NEDERLANDERS.FR

Hét netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk

De micro-entreprise: ene voorbeeld van hoe het niet moet

Een klant van me stuurde me het volgende verhaal: https://docs.google.com/document/d/1D3NGNx7c96TAm6HBnlvRgc7H8Tt2xay...

Onderaan het verhaal lees ik de volgende zin:"En laat ons ongelooflijk verdrietige verhaal alsjeblieft viraal gaan. Als waarschuwing. Voor dromers, durvers, doeners. Bezint eer ge begint!" Op basis van deze zin veroorloof ik het mij om de link hier te plaatsen en er commentaar op te leveren. Inderdaad ook t.b.v. de dromers, durvers en doeners.

Het is inderdaad een in-triestverhaal, mijn medeleven gaat uit naar deze Nederlanders in Frankrijk, die dit allemaal hebben meegemaakt, vooral voor mevrouw wiens gezondheid er zo ernstig onder lijdt. Dit wens ik niemand toe...maar....het is wel grotendeels hun eigen schuld. Mag ik iedereen die dit leest verzoeken om eerst het hele verhaal in de link te lezen en dan pas hier verder te lezen.

Begin 2016 zijn de nieuwe regels voor de micro-entreprise van kracht geworden, in 2018 was daar nog een kleine aanpassing op. Er is niets onduidelijks, vaags of tegenstrijdig aan de regels van de micro-entreprise. Die zijn echt kraakhelder en ik heb ze op deze site in 2016 ook al eens uitgelegd. Dat het genoemde administratiekantoor in de Morvan de regels niet kent is schandalig, dat deze mensen ze niet hebben kunnen vinden op het internet, kan vele oorzaken hebben. Ongetwijfeld zijn deze mensen het slachtoffer geworden van een collega-ondernemer, buurman of klant die aangifte tegen ze heeft gedaan, anders was de belastingdienst er niet zo hard ingekomen. Overigens vind ik dat het geen pas geeft om een belastingambtenaar die gewoon zijn werk doet op basis van volstrekt heldere belastingregels te betichten van vooringenomenheid!

Laat ik die regels van de micro-entreprise nog even samenvatten:

1. Kies je voor de micro-entreprise, dan kies je voor een bedrijfsvorm die vergelijkbaar is met een Nederlandse eenmanszaak, zonder echter de administratieve verplichtingen daarvan: geen boekhouding vereist, geen jaaraangiftes belastingen, geen deponeren jaarstukken, dus ook geen boekhouder nodig. Dat maakt deze bedrijfsvorm heel erg aantrekkelijk voor hele kleine ondernemers.

2. Het micro-régime kent twee omzetcategorieën: 'commerce' (in het Franse ambtenarenjargon: vente de marchandises) en 'service' (incl alles wat valt onder de vrije beroepen). Onder 'commerce' vallen: alle handelsactiviteiten, verhuur chambres d'hôtes, omzet van restaurants en table d'hôtes, en gîteverhuur, maar UITSLUITEND als de gîtes zijn geclassificeerd (zie de site van AtoutFrance). Onder 'service' valt alle ander omzet, dus: alle vormen van dienstverlening, campings (waar onder mini-campings) en niet-geclassificeerde gîtes. Klaarblijkelijk kenden deze mensen deze regel wel, anders hadden ze hun gîte niet laten classificeren... Dit punt is wat ondergesneeuwd in hun eigen verhaal. Ook hun opmerkingen over tenten (in allerlei vormen, inclusief ingerichte safairitenten) is opmerkelijk: er is ruimschoots jurisprudentie in Frankrijk die aangeeft dat die allemaal onder 'service' vallen.

3. Het micro-régime kent maximale omzetten per jaar: daarboven kom je in het régime réel en dat lijkt sterk op de Nederlandse administratieve eisen voor een eenmanszaak. Je mag éénmalig maximaal 15% boven die maximale omzet uitkomen om toch nog in het micro-régime te blijven. Voor de tweede keer er bovenuit, of met meer dan 15% erboven, dan is het afgelopen met de pret.
Maximale omzet voor 'commerce': € 170.000/jaar
Maximale omzet voor 'service': € 70.000/jaar

4. Er is nog een andere drempel van belang: € 33.200/jaar voor 'service' en € 82.800/jaar voor 'commerce.': Indien je omzet permanent onder die drempel blijft ben je vrijgesteld van TVA: geen TVA op je facturen, geen TVA-kwartaalaangiftes, maar ook geen TVA terugvorderen op je inkoop. Ligt te omzet tussen € 33.200 en € 70.000 per jaar voor 'service' of tussen € 82.800 en € 170.000 per jaar voor 'commerce' dan ben je verplicht om een TVA-nummer aan te vragen, TVA toe te voegen aan je facturen (al zijn kale overnachtingen daarvan uitgesloten) en kwartaalaangiftes te doen, maar je mag ook betaalde TVA op je inkomen aftrekken. Verder blijven alle voordelen van de het micro-régime in stand. Eenmaal in het TVA-régime valt AL je omzet in de toekomst ook onder de TVA-regels.

5. Als je een 'gemengd bedrijf' hebt, dat zowel omzet maakt in 'commerce' als in 'service' dan moet je de omzet in de juiste categorie aangeven. Aan de hand van een rekenvoorbeeld (eerder gebruikt op deze site) zal ik uitleggen hoe dat werkt: veronderstel dat 40% van je omzet valt onder 'commerce' en 60% van je omzet dus onder 'service' dan is de maximale toegelaten omzet om onder de TVA-drempel te blijven: 60% van € 33.200 (= € 19.920/jaar) of 40% van € 82.800 (= € 33.120/jaar). Kom je er in één categorie boven, dan moet je een TVA-nummer aanvragen en valt AL je omzet voortaan onder de TVA-regels. Dezelfde berekening is toepasbaar op de maximale omzet: in service mag je dan maximaal 0,6% van € 70.000 (= € 42.000/jaar) omzetten in een jaar en in commerce maximaal 40% van € 170.000 (= € 68.000/jaar).

6. Over alle omzet die je maakt in 'commerce' betaal je ongeveer 13% aan belasting en sociale lasten en voor 'service' is dat ongeveer 23%. Er zitten nog bepaalde berekeningen achter die percentages, vandaar dat ik schrijf 'ongeveer', maar daar wil ik hier nu niet op ingaan. En nog even een misverstand in het verhaal van de link: deze percentages zijn grotendeels sociale lasten met slechts ongeveer 1% van de omzet belasting, anders dat wat die mensen suggereren.

Meer regels zijn het niet, dus laat u alstublieft niet afschrikken door dit bijgaande verhaal om iets in Frankrijk te gaan ondernemen! Maar pas wel gewoon de regels toe zoals ze al sinds 1-1-2018 bestaan.

Wim

Weergaven: 11805

Rubrieken,klik voor meer berichten in dezelfde rubriek

20191026, Geldzaken, Midden- en Kleinbedrijf, Overheid

Reactie van Wim van Teeffelen op 27 Oktober 2019 op 10.33

Het boekhoudkantoor in de Morvan wordt hier regelmatig aanbevolen (detail: dit dossier speelt zich af in de Auvergne en dat is niet de Morvan, maar dit boekhoudkantoor heeft klanten tot ver buiten de Morvan). Helaas dragen ze hier nooit wat bij aan de discussies, maar ik hoor goede verhalen van onze klanten die hen hebben gekozen als hun boekhouder. Dit is voor het eerst dat ik een dergelijk negatief verhaal lees. En natuurlijk is het mogelijk dat zij een fout hebben gemaakt, we maken allemaal fouten, maar de zware incompetentie die hen in dit dossier wordt verweten lijkt mij erg onwaarschijnlijk.

Dan de mening van deze ondernemers over de belastingdienst: ik kom in het verhaal woorden tegen als 'onduidelijke wetgeving', 'willekeur', 'discriminatie' en buitenlanderhaat'. Dat is niet wat de Franse belastingdienst is. In geval de belastingdienst niet overtuigd is van kwade opzet, worden boetes snel weggewuifd, maar de niet betaalde belastingen moeten natuurlijk wel worden geind. Daarbij bieden ze eigenlijk altijd ook een betalingsregeling aan. Ik denk dat de inschatting dat de Franse belastingdienst nu achter allerlei Nederlandse ondernemingen aan zal gaan in de Auvergne, omdat ze in dit geval hebben gescoord, een schandalige aantijging is. Nee, belasting betalen is nooit leuk, maar de Franse belastingdienst is integer en doet gewoon zijn werk (dat ze soms erg traag zijn en misschien niet altijd optimaal communiceren doet hier niets aan af). Het voorbeeld van de buurman camping-eigenaar met 60 plekken is pure smaad. Als die ondernemer problemen heeft gehad met de belastingdienst en hoge boetes heeft moeten betalen, kun je er toch niet zomaar vanuit gaan dat dat aan de belastingdienst of de Franse overheid ligt. Maar ik begrijp de frustratie en de pijn van waaruit deze opmerkingen worden gemaakt. En ik hoop dat andere Nederlandse ondernemers die dit verhaal lezen dat ook zien. In diezelfde categorie zie ik de sneer naar de Emigratie-maffia, waarin wij ook worden genoemd in het rijtje. De inschatting van deze mevrouw dat deze 'maffia' allerlei emigranten volkomen verkeerd voorlicht en in de val lokt om er zelf beter van te worden, vind ik beneden alle pijl. Om maar eens wat te noemen: ik ben gemiddeld een uur per dag bezig (onbetaald) om niet-realistische dromen van allerlei Frankrijkgangers door te prikken.

Mevrouw heeft het ook over de jaaraangiftes die de boekhouder moet doen: het micro-regime werkt met kwartaalaangiftes, wie doet die dan? De schuld bij het boekhoudkantoor leggen is nogal gemakkelijk: Iemand heeft een fout gemaakt (en dat kan ook het boekhoudkantoor zijn) en niet geclassificeerde gîtes onder 'commerce' opgegeven (besparing: 10% van de omzet per jaar). Toen de fout was ontdekt (en de gîtes alsnog werd geclassificeerd in 2018) heeft mevrouw niet de verkeerde belastingaangiftes van eerdere jaren gecorrigeerd (of aan het boekhoudkantoor de opdracht gegeven die te corrigeren). Die beslissing kan toch alleen maar genomen zijn op basis van: 'we hopen maar dat ze er niet achter komen'? Nu de belastingdienst er wel is achter gekomen, wie is dan schuldig?

Ik weet niets van de bedrijfsvoering, noch de omzet van dit bedrijf. Maar op basis van wat mevrouw zelf schrijft weet ik dat het niet kan kloppen. De belastingdienst heeft de boetes ingetrokken, dus blijft er alleen achterstallige belasting achter, die volgens mevrouw 'in de richting van € 100.000 gaan.' Laten we zeggen dat dat € 80.000 is, verdeeld over vier jaar is dat € 20.000. Voor het gemak neem ik dan aan dat de omzet elk jaar gelijk was (al schrijft ze zelf dat de omzet elk jaar hoger werd, maar daarmee kan ik niet rekenen zonder de echte zijfers te kennen). Ik weet ook niet welk percentage van de omzet uit chambres d'hôtes kwam (over die omzet is geen discussie), maar ik neem hier even aan dat dat € 0/jaar is (zeker lager dan het werkelijke bedrag). Dat betekent dat alle omzet voortkomt uit activiteiten (tenten en gites) die onder 'commerce' zijn gedeclareerd (=13% van de omzet afdragen) in plaats van onder 'service' (= 23% van de omzet afdragen). Bovendien is er het TVA-effect. Bij een totale omzet boven € 30.000 moet TVA worden gerekend over de verkoopfacturen, maar pas op: alleen over de aanvullende diensten, niet over de kale overnachtingen. Bij een dergelijk bedrijf bedragen de aanvullende diensten in de regel zo'n 15% van de omzet en daarover zou dan 20% TVA moeten zijn gerekekend, die alsnog wordt opgeëist door de belastingdienst. Dat is dus 3% van de omzet, waar vervolgens de betaalde TVA van mag worden afgetrokken. OK, ze hebben de meeste facturen niet meer, maar nog wel e.e.a. kunnen terugvinden. Dus het TVA-effect in de geschatte nabetaling van € 80.000 is verwaarloosbaar. Dat betekent dus dat die €20.000 per jaar die moet worden nabetaald grotendeels is veroorzaakt door het verschil van afdracht van 23% en 13%, oftewel 10% van de omzet. Als 10% van de omzet € 20.000 is, is de omzet dus € 200.000  per jaar, ver en ver boven alle grenzen van het micro-regime, zeker voor 'service', maar zelfs voor 'commerce'. Ongetwijfeld zijn de echte cijfers anders, maar op basis van deze globale berekening zou je kunnen denken dat er forse zwarte omzet in zit. Daar houden onze vrienden van de belastingdienst niet van. Dus daar heb ik ook eens schatting van gemaakt. Ik heb even gerekend met gemiddelde omzetten in de Auvergne. Volgens hun eigen website beschikt dit domein over: 2 compleet ingerichte bungalowtenten, 2 compleet ingerichte tipi-tenten, 2 volledig ingerichte mobilhomes en 4 safari-tenten. De gemiddeld omzet van een HLL (dat is de categorie waar al deze accommodaties onder vallen) is € 4500/jaar in de Auvergne, dus totale omzet van de camping (en dan reken ik de verhuur van plekken voor eigen acccomodatie van kampeerders nog niet mee): € 45.000. Verder twee luxe chambres d'hôtes à €5000/jaar gemiddeld = € 10.000. Plus twee gîtes met een geschatte omzet samen van € 18.000/jaar. Totale omzet:  €73.000/jaar  + extra's misschien €75.000-€ 80.000/jaar wat consistent is met hun opmerking dat ze alles als 'commerce' hebben opgegeven en daarmee onder de € 82.800 bleven en dus niet TVA-plichtig waren. En dat betekent dat ze inderdaad alles hebben opgegeven (al was het in de verkeerde categorie) en dat er dus geen zwarte omzet was. En dat leidt tot de enige mogelijke conclusie:

De nabetaling van belasting (zonder boete) van een ton is schromelijk overdreven en ligt nog niet op de helft van dat bedrag, of nog veel minder (en bovendien kan daar aan afbetalingsregeling voor worden afgesproken). Vreemd om dit te gebruiken om op zo'n dramatische manier het bedrijf te stoppen...

Wim

PS: nog één ondernemersfout die mij opviel: de aanbetalingen van de gasten voor 2020 worden gebruikt voor hun dagelijkse kosten: fout en verwerpelijk: een goede ondernemer zet die aanbetalingen opzij op een veilige rekening!!

Reactie van Mevr. van Stein op 27 Oktober 2019 op 10.50

VRESELIJk zoiets te moeten doorstaan, zelfs als het je EIGEN nalatigheid zou zijn.

Heb wel met deze personen te doen, maar "kan er verder niets mee", behalve dat ik de antwoorden en toelichting van Dhr. van Teeffelen zéér verlichtend heb gevonden. Wist zelf niet-s- van belastingregels inzake "investeren", maar moest een appartement kopen nadat mij congé de reprise was medegedeeld door mijn verhuurdster, welke een huurovereenkomst - gemeubileerd - had verstrekt i.p.v. leeg., en zou dus "op straat"komen te staan of "terug" naar NLD. 

Nederlandse bankrekening aangesproken en aandelen verkocht. Werd aangeslagen door franse fiscus op de "plusvalue"hiervan, hetgeen een schok was omdat hierop niet was gerekend.

Zoals Dhr. van Teeffelen aangeeft: EERST zich zelf op de hoogte stellen van de regels en overleggen vooraf met deskundigen is de beste weg.

De belastingdienst Fr. heeft mij geadviseerd om mediation te vragen m.b.t.de plusvalue, waar ik maar niet op ben ingegaan: heb géén zin op mijn 77j. leeftijd in ellenlange zorgen welke - waarschijnlijk - niets helpen. De Franse belastingdienst is er ten dienste van de Staat, niet ten dienste van de burgers en " ter verantwoording roepen"is héél moeilijk. 

Mijn aangiften laat ik "gewoon" doen door het belastingkantoor zelf op afspraak, hetgeen dan geen misverstanden meer geeft.

De psychische ellende en lichamelijke klachten welke de mevrouw heeft gehad en gekregen zijn verschrikkelijk en mij bekend gedurende de tijd van onzekerheid inzake mijn huisvesting en onbekendheid met de franse wet inzake "huurbescherming". We zijn duidelijk niet in Nederland.

Thans heb ik een 3 km. appartement en ben micro-entrepreneur: ik verhuur een kamer in mijn appartement  en geef dit netjes op bij mijn opgave bij de invulling door de belastingdienst, hetgeen "rust"geeft welke het "andere gezin heeft ontbeert.

Ondanks dat we leven binnen de Europeesche Unie heeft toch ieder land de eigen regels: antwoorden kan men verkrijgen door de vragen te stellen via gouv.fr. en messagerie

Fijne Zondag allemaal.

Reactie van Wim van Teeffelen op 27 Oktober 2019 op 12.34

@Cher: voor wat betreft methode van berekening van sociale lasten en belastingen en wijze van afdracht is er geen enkel verschil tussen een auto-entrepreneur en een micro-entreprise. Er zijn wel verschillen in aansprakelijkheid, vereiste inschrijving, samenwerkingsverbanden en personeel. Maar die zijn in het kader van deze discussie niet van belang. Iedere auto-entrepreneur is per 1-1-2018 automatisch micro-entreprise geworden (na zich te hebben ingeschreven). Het is jammer dat de naam 'auto-entrepreneur' nog zo hardnekkig standhoudt. Het zorgt alleen maar voor verwarring.

Nog een voor mij erg verwarrend punt uit dit dossier: Mevrouw schrijft dat ze anderhalf jaar onverzekerd is geweest tegen ziektekosten. Daar begrijp ik echt helemaal niets van, er is (nog t/m 31-12-2019) een hele mooie oplossing: de conjoint-collaborateur, die een GRATIS ziektekostenverzekering krijgt, maar wel pensioenpremies moet afdragen. Ook deze regeling is volstrekt duidelijk en te vinden op het internet (vanaf 1-1-2020 wordt alles anders en daarover is nog veel onduidelijkheid). Hebben de ondernemers deze regels ook al niet begrepen, of is er bewust vanaf gezien om zo de betaling van de pensioenpremie voor de conjoint-collaborateur te vermijden?

Ze schrijft wel dat ze een concubine was zonder status en inderdaad daarvoor is dit systeem niet beschikbaar. Maar ze hadden heel gemakkelijk een PACS kunnen tekenen, zodat ze wel in aanmerking kon komen voor deze mooie regel. Het 'ik wist het allemaal niet / ik begreep het allemaal niet' neemt enorme vormen aan als je het verhaal nog eens goed doorleest...en alle 'ik heb het niet geweten'-beslissingen leidden tot minder afdracht aan de overheid. Ik trek hier geen  conclusies uit, dat mag u zelf doen.

Wim

Reactie van nasa op 27 Oktober 2019 op 12.36
Hr van Teeffelen, wat heeft u dat extra uur vandaag geweldig gebruikt, u heeft duidelijk lol in de cijfertjes. Dat bedoel ik positief !
Reactie van Sher op 27 Oktober 2019 op 12.46

@ Wim,

Duidelijk

Thanks

Groet Cher

Reactie van Wilna Maijenburg op 27 Oktober 2019 op 12.56

Maar in het hele verhaal zitten nog iets wat erg vreemd is. Mevrouw gaat met een gevaarlijke ziekte het ziekenhuis uit omdat ze niet verzekerd zou zijn, maar ze betaalde wel premie in Nederland. Gezien haar slechte gezondheid zou zij een uitkering kunnen hebben uit Nederland, maar dan kun je hier toch een carte vitale krijgen. Mocht het zo zijn dat mevrouw nog ingeschreven stond in Nederland vanwege de AOW dan had zij een EHIC kaart kunnen aanvragen. Het hele verhaal is bizar en om de tent nu meteen te sluiten is ook vreemd, waar gaan ze dan van leven, de boel verkopen is ook niet gemakkelijk nu er zoveel te koop staat. En wat de heer van Teeffelen zegt, financieel kan het allemaal best nog meevallen, zou eerst maar afwachten. 

Reactie van Lodewijk Lievendag op 27 Oktober 2019 op 13.18

En, als ze het een beetje sim aanpakken slaan ze er nog een slaatje uit ook: 

https://www.doneeractie.nl/red-domaine-la-charviere/-38835?fbclid=I...

Reactie van Wilna Maijenburg op 27 Oktober 2019 op 13.25

Lodewijk het is te hopen dat ze wel weten dat daar belasting over betaald dient te worden, ik dacht als het meer dan 20k is. Maar die actie zijn ze niet zelf gestart, ik vind het wel een beetje te vroeg. Bovendien zitten misschien wel meer klanten van het bureau in hetzelfde schuitje, komen er nog veel meer van dit soort verhalen. 

Reactie van Nigella op 27 Oktober 2019 op 14.24

Ik vraag me af of dit allemaal zomaar kan. Wim van Teeffelen heeft van een klant het verhaal toegestuurd gekregen en hij gaat daar vervolgens een uitgebreide analyse op loslaten op een openbaar forum terwijl hij de mensen in kwestie niet kent en ook niet alle ins en outs van de situatie. Maar hij verbindt er wel allerlei tamelijk negatieve oordelen aan en stelt de mensen daarmee in een kwaad daglicht. Misschien heeft hij gelijk, maar misschien ook niet. Ik vind dat terughoudendheid hier op zijn plaats zou zijn.

Reactie van Lodewijk Lievendag op 27 Oktober 2019 op 14.44

@Nigella  Als je de wens hebt dat jouw horror story viraal gaat moet je op de koop toenemen dat jouw geval van alle kanten bekeken wordt. En ja, het is een openbaar forum, dan krijg je dat.

Hieronder is plaats voor een reactie

  • Blijf bij het onderwerp.
  • Wees constructief en vriendelijk.
  • Uw kennis en ervaring worden op prijs gesteld.

Onze huisregels ...

Bent u de plaatser van dit bericht? Reageer dan ajb op de gegeven reacties en adviezen.


Je moet lid zijn van NEDERLANDERS.FR om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van NEDERLANDERS.FR

Uw bijdrage aan de instand- houding van het forum

Google

© 2019   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden

Anton Noë ... google.com, pub-1033432903517354, DIRECT, f08c47fec0942fa0