Nederlanders.fr

Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!

Per 1 januari 2019 of in de loop van het jaar 2019 verandert er het een en ander ivoor degenen die in Frankrijk wonen. Hieronder zet ik de belangrijkste wijzigingen op een rij:

Verreweg de grootste verandering in 2019 zal voor de Fransen ongetwijfeld de "prélèvement à la source" zijn, de maandelijkse inhouding van belasting en sociale lasten op het inkomen. Dit systeem geldt allang in alle landen van Europa, behalve in Zwitserland. Duitsland begon er in 1920 mee en Spanje was tot nu toe hekkesluiter (in 1979). Zie LeFigaro.fr.

Onder het presidentschap van François Hollande werd eindelijk in Frankrijk het maandelijkse inningssysteem door het parlement geaccepteerd, maar de zorgen van de invoering (destijds gepland voor 1 januari 2018) werden wijselijk overgeheveld naar de volgende regering. Premier Edouard Philippe stelde de invoering nog eens met een jaar uit, maar nu gaat het er dan toch echt van komen. Veel Fransen zullen op hun neus kijken wanneer ze eind januari hun loon, pensioen of uitkering ontvangen, want eventuele belasting en de CSG/CRDS zijn er dan voor het eerst op in mindering gebracht.Verder ondergaat het minimumloon (SMIC) de automatische jaarlijkse verhoging, die dit jaar 1,5% bedraagt. Dat betekent dat een SMICker per maand €1204 netto gaat ontvangen (€16 netto meer dan in 2018).

Overuren die werknemers maken zullen vanaf 1 januari 2019 bruto worden uitbetaald. Het loon voor deze overuren is dus niet meer onderworpen aan belastingheffing en sociale lasten.

De prime d'activité gaat met een bonus van €90 omhoog (toegezegd door president Macron in zijn tv-toespraak van 10 december 2018). Recht op een prime d'activité hebben alle werknemers en zelfstandigen die 1 tot 1,3 maal de SMIC verdienen. Ook mensen die 0,8 tot 1,5 maal de SMIC verdienen hebben er recht op, maar zij ontvangen naar verhouding minder. In totaal hebben ongeveer vijf miljoen huishoudens recht op de prime d'activité.De
algemene verhoging van de CSG met 1,7% gaat niet door voor gepensioneerden die een belastbaar jaarinkomen hebben van minder dan €22580 (€34636 voor een echtpaar), eveneens toegezegd door president Macron. Voor gepensioneerden gelden dus vanaf 1 januari 2019 vier CSG-tarieven: 0% voor belastbare inkomens tot €11128, 3,8% voor belastbare inkomens tot €14548, 6,6% voor belastbare inkomens tot €22580 en 8,3% voor hogere inkomens. Deze bedragen gelden voor een alleenstaande, dus voor 1 part. Zie voor 1,5 en meer parts de tabel op Toutsurmesfinances.com. NB: de te betalen CSG (en andere sociale lasten) wordt niet berekend over het belastbare inkomen maar over het bruto inkomen!

De pensioenen gaan per 1 januari 2019 met 0,3% omhoog. Dat steekt schril af tegen de verhoging van de SMIC met 1,5% en de door de Banque de France verwachte inflatie van 1,7%.

Daarentegen stijgt het minimum bestaansinkomen voor ouderen (Allocation de Solidarité aux Personnes Agées, ASPA) met €35 per maand tot €868,20 voor een alleenstaande. Voor echtparen stijgt het bedrag met €54 tot €1347,88. Mensen vanaf 65 jaar met een laag tot zeer laag inkomen hebben recht op deze uitkering (op aanvraag). Eventuele toeslagen komen daar nog bij, zoals bijvoorbeeld de woontoeslag. Ook mogen kinderen en kleinkinderen hun (groot)ouder(s) steunen met giften in geld, zonder dat dit van invloed is op de ASPA-uitkering. Voor details zie Service-public.fr.

Het pensioensysteem gaat in 2019 op de schop. In de loop van 2019 zal de regering voorstellen aan het parlement om het thans geldende systeem van gewerkte trimesters te vervangen door een puntensysteem. Zie voor meer uitleg Het franse pensioenstelsel. Deel 2. De hervorming volgens Macron. De twee grootste pensioenfondsen voor aanvullende pensioenen, Arrco en Agirc, fuseren per 1 januari 2019. De Agirc kent al een puntensysteem, dat door het gefuseerde pensioenfonds Agirc-Arrco zal worden voortgezet. De waarde per punt wordt jaarlijks vastgesteld. In november jl. heeft Agirc de puntwaarde verhoogd. Agirc-Arrco zal ook een bonus-malus systeem invoeren, waarbij degene die langer doorwerkt dan de pensioengerechtigde leeftijd óf geen korting van 10% krijgt op zijn pensioen óf (tijdelijk) een bonus ontvangt. De bonus-malus regeling Agirc-Arrco houdt het volgende in:

- wie per pensioenleeftijd met pensioen gaat krijgt een korting van 10% op zijn aanvullende pensioen;
- wie 1 jaar langer doorwerkt, krijgt geen korting van 10% op zijn aanvullende pensioen;
- wie 2 jaar langer doorwerkt krijgt een jaar lang een bonus van 10% van zijn aanvullende pensioen;
- wie 3 jaar langer doorwerkt krijgt een jaar lang een bonus van 20% van zijn aanvullende pensioen;
- wie 4 jaar langer doorwerkt krijgt een jaar lang een bonus van 30% van zijn aanvullende pensioen.

De tabaksprijzen blijven over het algemeen min of meer gelijk, rond de €8 per pakje sigaretten. Enkele (veelverkochte) merken zullen iets in prijs stijgen, maar dat doen de sigarettenfabrikanten zelf. Zie voor de prijzen per merk: Capital.fr. Wat betreft de genezing van tabakverslaving: nicotinepleisters, -kauwgom en dergelijke als hulpmiddel om te stoppen met roken worden voortaan alleen nog op doktersrecept verstrekt en gedurende onbeperkte tijd voor 65% vergoed door de basisverzekering. Het maximum van €150 per per patiënt per jaar wordt afgeschaft.Het gereglementeerde tarief van de
gasprijs zal per 1 januari 2019 met 2% dalen. Het tarief zal gedurende de winter 2018-2019 niet meer worden verhoogd.

De nieuwe EU-regels voor de contrôle technique (APK) die per 20 mei 2018 in de EU zijn ingevoerd, worden in Frankrijk qua uitlaatgassen extra verzwaard voor oude, zeer vervuilende dieselauto's. Deze strengere keuringseisen voor uitlaatgassen zouden per 1 januari 2019 worden ingevoerd, maar zijn opnieuw met minimaal een half jaar uitgesteld, aldus Linternaute.com.

Dit waren de voornaamste wijzigingen die in 2019 zullen plaatsvinden. Enkele andere zijn: voor hoortoestellen zal de Sécu in 2019 per oor €200 meer vergoeden, als aanloop naar een volledige vergoeding in 2021. Ook wordt er een maximumprijs vastgesteld voor kronen en tandprotheses, waarbij het in 2021 voor bepaalde soorten kronen en protheses tot een volledige vergoeding zal komen.

Verder wordt per 1 januari 2019 de verkoop aan en het gebruik van pesticiden door particulieren verboden, worden postzegels ongeveer 10% duurder en neemt de taxe d'habitation opnieuw met een derde af. De prime à la conversion (bij de inruil van een oude auto voor een nieuwe of tweedehandse) wordt voor de 20% van de armste burgers verdubbeld tot €4000. Tenslotte worden nieuwe micro-entrepreneurs in 2019 niet meer basisverzekerd via de RSI maar via de CPAM. Bestaande micro-entrepreneurs blijven nog een jaar via de RSI verzekerd. Zij worden in 2020 overgeheveld naar de CPAM. Voor (bijna) alle wijzigingen zie onderstaand overzicht uit de Midi Libre:Bronnen: MidiLibre.fr, NotreTemps.com en NeoViaRetraite.fr

Illustraties: Pixabay


Weergaven: 4279

Rubrieken,

Klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek.

20181230, Geldzaken, Overheid

Reactie van Theodora Besse op 4 Januari 2019 op 16.09


Nuttige aanvulling voor sommigen. Maar €7700 is wel een héél erg laag inkomen. Daar komen (op aanvraag) uiteraard wel allerlei toeslagen bij, die ongetwijfeld niet meetellen als inkomen voor de cheque d'énergie, zoals de woontoeslag en de toeslag minimum inkomen voor ouderen.

Wanneer je ziet dat ongeveer 5 miljoen huishoudens recht hebben op een prime d'activité en dat in 2017 slechts 2,6 miljoen de prime aanvroegen (de helft dus), vraag je je af waarom er geen onvoorwaardelijk basisinkomen wordt ingevoerd, desnoods met een inkomensplafond. Dat zou héél veel regelingen en ambtenaren besparen. En de burger een hoop ellende.

Reactie van Machteld op 5 Januari 2019 op 8.53
Helemaal eens Theodora, dat vraag ik mij al jaren af maar waarschijnlijk zijn er te veel redenen om het niet te doen : het zou allemaal te gemakkelijk worden misschien en bepaalde belangen die er nu zijn, niet meer honoreren.
Reactie van Theodora Besse op 5 Januari 2019 op 9.32


Onder president Hollande had een senaatscommissie ingestemd met een proef met het basisinkomen. Maar onder president Macron hoor je daar niets meer van, want hij is tegen een basisinkomen en legt de nadruk op werk. Toch zijn er heel veel mensen die niet kunnen werken, zoals gepensioneerden en gehandicapten, beide vaak met een laag inkomen. Heel veel ouderen weten niet eens dat ze een toeslag kunnen aanvragen of ze weten niet hoe.

Macron wil het aantal ambtenaren terugbrengen (net als z'n voorgangers). Het lukt niet. Toch zou een basisinkomen heel veel ambtenaren kunnen besparen, maar inderdaad: voor heel veel mensen staat dat nog steeds gelijk met gemakkelijk en gratis geld krijgen in plaats van als politiek en maatschappelijk wenselijke maatregel. Ze houden liever tig regelingen in stand, die ook nog eens ieder jaar moeten worden aangepast. Terwijl in allerlei landen proeven hebben uitgewezen dat het basisinkomen heel gunstig uitwerkt.

Reactie van Frank Dekker op 6 Januari 2019 op 7.36

Dank je Theodora voor de zeer nuttige informatie.

Reactie van Rob van der Meulen op 6 Januari 2019 op 12.33

@ Theodora, liever zou ik nog wat meer feitelijke informatie over allerlei fiscale veranderingen in 2019 aandragen dan de deur openzetten naar een discussie over het basisinkomen waar jij nu een lans voor breekt. Toch één opmerking: wie zou dit allemaal moeten gaan financieren? Belastingdruk verder omhoog? Het Finse experiment met het basisinkomen is overigens nooit echt van start gegaan, een aardig artikeltje in Trouw. Waarin verwezen wordt naar studies en discussies van de OESO. En geloof me, daar gaan ze niet over één nacht ijs (als dat er ooit nog komt). Geen clubje vooringenomen rechts-liberale economen, maar gewoon lieden die het doorrekenen van cijfers niet schuwen. Een inzichtelijke  powerpoint-presentatie

Reactie van eric lambregts op 6 Januari 2019 op 17.55
@Rob: Misschien ook aardig om eens wat meer te lezen over de haalbaarheid van een Revenu de Base in Frankrijk (en de rest van de wereld) op de website van de MFRB: de mouvement française pour un revenu de base. Er is meer gaande en al bereikt dan je je misschien realiseert.
Reactie van Theodora Besse op 6 Januari 2019 op 18.27


Het experiment in Finland was speciaal bedoeld om mensen aan het werk te krijgen. Waar ik het over heb is om mensen die niet kunnen werken en allerlei verschillende toeslagen ontvangen, die ze ook nog eens moeten aanvragen (voor velen een rem) één toeslag te geven, gewoon op basis van laag inkomen. Die moeten ze weliswaar een keer aanvragen, maar zolang ze niet meer inkomen krijgen blijft die ene toeslag gewoon gehandhaafd. Maar al die verschillende regeltjes van al die verschillende toeslagen, daar wordt een mens stapelgek van. Nogal logisch dat dat meer gaat kosten, want dan zullen steeds meer mensen zo'n toeslag aanvragen. Maar daar staan veel besparingen tegenover.

Die powerpoint van de OESO, daar word ik helemaal gestoord van. Daar is voor een normaal mens geen touw aan vast te knopen.

Reactie van Rob van der Meulen op 6 Januari 2019 op 22.55

@ Theodora, goed, geen powerpoint dan, wat meer tekst over de Finland case.....Om vervolgens over te gaan tot de orde van de dag, een kleine aanvulling op de vele praktische tips die je voor de lezers al op een rij hebt gezet. Over die slooppremie, voor oude en vervuilende auto's, de prime à la conversion, valt in dit bericht nog wat te lezen over de diverse voorwaarden.

Reactie van Theodora Besse op 7 Januari 2019 op 7.26


Rob, dit artikel in Trouw (en andere) is meer dan voldoende voor de doorsnee mens.

Bedankt voor de aanvulling met het bericht op Promotelec, dat vrijwel een herhaling is van wat ik hierboven in mijn artikel schrijf. Behalve dat je, om in aanmerking te komen voor de prime de conversion, minimaal een jaar eigenaar moet zijn van het oude motorvoertuig.

Mijn artikel is het resultaat van dagenlange studie van allerlei artikelen, waarvan ik heb geprobeerd voor dit forum een overzichtelijke en begrijpelijke samenvatting in het Nederlands te geven, met de nodige links, al zijn het niet de jouwe. Het is niet meer dan logisch dat er af en toe iets tussendoor glipt, nietwaar? Daar hebben we dan de kritische lezer voor, wiens op- en aanmerkingen ik onder dankzegging en na controle alsnog in het artikel verwerk. 

Reactie van Thelma HISKES op 9 Januari 2019 op 16.00
bedankt voor de tijd en het werk besteed aan dit prima overzicht en .... een zonnig en gelukkig 2019 toegewenst.
Thelma

Je reactie hieronder, dit zijn de huisregels. 

Je moet lid zijn van Nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Nederlanders.fr

GA DIRECT NAAR:

ENTREPRISE | SPONSORS

Gebeurtenissen

© 2022   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden