www.nederlanders.fr

Hét netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk


In de Nederlandse Staatscourant van 30 oktober zijn de woonlandfactoren voor 2019 bekendgemaakt. Zie staatcourant-woonlandfactoren-2019.pdf.


De Toelichting...


Voor Frankrijk gaat de woonlandfactor, die in 2018 fors steeg, in 2019 bijna terug naar het niveau van 2017. Dat zullen de verdragsgerechtigden in Frankrijk dus merken in het hogere nettobedrag dat zij aan AOW, pensioen of uitkering zullen ontvangen (en in een lager bedrag van een eventuele zorgtoeslag).

Uit de Toelichting blijkt dat er voor 2019 een nieuwe berekeningsmethode is gehanteerd. Vroeger werd uitgegaan van de door de lidstaten opgegeven gemiddelde zorgkosten (voor Frankrijk in het jaar 2014). De nieuwe berekeningsmethode is gebaseerd op de cijfers die de World Health Organization jaarlijks publiceert. De Toelichting zegt daarover: "Ten opzichte van de huidige bronnen zijn de gegevens van de WHO een stabiele, onafhankelijke, toegankelijke en betrouwbare bron van informatie over zorgkosten in vrijwel alle landen. Het gebruik van gegevens van de WHO heeft ook als voordeel dat de woonlandfactoren kunnen worden geactualiseerd naar de meest recente cijfers en dat voor alle landen hetzelfde referentiejaar geldt." Dat laatste is nu niet het geval. Zo werd tot nu toe voor Marokko uitgegaan van de zorgkosten in 2002 (!) en voor Tunesië in 2006. De woonlandfactor voor deze beide landen stijgt met de nieuwe berekeningsmethode daardoor respectievelijk 54% en 35%. Eind 2019 zal de methode met het oog op de toekomst worden geëvalueerd.

De VBNGB* (Vereniging Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland) heeft de woonlandfactoren voor Nederlanders in alle betreffende landen voor 2017, 2018 en 2019 op een rijtje gezet. Voor Frankrijk bedragen die: 0,8316 (2019), 0,9262 (2018) en 0,8245 (2017).

* De talrijke informatie voor Nederlanders in het buitenland op de VBNGB website (waaronder de column van EU-deskundige Jan de Voogd) is alleen toegankelijk voor leden. Lidmaatschap € 50 per jaar.


Weergaven: 2627

Tags: (Klik voor berichten in dezelfde rubriek) 20181104, Geldzaken, Overheid

Reactie van Max Boret op 6 November 2018 op 15.05

Dag Theodora, ik heb mijn situatie aan Jan voorgelegd en daar is dit advies uit voort gekomen.

Trouwens het is wel zuur dat de 50% die in Nederland belast is, dat je daar (in verhouding desnoods) geen aftrekposten op zou mogen opvoeren. Voor minder belast inkomen in Nederland, betaal ik 10x zoveel inkomsten belasting.

En inderdaad ik heb verschillende inkomens, voortvloeiend uit openbaar- (Nederlands belast) en bijzonder onderwijs (en dat wordt belast in Frankrijk).

Aow krijg ik met 67 jaar en 3 maanden, nu ben ik 60 jaar! Dus nog even wachten!!

Reactie van Theodora Besse op 6 November 2018 op 15.18


Sorry Max, dat ik je al AOW had toebedacht... Ik wacht nog even de reacties van Julia en Gerard af en dan zal ik (indien nodig en nuttig) Jan de Voogd vragen om even op een en ander te reageren.

Hoezo: minder belast inkomen in Nederland? In Frankrijk hoef ik geen belasting te betalen, in NL moest ik dat wel (terecht), ondanks heffingskortingen. De heffingskortingen krijg ik ook in Frankrijk. Wel betaal ik hier hoge sociale lasten. Maar ach, ik kan het allemaal nog steeds betalen en ik eet er geen boterham minder om. Sterker nog: ik ga eens per week uit eten! Wat een rijkdom! Daar mogen we ook wel eens even bij stilstaan. Een tevreden niet-roker is geen onruststoker, hihi.

Reactie van Max Boret op 6 November 2018 op 15.32

Nee hoor Theodora, ik heb nog geen AOW, gelukkig duurt het nog een paar jaar.

En ik snap nog steeds niet waarom je (desnoods in verhouding) geen aftrekposten mag opvoeren over het Nederlands belastbaar inkomen. Als de belastingen in Nederland een beetje rechtvaardig waren had ik er nog begrip voor, maar als je ziet wat ik belast wordt voor die 44%, begrijp ik de rechtvaardiging niet. Gelukkig kan ik het ook allemaal wel betalen, maar voor die 44% Nederland 10 keer zo veel belasting betalen als voor 56% in Frankrijk, kan er bij mij niet in.

Reactie van Gerard Albus op 6 November 2018 op 16.00
Even nog voor Theodora, mijn vrouw en ik hebben 100% inkomen vanuit Nederland waarvan o.a. de AOW, dus denk ik dat we de bekende 90% wel halen. Voor nu betalen we nog belastingen aan Nederland, maar zijn pas afgelopen juli officieel in Nederland uitgeschreven. Voor ons nog heel wat werk voor de boeg, zoals CPAM die alleen voor m'n vrouw nu alles voor elkaar heeft en voor mij nog steeds niets hebben ontvangen dan alleen een tijdelijk nummer. gelijk aangevraagd, maar net zoals omzetten van de rijbewijzen blijken de stapels bij de CPAM ook maar steeds hoger te worden met vertragingen van dien. Toch dank voor je positieve bijdrage hier, ben inmiddels behoorlijk wijzer geworden.
Reactie van Theodora Besse op 6 November 2018 op 16.35


Volgens het arrest Gerard, zouden jullie dus (wanneer je tenminste in Nederland belastingplichtig bent en in Frankrijk geen inkomen hebt) dezelfde rechten hebben als inwoners van Nederland. En wel omdat volgens het EHvJ er anders teveel inbreuk zou worden gemaakt op de vrijheid van personenverkeer, die een van de pijlers is van de EU. 

Ik begrijp dus niet zo goed waarom jullie zo'n brief hebben gekregen. Maar ik heb van de website van de VBNGB wel begrepen dat je je moet laten registreren als kwalificerend buitenlands belastingplichtige (KBB). Waarom weet ik niet, want het is gewoon EU-recht. En die 90% slaat ook nergens op. Maar ik zal Jan de Voogd vragen om hier even te willen reageren.

Reactie van Jan de Voogd op 6 November 2018 op 17.20
Wat de KBB regeling betreft: die houdt in dat buitenlandse belastingplichtigen (dus met enig inkomen uit Nederland) recht krijgen op de fiscale voordelen van Nederland, waaronder heffingskortingen, als ten minste 90% van hun wereldinkomen door Nederland belast wordt (of als ze geen belasting in hun woonland betalen). Geldt alleen voor inwoners van EU/EER/Zw. en BES-landen. Het 90% kriterium is EU-recht proof (al had Nedelrand dat ook lager kunnen stelleen, bijv. als Belgie doet: > 75%).

In de loonbelastingsfeer wordt het belastingdeel van de heffingskortingen aan buitenlands belastingplichtigen niet meer toegekend vanaf 2019, tenzij men kan aantonen dat men (zeer waarschijnlijk) wel KBB'er zal zijn in 2019 (bijv. als men het zonder gewijzigde omstandigheden in 2018 ook al was). Het belastingdeel van de arbeidskorting en IACK wordt wel toegekend omdat dit een brongebonden korting is, i.t.t. de andere heffingskortingen. Maar veel gepensioneerden komen niet voor die kortingen in aanmerking.

De woonlandfactoren voor berekening zorgbijdrage zijn voor veel landen m.i.v. 2019 veranderd, door invoering van een andere berekeningswijze en gebruikmaking van andere cijfers, namelijk van de WHO. VWS en CAK gaan die nieuwe berekeningswijze evalueren in 2019. De VBNGB zal dat ook doen.
Terugvorderen van een deel van de zorgbijdrage voor 2018 door (vermeende) te hoge woonlandfactor zal een antwoord eisen op de vraag welke gegevens VWS mocht en mag gebruiken voor de berekening ervan, en of daar verandering van het ene jaar op het andere mag worden aangebracht.
Zie ook nieuwsberichten op vbngb.eu Uiteraard zijn er meer factoren van invloed op de zorgbijdrage aan CAK te betalen. Die zijn te vinden in berichten over het Belastingplan 2019 en vanuit de begrotingen van SZW en VWS. Ook recent besproken op vbngb.eu
Reactie van Theodora Besse op 6 November 2018 op 19.04


Bedankt Jan, voor je snelle reactie.

Maar hoezo is de KBB-regeling "EU-recht proof"? Het EHvJ heeft toch in februari 2017 duidelijk uitgesproken dat wanneer een Nederlander in zijn woonland geen vergelijkbare belastingvoordelen kan verkrijgen, hij in Nederland recht heeft op dezelfde belastingvoordelen als inwoners van Nederland, mits zijn inkomen vanuit Nederland meer dan de helft bedraagt van zijn totale inkomen? Dat is dus meer dan 50% en niet meer dan 90% (en ook niet meer dan 75%).

En hoe kunnen ze plotseling voor 2019 de heffingskortingen voor buitenlandse belastingplichtigen zomaar afschaffen? Dat is toch in strijd met de vrijheid van personenverkeer, net als de zaak waarover het EHvJ in februari 2017 oordeelde?

Gerard, die hierboven reageerde, heeft 100% inkomen uit Nederland, is belastingplichtig in Nederland, en verliest toch de heffingskortingen, omdat hij nu in Frankrijk woont? Te gek voor woorden! Waar blijft dan de vrijheid van personenverkeer?

Reactie van Jan de Voogd op 6 November 2018 op 19.15

Het arrest Gschwind van het EHvJ keurde goed dat Duitsland voor "inkomen grotendeels door de (herkomst)staat Duitsland belast" uitlegde als : ten minste 90 % van het wereldinkomen.

 Het pro rata verdelen van fiscale voordelen in het arrest X was een bijzondere situatie: het woonland Spanje kan geen enkel fiscaal voordeel verlenen (er was geen inkomen in Spanje, slechts x  uit Zwitserland en y uit Nederland). Slechts in dat soort situaties moeten de fiscale voordelen pro rata door elk herkomstland worden toebedeeld. Dus die meneer kreeg van het EHvJ Y van de Nederlandse fiscale voordelen. Nederland legde het daarna weer wat anders (gunstiger) voor hem uit. Er komt een wetswijziging in de kbbregeling voor dit onderwerp. Maar het beginsel dat het woonland de fiscale voordelen als eerste moet toekennen blijft gehandhaafd.

Reactie van Piet van Wilpen op 6 November 2018 op 19.42

Zoals Jan terecht stelt, de vermeende te hoge woonlandfactor zal een antwoord eisen op de vraag welke gegevens VWS mocht en mag gebruiken.
Deze is m.i. verkrijgbaar met het indienen van een bezwaarschrift op de te verwachten afrekening in de loop van 2019, althans, als de factor 2018 niet gecorrigeerd wordt in die afrekening en dat is de verwachting. Als de argumentatie op het ingediende bezwaar onvoldoende antwoord geeft resteert het opvragen van de gehanteerde berekeningswijze en de onderliggende argumenten op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur.

Er zijn plm. 8700 verdragsgerechtigden in Frankrijk.
Ik kan me voorstellen dat het CAK ook niet zit te wachten om 8700 bezwaarschriften af te handelen volgens de daarvoor bepaalde regels ter afhandeling.
Maar het moet toch duidelijk worden gemaakt dat wij, verdragsgerechtigden, deze uiting van onbehoorlijk bestuur, want een andere kwalificatie heb ik niet, niet verder accepteren.


Reactie van Julia op 6 November 2018 op 21.07
Met interesse de antwoorden over de heffingskorting gelezen, zoals ik al schreef heb ik geen recht op de gehele AOW, jaarlijks krijg ik een belasting formulier, waarop ik mn inkomen vermeld, alleen de AOW heb verder geen inkomsten...de belasting dienst meld mij dan later dat ik niets verschuldigd ben aan de Nederlandse belasting dienst. Ik ga er nu vanuit dat ik dus ook geen terug gave kan eisen, ik heb immers niets betaald....enfin ik wacht het af.

Hieronder is plaats voor een reactie. Blijf bij het onderwerp. Wees constructief en vriendelijk. Uw kennis en ervaring worden op prijs gesteld.

Bent u de plaatser van dit bericht? Reageer dan ajb op de gegeven reacties en adviezen. Het kan geen kwaad om mensen te bedanken voor hun welgemeende reacties. Onze huisregels ...

Je moet lid zijn van www.nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van www.nederlanders.fr

Google advertenties

© 2019   Gemaakt door: Anton Noë (beheerder).   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden