NEDERLANDERS.FR

Hét netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - Zegt het voort !

De moord op de Franse leraar en de invloed van geloof op Franse scholen

Vanmorgen was mijn krant weer volop gevuld met artikelen naar aanleiding van de gruwelijke morod op de leraar Samuel Paty. Hij is verleden week onthoofd door een islamist, die waarschijnlijk in opdracht van een vader van een leerlinge heeft gehandeld. De leraar heeft een paar weken geleden in een geschiedenisles de bekende afbeeldingen van Mohamed uit Le Canard enchainé getoond en heeft dat als kapstok gebruikt om te discussiëren over de vrijheid van meningsuiting. Paty schijnt een goede leraar geweest te zijn en heeft voorafgaand aan het tonen van de afbeeldingen gemeld dat leerlingen die er zich aan zouden storen het lokaal konden verlaten.

Ik herhaal in een paar woorden wat hier op de Franse TV en in de kranten steeds weer aan de orde komt. In Nederland werd er volgens mij maar kort melding van gemaakt.
Vanavond wordt Samuel Paty herdacht op het binnenplein van de Sorbonne, een symbolische plek omdat hier het Frankrijk van de Verlichting werd « uitgevonden ».

Brigitte Macron, die voorheen lerares is geweest, schreef gisteren in Le Parisien een stuk gewijd aan de vermoorde leraar :

Leraar zijn... is het ontdekken van een vonkje dat je hebt kunnen overdragen in de ogen van leerlingen, maar ook opmerken wanneer ze afhaken en ze er weer bij zien te krijgen ; dat is gelukkig zijn als je ze hebt laten reageren op dat wat je ontroert of bezighoudt ; het is voor hen te werken en om ze deuren te openen want die van het verstand en de kennis zijn ontelbaar.
Dat alles, Samuel, kende je, en beter nog, belichaamde je. « 

Ik heb geen idee hoeveel van de lezers hier intensief het Franse nieuws volgen of iets merken van wat er speelt op de Franse scholen. Verleden week werd een bijdrage geplaatst met als kop : de Franse Scholen zijn een gevangenis. Hetgeen door velen werd beaamd.


Ik wil hieronder een stukje citeren uit Le Figaro van vandaag, waarin een beeld wordt geschetst hoe het onderwijs tegenwoordig wordt geplaagd – om geen andere woorden te gebruiken- door de invloed van het islamitische geloof.

« Zou er een vóór en een na 16 october 2020 zijn op school ? Terwijl vanavond hun collega Samuel Paty wordt herdacht op het binnenplein van de Sorbonne, zijn de leraren enerzijds diep verontwaardigd en unaniem gelaten. « Dit was onvermijdelijk, het zou veel eerder gebeurd kunnen zijn. » hoort men overal.

Het gebeurde al na 11 september toen de protesten reeds volop voorkwamen. Annie, een lerares geschiedenis, herinnert zich de minuut stilte die op haar college werd gehouden. Leerlingen begonnen luid te klappen en de rector had veel moeite om de meute weer stil te krijgen.
Ze herinnert zich ook de bekladde muren : Weldra bij ons ». Wij houden ons al lang koest. Misschien ben ik laf, maar ik zou nooit die tekeningen hebben laten zien, bang om sommige leerlingen te kwetsen. Ik denk dat ze niet in staat zijn om de caricatuur te begrijpen, gelet op de hersenspoeling die ze thuis en elders dagelijks ondergaan. Ze zijn geherstenspoeld.

Een andere lerares, die op een « moeilijke »school les geeft verteld : zodra je binnenkomt in een klas en een kleine Oussama (voornaam van de moordenaar) tegenkomt, dans weet je wat voor soort moslim je voor je hebt, volkomen geradicaliseerd. Sinds 10 jaar al vermijdt ze zaken aan te halen die de bijbel of de koran betreffen, zelfs als dat onderdeel van de lesstof is. « Ik heb geen enkele zin meer om ze een stuk uit een religieuze tekst te laten bestuderen uit litterair oogpunt. Een uitleg van 3 kwartier zal hun mening niet veranderen ».

Nog een voorbeeld over de moeilijkheden die de laïcité, de neutraliteit ten opzichte van religie, met zich meebrengt : Een lerares, die door een doorgedraaide vader van een leerling is aangevallen in de hal van de school, omdat ze de luie leerling een laag cijfer had gegeven. De vader »ik zie wat voor soort wijf u bent » liet zo merken dat hij vrouwen minacht en gewoon bedreigt.

Zelfs op de universiteit komen rare dingen tegen als jonge gesluierde meisjes, die de aangereikte stukken leerstof niet willen aanpakken omdat « u geen mohammedaanse bent, u gaat ons bevlekken ». Waarop de lerares antwoordde dat ze iedere morgen netjes onder de douche gaat. »

Men vraagt zich af of de vermoorde leraar voldoende gesteund werd door de leiding van de school. In veel gevallen laat men de leraar vallen om geen onrust op school te krijgen. Van klachten wordt weinig op schrift gesteld, alles wordt mondeling en dus zonder sporen afgewerkt.
Een laatste voorbeeld : In Marseille werd men geconfronteerd met een moeder uit een geradicaliseerd milieu, waar geen verjaardagen worden gevierd. In de school werden alle verjaardagen van die maand op één dag gevierd. De moeder hield de leerling op die dag thuis. Ik had dat eigenlijk moeten melden aan het hoofd, maar ik vond dat geen prioriteit. Het jaar erop wilde de moeder weten op welke dagen de verjaardagen werden gevierd, zodat ze rekening kon houden met de opvang van de jongen thuis. Ik heb haar geantwoord dat dat ongeoorloofd verzuim is en dat dat dus niet toegestaan is. De leerling is toen van school gehaald en naar een islamitische school gegaan.

Ik heb geen idee hoeveel van de lezers en schrijvers hier te maken hebben met het onderwijs. Ikzelf heb enkele leraren (m/v) in mijn vriendenkring en hoor dat « zelfs » hier in de Gers, hetgeen je toch het platteland en niet de banlieu van een grote stad kan beschouwen, dit soort affaires voorkomt.

Misschien wilt u op deze bijdrage reageren, u mag het ook als een stuk nieuwsgaring zien.

Weergaven: 3074

Rubrieken,

(klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek)

20201021, Kinderen, Korte Verhalen, Kunst en Cultuur, Onderwijs, Overheid

Reactie van Louise (68) op 22 Oktober 2020 op 9.38

Hallo Peter Jan, ik ben altijd van mening geweest, dat achter de schooldeur de vrijheid begon, met name Vrijheid van godsdienst! Het gaat in de klas niet om het kruisje, de kippa en hoofddoek, het gaat om het kind.  De geschiedenisleraar gaat door al die sombere en verlichte jaren van de Franse geschiedenis, die tot de laicitié geleid hebben.

Een heel goed artikel in de Volkskrant, waardoor je de principes beter gaat begrijpen.

Mijn schoonzoon geeft les op een lagere school in de zup van Mulhouse. In zijn klas zitten alle nationaliteiten, behalve frans. De kindertjes van vluchtelingen (bv Syrie) zijn hartstikke gemotiveerd; daarentegen worden de franse kinderen van de derde generatie emigratie totaal niet gestimuleerd thuis. Dat was een grote leegte tijdens de lockdown... De leraren zijn zelfs huis aan huis gegaan om de devoirs  uit te delen!  Niet dat er angst leeft op zijn school, maar ze zijn wel op de hoede!

Reactie van Peter Jan op 22 Oktober 2020 op 9.50
Dank Louise voor de link naar de Volkskrant. Daar blijkt ook weer uit in wat voor moeilijke positie de leraar terecht gekomen is.
Reactie van Alle (Chateau-Arfeuilles) op 22 Oktober 2020 op 13.13

Peter Jan, je hebt de geest uit de fles getrokken en nu probeer je 'm terug te stoppen. Je hebt dit onderwerp naar voren gebracht, waarvoor hulde, want dit is een zeer zorgelijke en totaal onacceptabele ontwikkeling! Maar mensen mogen hierover zeggen wat ze zelf denken. Dat is door jou niet meer te stoppen of bij te sturen, zoals je probeert.

Het door jou naar voren gebrachte onderwerp is nauw verweven met de introductie van de Islam cultuur in het hart van de westerse democratieën door de ongecontroleerde instroom van islamitische vluchtelingen en het onvermogen van heel West-Europa om daar mee om te gaan. Zelfs islamitische professoren en vooraanstaande islamieten in West-Europa waarschuwen ons dat we een burgeroorlog importeren als we zo door gaan. Met andere woorden we vernietigen onze eigen cultuur en langdurige vrede wanneer we niet een halt toeroepen aan de immigratie van deze groep mensen. Religie zou het toonbeeld van verdraagzaamheid en tolerantie moeten zijn maar blijkt keer op keer inderdaad het gif in de samenleving te zijn!

Die instroom van islamieten is natuurlijk gebaseerd op goede bedoelingen. We willen de mensen die door de verschrikkingen van oorlog getroffen zijn helpen. Alle lof daarvoor maar is het niet veel verstandiger om deze mensen in hun eigen regio te laten en daar te helpen met gezondheidszorg, onderwijs en wederopbouw van hun eigen land waar ze hun eigen geloof naar hartenlust kunnen belijden? Waarom moeten we beslist keer op keer bewijzen dat het onmogelijke wel mogelijk is? De Islam laat zich (nog lang) niet in verdraagzaamheid met onze cultuur verenigingen.

De onthoofding van deze goedbedoelende leraar is daar helaas het voorspelbare gevolg van en er zullen helaas nog vele slachtoffers volgen en zeker niet alleen leraren. Zijn pogingen om begrip voor elkaar te laten ontstaan zijn het gevolg van een uiterst beperkte en naïeve kijk op de Islam als geloof, levenshouding en ja, zelfs als politiek systeem. Een politiek systeem wat zelfs uit is op wereldheerschappij! Ik hoor velen al denken: "zo erg zal het allemaal wel niet zijn". Helaas is het wel zo erg. Imams in heel Europa zijn er keer op keer op betrapt dat ze vrouwen als "broedmachines" zien die maar zoveel mogelijk kinderen moeten krijgen zodat de Islam puur door aantallen al meer en meer invloed en macht krijgt in de westerse samenleving. De demografische cijfers laten ook duidelijk zien dat dit zo langzamerhand een reel scenario begint te worden.

De islam is sinds zijn ontstaan in essentie nauwelijks veranderd. Wij westerlingen moeten niet zo naïef zijn om te denken dat wij dat wel even zullen veranderen. Alleen de islam zelf is in staat zichzelf van binnen uit te veranderen en zich aan de huidige realiteit aan te passen. Maar dat zal heel veel tijd en strijd kosten. Laten we om te beginnen deze religie (en dus ook zijn vertegenwoordigers) maar zoveel mogelijk te weren uit onze westerse samenleving. En zoals gezegd dat kan door ter plaatse hulp te bieden voor de ellende die oorlogslachtoffers ervaren. Oorlogen en conflicten die ze trouwens keer op keer over zichzelf afroepen vanwege ..... juist ... hun religie!

Ik wil nadrukkelijk met het bovenstaande geen angst en haat zaaien maar respect laten ontstaan voor de Islam. De islamitische wereld vormt een factor van groot belang en invloed. Respect kan ook bestaan wanneer je het fundamenteel oneens bent met de grondslagen van een religie of systeem. Keer op keer de Islam en zijn waarden belachelijk maken met cartoons is RESPECTLOOS! Toon respect maar laat ook keer op keer wel merken dat je een eigen cultuur met waarden en normen hebt. Sta voor je eigen cultuur en religie! (ook al ben ik zelf totaal atheïst!)

Dus blijf hoop houden, blijf helpen, blijf geven met dezelfde goede bedoelingen maar op afstand. Laat de Islamitische wereld zelf zijn eigen welvaart, vrede en waardigheid opbouwen zodat de voedingsbodem voor terrorisme (armoede) (langzaam aan) verdwijnt en de Islam zich van binnenuit kan hervormen.

Reactie van Robert Trapiere op 22 Oktober 2020 op 17.22

ik mis bij herhaling na dit soort heftige gebeurtenissen en gister ook bij de nationale herdenking de kerkelijk leiders 'van alle gezindten' die dit soort geweld krachtig en onvoorwaardelijk afwijzen en veroordelen!.

Reactie van Theodora Besse op 22 Oktober 2020 op 17.52


Met enige verbazing lees ik de reacties hierboven. Het heeft allemaal niets met de opvang van vluchtelingen te maken. Het is allemaal begonnen in de jaren '60 van de vorige eeuw. Toen haalden wij in het westen onze neuzen op voor te min geacht lawaaiig fabrieks- en lopende-bandwerk in ploegendienst. Dat was voor de dommen. Toch moest dat werk worden gedaan.

Dus werden die "dommen" door ons uit Noord-Afrika en Turkije gehaald. Ze spraken nauwelijks de taal van het land, waren nooit naar school geweest en dus werden ze door ons echt als "dom" gezien. Dom genoeg om met z'n zessen in kleine kamertjes met stapelbedden gepropt te worden, de fabriek betaalde en de huiseigenaars met dollartekens in de ogen waren tevreden. Ik heb die "pensions" gezien, verschrikkelijk wanneer je na een lange nachtdienst moe thuiskwam en probeerde te slapen.

Toen kwam de automatisering. Een voor een vlogen ze eruit, soms op staande voet, vanwege een of ander zogenaamd vergrijp. Vaak hadden ze hun gezin al laten overkomen, want wij waren, anders dan het zogenaamd mensonvriendelijke Zwitserland, zo gastvrij dat we zeiden: "Laat ze allemaal maar hier komen." En zo kregen we de tweede generatie die niet fatsoenlijk onze taal sprak (en dus "dom" waren) en de derde generatie. Inmiddels zijn we aan de vierde.

Werk is voor hen (de dommen) nergens te vinden. Toch moeten ze leven. Dus hand ophouden bij de sociale dienst, hetgeen geen vetpot is, dus gaan de ondernemenden onder hen de criminaliteit in. Of ze beginnen als zelfstandige ondernemer. Van die laatste heb ik er een gekend. Hij zou het liefste teruggaan naar Turkije, maar ja, de kinderen hè. Die waren hier opgegroeid en wilden niet mee naar een hun onbekend land. Zijn shoarmazaak is uiteindelijk in de fik gestoken door wit racistisch tuig.

Net als wij Nederlanders in het buitenland zoeken ze elkaar op, want mensen zijn overal hetzelfde ter wereld. Wat hen bindt is hun taal, hun religie en hun kleding. Een van de beginselen van onze westerse "beschaving" is dat je gasten met respect behandelt, dat je ze niet schoffeert en niet kwetst in hun gevoelens. Zo zal ik mijn mening over godsdienst, die ik dom en achterlijk vind, niet ter tafel brengen, wanneer er diepgelovige mensen (RK, protestant of moslim) op bezoek komen. Ik respecteer als gastvrouw hun godsdienstige gevoelens. Tenzij ze zelf de discussie willen voeren, wat ik een enkele keer ook meemaak.

Waarom moeten wij zonodig onze vrijheid van meningsuiting voorrang geven aan het respect dat we onze gasten verschuldigd zijn? Omdat zij dom zijn? Omdat ze zich maar naar onze waarden moeten richten? Waar staat dat? Laat die mensen met rust. Daarbij denk ik ook aan de moslima die door franse agenten op het strand werd gekoeioneerd en beledigd, omdat zij een boerkini droeg. Dat is pas haat zaaien!

Natuurlijk wil ik de moord op de leraar niet goedpraten, evenmin als andere moorden om het geloof, maar zoals Robert al zei: hoe lang is het helemaal geleden dat in Parijs de Bartholomeusnacht plaatsvond, waarin vele onschuldige protestanten door katholieken werden vermoord? Hoe lang is het geleden dat in de straten van Villefort werd gevoetbald met de afgehakte hoofden van katholieke priesters; dat neuzen, tongen en oren werden afgesneden en ogen werden uitgestoken, omdat mensen niet naar dezelfde kerk gingen? Ik heb in mijn jeugd nog meegemaakt, dat in RK kerken werd afgekondigd dat katholieken niet naar de VARA mochten kijken en luisteren. Ik had namelijk een katholiek vriendinnetje en haar vader vond dat maar onzin. De Islam is als godsdienst 625 jaar na het Christelijk geloof ontstaan.

Respect voor elkaar en voor je gasten is het basisprincipe.

Reactie van Louise (68) op 22 Oktober 2020 op 18.34

En juist om jouw laatste alinea, Theodora, kunnen de kinderen in een publieke school, zonder gelovige attributen, het kind zijn! Daarom is de laicité in de franse  scholen zo ontzettend belangrijk!

Robert Trapière: niet gereageerd door kerkelijke leiders?  Google.....

https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/19/apres-l-attentat-...

https://www.la-croix.com/France/Attentat-Conflans-Sainte-Honorine-I...

https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/antiterrorisme/...

Reactie van Theodora Besse op 22 Oktober 2020 op 18.40


Ik wil nog even toevoegen (vergeten) dat de vermoorde leraar zich wel degelijk als een goede gastheer gedroeg. Hij deed gewoon zijn werk en gaf de leerlingen die zich aan spotprenten over hun geloof zouden kunnen ergeren, toestemming om het lokaal te verlaten.

Waar ik me zorgen over maak wat Islamieten betreft, is dat ze mensen met een keppeltje en Joden in het algemeen lastigvallen en het vrij leven onmogelijk maken, maar ant-semietische gevoelens zijn niet voorbehouden aan Islamieten. En toen een aantal jaren geleden de aanslag op Charlie Hebdo plaatsvond, vloog bij mijn (niet-gelovige) noordafrikaanse buurman een steen door de ruit. Dat getuigt niet van respect voor iedereen, ongeacht, afkomst, ras, geloof en overtuiging.


Reactie van Henri Bik op 22 Oktober 2020 op 19.06

Het is een misverstand om te denken dat de Islam een religie is zoals het Christendom dat is. De Islam is een levenswijze met een aantal stricte regels. Zoals Christiaan Snouck Hurgronje heeft aangetoond is niet de innerlijke beleving van beland, maar het in acht nemen van die stricte regels. Als je die regels volgt en je zelf als Moslim betitelt wordt je als moslim beschouwd. Niet moslims zijn ongelovigen en hebben een verachtelijke levenswijze.

De vraag van Peter Jan is ‘in hoeverre merk je op de scholen dat de islamitische levensregels een rol gaan spelen en hoe ga je daar mee om.?’.

Islamieten zijn niet meer onze gasten, zij zijn medeburgers en zij moeten de West-Europese levens wijze accepteren, zoals de West-Europeanen hun levenswijze accepteren. Dat botst op scholen waar islamieten en andersgezinden samenkomen en de West-Europese normen uitgedragen worden. Om dat te laten werken zullen de scholen de islamitische ouders van de kinderen moeten overtuigen van hun neutraliteit ten aanzien van religie en dat zal niet eenvoudig zijn.

Naar mijn mening zouden de imams een sleutelrol kunnen vervullen en zou de regering de aandacht op de scholing van die imams moeten richten. Zij zouden ingeprent moeten worden dat het geluk van hun volgelingen ligt in het begrijpen van die Westerse normen in plaats van zoals nu het geval is het verketteren van die West-Europese levenswijze.

Reactie van Robert Trapiere op 22 Oktober 2020 op 19.24

Louise  dank u wel voor de verwijzing. Gelukkig maar is er een reactie. 

Reactie van Sequoia op 22 Oktober 2020 op 21.59

Deze imam zegt volgens mij precies waar het fout gaat, in dit land en in de rest van de westerse wereld.. klikkerdeklik. het is écht niet normaal om iemand te onthoofden omdat hij/zij een andere mening heeft, of zelfs maar een discussie wil onderbouwen!

Hieronder is plaats voor een reactie

  • Blijf bij het onderwerp.
  • Wees constructief en vriendelijk.
  • Uw kennis en ervaring worden op prijs gesteld.

Onze huisregels ...

Bent u de plaatser van dit bericht? Reageer dan ajb op de gegeven reacties en adviezen.

Je moet lid zijn van NEDERLANDERS.FR om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van NEDERLANDERS.FR

WELKOM BIJ ONS FORUM

  * = inloggen nodig

GESELECTEERD

--

© 2020   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden

Anton Noë ... google.com, pub-1033432903517354, DIRECT, f08c47fec0942fa0