Nederlanders.fr

Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!

Nog slechts 50.000 handtekeningen nodig voor een nieuw referendum tegen TTIP en CETA

NOG SLECHTS 50.000 HANDTEKENINGEN NODIG VOOR EEN NIEUW REFERENDUM TEGEN TTIP EN CETA.

Telkens, bij elke volgende stap, komen we dichterbij ons doel, namelijk het wegnemen van bedreigingen voor het welzijn van mens en dier. Het gaat om de TTIP en de CETA. Deze twee handelsverdragen zijn zó schadelijk voor ons aller welzijn - en in nog grotere mate voor onze democratie - dat er nu opnieuw een oproep is geplaatst om handtekeningen te zetten als protestmiddel om ons te kunnen beschermen tegen opgedrongen regels die meer schade toebrengen dan voordelen. Inmiddels kennen de meesten onder ons deze verdragen wel. Zullen we verder gaan naar een nieuw referendum?

Weergaven: 978

Rubrieken,

Klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek.

20160518

Reactie van Wim van Teeffelen op 18 Mei 2016 op 17.55

Inderdaad, helemaal eens met Monte Carlo.

Niemand heeft de TTIP-concept overeenkomsten nog gelezen. Het verhaal van de chloor-kip is allang achterhaald (gaan we niet krijgen). De TTIP gaat naar verwachting 2% extra economische groei betekenen voor Europa. Dat kunnen wij (en zeker Frankrijk!) goed gebruiken. Ik hoop dus dus niemand op deze uitnodiging ingaat. Bovendien: mochten Frea c.s. voldoende handtekeningen verzamelen en mocht dat leiden tot een referendum (wat natuurlijk negatief is, referenda hebben immers een grote 'negative bias') dan mag ik aannemen dat onze zeer verstandige regering de uitkomst naast zich neerlegt, precies zoals ze hebben gedaan met het Oekraïne-referendum (al heeft nog niet iedereen door dat daar gelukkig niets mee gaat gebeuren).

Wim

Reactie van Wim van Teeffelen op 18 Mei 2016 op 19.26

Alleen extreem-rechts en extreem-links zijn tegen het Oekraine-verdag, tegen de TTIP, tegen...wel bijna alles. Gelukkig hebben we een centrum-regering met gezond verstand. Nu Frankrijk nog...

@Zip: hoe weet jij dan dat het slecht is voor het milieu, de volksgezondheid, slecht voor de democratie en al die andere anti-claims? Heb jij het wel gelezen dan? De 2% groei is een verwachting van het Europese bureau voor Statistiek, maar ja dat zullen ook wel weer oplichters zijn, zoals alle politici en industrielen. De enige betrouwbare mensen zijn milieu--activisten, ex-communisten en neofascisten, geloof je het zelf? 


Overleden
Reactie van Boudewijn Bolderheij op 18 Mei 2016 op 20.09
Dit is de vertaling van het editoriaal Leaked treaty texts confirm it: TTIP is a trade deal that threatens democracy van 11 mei 2016 van The International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers' Associations door Ander Europa, hier overgenomen door en uit DeWereldMorgen.be.

Gelekte TTIP-documenten bevestigen: dit bedreigt democratie

Volgens de internationale vakbondskoepel International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers' Association blijkt uit de TTIP-onderhandelingen dat dit verdrag een rechtstreekse bedreiging is voor de democratie in de VS en de EU. Ander Europa Herman Michiel dinsdag 17 mei 2016
         
 Op 11 mei 2016 publiceerde de International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers' Association volgende verklaring, op basis van de documenten die recent werden openbaar gemaakt over de onderhandelingen van het vrijhandelsakkoord Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) tussen de VS en de EU:

De geheime ontwerpteksten [1] van het geplande vrijhandelsakkoord TTIP tussen de VS en de EU, bekendgemaakt door Greenpeace Nederland op 2 mei 2016, bevestigen wat critici vanaf het begin gesteld hebben: het TTIP bedreigt de democratie [2].

De onderhandelingen over dit verdrag waren nooit toegespitst op het verlagen van de douanetarieven tussen de VS en de EU, tarieven die al historisch laag zijn. Net zoals bij het reeds afgeronde maar nog niet geratificeerde Trans-Pacific Partnership (TPP) tussen de VS en landen rond de Stille Oceaan en het Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) tussen de EU en Canada is de belangrijkste doelstelling van TTIP om de reeds aanzienlijke macht van multinationale ondernemingen nog te vergroten door de regulerende bevoegdheid van regeringen te verminderen en een grendel te plaatsen op verdere regelgevende initiatieven.

De door Greenpeace uitgelekte hoofdstukken (13 van de voorgenomen 24) tonen aan hoe TTIP de bevoegdheid van overheden op elk niveau zal ondermijnen om wetten en regelgeving aan te nemen en te laten toepassen ter verdediging van het milieu, de gezondheid en veiligheid van werknemers en consumenten tegen de aantasting ervan door bedrijven.

Het botte instrument om standaarden te verlagen en te maken dat ze laag genoeg blijven is het hoofdstuk over harmonisering van de regelgeving ('Regulatory Cooperation',  in het EU-jargon, of 'Regulatory Coherence, Transparency, and Other Good Regulatory Practices' bij de Amerikaanse onderhandelaars).

Om het even welk regelgevingvoorstel moet dan voortaan voorafgaand geëvalueerd worden op zijn gevolgen voor handel en investeringen, het moet beantwoorden aan het principe van de minste hinder ['least burdensome'] (met als referentie: geen enkele regulering) en moet onderworpen worden aan een kosten-batenanalyse.

Regeringen moeten op voorhand elk voornemen voor regulering melden, en ze moeten alle natuurlijke personen en rechtspersonen (wat neerkomt op: bedrijven) de toegang garanderen tot redactie en herziening van teksten. Bedrijven kunnen als rechtspersonen aan weerszijden van de Atlantische Oceaan 'pleiten' voor het amenderen of verwerpen van om het even welke regulering waartegen ze bezwaar maken.

Het voorzorgsprincipe dat ingeschreven staat in de EU-wetgeving wordt daarentegen nergens vermeld in de Europese ontwerptekst voor het verdrag. In plaats daarvan wordt de 'wederzijdse erkenning van de gelijkwaardigheid van regelgevende initiatieven' voorgesteld, wat neerkomt op het op voorhand verzaken aan de meestal hogere Europese standaarden.

Nog een andere institutionele rol voor  multinationale bedrijven wordt weggelegd in het hoofdstuk over technische handelsbelemmeringen, het mechanisme dat teruggaat op de Wereldhandelsorganisatie, waarmee bedrijven regelgeving kunnen aanvechten over bijvoorbeeld de neutrale verpakking voor tabaksproducten, het vermelden van het land van oorsprong, het chemisch reinigen van kippenvlees en importbeperkingen op genetisch gewijzigde teelten.

De ontwerptekst van de VS stelt dat "Elk van de deelnemende partijen zal leden van de andere partij toelaten om deel te nemen aan de ontwikkeling van standaarden, technische reguleringen en toelatingsprocedure's", en dat "Elk van de deelnemende partijen zal leden van de andere partij toelaten om deel te nemen in de ontwikkeling van deze maatregelen en zal hen daarbij een statuut toekennen dat niet minder gunstig is dan hetgeen ze toekent aan haar eigen leden."

Daardoor komen transnationale bedrijfscomités in de plaats van een democratisch proces. Het 'recht op regulering' dat vermeld wordt in de ontwerptekst van het in 2015 gepubliceerde investeringshoofdstuk van de EU is zonder betekenis in het licht van de voorzieningen die democratische beslissingsname volledig buitenspel zetten.

Wat vertellen de uitgelekte teksten nog meer?
De VS willen de potentiële EU-markt voor 'producten van de moderne landbouwtechnologie'  – versta daaronder genetisch gemanipuleerde teelten (ggo's) – volledig openbreken. Het ontwerphoofdstuk over sanitaire en fytosanitaire regels stelt een heel kluwen op van 'wetenschappelijke' vereisten die het voor de EU nog moeilijker zouden maken om haar beperkingen op de invoer en productie van genetisch gemanipuleerde producten vol te houden.

De EU zou verplicht worden zich in te schrijven in het Amerikaans geïnspireerde International Initiative on Low Level Presence [3], een programma dat erop gericht is de beperkingen op te heffen op de invoer van niet-genetisch gemanipuleerd voedsel dat sporen vertoont van genetische manipulatie. Dit soort contaminatie is wijdverspreid sinds de uitbreiding van de genetisch gemanipuleerde landbouw. Het 'internationaal initiatief' betekent een kolonisering met genetische manipulatie via de achterdeur.

Het verzet tegen TTIP groeit nog. Op 7 mei eisten in Rome veertigduizend mensen 'Stop TTIP' tijdens een betoging georganiseerd door de Italiaanse vakbondskoepel CGIL, haar centrale voor werknemers in de voedselindustrie (FLAI) en organisaties van het middenveld. In de teksten steekt nog veel meer giftig materiaal voor de democratie en de arbeidersbeweging. We hebben niet eens de volledige lijst gezien met annexen over diensten, of de hoofdstukken over intellectuele eigendom of financiële diensten, stuk voor stuk instrumenten ter vermeerdering van de macht van bedrijven. De gelekte teksten bewijzen de ongelofelijke hypocrisie van regeringen aan beide zijden van de Atlantische Oceaan, die het TTIP willen verkopen als een overeenkomst die de regelgevende rol van Staten zou respecteren en een hoog niveau van bescherming voor werknemers, consumenten en het milieu zou garanderen.

Wat betreft investeringen, de kern van het verdrag, betekent het Europees voorstel voor een internationaal 'hof' (ICS) dat betwistingen over investeringen zou moeten behandelen niets meer dan een cosmetische herbenoeming [4] van de niet-publieke arbitragehoven die de VS blijven voorstaan in het geval van betwistingen tussen investeerders en Staten (ISDS). In beide gevallen, ISDS en ICS, zouden investeerders de macht hebben om wetten, regelgeving en zelfs administratieve en juridische beslissingen aan te vechten wanneer ze er bezwaar tegen maken.

Het CETA-verdrag tussen Canada en de EU bevat  reeds ISDS en uitgebreide investeringsrechten in hun meest schadelijke vorm, wat er een mogelijke volmacht voor TTIP van maakt. Zowat alle transnationale bedrijven met basis in de VS hebben afdelingen in Canada die gebruik zullen maken van wat reeds in CETA voorzien is, onder andere ISDS, om Europese regelgeving aan te vallen.

Dit offensief van de bedrijfswereld kan nog een hogere vlucht nemen via het mechanisme van 'meest begunstigde natie'. Daardoor zouden bedrijven en hun dochterondernemingen in andere landen waar een gelijkaardig handels-en investeringsakkoord bestaat met de EU dezelfde 'rechten' als investeerder kunnen opeisen als vermeld in CETA.

TTIP/CETA is een totaalakkoord. Vakbonden en ngo's moeten gebruik maken van deze gelekte teksten om het protest levendig te houden en zowel TTIP als CETA te verslaan.

Bronnen:
[1] Greenpeace TTIP-Leaks
[2] Trade Deals That Threaten Democracy
[3] International Statement on Low Level Presence
[4] Zombie attack! TTIP corporate super rights come back from the dead

Alles over Vrijhandelsakkoorden      Ander Europa      Herman Michiel

Boudewijn: Iemand die de TTIP verdedigd, heeft of andere belangen dan het gewone volk, of hij/zij wordt als lobbyist betaald, of zit ons te stangen, of .............


Boudewijn
Reactie van Wim van Teeffelen op 18 Mei 2016 op 20.47

Ik begrijp van Boudewijn dat voorstander zijn van TTIP niet gewenst is op deze site. Zijn tekst is politiek gekleurd door zaken uit hun verband te halen. Waar je onheil wil zien zul je het vinden in elk politiek document. Ik zit niemand te stangen, het is waarlijk mogelijk dat iemand het oneens is met Boudewijn en toch niet zijn gezonde verstand heeft verloren...

@Zip: De PVV wordt financieel gesteund door de rechterzijde van de Republikeinse Partij in de US (Conservative Caucus, Tea Party en vergelijkbare groepjes). Die hebben zich uitgesproken als felle tegenstanders van de TTIP omat ze niet willen dat wij Europeanen (per definiteis allemaal (quasi-)-communisten) de Amerikaanse vrijheid beperken. De stap om dan te veronderstellen dat de PVV ook tegen zal zijn is niet groot meer, al moet ik toegeven dat ik daar geen bewijs van heb.

Wim


Overleden
Reactie van Boudewijn Bolderheij op 18 Mei 2016 op 20.47
Bonjour Monte Carlo,
even wat tegenwicht:

MC: TIPP is een verdrag waarin je met elkaar afspreekt wat je wel en niet leuk vindt.
B: Klopt en het staat vol met dingen die geen gewoon mens leuk vind.

MC: Het is ronduit achterlijk om tegen een verdrag te zijn. 
B: Tja, dan ben ik maar achterlijk, ik ben "zwaar" tegen, dus "zwaar achterlijk".
Maar volgens mij hoor jij mij niet uit te schelden.

MC: Het is antidemocratisch om voor een verdrag te gaan liggen.
B: Ik heb eerder het gevoel dat het, het toppunt van democratie is.
Zeker als het via digitale, vredige, handtekeningen gaat.

MC: Weet u...
-- Ik ben tegen hormonen in mijn biefstuk.
B: Er zijn twee oplossingen. 1 BiO-biefstuk.  2. Geen biefstuk.
MC: -- Ik wens geen smartphone die met kinderhandjes in elkaar werd gezet.
B: Er is maar één oplossing. Geen slimme telefoon.
Gij stopt uwe hoofd in het zand !
MC: -- Ik wil geen kankerverwekkende chemische rotzooi op mijn bananen.
B: zie bij biefstukken.
MC: -- Liever betaal ik veel meer als ik zeker wist dat dit niet zo was.
B: Nou, begin dan maar met BiO.
Hebben we het de volgende keer over die slimme telefoon van € 2.000,-

MC: DAT (!!!) is waar u tegen moet protesteren. Niet tegen een verdrag waarin onze belangen, de belangen van consumenten in Europa, door democratisch gekozen vertegenwoordigers worden gediend. 
B: Ja, we zijn gek, als dit verdrag getekend is 
zijn we letterlijk aan de grote concerns overgeleverd, dan is de race gelopen.
B: Die democraties gekozen vertegenwoordigers 
staan zelf perplex van deze ON-democratische toestand.
MC: Uw handtekeningenacties en referenda maken van Europa een ongeleid en vooral antidemocratisch projectiel waar de onwetendheid heerst 
B: Klopt, voor een deel heerst er een gigantische onwetendheid.
dat komt omdat alles in achterkamertjes geregeld wordt,
niet door onze desinteresse.

B: Dus eerst dat hele verdrag maar eens op tafel.
Dan een uitgebreide uitleg ronde in alle EU landen.
Daarna in al die landen een volksraadpleging.
Dat zou nou pas democratie zijn.


Boudewijn
Reactie van Tessa48 op 18 Mei 2016 op 21.28

Overigens, meneer Wim, heb ik tegen het Ukraine verdrag gestemd, voornamelijk vanwege de militaire paragraaf, die ik, voor mijzelve, heb betiteld als een poging tot uitbreiding van militaire macht in Europa. En voor uw gemoedsrust, ik ben niet extreem, noch ter linkerzijde, noch ter rechterzijde.

Reactie van Wim van Teeffelen op 18 Mei 2016 op 23.55

@Tessa: Je mag wel gewoon Wim zeggen hoor en je mag stemmen op wat je wil zonder dat je daar uitleg over hoeft te geven. Ik constateer slechts dat de PVV en de SP 'nee' adviseerden te stemmen in het Oekraine-referendum en dat zijn de twee meest extreme partijen (links en rechts) in NL. Alle partijen daartussen in, laten we zeggen de 'gematigde' partijen hadden geadviseerd niet of voor te stemmen. En dat voor een 'leuk zomerdingetje' zoals de organisator het noemde wat de Nederlandse belastingbetaler €40 miljoen heeft gekost. Laten we hopen dat zo'n zelfde circus ons met de TTIP bespaard blijft. 

Hoeveel referenda zijn er nog nodig voordat we tot de conclusie komen dat die helemaal niets verbeteren aan het democratische gehalte van de besluitvorming? In dit geval: €40 miljoen over de balk gesmeten en een uitkomst waar gelukkig helemaal niets mee wordt gedaan door deze regering.

@ZIP: handelsverdragen bevorderen welvaart en voorkomen oorlogen, ik denk dat dat inmiddels genoegzaam is bewezen in de geschiedenis...

Wim

Reactie van Tessa48 op 19 Mei 2016 op 6.14

Beste @Wim, mijn dank voor de nuancering. Na een weloverwogen besluit, na een terdege opgebouwde kennis van het dossier ongenuanceerd 

in de extreme hoek gepropt te worden, was "even" een brug te ver.

Reactie van Wim van Teeffelen op 19 Mei 2016 op 9.05

@Tessa, dat was het probleem met het Oekraïnee-referendum: er zaten heel veel verschillende elementen in dat verdrag: militair, handel, culturele en wetenschappelijke uitwisseling, opsporingssamenwerking van justitie/politie en nog een paar dingen. En het enige wat 'het volk' in het referendum mocht doen is ja of nee stemmen, geen enkele nuancering mogelijk. Daarom is een referendum zo'n slecht instrument. En als we een referendum gaan krijgen over de TTIP dan gebeurt weer precies hetzelfde, ook in de TTIP zijn allerlei verschillende onderwerpen samengebracht: afbouwen van importtarieven, harmoniseren van toelatingsregels (veiligheid, hygiëne) van consumentengoederen, tegengaan van oneigenlijke subsidies, etc, etc.

Zo discussiëren links- en rechts-extremisten die voor dit referendum zijn: De links-extremisten (bv sommige milieubewegingen) pakken als voorbeeld de chloor-kip, blazen dat op tot buiten alle proporties en verklaren vervolgens dat we tegen moeten stemmen. De rechts-extremisten (bv Donald Trump) pakken als voorbeeld dat bepaalde Amerikaanse voedselveiligheidsregels  mogelijk zouden moeten worden geharmoniseerd met vergelijkbare Europese regels en verklaren vervolgens dat Amerikanen tegen moeten stemmen omdat Amerika zich hiermee uitlevert aan Europese communisten. Zie ook bovenstaande bijdrage van Boudewijn, een vertaald stuk uit de links-extreme milieuhoek, die heel selectief heeft geshopt in de veelheid van voorstellen (let wel: voorstellen, er is nog niks definitief), vervolgens het belang van die puntjes opblaast en een anti-stemming creëert. Wat we in de TTIP-discussie zouden kunnen gebruiken is wat minder hysterische stemmingmakerij en wat meer nuchter nadenken. Handelsbarrières leiden tot extra kosten zonder betere producten. Het afbreken van handelsbarrières  is dus per definitie goed voor de consument.

Dus ik wil iedereen oproepen om de petitie van Frea vooral NIET te tekenen, zodat de vele miljoenen aan belastinggeld voor weer een onzin-referendum ten goede kunnen komen aan andere, wel nuttige, taken van de overheid. 

Wim


Overleden
Reactie van Boudewijn Bolderheij op 19 Mei 2016 op 17.29
Gerard,

Mijn complimenten, je bent heel erg goed bezig.
Je komt met echte argumenten, waar je tegenstanders, 
bij gebrek aan tegenargumenten maar gewoon niet op in gaan.

Die piepen en knarsen een beetje en betrekken de hele wereld erbij.
Waarschijnlijk weten ze het onderwerp al niet meer.

Heren voorstanders van de TIPP, pakt u bij elkaar 
en tik over die vreselijke, ON-democratische TIPP.

Of juist over volksraadpleging, het toppunt van democratie !!


Boudewijn

Je reactie hieronder, dit zijn de huisregels. 

Je moet lid zijn van Nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Nederlanders.fr

GA DIRECT NAAR:

ENTREPRISE | SPONSORS

© 2022   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden