NEDERLANDERS.FR

Hét netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk

De micro-entreprise: ene voorbeeld van hoe het niet moet

Een klant van me stuurde me het volgende verhaal: https://docs.google.com/document/d/1D3NGNx7c96TAm6HBnlvRgc7H8Tt2xay...

Onderaan het verhaal lees ik de volgende zin:"En laat ons ongelooflijk verdrietige verhaal alsjeblieft viraal gaan. Als waarschuwing. Voor dromers, durvers, doeners. Bezint eer ge begint!" Op basis van deze zin veroorloof ik het mij om de link hier te plaatsen en er commentaar op te leveren. Inderdaad ook t.b.v. de dromers, durvers en doeners.

Het is inderdaad een in-triestverhaal, mijn medeleven gaat uit naar deze Nederlanders in Frankrijk, die dit allemaal hebben meegemaakt, vooral voor mevrouw wiens gezondheid er zo ernstig onder lijdt. Dit wens ik niemand toe...maar....het is wel grotendeels hun eigen schuld. Mag ik iedereen die dit leest verzoeken om eerst het hele verhaal in de link te lezen en dan pas hier verder te lezen.

Begin 2016 zijn de nieuwe regels voor de micro-entreprise van kracht geworden, in 2018 was daar nog een kleine aanpassing op. Er is niets onduidelijks, vaags of tegenstrijdig aan de regels van de micro-entreprise. Die zijn echt kraakhelder en ik heb ze op deze site in 2016 ook al eens uitgelegd. Dat het genoemde administratiekantoor in de Morvan de regels niet kent is schandalig, dat deze mensen ze niet hebben kunnen vinden op het internet, kan vele oorzaken hebben. Ongetwijfeld zijn deze mensen het slachtoffer geworden van een collega-ondernemer, buurman of klant die aangifte tegen ze heeft gedaan, anders was de belastingdienst er niet zo hard ingekomen. Overigens vind ik dat het geen pas geeft om een belastingambtenaar die gewoon zijn werk doet op basis van volstrekt heldere belastingregels te betichten van vooringenomenheid!

Laat ik die regels van de micro-entreprise nog even samenvatten:

1. Kies je voor de micro-entreprise, dan kies je voor een bedrijfsvorm die vergelijkbaar is met een Nederlandse eenmanszaak, zonder echter de administratieve verplichtingen daarvan: geen boekhouding vereist, geen jaaraangiftes belastingen, geen deponeren jaarstukken, dus ook geen boekhouder nodig. Dat maakt deze bedrijfsvorm heel erg aantrekkelijk voor hele kleine ondernemers.

2. Het micro-régime kent twee omzetcategorieën: 'commerce' (in het Franse ambtenarenjargon: vente de marchandises) en 'service' (incl alles wat valt onder de vrije beroepen). Onder 'commerce' vallen: alle handelsactiviteiten, verhuur chambres d'hôtes, omzet van restaurants en table d'hôtes, en gîteverhuur, maar UITSLUITEND als de gîtes zijn geclassificeerd (zie de site van AtoutFrance). Onder 'service' valt alle ander omzet, dus: alle vormen van dienstverlening, campings (waar onder mini-campings) en niet-geclassificeerde gîtes. Klaarblijkelijk kenden deze mensen deze regel wel, anders hadden ze hun gîte niet laten classificeren... Dit punt is wat ondergesneeuwd in hun eigen verhaal. Ook hun opmerkingen over tenten (in allerlei vormen, inclusief ingerichte safairitenten) is opmerkelijk: er is ruimschoots jurisprudentie in Frankrijk die aangeeft dat die allemaal onder 'service' vallen.

3. Het micro-régime kent maximale omzetten per jaar: daarboven kom je in het régime réel en dat lijkt sterk op de Nederlandse administratieve eisen voor een eenmanszaak. Je mag éénmalig maximaal 15% boven die maximale omzet uitkomen om toch nog in het micro-régime te blijven. Voor de tweede keer er bovenuit, of met meer dan 15% erboven, dan is het afgelopen met de pret.
Maximale omzet voor 'commerce': € 170.000/jaar
Maximale omzet voor 'service': € 70.000/jaar

4. Er is nog een andere drempel van belang: € 33.200/jaar voor 'service' en € 82.800/jaar voor 'commerce.': Indien je omzet permanent onder die drempel blijft ben je vrijgesteld van TVA: geen TVA op je facturen, geen TVA-kwartaalaangiftes, maar ook geen TVA terugvorderen op je inkoop. Ligt te omzet tussen € 33.200 en € 70.000 per jaar voor 'service' of tussen € 82.800 en € 170.000 per jaar voor 'commerce' dan ben je verplicht om een TVA-nummer aan te vragen, TVA toe te voegen aan je facturen (al zijn kale overnachtingen daarvan uitgesloten) en kwartaalaangiftes te doen, maar je mag ook betaalde TVA op je inkomen aftrekken. Verder blijven alle voordelen van de het micro-régime in stand. Eenmaal in het TVA-régime valt AL je omzet in de toekomst ook onder de TVA-regels.

5. Als je een 'gemengd bedrijf' hebt, dat zowel omzet maakt in 'commerce' als in 'service' dan moet je de omzet in de juiste categorie aangeven. Aan de hand van een rekenvoorbeeld (eerder gebruikt op deze site) zal ik uitleggen hoe dat werkt: veronderstel dat 40% van je omzet valt onder 'commerce' en 60% van je omzet dus onder 'service' dan is de maximale toegelaten omzet om onder de TVA-drempel te blijven: 60% van € 33.200 (= € 19.920/jaar) of 40% van € 82.800 (= € 33.120/jaar). Kom je er in één categorie boven, dan moet je een TVA-nummer aanvragen en valt AL je omzet voortaan onder de TVA-regels. Dezelfde berekening is toepasbaar op de maximale omzet: in service mag je dan maximaal 0,6% van € 70.000 (= € 42.000/jaar) omzetten in een jaar en in commerce maximaal 40% van € 170.000 (= € 68.000/jaar).

6. Over alle omzet die je maakt in 'commerce' betaal je ongeveer 13% aan belasting en sociale lasten en voor 'service' is dat ongeveer 23%. Er zitten nog bepaalde berekeningen achter die percentages, vandaar dat ik schrijf 'ongeveer', maar daar wil ik hier nu niet op ingaan. En nog even een misverstand in het verhaal van de link: deze percentages zijn grotendeels sociale lasten met slechts ongeveer 1% van de omzet belasting, anders dat wat die mensen suggereren.

Meer regels zijn het niet, dus laat u alstublieft niet afschrikken door dit bijgaande verhaal om iets in Frankrijk te gaan ondernemen! Maar pas wel gewoon de regels toe zoals ze al sinds 1-1-2018 bestaan.

Wim

Weergaven: 11789

Rubrieken,klik voor meer berichten in dezelfde rubriek

20191026, Geldzaken, Midden- en Kleinbedrijf, Overheid

Reactie van Sequoia op 28 Oktober 2019 op 12.11

@ Michael, ook hier draaien wij 33 weken per seizoen, met €0,- zwartgeld... @ Wim, natuurlijk kan het wel met 77 gezinnen per jaar, ik ken er ook wel een paar die het met veel minder kunnen, maar in dit voorbeeld met 19 verhuurbare units lijkt het mij nog steeds lastig...

Reactie van Michael op 28 Oktober 2019 op 12.49

@Theodora & Sequoia. Dan zijn jullie dus gewoon echt keurige ondernemers;-). Belastingdienst, leest u even mee?! Geen inkomsten opgeven in 'hospitality' wordt ook steeds lastiger volgens mij, boekingen komen meestal via internet en dan nog willen de meeste mensen kunnen pinnen. Maar als ik gasten zou ontvangen en er 1 keer per jaar iemand langskomt die ook weer van haar/zijn zwarte geld af wil... ach, je moet elkaar soms een handje helpen, nietwaar?;-) Er zit ook een wezenlijk verschil tussen af en toe iets 'zwart' toucheren en een substantieel deel (moeten) verzwijgen.

Doei!

Reactie van Theodora Besse op 28 Oktober 2019 op 13.07


Wim, je schreef op pagina 1:

"Ik vermoed dat ik ze in het verleden heb gesproken, want de naam van ons bedrijf wordt genoemd in relatie tot een programma van de Region d'Auvergne (toen het nog een zelfstandige regio was), waarin ondernemers van buiten de regio werden aangetrokken om zich daar te vestigen. Een onderdeel van dit programma was specifieke gericht op Nederlanders en Vlamingen (wegens bewezen succes van ondernemers uit de lage landen in de Auvergne) en ons kantoor was daar bij betrokken."

Nu uit het citaat van Michael blijkt dat ze bij jou een cursus Ondernemen in Frankrijk hebben gevolgd, vind je nu ook niet, dat je met je vermoedens en veronderstellingen wat terughoudender zou kunnen zijn? Dat je je niet meer iedereen herinnert die een cursus bij jullie heeft gevolgd, is begrijpelijk. Maar je vermoedde al dat je hen had "ontmoet".

We weten eigenlijk niets van deze mensen en van hun beweegredenen. Op grond van (voor mij volstrekt ongebegrijpelijke) cijfers "dat het alleen maar in hun voordeel was" concludeer je min of meer dat ze de boel hebben willen flessen. Nu blijkt dat ze zich terdege hebben voorbereid: KvK, cursus bij jou, Pp Morvan. Dat doe je toch allemaal niet, wanneer je de franse regels wilt omzeilen?

Op al jouw veronderstellingen zouden deze mensen misschien een volkomen logisch antwoord hebben. Zelf houd ik me verre van Facebook, maar waarom meng jij je niet in de discussie aldaar en wijs je niet op dit onderwerp op Nederlanders.fr? Of uit je je vermoedens en veronderstellingen daar niet? Dan kan mevrouw er op antwoorden. Of niet, waardoor je gelijk al beter zou worden aangetoond. Want alles wat zo duidelijk lijkt, hoeft het beslist niet te zijn!

Hoor en wederhoor, that's the question!

Reactie van Wim van Teeffelen op 28 Oktober 2019 op 13.23

@Theodora. Heb ik al gedaan, ook al hou ik ook niet van Facebook. Het zou helpen als het administratiekantoor zou reageren. Maar dat doen ze niet. Nergens.

Wim

Reactie van Theodora Besse op 28 Oktober 2019 op 13.23


Michael, voor die paar klanten per jaar heb ik uiteraard geen pinapparaat aangeschaft. De meeste franse klanten die ik heb betalen contant of per cheque. Lange-afstandwandelaars willen nooit van hun zwarte geld af. Ik heb het tenminste nooit meegemaakt. Zwarte-geldmensen maken kennelijk geen lange wandelingen... 

De meeste klanten willen geen factuur. Dat is plezierig, want dan hoef ik ze niet uit te printen. Maar ze staan wel allemaal in mijn computer! En op basis daarvan geef ik iedere drie maanden m'n omzet op.


Reactie van Wim van Teeffelen op 28 Oktober 2019 op 13.27

Ik word overigens door deze ondernemers onder de 'Emigratiemaffia' geschaard, vandaar dat ik me in dit dossier verdiept heb. Al mijn opmerkingen zijn gebaseerd op door henzelf in het opbaar gebrachte gegevens. 

Wim

Reactie van Maria vercammen op 28 Oktober 2019 op 13.37

Wat een ramp voor deze mensen, zo triestig , ik leef met hun mee.

Ik spreek me niet uit hadden ze sus zo moeten doen, daar ken ik niet voldoende van.

Wij zijn hier  18 jaar geleden komen wonen , mij man en ik waren allebei op pensioen,krijgen maandelijks onze centjes van Belgie 

Mijn man is 10 jaar geleden overleden , ik heb beslist om hier te blijven 

Nu ben ik 76 jaar , trek nog goed mijn plan .Het is zelf 11 jaar geleden dat ik nog naar belgie ben geweest, vanwege mijn hondjes.

Maar als buitenlander hier  een zaak beginnen ....of in Spanje ...enfin ,ik kan alleen opmerken ,moedige mensen!!

Reactie van Michael op 28 Oktober 2019 op 13.43

@Theodora. Ik geloof je... op je woord!;-)

Reactie van Theodora Besse op 28 Oktober 2019 op 13.45


Inderdaad Wim, dat Pp niet reageert, vind ik ook vreemd. En dat mevrouw niet reageert (op FB of hier) geeft eveneens te denken. Maar toch.

Kun je een link geven naar de FB-pagina waar dit onderwerp staat? Ik heb er namelijk wel een account (waarmee ik niets doe), zodat ik er zonodig bepaalde berichten kan lezen. Reageren doe ik er nooit.

Reactie van Michael op 28 Oktober 2019 op 13.51

@Wim. Het zal waarschijnlijk verleidelijk zijn om je niet te mengen in die 'goede-doelen' discussie v.w.b. die mensen. Toch, als mijn volledige naam genoemd zou worden in dat bericht, en later ook nog onder dezelfde paraplu wordt geschaard als 'emigratiemaffia'... dat zou ik persoonlijk niet ongemoeid laten. Al was het alleen al uit nieuwsgierigheid of ter lering, want het kan toch niet zo zijn dat al jouw adviezen zó verkeerd uitgelegd zijn? Ik zou denk ik wel verhaal gaan halen, wellicht niet en public maar gewoon netjes en uit belangstelling uiteraard. Dan zou je wellicht ook wat meer details uit eerste hand verkrijgen, want het blijft inderdaad giswerk zo.

Ik heb zojuist dat hele verhaal nog eens gelezen, ik moet ze nageven; het is wel met veel emotie en gevoel geschreven. Ik twijfel echt niet aan de oprechtheid ervan, maar om nu herhaaldelijk te vermelden dat je een murw-gescheten kont hebt van de spanningsdiarree en dat er de overweging is om er dan maar een eind aan te maken i.v.m. de levensverzekering... ik begrijp dat mensen in emotionele hoogtijdagen van alles roepen. Maar om dit soort details er niet uit te vissen en vooral maar op te blijven roepen om het allemaal te delen... echt goede smaak is het ook weer niet, vind ik.

Groet, Michael

Hieronder is plaats voor een reactie

  • Blijf bij het onderwerp.
  • Wees constructief en vriendelijk.
  • Uw kennis en ervaring worden op prijs gesteld.

Onze huisregels ...

Bent u de plaatser van dit bericht? Reageer dan ajb op de gegeven reacties en adviezen.


Je moet lid zijn van NEDERLANDERS.FR om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van NEDERLANDERS.FR

Uw bijdrage aan de instand- houding van het forum

Google

© 2019   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden

Anton Noë ... google.com, pub-1033432903517354, DIRECT, f08c47fec0942fa0