Nederlanders in het buitenland vinden elkaar via www.nedergids.nl

www.nederlanders.fr

Hét netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk

Het doek valt voor de nasleep van het arrest De Ruyter. In het PLFSS (Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale, zeg maar : het sociaal Plan van de regering) voor 2016 worden de opbrengsten van premies CSG/CRDS enz. op vermogensinkomsten bestemd voor de ‘financiering van prestaties waarvoor geen bijdrage is verschuldigd’ zoals het geval is bij gewone belastingen. In Nederlandse termen: de premies worden gewoon belastingen en gestort in de algemene middelen. Dit is de ontnuchterende reactie van Bercy op het arrest De Ruyter waarover op dit forum al veel is geschreven. Op deze manier is de heffing niet meer in strijd met het EU-recht. Belastingen behoren namelijk in het algemeen niet tot het terrein van het EU-recht.

De maatregel geldt alleen voor de premies over de vermogensinkomsten, niet over de premies over de arbeids- en pensioeninkomsten. Vermogensinkomsten zijn onder meer: plus value bij de verkoop van een tweede woning, huurinkomsten, lijfrente-inkomsten, inkomsten uit levensverzekering en rente op spaartegoeden.

Bercy heeft nogmaals toegezegd dat de tot 2016 ten onrechte geheven premies zullen worden gerestitueerd. Het is dus zaak voor mensen die hun tweede woning in Frankrijk te koop hebben staan om die te verkopen vóór 1 januari 2016. Dat zal kunnen leiden tot een kortstondige daling van de vraag- en verkoopprijzen in de komende maanden. Voor het verleden is het zaak bezwaarschriften in te dienen over aanslagen CSG/CRDS omdat de Franse regering niet heeft gezegd dat ze de premies uit eigen initiatief zal teruggeven. Men heeft wel 'alle noodzakelijke maatregelen genomen' maar die zijn niet gespecificeerd. U kunt in ieder geval nog tot eind dit jaar bezwaar (laten) indienen over aanslagen inkomstenbelasting over 2012. Voor de belasting over de plus value is 2013 het oudste jaar voor een teruggaaf.

Een kanttekening is op zijn plaats. Bekeken moet worden hoe Bercy nu het gat gaat repareren dat ontstaat in de sociale sector door het wegvallen van de ‘voeding’ door de premies CSG/CRDS. Als alleen sprake is van windowdressing in die zin dat er langs een omweg toch weer een verband blijft of ontstaat tussen de tot belasting omgedoopte premies en de sociale tekorten waar de CSG/CRDS voor in het leven zijn geroepen, zou er nog steeds of weer sprake kunnen zijn van strijd met het EU-recht. Het gaat om de geldstromen, niet om het etiket. Dat wordt dan wel een veel lastiger procedure dan die van De Ruyter. De simpele belasting- of premieplichtige burger heeft dan een zware, feitelijke bewijslast en niet alleen maar een juridische stelplicht zoals De Ruyter.

Lucas Roos, belastingadviseur

Bron: Fiscalonline

Weergaven: 1884

Tags: (Klik voor berichten in dezelfde rubriek) 20150928, Geldzaken, Overheid

Reactie van Jan de Voogd op 22 Oktober 2015 op 11.15

@Lucas

 Aannemelijk is dat de EC al lopende infractieprocedures, met name ten behoeve van niet-residenten van Frankrijk, zal blijven doorzetten. Dan blijft de bewijslast dus bij de EC. Nieuwe klachten na aanneming van art. 15 PLFSS 2016 kunnen daarbij dienstig zijn. Dat het lang kan duren voordat zo'n in fractieprocedure is beeindigd (evt. bij het EHvJ) is duidelijk.

Reactie van Lucas Roos op 22 Oktober 2015 op 12.58

@Jan,

Ja, dat het allemaal nog jaren zal blijven spelen is wel duidelijk.

Heb jij al info over het lot van artikel 15 PLFSS? Ik hou het zelf ook zo veel mogelijk in de gaten en ik zal het hier verder berichten als ik wat tegenkom.

Heb je mijn post van gisteren (21-10) gezien? Bercy heeft nu bedacht dat de 2% 'montant du prélèvement de solidarité' (regel 114 van het aangiftebiljet 2048-IMM-SD) niet onder De Ruyter valt. Belanghebbenden krijgen dus geen 15,5% terug maar slechts 13,5%. Lijkt mij betwistbaar. De bepaling die hierover gaat http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E86041F9A2F4...

valt onder de sectie 01 met als opschrift: Contributions et prélèvements perçus au profit d'organismes divers concourant au financement de la protection sociale et au remboursement de la dette sociale. Ofwel: deze solidariteitsheffing gaat (ging) net als de andere CSG/CRDS-premies in de pot voor sociale verzekeringen. De Franse regering zal wel dezelfde redenering hiervoor hebben als bij artikel 15 PLFSS (geen premiebetaling waartegenover opeisbare prestaties staan, overigens vind ik het een schande dat ze dat besluit over die 2% nergens motiveren). Het ziet er dus naar uit dat we niet alleen over de jaren vanaf 2016 maar ook over de jaren 2012 t/m 2015 opnieuw procedures gaan krijgen.

Reactie van Jan de Voogd op 22 Oktober 2015 op 14.04

Volgens mij is (artikel 15 van ) PLFSS 2016 nog steeds in parlementaire behandeling, dus duidelijkheid is er nog niet. Dat de regering zo veel mogelijk afbreuk wil doen aan het arrets De Ruyter (t.a.v. non-residenten of specifieke nieuwe bestemmingen van bepaalde heffingen) is duidelijk. Ik wacht de uiteindelijk versie van de Code de la Securite Sociale (etc.) af voor ik een eindoordeel vel. En zal dan de ICNG zo nodig aanbevelen een klacht in te dienen bij de EC als onvoldoende tegemoetgekomen is aan het arrest De Ruyter.

Reactie van Jan de Voogd op 14 Maart 2019 op 12.09

Het EHvJ deed snel, heden, uitspraak op de prejudiciële vraag van het Hof van Beroep Nancy. De Franse regering verliest (van de klagende Dreyers die onder het Zwitserse stelsel verzekerd waren). Het EHvJ oordeelt: als er geheven wordt voor APA en CPH zijn de laatste geen bijstand of een bijzondere non-contributieve prestatie maar zuivere sociale zekerheidsprestaties in de zin van art. 3 Vo883/2004. Zie C-372/18. Het bijzondere is dat geen advies van een Advocaat Generaal werd gevraagd. Het EHvJ vond het zo duidelijk dat het direct zelf afhandelde (wat niet zo vaak voorkomt overigens).Een impliciete kritiek dat de Franse regering el erg hardleers lijkt op het onderwerp algemene sociale heffingen?

Mijns inziens hoeft deze problematiek nog steeds niet voorbij te zijn, ook niet nadat per 2019 opnieuw een hervorming is doorgevoerd op dit onderwerp (en de huidige heffing is 

verhoogd tot 7,5% van vermogensinkomsten). In elke geval hebben belanghebbenden (wie niet verzekerd is onder het Franse ziektekostenstelsel en woont binnen EU (ook: Frankrijk)/EER/Zwitserland) de mogelijkheid alle algemene sociale heffingen over het totaal van hun vermogensinkomsten (ook die 2% heffing die nog in geding was na de uitspraak van Hof Nancy) terug te vragen over in elk geval de periode 2016 t/m 2018.

 Zodra de Nederlandstalige uitspraak er is (nu nog slechts de Franstalige) zal ik die op vbngb.eu becommentariëren.

Reactie van Eliane Vandezande op 14 Maart 2019 op 19.31

Ik heb vorig jaar en dit jaar geld opgenomen van een (franse) levensverzekering en telkens CSG betaald. Kan ik dat terugvorderen?

Ik woon in Frankrijk en heb de Sécurité sociale, door de ZW gefinancieerd.

Ik heb eerder CSG teruggekregen maar mocht het alleen aanvragen tot 2012.

Dank U voor het antwoord!

Reactie van Jan de Voogd op 14 Maart 2019 op 22.41

Terugvorderen is mogelijk voor wie niet verzekerd is onder het Franse wettelijke ziektekostenstelsel. Dat is uit uw bericht niet duidelijk.

Reactie van Ingrid op 14 Maart 2019 op 23.14

Beste Jan de Voogd, 

Kunt u mij vertellen waar ik de uitspraak van het EHvJ kan vinden?

Bij voorbaat hartelijk dank, 

Ingrid

Reactie van Jan de Voogd op 14 Maart 2019 op 23.19

via deze link:

 curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211708&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4281331

Reactie van Ingrid op 14 Maart 2019 op 23.29

Hartelijk dank!

Hieronder is plaats voor een reactie. Blijf bij het onderwerp. Wees constructief en vriendelijk. Uw kennis en ervaring worden op prijs gesteld.

Bent u de plaatser van dit bericht? Reageer dan ajb op de gegeven reacties en adviezen. Het kan geen kwaad om mensen te bedanken voor hun welgemeende reacties. Onze huisregels ...

Je moet lid zijn van www.nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van www.nederlanders.fr

-

Google advertenties

© 2019   Gemaakt door: Anton Noë (beheerder).   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden