Nederlanders.fr

Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!

Terwijl wij vorige week in dit forum discussieerden over de kwaliteit van de gezondheidszorg in Frankrijk en in Nederland (zie https://www.nederlanders.fr/profiles/blogs/franse-gezondheidszorg) had de franse minister van Volksgezondheid Agnès Buzyn net in het parlement een wetsvoorstel verdedigd, dat een betere toegang tot de gezondheidszorg in heel Frankrijk mogelijk moet maken. Op het programma van het wetsvoorstel stonden onder meer: hervorming van de medische studierichtingen, invoering van “plaatselijke ziekenhuizen”, betere toegang tot gezondheidsgegevens, strijd tegen de déserts médicaux. Het parlement heeft deze nieuwe Loi de Santé op dinsdag 16 juli definitief aangenomen.

De voor de patiënt belangrijkste nieuwe maatregelen zijn:

1. Einde van de numerus clausus voor medische studenten, apothekers en vroedvrouwen

Met ingang van het studiejaar 2020 worden zowel de numerus clausus als de selectiewedstrijd na één jaar studie, die het aantal toegelaten studenten tot het tweede jaar geneeskunde, tandheelkunde, farmacie en verloskunde moet beperken, afgeschaft. De selectietests (Epreuves Classantes Nationales) bij het einde van het 6e studiejaar medicijnen verdwijnen eveneens en worden vervangen door een doctoraal examen.

Het aantal tweede- en derdejaarsstudenten zal worden bepaald door de universiteiten, in overleg met de regionale gezondheidsdiensten, al naar gelang van plaatselijke behoefte en 
bestaande capaciteit. Met deze maatregelen hoopt minister Buzyn het medisch-personeelsbestand in de loop van de komende jaren met 20% te verhogen.

Daarnaast zal de overheid zorgen voor een regelmatige bijscholing van artsen, verpleegkundigen en apothekers, zodat patiënten ervan verzekerd kunnen zijn dat de kennis en vaardigheid van deze behandelaars up-to-date zijn.

2. Aanwijzing van “plaatselijke ziekenhuizen” (hôpitaux de proximité)

De wet maakt het verder mogelijk om tussen de 500 en 600 "plaatselijke ziekenhuizen" aan te wijzen die zich specifiek richten op algemene geneeskunde, ouderenzorg en revalidatie. Afhankelijk van de lokale vraag en het zorgaanbod in de gebieden waar ze zich bevinden, kunnen zulke hôpitaux de proximité zich ook bezighouden met andere zorg, zoals eerste hulp, prenatale en postnatale zorg, nazorg en palliatieve zorg. Bij uitzondering en onder nog nader te bepalen voorwaarden kunnen er ook bepaalde chirurgische ingrepen worden uitgevoerd.3. De strijd tegen medische woestijnen (déserts médicaux)

Om de medische woestijnvorming tegen te gaan, hebben parlementsleden en senatoren bepaald dat postdoctorale studenten een veldstage van ten minste zes maanden moeten volgen in een afgelegen gebied, onder toezicht van een plaatselijke arts. In toeristische gebieden bestond in het zomerseizoen al de “plaatsvervangende arts”, waardoor een stagiair in de gelegenheid werd gesteld om de geneeskunde in de praktijk uit te oefenen onder begeleiding van een ervaren arts. Dat systeem zal worden uitgebreid tot gebieden die een tekort aan artsen kennen.

4. Vergemakkelijken van werving van buitenlands medisch personeel (de zogenaamde Padhue oftewel Praticiens à diplôme hors Union européenne).

De verblijfsstatus van artsen, apothekers, tandartsen en verloskundigen met een diploma van buiten de Europese Unie wordt eind 2021 geregulariseerd. De wervingsprocedures voor dit personeel dat in Frankrijk werkt worden herzien. Dit is van belang voor het functioneren van veel openbare ziekenhuizen, maar hoewel ze hier nu wel werken, is het momenteel officieel nog niet toegestaan.


5. Apothekers en geneesmiddelen

Apothekers zullen onder bepaalde voorwaarden geneesmiddelen op recept mogen verstrekken voor goedaardige aandoeningen zoals blaasontsteking of angina. Apothekers zullen eveneens sommige vaccins kunnen voorschrijven, ook onder nog nader te bepalen voorwaarden.

Verpleegkundigen zullen in sommige gevallen behandelingen kunnen aanpassen op basis van de resultaten van de biologische analyse van patiënten.


6. Persoonlijke digitaal dossier

Alle patiënten zullen tegen 1 januari 2022 over een eigen digitaal medisch dossier beschikken, het online gezondheidsdossier.

7. Tele-netwerk voor apothekers en medisch hulppersoneel

Geneeskunde op afstand zal binnen enkele jaren zijn tegenhanger krijgen in zorg op afstand door apothekers en medische assistenten. Zo zullen bijvoorbeeld apothekers en verpleegkundigen op afstand voorlichting kunnen geven over de bijwerkingen van orale chemotherapie. Ook wordt bijvoorbeeld spraak- en taaltherapie op afstand mogelijk.

Bron: NouvelObs.com


Weergaven: 1872

Rubrieken,

(klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek)

20190726, Gezondheid, Sport en Spel, Overheid

Reactie van Lucas Roos op 26 Juli 2019 op 21.11

Dank Theodora voor dit verhelderende bericht.

Klein puntje: je schrijft: Apothekers zullen onder bepaalde voorwaarden geneesmiddelen op recept mogen verstrekken voor goedaardige aandoeningen zoals blaasontsteking of angina. Ik neem aan dat je bedoelt: zonder recept. Het zal gaan om geneesmiddelen die op de lijst staan waarvoor nu nog een recept nodig is. Of begrijp ik het verkeerd? 

Reactie van Theodora Besse op 26 Juli 2019 op 23.09


Lucas, ik bedoel: Geneesmiddelen die normaal gesproken alleen op doktersrecept zijn te verkrijgen, zullen onder voorwaarden ook zonder doktersrecept door de apotheker kunnen worden verstrekt. Wat die voorwaarden zijn, zullen we moeten afwachten. Het blijft bij dergelijke aandoeningen natuurlijk altijd beter om een arts te raadplegen, maar die moet er wel zijn.

Reactie van Babs Mollema-Schmidt op 27 Juli 2019 op 8.52

Goedemorgen Theodora, heel hartelijk dank voor dit stukje, wat ontzettend fijn dat je dit hebt vertaald en geplaatst, MERCI!

Reactie van edith janzen op 27 Juli 2019 op 9.06

Prima tekst weer, dank!

Reactie van willem op 27 Juli 2019 op 12.25

Merci mevrouw Besse!

Reactie van Theodora Besse op 27 Juli 2019 op 13.27


Er bestaat in ieder geval geen enkel misverstand over uw ware identiteit, meneer Victor. Uw wraakzuchtige, in gif gedoopte pen komt mij zeer bekend voor. Voor een nieuweling (in Frankrijk en in dit forum) bent u wel héél erg bekend met mijn oudere artikelen. Gelukkig heeft Wim van Teeffelen u direct ontmaskerd (zie https://www.nederlanders.fr/profiles/blogs/even-voorstellen-en-een-...). En nu bent u uit op wraak, vanwege wat ik in dat onderwerp aan uw adres heb geschreven. Veel plezier ermee (tot u voor de tigste keer weer van dit forum wordt verwijderd).

Zoals iedereen weet, lees ik heel veel en wanneer ik iets tegenkom, dat mij van belang lijkt voor de lezers van dit forum schrijf ik er een artikel over. Daartoe verricht ik meestal veel onderzoek in diverse kranten en tijdschriften en stel daaruit een artikel samen. De bronnen vermeld ik altijd onder het artikel.

Deze keer was het artikel in de NouvelObs zo duidelijk puntsgewijs genoteerd, dat ik voor een belagrijk deel heb volstaan met de vertaling. Ik heb ook geen andere bronnen geraadpleegd. Maar het leek me van belang dat de lezers van dit forum in hun moerstaal op de hoogte werden gesteld van de komende wijziging in de volksgezondheid. Temeer omdat in dit forum vorige week nog uitgebreid was gediscussieerd over de franse en de nederlandse gezondheidszorg.

Nogmaals veel plezier gewenst met uw zoveelste, ongetwijfeld korte, lidmaatschap van dit forum. Dag meneer Victor en de groeten aan Gerda.

Reactie van suzywong op 27 Juli 2019 op 15.38

ik heb moeten lachen om de geestige post hierboven van Victor die dus niet zo heet maar on s'en fiche

Reactie van Theodora Besse op 27 Juli 2019 op 17.42


Dan kan ik je maar één ding aanraden Suzywong: word lid van het Frankrijkforum op Facebook, waarvoor Victor in dit forum reclame maakt (zie hier) en waar hij ongetwijfeld de boventoon voert, zoals hij vroeger op NederlandersinFrankrijk.fr ook deed en waar hij vrijwel dagelijks zijn "geestige" posts de vrije loop liet met aanvallen op dit forum en zijn leden, op de beheerder van dit forum, Anton Noë en op Wim van Teeffelen. Dat forum bestaat niet meer. Te weinig belangstelling voor de dagelijkse scheldpartijen.

Amuseer je!

Reactie van Maria op 27 Juli 2019 op 20.19
Het lijkt mij verstandig als niemand meer reageert op de vervelende reacties van Victor/Gerda/Kees/Evert.
Die persoon is ziek en wil aandacht, heel veel aandacht.
Reactie van jacqueline op 27 Juli 2019 op 23.09

Om terug te komen op de originele inzending. Ach de hopitaux de proximité werden rond de tijd van sarkozy allemaal afgeschaft, waren niet meer nodig ,centralisatie was de mode ed. Nu worden ze weer ingevoerd. Zoals altijd wordt het wiel altijd weer opnieuw uitgevonden. Ik werk zelf in een van de laatste overgebleven hopital de proximité we hebben al vele sluitingsdreigingen overleefd en zijn straks weer voor een tijdje in. Wat meer personeel zou leuk zijn om al die extra bijbedachte taken uit te voeren. Maar ja dat is een ander verhaal.

Je reactie hieronder, dit zijn de huisregels. 

Je moet lid zijn van Nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Nederlanders.fr

GRAND MERCI !!

SPONSOR | ENTREPRISE

© 2022   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden