WebT@lk KennisC@fé

 
AANKONDIGING

Nederlanders.fr

Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!

Macronisering van het strafrecht en andere justitiële hervormingen

Hoewel de media er nauwelijks aandacht aan hebben besteed, is op initiatief van president Macron het rechtssysteem onlangs vrij ingrijpend hervormd. Deze hervorming, op 24 maart jl. van kracht geworden, heeft betrekking op diverse onderdelen van justitie, variërend van strafrecht, organisatie van de rechterlijke macht, mediation, de echtscheidingsprocedure tot curatele. De voorstellen werden begin 2018 voor het eerst in het parlement behandeld. Aan de definitieve tekst gaf het parlement begin dit jaar zijn fiat en uiteindelijk werd de wet (op een enkel onderdeel na) goedgekeurd door de Conseil Constitutionnel.


De hervormingen, die met uitzondering van de strafrechthervorming vooral gericht lijken op het ontlasten van de hoge werkdruk van de rechterlijke macht, houden het volgende in:

1. Strafrecht

President Macron wil straffen meer zin geven en gestraften zo min mogelijk buiten de maatschappij plaatsen:

a. Gevangenisstraffen van één maand of minder worden niet zinvol geacht en zijn daarom afgeschaft. Het Tribunal Correctionnel kan die dus niet meer uitspreken.
b. Voor veroordeelden tot onvoorwaardelijke gevangenisstraffen tot 6 maanden wordt de tenuitvoerlegging van de straf "aangepast" aan de omstandigheden van het geval (aménagement de peine). Zij komen niet meer achter de tralies. Zij kunnen tijdens hun strafperiode bijvoorbeeld doorgaan met hun werk of een opleiding volgen en ouders kunnen hun gezinsleven voortzetten, wat uiteraard ook de kinderen ten goede komt. Deze strafaanpassing is mogelijk in allerlei vormen, bijvoorbeeld:
   - semi-vrijheid (de veroordeelde verblijft in een niet-penitentiaire instelling, maar kan blijven werken);
   - een electronische enkelband;
   - opschorting van de straf op medische gronden;
   - voorwaardelijke invrijheidstelling, of iedere andere maatregel die de rechter passend acht.
c. In geval van onvoorwaardelijke gevangenisstraffen tussen 6 en 12 maanden beslist het Tribunal Correctionnel, op basis van de persoonlijkheid en de situatie van de veroordeelde, of de straf voor aanpassing in aanmerking komt.
d. Onvoorwaardelijke gevangenisstraffen van één jaar en meer kunnen niet worden omgezet in aménagement de peine. Deze veroordeelden komen dus altijd in de gevangenis terecht. Wel moet de rechter het opleggen van lange onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen voortaan extra motiveren.
e. Electronische enkelband. Deze is behalve een bijkomende maatregel van aménagement de peine nu ook als aparte straf ingevoerd, die de rechter afzonderlijk kan opleggen.
f. Taakstraf of TIG (Travaux d'Intérêt Général), bedoeld als alternatief voor gevangenisstraf. Er zal een nationaal agentschap worden ingesteld ter verdere ontwikkeling van taakstraffen.2. Tribunal d'Instance

Het Tribunal d'Instance (rechtbank) beoordeelt geschillen tussen burgers met een maximum van €10.000, alsmede geschillen over consumptieve kredieten (ongeacht het bedrag). De rechtbank zal worden samengevoegd met het Tribunal de Grande Instance (gerechtshof), althans in steden waarin zowel een rechtbank als een gerechtshof is gevestigd.

Voor geschillen tot €4000 zal geen zitting meer worden gehouden. Dergelijke zaken zullen voortaan geheel per internet worden afgehandeld (bijvoorbeeld de teruggave van een waarborgsom). Ook wordt een nieuwe rechtbank gevormd om per internet een bevel tot betaling te behandelen.

3. Mediation

De nieuwe wet wil mediation bevorderen, dat wil zeggen het met behulp van een tussenpersoon minnelijke schikken van een conflict buiten de rechter om. Vaak is mediation (bemiddeling of arbitrage) geschikt in het geval van burenruzies en andere juridisch vrij eenvoudige conflicten. Er zal een verplichting worden ingesteld om bij dit soort zaken eerst een mediator (Conciliateur de Justice) in te schakelen. Ook voorziet de wet in de ontwikkeling van online geschillenbeslechting. Er komt een systeem voor de certificering van websites van mediators, bemiddelaars en arbiters die dergelijke diensten aanbieden.
NB: De verplichting om bij een geschil tot €4000 een Conciliateur de Justice in de arm te nemen, alvorens de rechter in te schakelen, was al ingevoerd onder president Hollande (zie artikel in dit forum "Justitie van de 21e eeuw" dd. 10 september 2017).

4. Echtscheidingsprocedure

De verplichte verzoeningsbemiddeling is afgeschaft. Zij had meestal geen enkel resultaat en zorgde voor onnodige vertraging van de procedure.

5. Curatele

Bij bepaalde rechtshandelingen waarbij een rechtskundige is betrokken, zoals een notaris, hoeft de curandus niet meer de toestemming van de rechter te vragen, bijvoorbeeld voor het aanvaarden van een erfenis.

6. Alimentatie

Dit onderdeel van de wet, overheveling van de vaststelling van alimentatie door de rechter naar het CAF (Caisse d'Allocations Familiales) is door de Conseil Constitutionnel afgewezen. Het oordeel over alimentatie en eventuele wijziging ervan blijft dus bij de rechter in familiezaken (JAF of Juge aux Affaires Familiales) van het Tribunal de Grande Instance.

Bron: Droit-Finances.com
Weergaven: 964

Rubrieken,

(klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek)

20190406, Overheid

Reactie van Grid op 7 April 2019 op 9.16

Dank voor het delen, zeer leerzaam!

Reactie van Jeannette op 7 April 2019 op 9.59

De verplichte verzoeningsbemiddeling is afgeschaft. Zij had meestal geen enkel resultaat en zorgde voor onnodige vertraging van de procedure.

Ik neem aan dat je hiermee de "audience de conciliation" bedoelt?
Inderdaad dekt de term de inhoud allang niet meer, maar wat op deze zitting aan de orde komt is niet alleen of partijen het eens kunnen worden over de scheiding (dus niet of ze het niet toch nog eens willen proberen) en alle gevolgen. Dat is meestal niet het geval inderdaad.

Wat hier ook besloten wordt is wat er met de kinderen gebeurt; waar gaan ze wonen en welke omgangsregeling krijgt de andere ouder, wie in de gezamenlijke woning blijft wonen, wie de aflossingen van de hypotheek, huur en/of vaste lasten moet voldoen, of er gedurende de procedure alimentatie door de ene ouder aan de andere ouder moet worden voldaan etc. etc.

Als laatste geeft de rechter aan dat de echtscheidingsprocedure in gang mag worden gezet. Dat laatste is natuurlijk een beetje mal en ouderwets, maar alle andere zaken moeten toch echt snel geregeld worden.

Dus voor de goede orde; het is echt all lang geen "verzoeningspoging" meer maar een snelle uitspraak over hoe praktische zaken gedurende de echtscheiding geregeld dienen te worden.

Gezien het feit dat een echtscheiding al gauw 1-2 jaar kan duren, niet geheel onbelangrijk, dan moet de verdeling van de gemeenschap nog gaan plaatsvinden overigens!

https://www.village-justice.com/articles/vers-une-simplification-divorce-volonte-gouvernement-macron-supprimer-audience,28131.html

Reactie van Theodora Besse op 7 April 2019 op 11.33


Dankjewel Jeannette, voor de aanvulling en voor de link. Ik vond de strafrechthervorming maatschappelijk het belangrijkste. Daarom heb ik er iets meer aandacht aan geschonken. Ik vind het goed dat veroordeelden zoveel mogelijk kunnen blijven functioneren en niet buiten de maatschappij worden geplaatst. In de gevangenis komen ze bovendien met zware jongens in contact en leren ze meestal meer kwaads dan goeds. Verder is het voor iemand die "heeft gezeten" ongelooflijk moeilijk om weer maatschappelijk te worden geaccepteerd. Dat alles straalt ook af op vrouw en kinderen.

De rest heb ik min of meer opgesomd en niet verder gezocht, hoewel ik ook aan mediation iets meer aandacht heb besteed, omdat ik het voorkómen van procedures altijd erg belangrijk heb gevonden.

Van het franse echtscheidingsrecht heb ik geen verstand, maar volgens het artikel op Droit-Finances kan de rechter ook zonder verzoeningszitting vanaf het begin van de procedure voorlopige maatregelen treffen, bijvoorbeeld over wie zolang in het huis mag blijven wonen, bij wie de kinderen verblijven enzovoort. Net als in Nederland zal daarbij het belang van de kinderen (als die er zijn) voorop staan:

"Le juge pourra toutefois toujours instaurer des mesures provisoires (sur la résidence des enfants par exemple) dès le début de la procédure."

Reactie van Franklin Toonen op 7 April 2019 op 19.21

Theodora, ik vind gevangenisstraf, maatschappelijk bezien, nu juist wel zin hebben. Misschien niet voor de veroordeelde, maar hij is in ieder geval weer een tijdje van de straat en hij kan dan de maatschappij geen kwaad doen. Dat lijkt me veel beter dan die zgn "resocialisering", die toch geen fluit oplevert. Zijn er trouwens nog mensen die zich "voegen als beledigde partij" (is dat mogelijk in Frankrijk ?) of is dat inmiddels ook een doodlopende weg geworden in Nederland.

Reactie van Theodora Besse op 7 April 2019 op 20.05


Franklin, mensen die veroordeeld worden tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf tot 6 maanden hebben meestal geen misdrijven gepleegd die zo ernstig zijn dat de maatschappij tegen hen moet worden beschermd. Ze zijn vaak gewoon een keer in de fout gegaan. Het is op langere termijn belangrijker voor de maatschappij dat hun kinderen niet hoeven mee te maken dat hun vader of moeder in de gevangenis zit. Dat is in hun naaste omgeving meestal snel bekend en heeft een slechte invloed op de kinderen, die daardoor minder kansen in het leven hebben en wellicht echt crimineel worden. 

Ook ik zie niet veel in resocialisatieprogramma's, hoewel alles beter is dan niets. Maar die zijn ook niet nodig wanneer kortgestraften gewoon hun baan en hun gezinsleven kunnen behouden.

Voegen als beledigde partij kan ook in Frankrijk. In Nederland is dat zeker geen doodlopende weg geworden en ook in Frankrijk worden overtreders regelmatig veroordeeld tot schadevergoeding aan het slachtoffer. Er bestaat hier zelfs een speciale dienst, de SARVI (Service d'Aide au Recouvrement des Victimes d'Infraction) die als de wetsovertreder het slachtoffer niet betaalt de schadevergoeding in zijn plaats voldoet en vervolgens verhaalt op de overtreder. Zie Service-Public.fr.

Reactie van Franklin Toonen op 8 April 2019 op 0.48

Bedankt voor je antwoord Theodora (en voor je vele bijdragen op dit forum).

Reactie van Jeannette op 8 April 2019 op 9.33

Ja, super bij elkaar verzameld weer Theodora, bedankt!
Je hebt volgens mij verschillende professies gehad in je werkzame leven, maar die van onderzoeksjournalist misstaat je ook niet!

Reactie van Theodora Besse op 8 April 2019 op 9.49


Haha Jeannette, ik vind het op m'n oude dag gewoon leuk om het allemaal uit en op te zoeken. Het houdt me "van de straat", hoewel Pico en ik nog dagelijks twee keer onze wandeling maken. In ons dorp sta ik bekend als "de dame met het hondje" of liever gezegd "la Hollandaise met het hondje".

Reactie van Jeannette op 8 April 2019 op 15.44

Ja, dat had ook wel begrepen Theodora, maar ik vond dat je wel een complimentje verdient, je doe het allemaal heel secuur en levert altijd veel links en onderbouwend materiaal, daar hou ik van. Daar schep je duidelijk genoegen in, maar wij hebben er ook nog eens wat aan!

Aii! Wat een romantisch en dramatisch verhaal, de dame met het hondje! Dat kan alleen maar verkeerd aflopen natuurlijk!

Ik hoop dat jij integendeel nog vele wandelingen met Pico zult maken.

Reactie van Theodora Besse op 8 April 2019 op 18.15


Dankjewel Jeannette.

Ik ben in het gelukkige bezit van de verzamelde werken van Tsjechov, een van mijn lievelingsschrijvers. Omdat ik altijd de inhoud van boeken en films vergeet, wist ik niet meer hoe "De dame met het hondje" afloopt. Vanwege jouw opmerking heb ik het verhaal maar weer eens herlezen. Wat blijkt? Het loopt helemaal niet af. Ze komen beiden tot de ontdekking dat ze een openbaar schijnleven leiden. Ze willen daar een einde aan maken. Met deze alinea eindigt het verhaal:

"En het had er de schijn van, of zij nog maar één stapje hoefden te doen - en zij zouden de oplossing gevonden hebben en dan zou er een nieuw, prachtig leven voor hen aanbreken; en beiden gaven zij zich er duidelijk rekenschap van dat zij nog een heel, heel lange weg hadden af te leggen tot het einde zou zijn bereikt en dat het moeilijkste en ingewikkeldste eerst nu op komst was."

Tja.

Je reactie hieronder, dit zijn de huisregels. 

Je moet lid zijn van Nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Nederlanders.fr

WELKOM BIJ ONS FORUM

  * = inloggen nodig

✔️ PLAATS BERICHT

✔️ PLAATS ADVERTENTIE

✔️ BEKOSTIGING

✔️ DONEER

(LATEN WE SAMEN DE KOSTEN DRAGEN)

GESELECTEERD

Foto's

  • Foto's toevoegen
  • Alles weergeven

© 2021   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden

Anton Noë ...