeveer 80 dossiers van Nederlanders en Vlamingen die daadwerkelijk gaan emigreren binnen 1-2 jaar. Volgens het CBS emigreren er jaarlijks 3000 Nederlanders (gemiddelde over de laatste 10 jaar) naar Frankrijk, dat zijn dus ongeveer 1000 gezinnen, waarvan er naar ik schat 800 een bedrijf starten. Mijn cijfers gaan dus over 10% van de hele markt en daar kun je best significante cijfers uithalen, al geef ik onmiddellijk de 'bias' toe, die ik zelf al had aangegeven (waarschijnlijk ondertelling van de Bourgogne) en die jij ook aangeeft: mond-tot-mond reclame.     

Als ik de 22 regio's zou combineren in bv 5 gebieden: Noord, Zuid, Oost, West en Midden-Frankrijk. Dan krijg je dit:

Noord-Frankrijk 21 (6,6%) 17 (5,1%)
Oost-Frankrijk 31 (9,7%) 48 (14,4%)
Zuid-Frankrijk 109 (34,1%) 72 (21,6%)
West-Frankrijk 14 (4,4%) 15 (4,5%)
Midden-Frankrijk:159 (49,8%) 167 (55,8%)

Waarbij ik dan best deze conclusies aandurf

Reactie van Wim van Teeffelen op 10 Maart 2014 op 10.03

Oeps, die bijdrage verdween eerder dan bedoeld.

Conclusies:
Noord en West Frankrijk zijn relatief weinig in trek bij Nederlandse Ondernemers-Emigranten, maar de belangstelling is wel stabiel. Ongetwijfeld heeft N-Frankrijk te maken met klimaat en West-Frankrijk met rij-afstanden (veel Nederlanders onderschatten hoe ver weg Normandie en vooral Bretagne eigenlijk liggen.

Verder durf ik dit wel voor mijn rekening te nemen: Ongeveer de helft van alle Nederlandse emigranten-ondernemers vestigt zich in Midden-Frankrijk.

En ook deze: Oost-Frankrijk trekt de laatste jaren meer ondernemers-emigranten en Zuid-Frankrijk minder.

Reactie van Wim van Teeffelen op 10 Maart 2014 op 11.10

@John de Bie: Dat zijn allemaal vragen waar ik geen antwoord op heb. Ik heb daar wel ideeën over, maar geen goed onderbouwde cijfers. Ik hoop natuurlijk dat emigranten-ondernemers die gebruik hebben gemaakt van onze begeleiding meer succesvol zijn met hun Franse onderneming, dan degene die dat niet hebben gedaan. Maar er is geen enkele manier om dat te bewijzen, tenzij ik een dubbelblind en door een neutrale instantie uit te voeren tevredenheidsonderzoek laat doen onder onze klanten met daarnaast een controlegroep. Dat is niet gemakkelijk te organiseren en al helemaal niet te betalen, al zou ik daar heel graag aan meewerken als zich een hoogleraar statistiek , sociale geografie of demografie zou melden met een afstudeerder.

Overigens heeft de ARDTA (de regionale overheid van de Auvergne) me laten weten, dat zij er van overtuigd zijn dat het zo is: Degene die de door de ARDTA betaalde cursus 'Ondernemen in de Auvergne' hebben gevolgd (door ons gegeven) komen beter beslagen ten ijs als ondernemer na hun emigratie dan anderen en blijken daarom beter te slagen, wat (volgens de ARDTA)  is gebleken uit het volgsysteem dat de ARDTA hanteert voor oud-cursisten. Wat overigens niet wil zeggen dat ze dus blijven. Er zijn heel veel redenen waarom een emigratie niet blijvend is: heimwee, familie- of relatieproblemen, Frankrijk valt tegen, het klimaat valt tegen, te weinig financiële buffer bij vertrek, etc.    

Wim

Reactie van Ine op 10 Maart 2014 op 13.04

Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar het soort bedrijf per regio, maw is er een significant verschil voor bv de camping/chambres d'hotes tov 'andere'bedrijven. Maar ik kan me voorstellen dat je nuttiger dingen te doen hebt :)

Reactie van Wim van Teeffelen op 10 Maart 2014 op 13.25

@Ine: Er is natuurlijk niks beter te doen dan jou op je wenken te bedienen.

Het antwoord is nee: ik zie geen enkel onderscheid tussen de regio's. Chambres d'hôtes en gîtesverhuurbedrijfjes worden overal opgericht. Campings wat minder in het zuiden (daar worden nauwelijks meer campingvergunningen afgegeven en de vraagprijs van bestaande campings is in Z-Frankrijk behoorlijk over de top). Restaurants en de ambachten ook overal in Frankrijk. Gezondheidszorg vooral op het diepe platteland.   Kortom, ik zie geen regionale verschillen in de bedrijfsactiviteiten.

Wim

Reactie van Ine op 12 Maart 2014 op 12.04

Typisch. Ik had gedacht dat met name de toerisme sector afgenomen zou zijn, wegens verzadiging van de markt. Maar bedankt, dat je mijn theorie ontzenuwd hebt.

Reactie van Wim van Teeffelen op 12 Maart 2014 op 12.35

Nee, hoor, ook al is de markt van chambres d'hôtes, gîtesverhuur, mini-campings etc volledig verzadigd in Frankrijk, er zijn nog altijd vele Nederlanders en Vlamingen die een dergelijk bedrijfje beginnen (soms overnemen). Bijna allemaal zijn ze daarin succesvol, omdat zij een toeristisch aanbod creëren van tenminste ***-niveau. Dat is de enige categorie van toeristische accommodaties waar nog geld mee wordt verdiend in Frankrijk. Nederlandse aanbieders drukken daarbij slechte of minstens achtergebleven Franse aanbieders uit de markt, die de wensen van de huidige toerist niet begrijpen of niet willen inwilligen (bv zo iets simpels als WiFi), of accommodaties aanbieden van **-niveau of minder en niet in staat zijn om toeristen te ontvangen in het buitenlands. Nederlandse aanbieders van kleine toeristische accommodaties doen dat over het algemeen veel beter.

Wim

Je reactie hieronder, dit zijn de huisregels. 

Je moet lid zijn van Nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Nederlanders.fr

GA DIRECT NAAR:

ENTREPRISE | SPONSORS

© 2022   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden