Nederlanders.fr

Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!

Onlangs zijn door de franse regering twee nieuwe maatregelen aangekondigd. De een is per 19 juli van kracht geworden en betreft het (laten) verbouwen van een woonhuis; de andere gaat in per 1 januari 2020 en betreft de isolatie(subsidie) van een woning.

Ad 1. Iedere particulier die een huis bewoont dat is gebouwd vóór 1997 (het jaar waarin het gebruik van asbest in de bouw werd verboden) en een bedrijf inhuurt om er iets aan te renoveren of te verbouwen, is sinds 19 juli 2019 verplicht om een asbestcontrole te laten uitvoeren door een gespecialiseerd bedrijf. Ook wanneer het enkel gaat om het opschuren van een muur of om het vervangen van tegelwerk in de badkamer. Zelfs voor het plaatsen van een extra stopcontact in een muur is deze asbestcontrole verplicht. Wanneer de ingehuurde kracht ook maar enigszins het risico loopt om asbeststof in te ademen, moet er tevoren een asbestcontrole plaatsvinden. Deze RAAT (Repérage Amiante Avant Travaux) zal de kosten van een niet ingrijpende verbouwing met ongeveer €300 à €400 doen stijgen. Maar voor het afbreken van muren kunnen de kosten gemakkelijk oplopen tot €1000 à €2000. En áls daadwerkelijk asbest wordt aangetroffen, worden de kosten nog vele malen hoger...


 

Ook wanneer je je huis nog maar pas hebt gekocht en de verplichte asbestcontrole (vanaf 2013 met onbeperkte geldigheidsduur) onlangs heeft plaatsgevonden, is een asbestcontrole verplicht voordat je ook maar het geringste aan je huis laat renoveren of verbouwen. Voor de verplichte asbestcontrole bij verkoop gelden namelijk andere regels dan voor de asbestcontrole vóór verbouwing. Deze laatste betreft alleen het gedeelte dat zal worden gerenoveerd of verbouwd. Bij het neerhalen van een simpel niet-dragend muurtje (cloison) zal bijvoorbeeld op verschillende plaatsen in de muur worden geboord om te kijken of het asbest bevat. Hetzelfde geldt voor het plaatsen van nieuwe kozijnen en ramen.


 

Ad 2. De tweede maatregel betreft een wijziging van de subsidievoorwaarden voor isolatie en andere energiebesparende investeringen in en aan de woning. Deze maatregel gaat per 1 januari 2020 in. Per die datum wordt de oude regeling afgeschaft. De nieuwe regeling houdt het volgende in:

a. In plaats van de crédit d'impôt wordt de subsidie direct uitbetaald aan de opdrachtgever. Het crédit d'impôt hield namelijk in dat de eigenaar eerst de kosten moest voorschieten, om ze een jaar later pas via de impôts terug te krijgen. Het gevolg was dat alleen welgestelden van de maatregel profiteerden. Anderen konden zich het voorschieten van de meestal hoge bedragen simpelweg niet veroorloven.

b. De inkomensgrenzen (RFR = Revenu Fiscal de Référence oftewel belastbaar inkomen) voor de bijdragen worden bijgesteld. Deze nieuwe grenzen zijn nogal ingewikkeld. Er wordt niet alleen onderscheid gemaakt tussen burgers die in de regio Parijs wonen en degenen in de rest van Frankrijk, maar ook tussen mensen met de laagste inkomens en mensen met modale inkomens. De laatsten ontvangen minder subsidie, maar bovendien gaat de nieuwe regeling voor hen pas per januari 2021 in. Ook ontvangen zij geen bijdrage meer voor de aanschaf van een hoogwaardige gaskachel of gasmoederhaard.

Laagste inkomensgrenzen: Ile-de-France: 1 persoon €20.470, 2 personen €30.044
                                        Rest van Frankrijk: 1 persoon €14.790, 2 personen €21.630

Modale inkomensgrenzen: Ile-de-France: 1 persoon €24.918, 2 personen €36.572
                                       Rest van Frankrijk: 1 persoon €18.960, 2 personen €27.729

Voor degenen met een hoger jaarinkomen (RFR) wordt de subsidie afgeschaft.

c. De bijdrage wordt anders dan voorheen niet meer berekend naar hetgeen de aangebrachte voorziening heeft gekost, maar naar de energiebesparing die zij heeft opgeleverd. 

d. Het isoleren van de loze ruimtes onder het dak (combles) voor 1 euro wordt afgeschaft. Wie van plan was om zijn combles te laten isoleren voor 1 euro, moet er dus vaart achter zetten.

Notre Temps geeft enkele voorbeelden van de bedragen die mensen die binnen de inkomensgrenzen vallen aan subsidie kunnen verwachten voor bijvoorbeeld het plaatsen van dubbel vensterglas.

Bronnen ad 1: Notre Temps, Capital.fr en LCI.fr
             
ad 2: Notre Temps


Weergaven: 6104

Rubrieken,

Klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek.

20190817, Bouw, Geldzaken, Overheid

Reactie van Geert Berghuis op 18 Augustus 2019 op 8.19

Typisch weer een voorbeeld van Franse burocratie.De werkloosheid zal alleen maar toenemen.Als je de letter van de wet opvolgt zal er niemend zijn die ook maar een "klein"klusje aan de plaatselijke aannemen uitbesteed.Waanzin ten top.Ik neem wel het "asbest risico"serieus.Maar dit is betutteling van de eerste orde.Elke aannemer kan heel goed zelf inschatten waar ie mee bezig is.Een wet sluit NOOIT alle risico,s uit.

Reactie van edith janzen op 18 Augustus 2019 op 8.19

Heel fijn weer, Theodora. Dank!

Reactie van Jeannette op 18 Augustus 2019 op 9.34

ja, dit is niet zo'n slimme maatregel, zwart werken wordt hiermee alleen maar in de hand gewerkt, en ikzelf denk over dat badkamerwandje of stopcontact; dat doe ik zelf wel!

Reactie van Walter Stevens op 18 Augustus 2019 op 10.53

Weer zo'n niet te controleren regel !. Wie komt er controleren of ik een asbestonderzoek laat doen wanneer ik een stopcontactje ga plaatsen of verplaatsen ?. Werkelijkwaar helemaal niemand !. Ook niet wanneer ik binnen in de woning een paar oude tegels van de muur tik… Wat ik net gisteren gedaan heb……. Kortom, ik zou me echt geen zorgen gaan maken…….


Overleden
Reactie van Koos Dulfer op 18 Augustus 2019 op 11.19

Theodora, Dank voor het zoveelste goed uitgewerkte- zeer informatieve artikel! Achja die Fransen. Soms denk ik wel eens dat alles hier 50 jaar achter loopt op dat verre noordelijke Hollandia waar de procedures en protocollen centraal staan, waar eindeloze hoeveelheden her- om- en bijgeschoolde halve zolen in rijks- proviciale- en gemeentelijke diensten ons de dienst trachten uit te maken, doch op grond van ervaringen niet eens in staat zijn een adres van hier foutloos- en volledig weer te geven zodat menig bericht van de lange arm die het vaderland over mij pensioengerechtelijke in de verre nooit bereikt als er niet iemand van de Franse Posterijen de moeite heeft genomen om er op de enveloppe de postcode en de naam van het dorp bij te schrijven. 

'Ollandia' als voorbeeldland om ook hier de mensen in het harnas te jagen en zich geel in het protest te storten. Haha, want woningen, miljoenen woningen zoals het mijne die eeuwen geleden zuiver en alleen uit gestapelde natuursteen opgetrokken zijn toen asbest volkomen onbekend was gelijk wettelijke regels- en bouwvergunningen waar in de praktijk geen mens zich aan houdt, doch voor een flinke domper kunnen zorgen als je als eigenaar verantwoordelijk wordt gesteld wanneer iemand die in jouw opdracht er werkzaam aan is enig ongeval overkomt. Dat verachterlijke voorbeeldland in dit opzicht dat via de EU ofzo navolging in ons heerlijke tot zo ver eerder ongerepte LDF doet volgen.

Afijn (enfin) ik zal goed opletten of- en wanneer er ooit iemand in ons dorpje ooit een keer iemand voor zo'n bedrag op papier vast laat leggen dat er geen asbest in de muur zit als er ergens een nieuw stopcontact of zoiets aangelegd moet worden.

Over de subsidieregels op het gebied van huisisolatie: Zo ver mij bekend legden plaatselijke aannemers precies dat bedrag boven op de offerte dan wij er als belastingbetalers voor terugkregen. Vervolgens dat ze hier nu moeilijk doen over asbest, maar dat het veel gebruikte glas- en steenwol in Duitsland even gevaarlijk voor de gezondheid bij het inademen van minuscuul kleine deeltjes wordt geacht als asbest. Misschien dat ze er hier dan ook na 50 jaar achterkomen? 

 

  

Reactie van En Laurenc op 18 Augustus 2019 op 12.09

Regeltjes regeltjes regeltjes, óók in Nederland moest alle asbest uiterlijk 2024 verwijderd zijn, onlangs is deze regel geheel van tafel verdwenen, omdat asbest zolang je er niet aan zit geen kwaad doet volgens wéér een studie.

Toen ik frans begon te leren was het eerste woord wat mij heel veel heeft geholpen "un truc" (een ding) dus ik deed boodschappen en wees dan aan dat ik een truc comme ci en een truc comme ça nodig had. Het tweede dat ik leerde was "système D" en dat betekent "débrouillez vous" of te wel "regel het zelf". Dus vraag zo weinig mogelijk aan, doe het gewoon. Ik ga u hier natuurlijk geen persoonlijke vooorbeelden geven, maar mij is dat système D altijd heel goed bevallen.

M.b.t. de regeltjes: de zoon van vrienden is houtbewerker en aannemer, hij is ergens rond de 40, moest zóveel sociale lasten betalen dat hij heeft besloten zijn bedrijfje te stoppen en weer keurig zwart te gaan klussen. Vive la France met haar regeltjes...

Reactie van Theodora Besse op 18 Augustus 2019 op 17.25


Nog wat nadere info: het asbest-arrêté dat op 19 juli jl. van kracht is geworden, berust op een wet uit 2016, onder het presidentschap van François Hollande. De wet kwam uit de koker van de toenmalige minister van Ecologie en Energie, Ségolène Royal. Waarom de huidige minister met deze portefeuille, Elisabeth Borne, drie jaar na dato alsnog met dit arrêté op de proppen komt, wordt nergens vermeld. Het blijft vreemd dat onder het presidentschap van Macron, die het bedrijfsleven een warm hart toedraagt, deze maatregel van kracht wordt.

Het eerste wat ik dacht toen ik het las: "Dat zal zwart werk alleen maar stimuleren." Want "mannetjes" nemen het asbestgevaar vrij licht op en ze maken zelf wel uit of ze ergens in kunnen hakken of boren. En anders zetten ze gewoon een neuskap op hun gezicht.

Een aannemer is uiteraard verantwoordelijk voor de veilige werkomstandigheden van zijn personeel. Maar als hij tegen een opdrachtgever zegt: "U moet voordat we dat stopcontact plaatsen wel even een asbestcontrole laten doen à €300-€400" of in geval van het weghalen van een simpele cloison €1000 à €2000, dan kan hij zijn opdracht wel vergeten. Dus zal hij er niet over beginnen, want hij is ook verantwoordelijk voor zijn eigen werkgelegenheid en die van zijn personeel.

Inderdaad Walter, een totaal oncontroleerbare maatregel!

Reactie van Theodora Besse op 18 Augustus 2019 op 17.49


En Laurenc, ik las laatst "ergens" dat de Fransen de CSG als de meest onrechtvaardige heffing op hun inkomen beschouwen. En Macron heeft die ook nog eens met 1,7% verhoogd om er niet alleen de sécurité sociale van te betalen, maar ook de werkloosheid. Een WW-premie die eerst werd ingehouden op het loon van werknemers is daarmee overgeheveld naar de CSG.

Zie voor de geschiedenis van de CSG: Wikipedia.org

Reactie van Robert op 20 Augustus 2019 op 9.07

Even hypotetisch: wij hebben per afgelopen mei een ander huis gekocht, uiteraard is hierbij een uitvoerige verplichte inspectie (waaronder asbest) aan de orde geweest. Kan ik dit asbestrapport gebruiken om een klus te laten uitvoeren of moet er nu een volledig nieuw rapport worden opgemaakt?

Reactie van Theodora Besse op 20 Augustus 2019 op 11.46


Robert, het antwoord op je vraag staat uitvoerig in het artikel hierboven (tussen de eerste en de tweede illustratie).

Je reactie hieronder, dit zijn de huisregels. 

Je moet lid zijn van Nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Nederlanders.fr

GA DIRECT NAAR:

ENTREPRISE | SPONSORS

© 2022   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden